Stratégiai partnerségi megállapodást kötött az Igazságügyi Minisztérium (IM) és a Magyar Bírói Egyesület (Mabie) a bírák jogállását és a bírósági szervezetet meghatározó jogszabályok előzetes véleményezéséről az egyesület választmányi ülésén Szegeden pénteken – közölték a felek.

Patyi Gergely, az IM igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta: az igazságügyi politika egyik fontos célkitűzése a bírósági ítéletek társadalmi elfogadottságának megszilárdítása, az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom megerősítése. Ennek érdekében szeretne nyitni a minisztérium a bírósági szervezet és más jogászi hivatásrendek – ügyvédi, végrehajtói, szakértői kamarák – felé, hogy a párbeszéd jegyében megerősítsék kapcsolataikat. Az államtitkárság egyik feladata éppen az, hogy a kormány képviseletében koordinálja az együttműködést, a szakmai kapcsolatokat a Kúriával, az Országos Bírósági Hivatallal, az ügyészséggel és a kamarákkal – mondta az államtitkár.

A három hatalmi ág, a törvényhozás, a kormány és a bíróságok rendszere csak akkor működik jól, ha az IM a jogalkotás előkészítése során figyelembe veszi a bírák tapasztalatain, szaktudásán alapuló javaslatokat. Ebben jóval nagyobb hangsúlyt kell kapnia a tág értelemben vett igazságszolgáltatás szereplőivel folytatott párbeszédnek, a jogászi hivatásrendek tapasztalatainak, hiszen ha érvényre juthatnak a különböző érdekek, akkor jobb, végrehajthatóbb, az életviszonyoknak jobban megfelelő és elfogadottabb jogszabályok születhetnek – hangsúlyozta Patyi Gergely.

E célok megvalósítása érdekében írta alá a stratégiai partnerségi megállapodást a bírói egyesület és a minisztérium a bírákkal és a bírósági szervezettel kapcsolatos jogszabályok előzetes véleményezéséről – mondta az államtitkár.

Hozzátette: az igazságügyi kapcsolatok kiterjesztését szolgálja még a tudományos elemző munka, a jogalkalmazói gyakorlat feltérképezése statisztikai adatok segítségével, ami lehetővé teszi az ítélkezés hatékonyságának növelését elősegítő koncepciók kidolgozását.

Patyi Gergely kiemelte: a kormány igazságügyi politikája az alkotmányos szervek és különösen a bíróságok függetlenségének messzemenő tiszteletben tartásával akarja erősíteni az igazságszolgáltatás hatékonyságát.

Makai Lajos, a Mabie – és a Pécsi Ítélőtábla – elnöke elmondta: az együttműködési megállapodás biztosítja a szervezet részvételét a bírákat érintő jogszabályok előkészítésben. A megállapodás véleményezési jogot és együttműködési kötelezettséget ír elő, amivel módot ad az egyesületnek arra, hogy kialakítsa és képviselje álláspontját.

A bírói szervezetben sok szakmai tudás és tapasztalat halmozódott fel, a hasznosításuk csak előnyére válhat a kodifikációnak. Hasonló megállapodás volt a szaktárca és a bírói egyesület között az előző kormányzati ciklusban is – tette hozzá.

Az egyesület elnöke szerint a partnerségi megállapodás jó szolgálatot tehet például a bírói életpályamodell kialakítása során, amelyben egyebek mellett a bírói illetmény, előmenetel, képzés, egészségügyi ellátás és nyugdíjazás kérdéseit is szabályozzák majd.

Az egyesület pénteken kezdődött kétnapos választmányi ülésének napirendjén szerepelnek a jövő év elején életbe lépő bírói etikai kódexhez kapcsolódó kérdések is – ismertette Makai Lajos.