2013. szeptember 1-től módosulnak az ítélőtáblák illetékességi területei: a Szolnoki Törvényszék a Debreceni Ítélőtáblától a Szegedihez kerül, míg Debrecen cserében eljár az Egri Törvényszék ügyeiben. Utóbbi eddig a Fővárosi Ítélőtáblához tartozott, amely az elmúlt években egyre növekvő leterheltséggel küzdött. A módosítással csökken a Fővárosi Ítélőtábla alá tartozó törvényszékek száma, amellyel a fővárosi ítélkezés időszerűségi mutatóinak jelentős javulása várható.

Az ítélőtáblai rendszer az elmúlt tíz évben bebizonyította, hogy nélkülözhetetlen eleme a magyarországi bíráskodásnak, nagy szerepe van abban, hogy felgyorsult és magasabb színvonalú lett az ítélkezés. Az eltelt időszakban azonban az is nyilvánvalóvá vált, hogy jelentős aránytalanságok alakultak ki az eltérő mennyiségű és minőségű ügyérkezés következtében az egyes ítélőtáblák leterheltsége tekintetében, ami döntő hatással van az ítélkezés időszerűségére: a túlterhelt bíróságokon jelentős mértékben lelassulhat az ítélkezés, ez pedig érdeksérelmet okoz a jogkereső állampolgárnak.

Az Országgyűlés, az Országos Bírósági Hivatal kezdeményezésére 2013. júniusában fogadta el azt a törvényt, amely alapján a Szolnoki Törvényszék a Debreceni Ítélőtáblától a Szegedihez kerül, míg Debrecen cserében eljár az Egri Törvényszék ügyeiben, ami eddig a Fővárosi Ítélőtáblához tartozott. A Szegedi Ítélőtáblához került Jász-Nagykun-Szolnok megye, így a Szolnoki Törvényszék és a területén működő járásbíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket a jövőben a Szegedi Ítélőtábla bírálja.

A változásokat a jelentős aránytalanságok megszüntetése indokolta. A Fővárosi Ítélőtábla ugyanis a többi ítélőtáblához képest a jóval nagyobb mennyiségű ügyérkezés következtében jelentősen leterheltté vált, és évről évre nagyobb ügyhátralékot halmozott fel. Az egy tárgyaló tanácsra jutó érkezett büntető peres ügyek száma 2012-ben például a Fővárosi Ítélőtáblán volt az országban az egyik legmagasabb (11 db/hó, ami az országos átlag 133,36 %-a), míg a Szegedi ítélőtáblán az országban a legalacsonyabb (4,98 db/hó, ami az országos átlag 60,34 %-a). A Fővárosi Ítélőtábla büntető ügyszakának munkaterhe tehát több mint kétszerese volt az elmúlt évben a Szegedi Ítélőtábláénak. Még jelentősebbek a különbségek, ha a folyamatban maradt ügyek számát nézzük: a Fővárosi Ítélőtábla bírái majdnem kilencszer annyi ügyet görgetnek maguk előtt, mint szegedi kollégáik. A közeljövőben a helyzeten tovább ronthat a Fővárosi Törvényszék teljesítményének jelentős javulása: ugyanis e bíróság ebben az évben majdnem annyi ügyet fejezett be, mint az elmúlt időszakban egy teljes év alatt (ez a szám 180.992 ügyet takar, az egy évben átlagosan befejezett ügyek száma eddig kb. 200.000 volt). A befejezések ugrásszerű emelkedése arányosan növeli a másod- illetve harmadfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla ügyérkezését is.

Az illetékességi terület módosítása segít abban, hogy az arányaiban kevésbé leterhelt ítélőtáblák az időszerű ítélkezés követelményeinek továbbra is eleget tegyenek, míg a Fővárosi Ítélőtábla időszerűségi mutatói számottevően javuljanak. Ezáltal kiegyenlítődnek az igazságszolgáltatásban az ügyek elbírálásának időtartamában jelentkező különbségek.