Elektronikusan megküldött tárgyalási jegyzőkönyvek - A fővárosban már gyakorlat!

2010.09.30. Jogi Fórum / BÜK

Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke már több ízben interveniált az OIT megfelelő fórumain a polgári ügyek tárgyalási jegyzőkönyveinek elektronikus megküldése iránt.

Az intervenció nyomán a polgári kollégiumvezetők tanácskozást is tartottak és többségük elutasító álláspontra helyezkedett, azaz egy megszorító jogszabály-értelmezésben egyeztek meg. Ennek ellenére nem az összes megyei bíróság folytat elzárkózó gyakorlatot.

Budapesten gyakorlatilag már tavaly óta valamennyi bíróság eleget tesz ennek a törvényi előírásnak és fennakadás nélkül történik a pdf-formátumú jegyzőkönyvek kiküldése. Amióta ez az állapot beállt, sem az ügyvédek, sem a bíróságok részéről negatív tapasztalatokról nem érkezett hír, mint ahogy visszaélésekről sem. A Magyar Ügyvédi Kamara ennek nyomán egy olyan rendelet-alkotást kezdeményezett, amely a budapesti gyakorlat országos érvényű alkalmazását biztosítaná.

Dr. Réti László, mint a MÜK Törvényelőkészítő és Elvi Bizottságának elnöke levélben fordult a megyei kamarák elnökeihez annak érdekében, hogy a MÜK számára tájékoztatást tudjon adni az országos helyzetről a Pp. 119. § (5) bekezdésében foglalt bírósági kötelezettségek tekintetében, majd egy olyan empirikus anyag összeállítását tervezi, amely növelné az érdekvédelmi munka hatékonyságát.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
ÜGYVÉDSÉG