A bírói álláshelyekre minden esetben pályázatot kell kiírni, amely a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) és a Bírósági Közlönyben is megjelenik. Az elbírálást azonban összetett pályázati eljárás előzi meg.

A pályázati eljárás során a bírói tanácsok a jogállási törvényben és a vonatkozó rendeletben meghatározott objektív szempontokat figyelembe véve állítanak fel rangsort a pályázók között. A rangsortól kivételesen eltérni akkor lehet, ha az megfelel az Országos Bírói Tanácsnak, illetve ha egyéb körülmények, valamint az adott álláshely betöltésénél kiemelt szempontok alapján megalapozott a második vagy a harmadik helyre rangsorolt pályázó kinevezése. Erre javaslatot tehet a bíróság elnöke, de javaslatát indokolnia kell.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke is tehet más javaslatot, de ezt csak az OBT előzetes egyetértésével teheti, ugyanis az OBT egy elvi jelentőségű határozatában fogalmazta meg a Kúria és az OBH elnöke által a pályázati rangsortól való eltérés esetén figyelembe veendő – vizsgálandó és alkalmazandó – elveket.

2013-ban 147 pályázat került kiírásra, amelyekre összesen 734 pályázat érkezett. Ezek közül 2013-ban 140 pályázat elbírálására került sor, ennek eredményeként 59 új bíró kinevezése és 76 bíró áthelyezése (amikor egy bíró a sikeres pályázata alapján másik bíróságon folytatja az ítélkezést) történt meg, illetve 5 esetben kellett a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról dönteni.

Az OBH elnöke összesen 11 esetben tért el a pályázati rangsortól. Ebből 10 esetben az adott bíróság elnökének javaslatával egyezően, az elnök indoklását elfogadva. Egy olyan eset volt, ahol a szabad mérlegelés elvét figyelembe véve olyan bírósági titkár pályázatát fogadta el az OBH elnöke, akit objektív pontjainak számára, szakirányú jogi tárgyú publikációira és szakirányú tudományos oktatói tevékenységére figyelemmel a legalkalmasabbnak talált a pozícióra. A döntéssel az OBT is egyetértett.

A pályázatok egységességének és átláthatóságának érdekében az OBT egy tizenegy kérdésből álló kérdőívet küldött a bírói tanácsok elnökeinek, amely az egy évvel korábban hozott, a pályázati rangsor kialakítására vonatkozó OBT ajánlás gyakorlati megvalósulását vizsgálja. Az OBT a kérdőíveket összesíti, annak eredményét pedig a márciusi ülésén napirendre tűzi, ahol az észrevételektől, javaslatoktól függően az ajánlást megerősítheti vagy módosíthatja. Az OBT márciusi ülésén az OBH elnöke is beszámol majd a bírók és a bírósági vezetők kin evezési, valamint a bírók pályázati gyakorlatával kapcsolatban.