Az OBH elnökének stratégiai célja, hogy a bíróságok alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék, a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek, illetve megteremthető legyen a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átlátható, utóbbi kiszámítható és ellenőrizhető legyen.

Alapvető követelmény, hogy a bírák ítélkezési munkájának függetlensége csak megfelelő szintű egyéni felelősség és ellenőrzési mechanizmusok mellett érvényesülhessen. A fenti célt szolgálja a bírák rendszeres – szükség szerint soron kívüli – vizsgálata, amely reális és összemérhető képet alakít ki szakmai munkájukról, függetlenül attól, hogy mely bíróságon, ügyszakban és szinteken látják el ítélkezési tevékenységüket. Az ellenőrzés további célja – az ügyfelek érdekeinek előmozdítása mellett – a bírói munka támogatása, továbbá a rendszerszintű hibalehetőségek feltárása révén ezek jövőbeni elkerülése, illetve a már megtörtént mulasztások szükség szerinti szankcionálása.

A bírák vizsgálatára és értékelésére a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII törvény (Bjt.) alapján először a kinevezésük után 3 évvel, majd ezt követően 8 évenként kerül sor egészen a nyugdíjkorhatárt megelőző 6. évig.

A bírák vizsgálatának és értékelésének szabályait a (Bjt.), valamint a 4/2011 OIT szabályzat tartalmazza:

Minden értékelést alapos szakmai vizsgálat előz meg, amely a teljes bírói tevékenységre kiterjed. Az értékelésben kizárólag tényszerűen megalapozott értékítéletek szerepelhetnek.

A vizsgálat elrendeléséről a törvényszék, az ítélőtábla, illetve a Kúria elnöke határozhat, amelyet az illetékes kollégiumvezető, vagy az általa kijelölt bíró 60 nap alatt folytat le. Ennek során kiemelt figyelmet kap az anyagi, eljárásjogi és ügyviteli szabályok ismerete, az eljárási határidők betartása, a tárgyalási napok kihasználtsága, a tárgyalások időbeni megkezdése, a határozatok írásba foglalására előírt határidők betartása, a tanúk és sértettek védelmét szolgáló intézkedések alkalmazása stb.

Az alapos vizsgálat során legalább 50 jogerősen befejezett ügyet választanak ki, illetve a vizsgáló bíró 2 teljes tárgyalási napot tekint meg. Ezen túlmenően beszerzik a vizsgált bíró éves ügyforgalmi és egyéb tevékenységének statisztikai adatait, az illetékes bírósági elnök és kollégiumvezető véleményét, továbbá a bíró kötelező és egyéb képzéseken történő részvételének adatait.

A vizsgálat lezárását követő 15 napon belül készül el az értékelés.

A bíró az értékelés során a következő minősítést kaphatja:

  • “kiváló, magasabb bírói beosztásra alkalmas”
  • “kiválóan alkalmas”,
  • “alkalmas”,
  • “alkalmatlan”.

A vizsgált bíró a neki előzetesen eljuttatott értékelésre észrevételt tehet, illetve annak eredményével szemben jogorvoslattal élhet a szolgálati bíróságnál.