Az Európai Igazságszolgáltatás Napja 2018. - Perszimuláció, előadások, bírósági bejárás - Programajánló

2018.10.24. Jogi Fórum / OBH

2002 óta minden év októberében tartják az európai országok az „Igazságszolgáltatás Európai Napját”. A hazai bíróságok ilyenkor érdekes előadásokkal, épületbejárással, kvízjátékokkal és perszimulációkkal várják az érdeklődőket, elsősorban a diákokat. Az alábbiakban sorra vettük, hogy az elkövetkezendő napokban még hol milyen programban vehetnek részt azok, akiket érdekel a bíróságok élete, működése. 

Debreceni Ítélőtábla – Fókuszban a külföldi bíróságok

A Debreceni Ítélőtáblán 2018. október 25-én délután kerekasztal-beszélgetést szerveznek „Benyomások a külföldi bíróságokról” címmel. Az interaktív beszélgetésen Elek Balázs, a büntetőkollégium vezetője, Pribula László, a polgári kollégium vezetője és Molnár Tibor ítélőtáblai bíró számol be a külföldi bíróságokon tett látogatásaikról.

Szegedi Ítélőtábla – Épületbejárás és előadás

2018. október 25-én a Szegedi Ítélőtábla a szegedi egyetem hallgatóit fogadja, akiknek az egyetem egyik oktatója, az ítélőtábla bírósági titkára, Gál Andor tart épületbejárást és ad tájékoztatást a bíróság működéséről, az ítélkezési munkáról.

Egri Törvényszék – Nyílt nap középiskolásoknak

Az Egri Törvényszék 2018. október 25-én 9.00-tól az Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából ismét nyílt napot szervez középiskolások részére. A téma „A fiatalkorúak által elkövethető szabálysértések és azok jogkövetkezményei”. A program egy kisfilm vetítésével kezdődik, majd Juhász Gabriella bírósági titkár interaktív előadása következik. A hallgatóság egy kvízjátékkal mérheti le tudását, az első három helyezett ajándékban részesül. A diákokat körbevezetik a felújított törvényszéken is.

Miskolci Törvényszék - Határon átnyúló családjogi ügyek

A Miskolci Törvényszék a Brüsszel II/a Rendelet elfogadásának 15. évfordulója alkalmából „Határon átnyúló családjogi ügyek” címmel szervez szakmai napot. 

Szegedi Törvényszék – Változatos programok

A Szegedi Törvényszék és az illetékességi területén működő helyi bíróságok színes rendezvénysorozat várják az érdeklődőket. Céljuk, hogy bemutassák a bírósági munka kereteit, folyamatát és tájékoztassák az állampolgárokat az alapvető jogaikról.

Hódmezővásárhelyi Járásbíróság

2018. november 7-én Nyílt Nap keretében előadásokat szervez a jogi hivatásokról és a jogászi foglalkozási ágakról, az emberi jogokról és a vagyoni igények érvényesítésének módjairól, alapvető szabályairól. Ezen kívül a látogatóknak bemutatják a bíróság épületét is.

Szegedi Járásbíróság

2018. október 25-én középiskolásokat fogad. A diákok előadásokat hallhatnak az Ügyfélsegítőről és a bírói életpályáról, valamint a Díszteremben egy új Polgári perrendtartás szabályai szerinti perszimulációt is megtekinthetnek.

Szentesi Járásbíróság

2018. október 26-án interaktív előadásban ismerteti a magyar igazságszolgáltatás rendszerét, a bírósági szervezetrendszer felépítését. Szó esik a büntetőeljárás alapvető szabályairól és a polgári per megindításának törvényi feltételeiről, a bizonyítási teherről, az eljárás menetéről, jogorvoslati lehetőségekről, mediációról. Az érdeklődők tájékoztatást kapnak fogalmazóvá és bíróvá válás folyamatáról, mint életpályáról is. Ez a bíróság is bemutatja épületét és annak történetét a közönségnek.

Tatabányai Törvényszék

A Tatabányai Törvényszék díszteremben 2018. október 26-án délelőtt diákoknak tartanak előadást a bírósági szervezet felépítéséről és működéséről.

A programokkal kapcsolatban az érintett ítélőtáblák, törvényszékek sajtóosztályai adnak részletesebb tájékoztatót!

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL