Szabja meg jogszabály a végrehajtás egyes eljárásainak határidejét. Tegyék lehetővé, hogy a reális forgalmi értéken állapítsák meg az ingatlanok becsértékét. Legyen kapcsolat a végrehajtás hatékonysága, eredményessége, valamint a végrehajtók javadalmazása, érdekeltsége között. Szabó Máté ombudsman – aki többször és hiába kérte a végrehajtás jogszabályi feltételeinek módosítását – most két újabb jelentésben javasolt változtatásokat.

A tisztességes eljáráshoz való jog, a tulajdonhoz való jog és a jogbiztonság követelményét sértő jogszabályi hiányosságokat mutatott ki az ombudsman a végrehajtás rendszerének átfogó vizsgálatában. Ilyen a többi között, hogy nincs szabályozva a végrehajtás egyes eljárásainak határideje, de az sem, hogy a végrehajtónak időben kell értesülnie a felszámolási eljárás megindulásáról.

Az ombudsman arra is rámutatott, hogy nincs kapcsolat a végrehajtók javadalmazása, érdekeltsége és az eljárás hatékonysága, eredményessége között. A biztos többször felkérte a minisztert, hogy módosítsa a végrehajtói díjrendeletet, erre azonban ezidáig nem került sor.

Szabó Máté jelezte azt is, hogy nincs jogszabályban rendezve, a végrehajtónak mennyi időn belül kell kiutalnia a végrehajtást kérőt megillető, behajtott pénzösszeget. Probléma forrása, hogy a letéti számlán lévő pénzösszeg után járó kamat a végrehajtót illeti meg, és nem a végrehajtást kérőt, akinek érdekében eljár.

Az alapvető jogok biztosa jogszabály-módosításokra kérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert. Ilyen javaslat például, hogy a gépjármű-foglalás menetének gyorsításával akadályozzák meg, hogy az adós a foglalás előtt értékesítse a gépjárművet. Vizsgálják felül az ingatlan-becsérték megállapításának szabályait (beleértve azt is, mennyi idő után lehet módosítani a becsértéket), hogy lehetséges legyen a forgalmi értéknek megfelelő reális becsérték meghatározása. A biztos problémákat lát abban, hogy nincs egyértelműen szabályozva az ingatlan elektronikus árverési értékesítése során az ingatlan megtekintése – ebben olyan megoldást kér, amely nem terheli meg feleslegesen a licitálókat és az adósokat, tulajdonosokat. Szabó Máté ombudsman arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakóingatlan végrehajtása során fokozottabban kellene figyelembe venni a gyermekek érdekeit és javasolta annak átgondolását, hogy ez milyen intézményes megoldásokkal, új vagy módosított jogi szabályozással érhető el.

Az alapvető jogok biztosának két jelentés:

Jelentése az AJB-209/2013. számú ügyben

Jelentése az AJB-210/2013. számú ügyben

KIM: Az ombudsman figyelmen kívül hagyta a bírósági végrehajtásra vonatkozó jogszabály-módosításokat

Az ombudsman a bírósági végrehajtással foglalkozó jelentésében figyelmen kívül hagyta a közelmúltban történt, illetve folyamatban lévő jogszabály-módosításokat – közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) kedden.

Az egyik ombudsmani jelentés a végrehajtói munka ellenőrzésével foglalkozik, és arra tesz javaslatot a tárcának, hogy a panaszkezeléssel kapcsolatos kamarai szabályzat megalkotására vonatkozó felhívással tegye hatékonnyá a végrehajtói munka felügyeletét.

A tárca ugyanakkor egy folyamatban lévő törvénymódosítással kívánja új alapokra helyezni a végrehajtói munka vizsgálatát: rendeletben fogja szabályozni a végrehajtói irodavizsgálatok végzését, és a KIM közvetlenül is részt vesz e vizsgálatokban. Ezt egészíti a fegyelmi eljárásokat gyorsító, a fegyelmi felelősségre vonást hatékonyabbá tevő törvénymódosítás. Mindez folytatását jelenti a végrehajtói tevékenység szigorítására, a szakmai követelmények fokozására irányuló korábbi módosításoknak – írták.

A Széll Kálmán-terv végrehajtására 2011 őszén egy átfogó törvénymódosítást terjesztett elő a kormány, ennek fő célja a végrehajtási eljárások gyorsítása, az elektronikus ügyintézés kiterjesztése, valamint ez a törvény gyorsította fel a jogszabálysértő végrehajtói intézkedéssel szembeni bírósági jogorvoslati eljárásokat, és vezette be az eljárási szabálysértést megvalósító bírósági végrehajtóval szembeni önálló vagyoni szankció alkalmazását, továbbá újraszervezte a fegyelmi bíróságokat – emlékeztetett a KIM közleménye.

Az ombudsman jelentése szerint a végrehajtói hivatást jelenleg nem jellemzi magas szintű speciális képesítés, a szaktárca közleménye szerint azonban a 2012-ben előírt jogi egyetemi végzettséggel és amellett megkövetelt végrehajtói vagy egyéb jogi szakvizsgával a képesítési feltételeket a jogalkotó a maximálisra emelte, amit pályázati rendszer egészít ki.

Az ügyfelek tájékoztatásának javítását az alapvető jogok biztosának másik jelentésével egyetértve a KIM is fontosnak tartja, ugyanakkor a közlemény szerint más-más megoldásokat igényel az általános – klasszikus ügyfélszolgálati -, illetve az egyedi ügyekben történő tájékoztatás.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter rendeletet adott ki a bírósági végrehajtói díjszabás módosítására a végrehajtási költségek csökkentése és ésszerűbb elosztása érdekében. Ez a kormányzat hiteladósokat segítő programjának része, célja, hogy enyhítsenek az adósok terhein abban az esetben is, ha a hiteltartozás miatt végrehajtás indul – hangsúlyozták.

Az ombudsman jelentése kitért a végrehajtási kényszer fokozatos és arányos alkalmazásának kérdésére is, megfontolásra javasolva az ingatlan-árverések értékhatárhoz kötését. Ugyanakkor a KIM arra hívja fel a figyelmet: a jogszabályoknak a kisösszegű követelések – például a közös költség tartozások, tartásdíjak – megtérülését is garantálnia kell, csak differenciált szabályrendszer tudja a hitelezők és az adósok alkotmányos jogai közötti egyensúlyt biztosítani.

A KIM közleménye tartalmazza azt is, hogy évente mintegy félmillió végrehajtási ügy indul, melyek döntő többsége kisösszegű közüzemi tartozás behajtását célozza, kisebb része vonatkozik hiteltartozásra. Az ügyek túlnyomó része az adósok ingatlanának elárverezése nélkül oldódik meg, tavaly a befejezett végrehajtási ügyek közül összesen 2800 esetben árverezték el az adós ingatlanát.