Védhetőek-e bizottsági enegedély nélkül a sajtótermékek? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2019.09.13. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A sajtóból származó szövegrészletek (snippetek) kiadó engedélye nélküli használatát a keresőmotorok számára megtiltó német rendelkezés a Bizottsággal való előzetes közlés elmaradása miatt nem alkalmazható. Ugyanis az információs társadalom szolgáltatására vonatkozó szabályról, tehát „műszaki szabályról” van szó, amelynek tervezetét előzetesen közölni kell a Bizottsággal- áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-299/17. sz. ügyben hozott ítélet - VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH kontra Google LLC

A VG Media, amely német szerzői jogkezelő társaság, kártérítési kereset nyújtott be a Google-lel szemben a Landgericht Berlinhez (berlini regionális bíróság, Németország), mivel a Google a VG Media számos sajtótermék-kiadóként működő tagjának szerzői joggal szomszédos jogait megsértette. A VG Media úgy érvel, hogy a Google 2013. augusztus 1-je óta használta a keresőmotorján és az automatizált híroldalán („Google News”) a tagjaitól származó snippeteket (sajtócikkek rövid részletei vagy összefoglalói, adott esetben képekkel), anélkül hogy ennek fejében ellenértéket fizetett volna.

A Landgericht Berlinnek kételyei vannak azzal kapcsolatban, hogy a VG Media hivatkozhat-e a Google-lal szemben a releváns német rendelkezésre, amely 2013. augusztus 1-jén lépett hatályba, és a sajtótermék-kiadók védelmére irányul.

Ez a rendelkezés a sajtótermékek egészének vagy részeinek – a különálló szavak vagy kisebb szövegrészletek kivételével – nyilvános hozzáférhetővé tételét kizárólag az üzletszerűen működő keresőmotor üzemeltetők (és más üzletszerűen működő, a tartalmakat hasonlóan feldolgozó szolgáltatók) számára tiltja meg.

Az Landgericht Berlin azt kívánja megtudni, hogy az ilyen rendelkezés a műszaki szabványokról és szabályokról szóló 98/34 irányelv1 értelmében vett „műszaki szabálynak” minősül-e, amelynek tervezetét ezen irányelv alapján közölni kellett volna a Bizottsággal annak érdekében, hogy azt magánszemélyekkel szemben érvényesíteni lehessen.

Ítéletével a Bíróság erre igenlően válaszol.

A szóban forgóhoz hasonló rendelkezés az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabálynak, tehát „műszaki szabálynak” minősül.

Ez a rendelkezés ugyanis kifejezetten a kérdéses szolgáltatásokra vonatkozik, az elsődleges tárgya és célja tehát nyilvánvalóan a sajtótermék-kiadók védelme volt a szerzői jog online keresőmotorok útján történő megsértésével szemben. Ennek alapján úgy tűnik, hogy az oltalmat kizárólag az információs társadalom szolgáltatói által az online kiadók művei tekintetében elkövetett rendszeres sérelmekkel szemben tekintették szükségesnek.

Amennyiben az ilyen szabály kifejezetten az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozik, a műszaki szabály tervezetét előzetesen közölni kell a Bizottsággal. A közlés elmaradása esetén a magánszemélyek hivatkozhatnak a szabály alkalmazhatatlanságára.

_________________________________________________________________________________

1Az 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL 1998. L 217., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 21. kötet, 8. o.) módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról [helyesen: a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás megállapításáról] szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1998. L 204., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 20. kötet, 337. o.) Ezt az irányelvet hatályon kívül helyezte a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2015. L 241., 1. o.), amely 2015. október 7-én, tehát az szóban forgó tényállás megvalósulása után lépett hatályba.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
SAJTÓ
SZERZŐI JOG
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA