Az Országos Bírósági Hivatal megújult formában és részletességgel több évre visszatekintő módon elkészítette a bíróságok adatszolgáltatásai alapján a 2017. első féléves ügyforgalmi adatok alakulását bemutató összefoglalóját.

Az Országos Bírósági Hivatal célja, hogy az ítélkezés kiemelkedő megalapozottságának fenntartása mellett – az állampolgárok igényének megfelelően – az ügyek a lehető leggyorsabban kerüljenek befejezésre, ezáltal csökkentve a bíróságokon lévő folyamatban maradt ügyek számát.

Az adatok alapján elmondható, hogy több ügyforgalmi tendencia, időszerűségi és megalapozottsági mutató is tovább javult.

1) A bíróságok 763.000 ügyet fejeztek be, mely csaknem 29 ezerrel felülmúlta az érkezést. (Elemzés 15. oldal, 15. ábra)

2) 2016. június 30. napjához képest jelentősen, több mint 20%-kal; 345 ezerről 271 ezerre csökkent a folyamatban maradt ügyek száma. (Elemzés 15. oldal 16. ábra)

3) Civilisztikai ügyszakban továbbra is a járásbírósági befejezett ügyek 1%-ánál kevesebb határozatot helyeztek hatályon kívül a törvényszékek. (Elemzés 117. oldal, 189- ábra)

4) Törvényszéki első fokon tovább csökkent az elhúzódó peres ügyek száma, így 2010 június 30. napjához képest (3558 elhúzódó ügy) 2017. június 30. napján – már kevesebb, mint a fele – 1680 elhúzódó peres ügy volt ezen az ítélkezési szinten. (Elemzés 139. oldal, 228. ábra)

5)  Az ítélőtáblákon is javultak az időszerűségi mutatók. A folyamatban maradt peres ügyek átlagos időtartama 86 napra csökkent. (Elemzés 177. oldal, 306. ábra)

6) Annak ellenére, hogy több tényező is nehezíti az ügyek korai befejezését, az éven belüli befejezési arányok növekedését, mégis elmondható, hogy 2017. I. félévében a 2010, 2015 és a 2016 I. féléves arányokat meghaladóan 87,1%-os értéket értek el a bíróságok. (Elemzés 148.oldal 247. ábra)

Az OBH 2017. I. félévi ügyforgalmi elemzése ITT megtekinthető