Milyen hatást gyakoroltak a közelmúlt politikai, gazdasági eseményei és a kapcsolódó jogszabályváltozások a szociális ellátások körében? Hogyan tud manapság működni egy nem állami fenntartású, non-profit szervezet a hatályos magyar jogszabályi környezetben, milyen problémákkal kell szembesülnie működésének megkezdése, majd folytatása során? Hova vezetett az állam által nyújtott normatív támogatás „radikális” csökkentése?

Kovács Mária Mónika tanulmánya a jelen és a jövő egyik igen nagy súlyú problémáját, a nem állami intézmények útján biztosított szociális ellátások rendszerét járja körül elméleti és gyakorlati megalapozottsággal. A mű – egy támogató szolgált működésének bemutatását alapul véve – részletesen elemzi a nem állami intézmények útján biztosított szociális ellátások körében felmerülő ellentmondásokat, a gyakorlatban felvetődő nehézségeket – többek között azt, hogy hogyan befolyásolják egy civil szervezet működését, pénzügyi helyzetét a helyi önkormányzatokkal (vagy kistérségi társulásokkal) kötött szerződések, illetve ezek hiánya –, valamint az egyházak szociális tevékenységének sajátosságait egyaránt. A szerző ismerteti a non-profit szektor sajátos jogállását, helyzetét, valamint az e területen érvényesülő állami szerepvállalást.

A szerző a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának V. évfolyamos hallgatója.