Fórum munkajog, foglalkoztatás újabb elöl     új hozzászólás


Közalkalmazott - téves besorolás

jamesz # e-mail 2008.03.31. 18:00

Ha egy közalkalmazottat tévesen sorolnak be (magasabb osztályba, mint kellene) akkor ugye az a megállapodás semmis, azonban a dolgozó nem viselheti kárát annak, hogy a munkáltató tévesen sorolta be.Gy nem kaphat kevesebb illetményt (a többit ha jól tudom munkáltatói részbe kell foglalni).

Azonban mi van akkor, ha a dolgozó határozott idejű szerződéssel van fogalkoztatva, és a szerződés esetleges megújításakor a munkáltató- a jogszerű, ámde kevesebb illetménnyel szeretné fogalkoztatni??!

jamesz # e-mail 2008.04.01. 11:08

Ilyen nehezet kérdeztem?

Lyonee #   2008.04.01. 18:41
  1. Vissza kell sorolni, de az alapilletménye marad a régi, egyszer csak utoléri magát. Ez csak szerződésmódosítás.
  2. Határozott idejű szerződésnél új szerződést kell kötni, az előző szerződéshez ennek semmi köze nincs. Vagyis a besorolásnak megfelelő illetmény jár.
ObudaFan # e-mail 2008.04.01. 21:07

Elvileg még a 60 napnál nem régebben kifizetett illetmény is visszakövetelhető lenne szerintem.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

jamesz # e-mail 2008.04.02. 15:19

Lyonee: Mármint ha lejár a határozott idejű szerződés, akkor kell új ami már jó, ugye?
Addig viszont a jelen megállapodás semmisnek tekintendő tudtommal.Azaz kell egy olyan határozott idejű szerződést készíteni, amelyben a kinevezés kezdő időpntja ugyanaz, csak az illetményben a két fiz. fok különbségét, munkáltatói döntésbe kell tenni.Majd he lejárt a szerz., akkor új-pontosat csinálni.
ugye?

jamesz # e-mail 2008.04.02. 15:20

obudaFan: erre van jogszabályi hivatkozás?
(én egyébként az mt 162.re is gondoltam...)

Lyonee #   2008.04.02. 20:21

Jamesz!

Átnéztem a jogszabályokat. A régebbieket is, időgépet bekapcsolva.
Az a jogszabály, amely kimondta, hogy a közalkalmazott illetménye nem csökkenhet, az 1997-ben bevezetett , teljesen új (10 osztály, 14 fokozat) fizetési illetményrendszerre vonatkozott, hogy az új besorolás következtében nem csökkenhet az illetmény. Ez a tv. 1 évig volt hatályos. Nyugodtan visszavehetitek az illetményt is a besorolásnak megfelelő bérre! Nem jár munkáltatói illetménypótlék, persze adhattok, de eddig is érdemtelenül kapott többet.

"1996. évi CXXIV. Törvény a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről

91.§
(6) A közalkalmazottat e törvény 87. §-ának hatálybalépését követő 15 napon belül újra be kell sorolni. A besorolás következtében a közalkalmazott illetménye nem csökkenhet. "

Hatálytalan 1998 II. 1-től.

Mindenki tudja, hogy volt ilyen, csak azt nem, hogy mi volt a célja, és már rég nem érvényes.

AZ MT. 162 szerintem nem alkalmazható, mert a jogalap nélküli kifizetés, nem a munkavállaló hibája, nem ismerhette fel (még a munkaadó is későn,) nem ő idézte elő. Soroljátok vissza és örüljön, hogy eddig jól járt. Azt kéne felelősségre vonni, aki a besorolását végezte.

jamesz # e-mail 2008.04.03. 07:40

Nono.
Megnéztem két szakkönyvet.

Az egyik Cséffán Józsefé:

"...a szerzett jogok elvére figyelemmel- a közalkalmazott munkabére ténylegesen nem csökkenhet, a kifizetett illetmény különbözet-tévesen kifizetett munkabérként nem követelhető vissza"

A másik Dr. Kőszegfalvi Edité (eü int. vagyunk):

"Azonban a helytelen besorolásból eredő kárt nem viselheti a dolgozó, azaz nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe azért, mert a munkáltató nem megfelelő módon sorolta be.Noha megtörténik a jogszabályi előírásnak történő besorolás, ugyanakkor az illetmény összege nem csökkenhet, értelemszerűen a Kjt. garantált illetmény összege változik, azonban a különbözet a munkáltató mérlegelésén alapuló illetményrészhez kerül. Ennek jogi magyarázata, hogy a közalkalmazott illetménye csak a közalkalmazottal történő közös megyegyezés esetén csökkenthető"

Na most ebben szerintem az a ződség, hogy a munkáltatói döntés bármikor visszavonható!
?????

(Egyébként én soroltam be tévesen. Azaz először jól, de aztán a szabadságom alatt valami kavarás alatt azt a jelzést kaptam a felső vezetőtől, hogy ez nem jó-> javítottam....de mint kiderült mégis jó volt.Most újra javítanom kell (a vezetés pedig az érinthetetlenek kasztjába tartozik: goto első mondatom)

Lyonee #   2008.04.03. 18:14

Nem vagyok jogász, ezért kérdezem tőletek:

1.Jogalap nélkül, hogy lehet jogot szerezni?
Értem alatta, hogy jogalap nélküli besorolás megszüntetése, korrigálása, miért lenne szerzett jog elvesztése.

2. Ha a közalkalmazott nem fogadja el a végzettségének megfelelő, a kjt. helyes alkalmazásán alapuló besorolást, akkor a munkáltató jogszerűen felmentheti?

Lehetséges, hogy az 1997. évi CXXIV.tv., 20 éve nem érvényes 91.§ (6)-ra hivatkoznak?

Bár Jamesz tette fel a kérdést, de engem is nagyon érdekel a probléma jogszerű megoldása.

Lyonee #   2008.04.04. 16:44

Kedves jogászok, kérlek benneteket válaszoljatok a kérdéseimre!

jamesz # e-mail 2008.04.04. 18:38

Hétfőn tárgyalok a cég ügyvédjével.

Mindenesetre annyit elmondott, hogy szerinte egy adminisztrációs hiba nem lehet előnyére a munkavállalónak, mert akkor bárkit tévedésből be lehetne sorolni, jaj nem vettem észre/rossz program...stb. alapon....

Lyonee #   2008.04.07. 19:13

Kedves jogászok, ismét kérlek benneteket, válaszoljatok a kérdéseimre!

Bella18 # e-mail 2018.06.09. 08:03

Üdvözlök mindenkit!

Az alábbi kérdésre keresem a választ.
Egy portás közalkalmazottként van foglalkoztatva. C fizetési osztályba van besorolva. Érettségin felül van egy OKJ-s 54-es képzése is, ami alapján technikus.
Valóban igaz az, hogy nem lehet D-be sorolni - a technikusival ide lehetne - mert a tv-i hivatkozás szerint bármilyen végzettsége, képesítése is van, a kisegítő munkást maximum C-be lehet sorolni?

Köszönöm a választ!

drbjozsef #   2018.06.09. 10:16

Szerintem abba az osztályba KELL sorolni, ahova a munkakörének ellátásához előírt végzettség alapján tartozik.

Ha a portásnak három diplomája, és doktori címe lenne, akkor sem kell feljebb sorolni - mert nem előírás a munkakörhöz.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Lyonee #   2018.06.09. 12:40

Bella18
Függ a munkaterület végrehajtási rendeletétől is. Kisegítőt max. C osztályba lehet besorolni. Van, ahol csak A-ba.
Ha olyan munkakörben dolgozna, ahol magasabb osztályok is vannak, akkor E osztály lenne a helyes 54-es OKJ esetén.

Bella18 # e-mail 2018.06.11. 09:38

Nagyon köszönöm!

Bella18 # e-mail 2018.06.25. 08:22

Tisztelt Fórumozók!

Újabb kérdés.

Munkavállaló (pedagógus) nappali tagozaton végezte a főiskolát 1980-ban. A 2/1989 (III.25.) ÁBMH rendeletre hivatkozva akkor (1980-ban) kérte, hogy ezt az időszakot munkaviszonynak számítsák be.
Jogosan kérte? Akkoriban be lehetett számítani a nappali tagzotatos képzést?

Köszönöm!

drbjozsef #   2018.06.25. 09:05

Mibe? Jubileumi jutalomba? Nyugdíjba? Végkielégítésbe?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.06.25. 09:26

Besorolásba? :)

www.kbs-ugyved.hu

Lyonee #   2018.06.25. 19:36

A nappali tagozatos képzést a besorolásba soha nem lehetett figyelembe venni, az ugyanis hallgatói jogviszonyt jelentett. A dátumok sem stimmelnek: 1980-ban nem hivatkozhat 1989-ben megjelent rendeletre. Már nem is hatályos ez a rendelet.
Majd a nyugdíjazáskor a szolgálati időbe beleszámít.

leghia #   2018.06.26. 11:55

Most leszek alkalmazva mint köztisztviselő . Nem tudom hogy az egyetemi éveket beszámítják vagy nem. 1981-ben voltam katona majd utána tartalékos és közben egyetemet végeztem nappali tagozaton. A következő címen olvastam: http://menedzserpraxis.hu/hir.php?… 5. A hivatásos szolgálati jogviszonyban eltöltött időként a főiskola nappali tagozatán töltött tanulmányi időt egészében be kell számítani. Az 1971. június 1-jén hatályba lépett és 1996. október 1-jétől hatályon kívül helyezett, a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet 33. § (1) bekezdése szerint a szolgálati időt a hivatásos állományba vétel napjától kell számítani. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése a) pontja kimondja, hogy a szolgálati időpótlék, a szabadság mértéke, a jubileumi jutalom, a nyugdíjjogosultság, a nyugdíj mértéke és a leszerelési segély szempontjából – az (1) bekezdésben meghatározott időn felül – be kell számítani – többek között – minden olyan időt, amely a munkaviszonyban álló dolgozókra irányadó szabályok szerint munkaviszonyban töltött időnek számít. A (4) bekezdés szerint a (2) bekezdésben foglaltak szempontjából a fegyveres erők és fegyveres testületek főiskoláin töltött időnek kell tekinteni a más főiskola (egyetem) nappali tagozatán töltött tanulmányi időt is. Az (5) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az e törvényerejű rendelet hatálybalépésekor szolgálatot teljesítőknek az e törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt elismert szolgálati ideje szolgálati időnek számít akkor is, ha erre a (2) bekezdésben említett jogszabályok egyébként lehetőséget nem adnak. Mindezek alapján a kormányzati szolgálati jogviszony számításánál a szolgálati időn felül a főiskola nappali tagozatán töltött tanulmányi időt is teljes mértékben figyelembe kellett venni az érintett kormányzati szolgálati jogviszonyba történő besorolásakor . Forrás:http://menedzserpraxis.hu/hir.php?…

mona075 # e-mail 2018.07.03. 15:59

Kedves Fórumozók!
Három évvel ezelőtt, az akkori új munkahelyemen rosszul lettem besorolva a közalkalmazotti bértáblába. Mostanra végre sikerült ennek jogosságát elismertetnem.
A kérdésem az lenne, hogy jár-e nekem visszamenőleg a rossz besorolás miatti munkabér különbözet? Mennyi időre?
Előre is köszönök szépen minden választ!

kelang # e-mail 2018.11.26. 11:56

Kedves Fórumozók!
Jelenleg állami tisztviselő vagyok. Munkahelyet váltok január 1-vel. Ahová megyek az egy közalkalmazotti státusz. Felmerült a megbeszélés során, hogy a korábbi köztisztviselő/kormányzati tisztviselő/állami tisztviselő munkaviszonyom előtti megbízási jogviszonyomat a közalkalmazotti fizetési besorolásomnál már nem vennék figyelembe. Lehetséges, hogy 2009 februárjában a köztisztviselői besorolásomnál figyelembe vették, de most a közalkalmazottinál nem fogják?
Segítségeteket előre is köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.11.26. 12:07