Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Munkajogi Szakjogász

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.10.04. 18:47

Ezt miért nem a TO-tól kérdezed?

www.kbs-ugyved.hu

agika229 # e-mail 2018.10.04. 18:39

Üdvözlöm!
Az én kérdésem a következő lenne.
Levelező tagozatos elsőéves óvodapedagógus hallgató vagyok a Szegedi Tudomány Egyetemen. (29 éves) Milyen módon, milyen munkakörben dolgozhatom óvodában jelenleg?
Még nincs munkahelyem,viszont a következő szemesztertől van gyakorlat is.Ennek tudatában más területen nem tudok munkavállalóként érvényesülni, mert a gyakorlati idő teljesítése miatt eggyik munkáltató sem kíván így alkalmazni.Van e arra lehetőség, hogy gyakorlati helyként és munkahelyként is szolgálhat egyszerre ugyanazon intézmény? Ha igen milyen munkakör amelyben alkalmazhatnak?
Azért is érdekel, mert érdeklődtem már óvodánál, de ők sem tudták, hogy hogyan oldható ez meg.
Eddigi legmagasabb iskolai végzettségem az érettségi (+informatika érettségi +ECDL SELECT)Egyéb képesítésem nincs.

Tatabánya # e-mail 2015.03.18. 08:36

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Tanácsot szeretnék kérni. 1972. óta dolgozom pedagógusként. 1972.-1990.-ig Romániában, azóta pedig itt Magyarországon. A törvény szerint a közalkalmazott pedagógusoknak jubileumi jutalom jár. A 25 éves jubileumi jutalmat meg is kaptam. Viszont a 30 éveset nem akarták megadni, és a most aktuális 40 éveset sem. Mit tehetek? Jár nekem is ez a jutalom. Válaszát előre is köszönöm.

David01 # e-mail 2015.03.17. 19:39

Üdvözlöm!
kb. másfél éve szűnt meg a munkaviszonyom (hosszas huzavona után közös megállapodással... ) egy multinacionális cégnél, ahol közel 19 évet dolgoztam. A napokban azzal szembesültem, hogy a cégnél, az én nevem alatt a mai napig él, és használják a személyes elektronikus levelezőmet.... Erre bizonyíték is van, hisz továbbítottak egy levelet a mostani elérhetőségemre....
Kérdésem a következő: mennyire jogszerű, hogy az én nevem alatt, mint kiderült, a mai napig használják a levelezőt, korábbi cégvezetőm figyeli ezt...?

Köszönöm a segítségüket!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.03.15. 12:09

:)
No, akkor most már tudja.

www.kbs-ugyved.hu

Immaculata (törölt felhasználó) #   2015.03.15. 10:51

3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez341

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásai

1. Szociális étkeztetés

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
szociális segítő - szociális segítő szociális asszisztens 100
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
szociális szakgondozó szociális gondozó,
szervező
szociális gondozó szociális gondozó és ápoló
2. Falu-, tanyagondnoki szolgálat

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
tanyagondnok, falugondnok nincs felsőfokú elvárás, de bármilyen felsőfokú végzettséggel is betölthető 100
3. Házi segítségnyújtás

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
vezető
gondozó önálló szociális munkás 100
szolgáltatás szociálpedagógus
esetén okleveles
egészségügyi szociális munkás
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
ápoló, vagy
gyógytornász-
fizioterapeuta
okleveles
rehabilitációs
szakember
szociális menedzser
vezető szociális segítő szociális asszisztens 100
gondozó más
szociális rehabilitációs nevelő, segítő
szolgáltatással
integrált szociális szakgondozó gerontológiai gondozó
szolgáltatás
esetén pszichiátriai gondozó
szenvedélybeteg-
gondozó
szociális gondozó, szervező
általános ápoló foglalkozás-egészségügyi szakápoló
geriátriai szakápoló
hospice szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
szociális gondozó szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója 100
szociális gondozó és ápoló
szociális segítő szociális
asszisztens mentálhigiénés asszisztens
rehabilitációs nevelő, segítő
szociális szakgondozó gerontológiai gondozó
pszichiátriai gondozó
szenvedélybeteg-
gondozó
szociális gondozó, szervező
általános ápoló foglalkozás-egészségügyi szakápoló
geriátriai szakápoló
hospice szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
szociális gondozó szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója 100
szociális gondozó és ápoló
szociális segítő szociális
asszisztens mentálhigiénés asszisztens
rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális szakgondozó gerontológiai gondozó
pszichiátriai gondozó
szenvedélybeteg-
gondozó
szociális gondozó, szervező
általános ápoló foglalkozás-egészségügyi szakápoló
geriátriai szakápoló
hospice szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
5. Családsegítés

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
Szociálpolitikus-
közgazdász
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
szociális menedzser
családgondozó szociális munkás 100 tereptanári végzettség,
szociálpedagógus adósságkezelési tanácsadó,
okleveles szociális
munkás családterapeuta,
okleveles
szociálpolitikus közösségi szociális munkás,
mentálhigiénikus
számítógépes ismeret
szociális segítő szociális segítő szociális
asszisztens mentálhigiénés asszisztens 100
szociokulturális animátor
foglalkoztatás-szervező
szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző
tanácsadó szociálpolitikus,
szociálpolitikus-
közgazdász, szociális
munkás, 90 ifjúságsegítő Az ifjúságsegítő szakképesítés csak akkor fogadható el, ha felsőfokú végzettségre
szociálpedagógus, közösségi szociális munkás, szociológus, épül.
igazgatásszervező-
szociális igazgatási szakirány, okleveles pszichológus, jogász, teológus, pasztorális tanácsadó, humánerőforrás menedzser, humánszervező, munkavállalási tanácsadó
mentálhigiénikus,
addiktológiai
konzultáns,
addiktológiai
szakpszichológus, jogi
szakokleveles
családvédelmi
tanácsadó,
népművelő,
művelődésszervező,
művelődési
menedzser,
andragógus,
családterapeuta,
szupervízor,
mediátor,
jelnyelvi tolmács
6. Fogyatékos személyek ellátása

6.1.342 Támogató szolgálat

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
vezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
konduktor
mentálhigiénikus
gyógypedagógus
szociális menedzser
személyi segítő általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 100
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
egészségügyi asszisztens általános asszisztens
ápolási asszisztens
mentőápoló
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója
szociális gondozó és ápoló
szociális segítő rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális asszisztens foglalkoztatás szervező
mentálhigiénés asszisztens
szociális szakgondozó gerontológiai gondozó
pszichiátriai
gondozó
szociális gondozó, szervező
szenvedélybeteg gondozó
gyógypedagógiai asszisztens autisták gyógypedagógiai asszisztense
beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense
látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense
súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
pedagógiai asszisztens
gépkocsivezető 100 minimum „B” kategóriás jogosítvány
6.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
konduktor
mentálhigiénikus
terápiás gyógypedagógus 25
munkatárs konduktor
okleveles
pszichológus
gyógytornász-
fizioterapeuta
gyógytestnevelő
pszichopedagógus
szociálpedagógus
mentálhigiénikus
viselkedéselemző
gyógypedagógiai asszisztens autisták gyógypedagógiai asszisztense 65
beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
Értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense
látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense
súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
pedagógiai asszisztens
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
masszőr gyógymasszőr
szociális gondozó általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 90
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
egészségügyi asszisztens általános asszisztens
ápolási asszisztens
mentőápoló
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója
szociális gondozó és ápoló
szociális segítő rehabilitációs nevelő, segítő
szociális asszisztens foglalkoztatás szervező
mentálhigiénés asszisztens
szociokulturális animátor
foglalkoztatás-szervező
szociális szakgondozó gerontológiai gondozó
pszichiátriai
gondozó
szociális gondozó, szervező
szenvedélybeteg gondozó
gyógypedagógiai autisták gyógypedagógiai
asszisztens asszisztense
beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense
látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense
súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
pedagógiai asszisztens
6.3. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
konduktor
mentálhigiénikus
igazgatásszervező
szociális igazgatás
szakirányú
végzettséggel
gyógypedagógus
orvos orvos 100
intézményvezető diplomás ápoló 100
ápoló okleveles egyetemi
ápoló
okleveles ápoló
vezető gyógypedagógus 100
pedagógus pszichopedagógus
konduktor
pedagógus
fejlesztő fejlesztőpedagógus 100
pedagógus gyógypedagógus
konduktor
pszichopedagógus
szociálpedagógus
gyógytornász
gyógytestnevelő
pedagógus
ápoló diplomás ápoló 15 általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 75
okleveles ápoló pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
Gondozó (lakóotthon szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója 90
esetében szociális segítő) szociális gondozó és ápoló
szociális segítő rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális asszisztens foglalkoztatás szervező
szociokulturális animátor
mentálhigiénés asszisztens
ápolási asszisztens
szociális szociális munkás 25 75
munkatárs szociálpedagógus
okleveles
szociálpolitikus
okleveles szociális
munkás
rehabilitációs tevékenységterapeuta
szociális segítő rehabilitációs
nevelő, segítő
mentálhigiénés munkatárs Okleveles
rekreációszervező és egészségfejlesztő 25 gyógypedagógiai asszisztens autisták gyógypedagógiai asszisztense 65
diakónus beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
mentálhigiénikus Értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense
Okleveles teológus látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
Okleveles pasztorális tanácsadó hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
Viselkedéselemző pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense
pszichológus súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
szociális segítő rehabilitációs
nevelő, segítő mentálhigiénés asszisztens
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
szociális ügyintéző szociális segítő 90
rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális asszisztens
szociális szakgondozó
szociális gondozó, szervező
6.4. Fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona, átmeneti intézménye, ápoló-gondozó célú lakóotthon

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
konduktor
mentálhigiénikus
igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel
gyógypedagógus
orvos orvos 100
intézményvezető ápoló diplomás ápoló 100
okleveles egyetemi
ápoló
okleveles ápoló
fejlesztő pedagógus fejlesztőpedagógus 100
gyógypedagógus
konduktor
pszichopedagógus
szociálpedagógus
pedagógus
ápoló diplomás ápoló 15 általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 75
okleveles ápoló pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója 90
Gondozó (lakóotthon szociális gondozó és ápoló
esetében szociális segítő) szociális segítő rehabilitációs nevelő, segítő

szociális asszisztens
ápolási asszisztens
szociális szociális munkás 25 75
munkatárs szociálpedagógus
okleveles
szociálpolitikus
okleveles szociális
munkás
rehabilitációs tevékenységterapeuta
szociális segítő rehabilitációs
nevelő, segítő
mentálhigiénés munkatárs Okleveles
rekreációszervező és egészségfejlesztő 25 gyógypedagógiai asszisztens autisták gyógypedagógiai asszisztense 65
diakónus beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
mentálhigiénikus Értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense
Okleveles teológus látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
Okleveles pasztorális tanácsadó hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
Viselkedéselemző pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense
pszichológus súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
szociális segítő rehabilitációs nevelő, segítő mentálhigiénés asszisztens
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
szociális ügyintéző szociális segítő szociális asszisztens 90
rehabilitációs nevelő, segítő
szociális szakgondozó
szociális gondozó, szervező
súlyos fogyatékosokat ellátó csoport
osztályvezető gyógypedagógus 100
diplomás ápoló
okleveles
egyetemi ápoló
okleveles ápoló
gyermekgondozó -ápoló, vagy csecsemő és gyermekápoló 90
ápoló-gondozó csecsemő és gyermeknevelő

 • gondozó

gyermekgondozó

 • nevelő gyermekotthoni asszisztens

kisgyermekgondozó, -nevelő
gyermek és ifjúsági felügyelő
szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója
szociális gondozó és ápoló
pedagógus óvodapedagógus 100
tanár, tanító
fejlesztőpedagógus
gyógypedagógus
pedagógus
konduktor
pszichopedagógus
szociálpedagógus
7. Hajléktalan ellátás

7.1. Utcai szociális munka

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
utcai szolgálat koordinátor szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
utcai szociális munkás szociális munkás 50
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
érettségi 50
7.2. Hajléktalanok nappali ellátása

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető felsőfokú végzettség 100
szociális,
mentálhigiénés
munkatárs felsőfokú végzettség 100
szociális segítő középfokú végzettség 100
7.3.343 Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

Alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak %-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak %-ban speciális alkalmazási igény
intézmény-
vezető felsőfokú végzettség 100
szociális,
mentálhigiénés
munkatárs felsőfokú végzettség 100
szociális segítő középfokú végzettség 100
szociális gondozó
7.4.344 Hajléktalanok átmeneti otthona

Alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés Igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális
alkalmazási
igény
intézmény-
vezető felsőfokú végzettség 100
orvos orvos 100
szociális,
mentálhigiénés
munkatárs felsőfokú végzettség 100
szociális segítő középfokú végzettség
100

szociális gondozó
7.5. Hajléktalanok ápoló - gondozó otthona munkaköreinek minimum alkalmazása megegyezik az idősek ápoló - gondozó otthona képesítéseivel

8. Idősek ellátása

8.1. Idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
nappali ellátás szociális munkás 100
vezető önálló szociálpedagógus
nappali andragógus
intézmény esetén okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
okleveles
egészségügyi szociális munkás
ápoló, vagy
gyógytornász-
fizioterapeuta
okleveles
rehabilitációs
szakember
mentálhigiénikus
Szociális menedzser
szociális gondozó általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 90
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
foglalkozás egészségügyi szakápoló
szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója
szociális gondozó és ápoló
szociális segítő szociális asszisztens foglalkoztatás-szervező
mentálhigiénés asszisztens
szociokulturális animátor
szociális szakgondozó gerontológiai gondozó
pszichiátriai
gondozó
szociális gondozó, szervező
szenvedélybeteg gondozó
szociális,
mentálhigiénés
munkatárs szociális munkás 100
szociálpedagógus
egészségügyi szociális munkás
okleveles egészségpszichológus
okleveles
rehabilitációs
szakember
pszichológus
viselkedéselemző
mentálhigiénikus
8.2. Idősek ápoló- gondozó otthona, átmeneti intézménye

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
Intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
diakónus
mentálhigiénikus
igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel
Pszichológus
Egészségügyi menedzser
Orvos
Jogász
okleveles ápoló
Okleveles teológus
Okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés
orvos orvos 100
Intézményvezető ápoló diplomás ápoló 100
okleveles egyetemi ápoló
okleveles ápoló
ápoló, gyógytornász-
fizioterapeuta
részlegvezető diplomás ápoló 100
okleveles egyetemi ápoló
okleveles ápoló
ápoló, gyógytornász-
fizioterapeuta
szociálpedagógus
szociális munkás
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
szociális menedzser
szociológus
ápoló diplomás ápoló 10
mentőtiszt
okleveles ápoló
ápoló, gyógytornász-
fizioterapeuta
általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 90
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
Diabetológiai szakápoló
Légzőszervi szakápoló
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló
Nefrológiai szakápoló
Onkológiai szakápoló
Hospice szakápoló
gondozó szociális gondozó szociális gondozó és ápoló 90 Az igénybevevő személyek körének
szociális szakgondozó Gerontológiai gondozó megfelelően intézményvezetői
Pszichiátriai gondozó kompetencia az, hogy
Szenvedélybeteg gondozó milyen szakképesítéssel rendelkező gondozót
Szociális gondozó, szervező alkalmaz
szociális és
mentálhigiénés
munkatárs szociális munkás 25
szociálpedagógus
okleveles szociálpolitikus
okleveles szociális munkás
Okleveles rekreációszervező és egészségfejlesztő
diakónus
mentálhigiénikus
Okleveles teológus
Okleveles pasztorális tanácsadó
Viselkedéselemző
pszichológus
rehabilitációs
tevékenységterapeuta 65
Szociális segítő Rehabilitációs nevelő, segítő
Szociális asszisztens
Mentálhigiénés asszisztens
Szociokulturális animátor
9. Pszichiátriai ellátás

9.1. Közösségi ellátás

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
Közösségi koordinátor szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
pszichiáter
mentálhigiénikus
Okleveles
pszichológus
Orvos konzultáns pszichiáter 100
Közösségi gondozó szociális munkás 25
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
Viselkedéselemző
mentálhigiénikus
szociális szakgondozó pszichiátriai gondozó 75
rehabilitációs tevékenységterapeuta
Általános ápoló pszichiátriai szakápoló
mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló
szociális segítő szociális asszisztens
9.2. Pszichiátriai betegek nappali ellátása

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles
pszichológus
mentálhigiénikus
terápiás segítő okleveles szociális munkás 25
okleveles szociálpolitikus
szociálpedagógus
szociális munkás
viselkedéselemző
pszichopedagógus
mentálhigiénikus
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató 75
általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló

szociális pszichiátriai
gondozó
szakgondozó mentálhigiénés asszisztens
szociális segítő szociális asszisztens
9.3. Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles pszichológus
mentálhigiénikus
orvos orvos 100
intézményvezető diplomás ápoló 100
ápoló okleveles egyetemi
ápoló
okleveles ápoló
ápoló diplomás ápoló 25
okleveles ápoló
általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló 75
Gondozó (lakóotthon szociális gondozó szociális gondozó és ápoló 90
esetében szociális segítő) szociális szakgondozó pszichiátriai
gondozó
szociális gondozó, szervező
gerontológiai gondozó
ápolási asszisztens
szociális munkatárs szociális munkás 25
szociálpedagógus
okleveles
szociálpolitikus
okleveles szociális
munkás
szociális segítő szociális asszisztens 75
rehabilitációs
nevelő, segítő
mentálhigiénés viselkedéselemző 25
munkatárs okleveles
pszichológus
pszichopedagógus
szociálpedagógus
mentálhigiénikus
szociális segítő mentálhigiénés asszisztens 75
foglalkoztatásszervező
szociokulturális animátor
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
10. Szenvedélybeteg ellátása

10.1. Közösségi ellátás

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
Közösségi szociális munkás 100
/alacsonyküszöbű szociálpedagógus
koordinátor szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
pszichiáter
addiktológus
Okleveles
pszichológus
Orvos konzultáns addiktológus 100
Közösségi szociális munkás 25
gondozó szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles
pszichológus
szociális szakgondozó szenvedélybeteg gondozó 75
szociális gondozó, szervező
szociális segítő szociális asszisztens mentálhigiénés asszisztens
szociokulturális animátor
foglalkoztatás szervező
rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális gondozó szociális gondozó, ápoló
Konzultáns
(alacsonyküszöbű Okleveles
pszichológus 100
ellátásnál) Addiktológiai
konzultáns
pszichiáter
addiktológus
Segítő
(alacsonyküszöbű szociális szakgondozó szenvedélybeteg gondozó 25
ellátásnál) szociális gondozó, szervező
szociális segítő szociális asszisztens mentálhigiénés asszisztens
10.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles
pszichológus
mentálhigiénikus
terápiás segítő okleveles szociális munkás 25
okleveles szociálpolitikus
szociálpedagógus
szociális munkás
viselkedéselemző
pszichopedagógus
mentálhigiénikus
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató 75
általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló
szociális szakgondozó szenvedélybeteg gondozó
szociális segítő szociális asszisztens mentálhigiénés asszisztens
szociokulturális animátor
foglalkoztatás szervező
rehabilitációs
nevelő, segítő
10.3. Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles
pszichológus
mentálhigiénikus
orvos orvos 100
intézményvezető diplomás ápoló 100
ápoló okleveles egyetemi
ápoló
okleveles ápoló
ápoló diplomás ápoló 50
okleveles ápoló
általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátria szakápoló 50
Gondozó (lakóotthon szociális gondozó szociális gondozó és ápoló 90
esetében szociális segítő) szociális szakgondozó szenvedélybeteg gondozó
szociális gondozó, szervező
ápolási asszisztens
szociális munkatárs szociális munkás 25
szociálpedagógus
okleveles
szociálpolitikus
okleveles szociális
munkás
szociális segítő szociális asszisztens 75
rehabilitációs
nevelő, segítő
mentálhigiénés viselkedéselemző 25
munkatárs okleveles
pszichológus
pszichopedagógus
szociálpedagógus
mentálhigiénikus
szociális segítő mentálhigiénés asszisztens 75
foglalkoztatás szervező
szociokulturális animátor
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
Kiegészítő szabályok:

 1. Felsőfokú ápoló végzettség a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott ápolói képzések alapján szerzett végzettség, az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet alapján szerzett okleveles ápolói és ápolói végzettség, valamint az okleveles ápolói végzettséggel egyenértékűnek minősített egyetemi okleveles ápolói végzettség.
 2. 2010. január 1-je után pszichológus képzettség esetén a pszichológus (BA) oklevél nem fogadható el.
 3. A mellékletben szereplő képesítések alatt az alábbi, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben meghatározott számú szakképesítések értendők.

Szakképesítés megnevezése Azonosító szám Szakképesítés megnevezése Azonosító szám
Általános ápoló 54 723 01 Gyógypedagógiai asszisztens 54 140 01

 • Ápolási asszisztens 54 723 01 0100 33 01 - Autisták gyógypedagógiai asszisztense 54 140 01 0001 54 01
 • Gyakorló ápoló 54 723 01 0100 52 01 - Beszédfogyatékosok gyógypedagógia asszisztense 54 140 01 0001 54 02
 • Ápoló 54 723 01 0010 54 01 - Értelmileg sérültek gyógypedagógia asszisztense 54 140 01 0001 54 03
 • Csecsemő- és gyermekápoló 54 723 01 0010 54 02 - Hallásfogyatékosok gyógypedagógia asszisztense 54 140 01 0001 54 04
 • Diabetológiai szakápoló 54 723 01 0001 54 01 - Látásfogyatékosok gyógypedagógia asszisztense 54 140 01 0001 54 05
 • Felnőtt aneszteziológia és intenzív szakápoló 54 723 01 0001 54 03 - Pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógia asszisztense 54 140 01 0001 54 06
 • Foglalkozás-egészségügyi szakápoló 54 723 01 0001 54 04 - Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógia asszisztense 54 140 01 0001 54 07
 • Geriátriai szakápoló 54 723 01 0001 54 05 - Testi fogyatékosok gyógypedagógia asszisztense 54 140 01 0001 54 08
 • Hospice szakápoló 54 723 01 0001 54 07 Rehabilitációs tevékenység terapeuta 54 726 01
 • Körzeti közösségi szakápoló 54 723 01 0001 54 08 - Gyógyfoglalkoztató 54 726 01 0100 51 01
 • Légzőszervi szakápoló 54 723 01 0001 54 09 Szociális gondozó 33 762 01
 • Nefrológia szakápoló 54 723 01 0001 54 10 - Fogyatékossággal élők gondozója 33 762 01 0010 33 01
 • Onkológia szakápoló 54 723 01 0001 54 11 - Szociális gondozó és ápoló 33 762 01 0010 33 02
 • Pszichiátriai szakápoló 54 723 01 0001 54 12 Szociális segítő 54 762 01
 • Sürgősségi szakápoló 54 723 01 0001 54 13 - Rehabilitációs nevelő, segítő 54 762 01 0010 54 01

Egészségügyi asszisztens 52 720 01 - Szociális asszisztens 54 762 01 0010 54 02

 • Általános asszisztens 52 720 01 0010 52 01 - Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 54 762 01 0010 54 03
 • Fizioterápiás szakasszisztens 52 720 01 0001 54 03 - Foglalkoztatás-szervező 54 762 01 0001 54 01

Csecsemő- és gyermeknevelő, gondozó 55 761 01 - Mentálhigiénés asszisztens 54 762 01 0001 54 02
Gyermekgondozó-nevelő 54 761 02 - Szociokulturális animátor 54 762 01 0001 54 03

 • Gyermek-és ifjúsági felügyelő 54 761 02 0100 33 01 Szociális szakgondozó 54 762 02
 • Gyermekotthoni asszisztens 54 761 02 0010 54 01 - Gerontológiai gondozó 54 762 02 0010 54 01
 • Kisgyermekgondozó,- nevelő 54 761 02 0010 54 02 - Pszichiátriai gondozó 54 762 02 0010 54 02

Mentőápoló 52 723 01 - Szenvedélybeteg gondozó 54 762 02 0010 54 03
Pedagógiai asszisztens 52 140 01 - Szociális gondozó, szervező 54 762 02 0010 54 04
Masszőr 52 726 01

 • Gyógymasszőr 52 726 01 0010 52 01

Jelnyelvi tolmács 52 223 01
Ifjúságsegítő 55 762 01
4. A 3. számú mellékletben az adott munkakörök képesítési minimum alkalmazási feltételei esetében %-os arányok jelzik, hogy az adott munkakörben hány %-ban szükséges a felsorolt képesítéssel rendelkező szakembereket alkalmazni. Azon munkaköröknél, ahol ez az arány nem éri el a 100%-ot, az intézményvezető döntésére bízott, hogy az adott munkakörben a feladatellátás és kompetencia igénye szerint, milyen képesítéssel rendelkező szakembert alkalmaz (ezen szakemberek a 6. § (1) bekezdése vonatkozásában szakképzettnek tekintendők).
5. Szociális szolgáltató vagy intézmény esetében a diakónus, az okleveles teológus, továbbá az okleveles pasztorális tanácsadó szakképzettségek elfogadhatók intézményvezetői, illetve mentálhigiénés munkakörökben.

Immaculata (törölt felhasználó) #   2015.03.15. 10:51

3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelethez341

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásai

1. Szociális étkeztetés

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
szociális segítő - szociális segítő szociális asszisztens 100
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
szociális szakgondozó szociális gondozó,
szervező
szociális gondozó szociális gondozó és ápoló
2. Falu-, tanyagondnoki szolgálat

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
tanyagondnok, falugondnok nincs felsőfokú elvárás, de bármilyen felsőfokú végzettséggel is betölthető 100
3. Házi segítségnyújtás

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
vezető
gondozó önálló szociális munkás 100
szolgáltatás szociálpedagógus
esetén okleveles
egészségügyi szociális munkás
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
ápoló, vagy
gyógytornász-
fizioterapeuta
okleveles
rehabilitációs
szakember
szociális menedzser
vezető szociális segítő szociális asszisztens 100
gondozó más
szociális rehabilitációs nevelő, segítő
szolgáltatással
integrált szociális szakgondozó gerontológiai gondozó
szolgáltatás
esetén pszichiátriai gondozó
szenvedélybeteg-
gondozó
szociális gondozó, szervező
általános ápoló foglalkozás-egészségügyi szakápoló
geriátriai szakápoló
hospice szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
szociális gondozó szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója 100
szociális gondozó és ápoló
szociális segítő szociális
asszisztens mentálhigiénés asszisztens
rehabilitációs nevelő, segítő
szociális szakgondozó gerontológiai gondozó
pszichiátriai gondozó
szenvedélybeteg-
gondozó
szociális gondozó, szervező
általános ápoló foglalkozás-egészségügyi szakápoló
geriátriai szakápoló
hospice szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
szociális gondozó szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója 100
szociális gondozó és ápoló
szociális segítő szociális
asszisztens mentálhigiénés asszisztens
rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális szakgondozó gerontológiai gondozó
pszichiátriai gondozó
szenvedélybeteg-
gondozó
szociális gondozó, szervező
általános ápoló foglalkozás-egészségügyi szakápoló
geriátriai szakápoló
hospice szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
5. Családsegítés

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
Szociálpolitikus-
közgazdász
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
szociális menedzser
családgondozó szociális munkás 100 tereptanári végzettség,
szociálpedagógus adósságkezelési tanácsadó,
okleveles szociális
munkás családterapeuta,
okleveles
szociálpolitikus közösségi szociális munkás,
mentálhigiénikus
számítógépes ismeret
szociális segítő szociális segítő szociális
asszisztens mentálhigiénés asszisztens 100
szociokulturális animátor
foglalkoztatás-szervező
szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző
tanácsadó szociálpolitikus,
szociálpolitikus-
közgazdász, szociális
munkás, 90 ifjúságsegítő Az ifjúságsegítő szakképesítés csak akkor fogadható el, ha felsőfokú végzettségre
szociálpedagógus, közösségi szociális munkás, szociológus, épül.
igazgatásszervező-
szociális igazgatási szakirány, okleveles pszichológus, jogász, teológus, pasztorális tanácsadó, humánerőforrás menedzser, humánszervező, munkavállalási tanácsadó
mentálhigiénikus,
addiktológiai
konzultáns,
addiktológiai
szakpszichológus, jogi
szakokleveles
családvédelmi
tanácsadó,
népművelő,
művelődésszervező,
művelődési
menedzser,
andragógus,
családterapeuta,
szupervízor,
mediátor,
jelnyelvi tolmács
6. Fogyatékos személyek ellátása

6.1.342 Támogató szolgálat

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
vezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
konduktor
mentálhigiénikus
gyógypedagógus
szociális menedzser
személyi segítő általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 100
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
egészségügyi asszisztens általános asszisztens
ápolási asszisztens
mentőápoló
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója
szociális gondozó és ápoló
szociális segítő rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális asszisztens foglalkoztatás szervező
mentálhigiénés asszisztens
szociális szakgondozó gerontológiai gondozó
pszichiátriai
gondozó
szociális gondozó, szervező
szenvedélybeteg gondozó
gyógypedagógiai asszisztens autisták gyógypedagógiai asszisztense
beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense
látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense
súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
pedagógiai asszisztens
gépkocsivezető 100 minimum „B” kategóriás jogosítvány
6.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
konduktor
mentálhigiénikus
terápiás gyógypedagógus 25
munkatárs konduktor
okleveles
pszichológus
gyógytornász-
fizioterapeuta
gyógytestnevelő
pszichopedagógus
szociálpedagógus
mentálhigiénikus
viselkedéselemző
gyógypedagógiai asszisztens autisták gyógypedagógiai asszisztense 65
beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
Értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense
látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense
súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
pedagógiai asszisztens
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
masszőr gyógymasszőr
szociális gondozó általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 90
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
egészségügyi asszisztens általános asszisztens
ápolási asszisztens
mentőápoló
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója
szociális gondozó és ápoló
szociális segítő rehabilitációs nevelő, segítő
szociális asszisztens foglalkoztatás szervező
mentálhigiénés asszisztens
szociokulturális animátor
foglalkoztatás-szervező
szociális szakgondozó gerontológiai gondozó
pszichiátriai
gondozó
szociális gondozó, szervező
szenvedélybeteg gondozó
gyógypedagógiai autisták gyógypedagógiai
asszisztens asszisztense
beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense
látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense
súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
pedagógiai asszisztens
6.3. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
konduktor
mentálhigiénikus
igazgatásszervező
szociális igazgatás
szakirányú
végzettséggel
gyógypedagógus
orvos orvos 100
intézményvezető diplomás ápoló 100
ápoló okleveles egyetemi
ápoló
okleveles ápoló
vezető gyógypedagógus 100
pedagógus pszichopedagógus
konduktor
pedagógus
fejlesztő fejlesztőpedagógus 100
pedagógus gyógypedagógus
konduktor
pszichopedagógus
szociálpedagógus
gyógytornász
gyógytestnevelő
pedagógus
ápoló diplomás ápoló 15 általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 75
okleveles ápoló pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
Gondozó (lakóotthon szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója 90
esetében szociális segítő) szociális gondozó és ápoló
szociális segítő rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális asszisztens foglalkoztatás szervező
szociokulturális animátor
mentálhigiénés asszisztens
ápolási asszisztens
szociális szociális munkás 25 75
munkatárs szociálpedagógus
okleveles
szociálpolitikus
okleveles szociális
munkás
rehabilitációs tevékenységterapeuta
szociális segítő rehabilitációs
nevelő, segítő
mentálhigiénés munkatárs Okleveles
rekreációszervező és egészségfejlesztő 25 gyógypedagógiai asszisztens autisták gyógypedagógiai asszisztense 65
diakónus beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
mentálhigiénikus Értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense
Okleveles teológus látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
Okleveles pasztorális tanácsadó hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
Viselkedéselemző pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense
pszichológus súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
szociális segítő rehabilitációs
nevelő, segítő mentálhigiénés asszisztens
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
szociális ügyintéző szociális segítő 90
rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális asszisztens
szociális szakgondozó
szociális gondozó, szervező
6.4. Fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona, átmeneti intézménye, ápoló-gondozó célú lakóotthon

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
konduktor
mentálhigiénikus
igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel
gyógypedagógus
orvos orvos 100
intézményvezető ápoló diplomás ápoló 100
okleveles egyetemi
ápoló
okleveles ápoló
fejlesztő pedagógus fejlesztőpedagógus 100
gyógypedagógus
konduktor
pszichopedagógus
szociálpedagógus
pedagógus
ápoló diplomás ápoló 15 általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 75
okleveles ápoló pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója 90
Gondozó (lakóotthon szociális gondozó és ápoló
esetében szociális segítő) szociális segítő rehabilitációs nevelő, segítő

szociális asszisztens
ápolási asszisztens
szociális szociális munkás 25 75
munkatárs szociálpedagógus
okleveles
szociálpolitikus
okleveles szociális
munkás
rehabilitációs tevékenységterapeuta
szociális segítő rehabilitációs
nevelő, segítő
mentálhigiénés munkatárs Okleveles
rekreációszervező és egészségfejlesztő 25 gyógypedagógiai asszisztens autisták gyógypedagógiai asszisztense 65
diakónus beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
mentálhigiénikus Értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense
Okleveles teológus látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
Okleveles pasztorális tanácsadó hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
Viselkedéselemző pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense
pszichológus súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
szociális segítő rehabilitációs nevelő, segítő mentálhigiénés asszisztens
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
szociális ügyintéző szociális segítő szociális asszisztens 90
rehabilitációs nevelő, segítő
szociális szakgondozó
szociális gondozó, szervező
súlyos fogyatékosokat ellátó csoport
osztályvezető gyógypedagógus 100
diplomás ápoló
okleveles
egyetemi ápoló
okleveles ápoló
gyermekgondozó -ápoló, vagy csecsemő és gyermekápoló 90
ápoló-gondozó csecsemő és gyermeknevelő

 • gondozó

gyermekgondozó

 • nevelő gyermekotthoni asszisztens

kisgyermekgondozó, -nevelő
gyermek és ifjúsági felügyelő
szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója
szociális gondozó és ápoló
pedagógus óvodapedagógus 100
tanár, tanító
fejlesztőpedagógus
gyógypedagógus
pedagógus
konduktor
pszichopedagógus
szociálpedagógus
7. Hajléktalan ellátás

7.1. Utcai szociális munka

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
utcai szolgálat koordinátor szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
utcai szociális munkás szociális munkás 50
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
érettségi 50
7.2. Hajléktalanok nappali ellátása

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető felsőfokú végzettség 100
szociális,
mentálhigiénés
munkatárs felsőfokú végzettség 100
szociális segítő középfokú végzettség 100
7.3.343 Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

Alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak %-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak %-ban speciális alkalmazási igény
intézmény-
vezető felsőfokú végzettség 100
szociális,
mentálhigiénés
munkatárs felsőfokú végzettség 100
szociális segítő középfokú végzettség 100
szociális gondozó
7.4.344 Hajléktalanok átmeneti otthona

Alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés Igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális
alkalmazási
igény
intézmény-
vezető felsőfokú végzettség 100
orvos orvos 100
szociális,
mentálhigiénés
munkatárs felsőfokú végzettség 100
szociális segítő középfokú végzettség
100

szociális gondozó
7.5. Hajléktalanok ápoló - gondozó otthona munkaköreinek minimum alkalmazása megegyezik az idősek ápoló - gondozó otthona képesítéseivel

8. Idősek ellátása

8.1. Idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
nappali ellátás szociális munkás 100
vezető önálló szociálpedagógus
nappali andragógus
intézmény esetén okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
okleveles
egészségügyi szociális munkás
ápoló, vagy
gyógytornász-
fizioterapeuta
okleveles
rehabilitációs
szakember
mentálhigiénikus
Szociális menedzser
szociális gondozó általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 90
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
foglalkozás egészségügyi szakápoló
szociális gondozó fogyatékossággal élők gondozója
szociális gondozó és ápoló
szociális segítő szociális asszisztens foglalkoztatás-szervező
mentálhigiénés asszisztens
szociokulturális animátor
szociális szakgondozó gerontológiai gondozó
pszichiátriai
gondozó
szociális gondozó, szervező
szenvedélybeteg gondozó
szociális,
mentálhigiénés
munkatárs szociális munkás 100
szociálpedagógus
egészségügyi szociális munkás
okleveles egészségpszichológus
okleveles
rehabilitációs
szakember
pszichológus
viselkedéselemző
mentálhigiénikus
8.2. Idősek ápoló- gondozó otthona, átmeneti intézménye

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
Intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
diakónus
mentálhigiénikus
igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel
Pszichológus
Egészségügyi menedzser
Orvos
Jogász
okleveles ápoló
Okleveles teológus
Okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés
orvos orvos 100
Intézményvezető ápoló diplomás ápoló 100
okleveles egyetemi ápoló
okleveles ápoló
ápoló, gyógytornász-
fizioterapeuta
részlegvezető diplomás ápoló 100
okleveles egyetemi ápoló
okleveles ápoló
ápoló, gyógytornász-
fizioterapeuta
szociálpedagógus
szociális munkás
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
szociális menedzser
szociológus
ápoló diplomás ápoló 10
mentőtiszt
okleveles ápoló
ápoló, gyógytornász-
fizioterapeuta
általános ápoló gyakorló ápoló geriátriai szakápoló 90
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
Diabetológiai szakápoló
Légzőszervi szakápoló
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló
Nefrológiai szakápoló
Onkológiai szakápoló
Hospice szakápoló
gondozó szociális gondozó szociális gondozó és ápoló 90 Az igénybevevő személyek körének
szociális szakgondozó Gerontológiai gondozó megfelelően intézményvezetői
Pszichiátriai gondozó kompetencia az, hogy
Szenvedélybeteg gondozó milyen szakképesítéssel rendelkező gondozót
Szociális gondozó, szervező alkalmaz
szociális és
mentálhigiénés
munkatárs szociális munkás 25
szociálpedagógus
okleveles szociálpolitikus
okleveles szociális munkás
Okleveles rekreációszervező és egészségfejlesztő
diakónus
mentálhigiénikus
Okleveles teológus
Okleveles pasztorális tanácsadó
Viselkedéselemző
pszichológus
rehabilitációs
tevékenységterapeuta 65
Szociális segítő Rehabilitációs nevelő, segítő
Szociális asszisztens
Mentálhigiénés asszisztens
Szociokulturális animátor
9. Pszichiátriai ellátás

9.1. Közösségi ellátás

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
Közösségi koordinátor szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
pszichiáter
mentálhigiénikus
Okleveles
pszichológus
Orvos konzultáns pszichiáter 100
Közösségi gondozó szociális munkás 25
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
Viselkedéselemző
mentálhigiénikus
szociális szakgondozó pszichiátriai gondozó 75
rehabilitációs tevékenységterapeuta
Általános ápoló pszichiátriai szakápoló
mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló
szociális segítő szociális asszisztens
9.2. Pszichiátriai betegek nappali ellátása

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles
pszichológus
mentálhigiénikus
terápiás segítő okleveles szociális munkás 25
okleveles szociálpolitikus
szociálpedagógus
szociális munkás
viselkedéselemző
pszichopedagógus
mentálhigiénikus
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató 75
általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló

szociális pszichiátriai
gondozó
szakgondozó mentálhigiénés asszisztens
szociális segítő szociális asszisztens
9.3. Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles pszichológus
mentálhigiénikus
orvos orvos 100
intézményvezető diplomás ápoló 100
ápoló okleveles egyetemi
ápoló
okleveles ápoló
ápoló diplomás ápoló 25
okleveles ápoló
általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló 75
Gondozó (lakóotthon szociális gondozó szociális gondozó és ápoló 90
esetében szociális segítő) szociális szakgondozó pszichiátriai
gondozó
szociális gondozó, szervező
gerontológiai gondozó
ápolási asszisztens
szociális munkatárs szociális munkás 25
szociálpedagógus
okleveles
szociálpolitikus
okleveles szociális
munkás
szociális segítő szociális asszisztens 75
rehabilitációs
nevelő, segítő
mentálhigiénés viselkedéselemző 25
munkatárs okleveles
pszichológus
pszichopedagógus
szociálpedagógus
mentálhigiénikus
szociális segítő mentálhigiénés asszisztens 75
foglalkoztatásszervező
szociokulturális animátor
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató
10. Szenvedélybeteg ellátása

10.1. Közösségi ellátás

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
Közösségi szociális munkás 100
/alacsonyküszöbű szociálpedagógus
koordinátor szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
pszichiáter
addiktológus
Okleveles
pszichológus
Orvos konzultáns addiktológus 100
Közösségi szociális munkás 25
gondozó szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles
pszichológus
szociális szakgondozó szenvedélybeteg gondozó 75
szociális gondozó, szervező
szociális segítő szociális asszisztens mentálhigiénés asszisztens
szociokulturális animátor
foglalkoztatás szervező
rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális gondozó szociális gondozó, ápoló
Konzultáns
(alacsonyküszöbű Okleveles
pszichológus 100
ellátásnál) Addiktológiai
konzultáns
pszichiáter
addiktológus
Segítő
(alacsonyküszöbű szociális szakgondozó szenvedélybeteg gondozó 25
ellátásnál) szociális gondozó, szervező
szociális segítő szociális asszisztens mentálhigiénés asszisztens
10.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képesítés igény
munkatársak
%-ban speciális alkalmazási igény
intézményvezető szociális munkás 100
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles
pszichológus
mentálhigiénikus
terápiás segítő okleveles szociális munkás 25
okleveles szociálpolitikus
szociálpedagógus
szociális munkás
viselkedéselemző
pszichopedagógus
mentálhigiénikus
rehabilitációs tevékenységterapeuta gyógyfoglalkoztató 75
általános ápoló gyakorló ápoló pszichiátriai szakápoló
szociális szakgondozó szenvedélybeteg gondozó
szociális segítő szociális asszisztens mentálhigiénés asszisztens
szociokulturális animátor
foglalkoztatás szervező
rehabilitációs
nevelő, segítő
10.3. Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona

alkalmazás minimum feltétele
munkakör felsőfokú képesítés igény
munkatársak
%-ban OKJ-S képes%C

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.03.15. 09:46

No most akkor még a "3. sz. mellékletet" is.

www.kbs-ugyved.hu

Immaculata (törölt felhasználó) #   2015.03.15. 09:33

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Ez az teljes szerkezetben:

113. § (1) Szakképzettnek kell tekinteni azon személyt - függetlenül attól, hogy 2010. december 31-én szociális intézménynél, szolgáltatónál van-e foglalkoztatva -, aki

 1. a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy
 2. a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti és az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben, az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben vagy az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben

meghatározott képesítéssel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek kivételével a 2010. december 31-én szociális intézménynél, szolgáltatónál a 2010. december 31-én hatályos 2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormák keretében foglalkoztatott személyt jogviszonya fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni, ha a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet alapján szakképzettnek minősül.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti személy 2010. december 31-ét követően szociális intézménynél, szolgáltatónál szakmai létszámnormába tartozó új jogviszonyt létesít, az új jogviszonya tekintetében is szakképzettnek kell tekinteni azzal, hogy az új jogviszony létrejöttétől számított 10 éven belül köteles a 3. számú mellékletnek a tanulmányok megkezdésekor hatályos előírásai szerinti képesítést megszerezni. E kötelezettség alól mentesül az a személy, akinek az új jogviszony létrejöttekor legfeljebb tíz év van hátra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.
(4)Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőző napon szociális intézményben foglalkoztatott általános ápoló, általános asszisztens, felnőtt szakápoló szakközépiskolai végzettséggel vagy szakiskolai képesítéssel rendelkező személy szakképzettnek tekintendő, azzal, hogy rá a (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.
(5) Szakképzettnek kell tekinteni azt a személyt, aki a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szerez, amennyiben tanulmányait 2011. január 1-jét megelőzően kezdte meg.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.03.15. 08:42

Bocs, megvan. De 113. §-a tényleg nincs. 17. szakasz az egész.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.03.15. 08:40

2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet
Nincs ilyen rendelet. Ilyen minisztérium sincs.

www.kbs-ugyved.hu

szuki # e-mail 2015.03.15. 08:31

Tisztelt Ügyvédúr! Szeretnék pontos információt kérni öntől! 2002-2006-ig a WJLF- ÁSZM szakon végeztem, csak a diplomámat nyelvvizsga hiányában nem kaptam meg. A nyelvvizsga követelmény általános alapszintű C.Ez a mai napig nem sikerült.Most vagyok 47 éves.2013.02.01-től sikerült elhelyezkednem közalkalmazottként a szociális szférába, mint vezető gondozó.A munkaviszonyom a mai napig fennáll,de nem ismerik el a diplomámat,mert nincs nyelvvizsgám.Ebben az évben 2015.01-én életbe lépett egy törvénymódosítás és szeretném tudni,hogy vonatkozik -e rám?Korábban is hallottam már ,hogy aki szociális szférában dolgozik kérheti ,hogy elismerjék az államvizsgáját. Célom,hogy,megkaphassam a diplomám,mert a szakmámban tovább szeretném képezni magam és így nem kapok kredit pontos teoár számot. „113. § (4) Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet
hatálybalépését megelőző napon szociális intézményben foglalkoztatott általános ápoló, általános asszisztens
vagy felnőtt szakápoló szakközépiskolai végzettséggel vagy szakiskolai képesítéssel rendelkező személy
szakképzettnek tekintendő, azzal, hogy rá a (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.
(5) Szakképzettnek kell tekinteni azt a személyt, aki a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti
felsőfokú végzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szerez, amennyiben tanulmányait 2011. január 1-ét
megelőzően kezdte meg. Köszönöm előre is a segítségét!

akbar # e-mail 2015.02.22. 14:32

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Jelenleg sajnos munkanélküli vagyok és hogy tovább kaphassam a 22.800 ft-os szoc.segélyt,le kell dolgoznom 30 napot. Jobb híján önkéntes munkával szeretném ezt megcsinálni, mivel elhelyezkedni nem tudtam. Érdeklődnék,hogy ebben az esetben mennyi a kötelező napi munkaidő? Úgyanúgy 8 óra,mint annak aki fizetést is kap érte? Ha igen megoldható-e, hogy napi 4 órát dolgozzak 60 napig? Ki foglalkozik ezzel,honnan tudom beszerezni a szükséges iratokat,papírokat?
Válaszát előre is köszönöm!
Ági

roadrunner # e-mail 2015.02.14. 09:01

Tisztelt Ügyvéd úr!
Megteheti jogosan a munkáltató,hogy rendszeresen reggel mikor bemegyünk dolgozni,és a reggeli eligazításon jelentik be,hogy ki menjen vissza szabadságra?
Van x számú autó sofőrrel,de ha mondjuk előző nap műhelybe kerül kettő,akkor nem szólnak,hogy holnap ne gyere be,hanem reggel mikor megcsinálja a beosztást akkor küldi vissza azt akinek nem jut kocsi.
Mert ha én telefonálok be reggel,hogy szabi kellene akkor aztán vannak problémák!Én ugye nem tehetem meg.
Van erre valami jogszabály,vagy esetleg térítés jár,hogy feleslegesen megjelent a dolgozó a munkahelyén?
Köszönöm.

edavidtamas # e-mail 2015.02.13. 13:09

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Kérdésem legeyzserűsítése végett inkább egy példát írnék!
Van két dolgozó (Dolgozó1, Dolgozó2) ugyan annál a cégnél dolgoznak ugyan azona telephelyen és ugyan azt a munkát végzik (pénz- és értékszállítás)!

Dolgozó1 3éve van a cégnél, a fizetése pedig brutto 122.000(szakmunkás bérminimum) és 40.000Ft. "Prémium pont rendszer"ből adodik össze!

Dolgozó2 1éve van a cégnél a fizetése 122.000 (szakmunkás bérminimum) és 25.000ft "prémium pont rendszer"
Dolgozó2 nek azt igérték hogy másél év után ő is 40.000ft pótlékot fog kapni, azonaban ezt már most letiltitták mert dolgozó3 már túllépte a 1.5 évet és megmondták nem emelik meg a pótlékja összegét!

Konkrétan tehát jogszerű-e az ha külömbséget tesznek ugyan abban a munkakörben foglalkozó dolgozok között annak alapján hogy milyen rég óta áll fent munkavisszonya a cégel?
Jár-e dolgozó2 és 3nak a "régi dolgozok" pótlékjának összege, és ha igen akkor azzonali vag akár visszamenlőgesen is jár-e?

Nem tudom fontos-e a pótlék azért "prémium pont rendszer" mert ha munkaközben szabálytalanságot vélnenek felfedezni azt büntető pontokkal jelzik és minnél több a büntető pont annaál kevesebb adott hónapra a pótlék összege 8tehát elvonató), azonban dolgozó1-2-3 munkavisszonya allat nem követett el hibát , még is kisebb akiinduló pótlékjának összege havi 15.000, lehet kicsit bonyolultan fogalmaztam de előre is köszönm a segítséget!!!

capisca #   2015.02.11. 11:42

A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással a 78. § (1) bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg.

Felmondási papírt megvárjátok, a felmondás indokát megnézitek és, ha az nem a 78. § (1) bekezdésében meghatározott ok valamelyike (ha igen akkor is), akkor bíróságra mentek.

felhoke #   2015.02.11. 11:18

Tisztelt Szakértő, Ügyvéd Úr/Ügyvédnő!
Férjemet munkáltatója közös megegyezéssel akarja elküldeni. A megegyezést ő nem fogadja el, hiszen minimális juttatást ajánlanak fel. 60 éves védett korban van, a munkahely nem szűnik meg, nincs különösen indokolt eset sem az elküldésre. Mire számíthatunk? munkájára panasz eddig nem volt. Az életkort nézve, a két idősebb munkavállalót akarják elküldeni.Kéri a munkáltatói felmondást, indokolják meg, aztán megy a Munkaügyi Bírósághoz? Mit tudunk még figyelembe venni, vagy mire nem figyelünk kellő képen. Annyi változások voltak a munkajogban mostanság, hogy már mint laikusok követni sem tudjuk.
köszönöm a szakszerű választ előre is

anyáca # e-mail 2015.02.11. 10:56

Tisztelt Ügyvéd úr !

Szeptemberben lesz meg a nők 40 éves akciós nyugdíjhoz való jogosultsági időm.
Köztisztviselő vagyok, szolgálati jogviszonyom 24 éve folyamatos jelenlegi munkahelyemen. Kérdésem: ha a munkaviszonyom felmentéssel szűnik meg jár-e végkielégítés ?
Amit sikerül kibogarásznom, hogy a közalkalmazottaknak nem jár, (ők viszont
megkapják a jubileumi 40 éves pénzt, „előrehozottként”)
A Köztisztviselői Törvény erre vonatkozó része ezt írja:
A végkielégítés
69. § (1)A kormánytisztviselőt - a (9) bekezdésben foglalt kivétellel - végkielégítés illeti meg, ha kormányzati szolgálati jogviszonya felmentés vagy az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg.

Az említett (9) bekezdés: „(9) Végkielégítésre nem jogosult a kormánytisztviselő, ha

 1. a felmentés a gyakornoki idő alatt történt;
 2. legkésőbb a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül;
 3. felmentésére a 63. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott okból került sor;

azaz ... 63.§ (2) b. pontja: (b) a kormánytisztviselő munkavégzése nem megfelelő;

 1. méltatlanság címén mentették fel.
 • vagyis a kivételek nem vonatkoznak rám, tehát laikusként úgy értelmezem, hogy járna.

A kérdést azért tettem fel, ill. azért kérnék rá választ, mert nem vagyok biztos, hogy jól értelmezem-e, és feleslegesen, (ha nem jár) nem szeretnék bonyodalmakat.
Ha viszont jár, akkor jogos az igényem.
Előre is köszönöm válaszát.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.02.11. 07:14

ez tényleg így van?
Nagyjából. Azt a legmagasabb végzettséget veszik figyelembe, amely a munkakör betöltéséhez szükséges. Sarkított példával: hiába vagy diplomás kohómérnök, magyartanári munkakörben csak középfokú végzettséged van.
(Más kérdés, hogy ha az adott munkakör szakirányú, felsőfokú végzettséget igényel, akkor hogyan alkalmazhatnak egyáltalán.)

másik önkormányzatnál töltött majd 10 év munkaviszonyom alatt nem voltam közalkalmazott,
Milyen munkakörben dolgoztál és mikor?

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.02.11. 07:09

Én nem értem miről beszélsz. Az "időarányos, ami jár" az miért lenne kevesebb a "teljes" fizetésnél?

www.kbs-ugyved.hu

Györgyi76 #   2015.02.10. 18:58

Jó Estét!

Tanácsot szeretnék kérni.
Jelenlegi munkahelyemen folyamatos a munkaviszonyom,
viszont március hónaptól kaptam egy számomra kedvezőbb álláslehetőséget.
Ezt a tényt ma közöltem a munkáltatómmal,
ha nehezen is-de megegyeztünk szóban,hogy a hónap végéig még dolgozom.
Ellenben azt is közölték velem, hogy teljes fizetést nem kapok, csak időarányos ami jár.
/ Fix munkabérért dolgozom, nincs pótlék stb../
A kérdésem az lenne,hogy ledolgozom ténylegesen az egész hónapot, akkor jogszerű ez a kijelentés a munkáltató részéről?

Válaszukat előre is köszönöm,

Mandu # e-mail 2015.02.08. 15:00

Tisztelt Szakértő!
2015. március 1-től fognak egy önkormányzatnál alkalmazni és szükséges hozzá még a meglevő diplomámhoz egy felsőfokú szakírányú végzettség és azt az információt kaptam, hogy addig csak az érettségim szintjéig tudnak besorolni, míg nem lesz kezemben a szakképesítési papír, ez tényleg így van?
A másik kérdésem pedig, hogy a közalkalmazotti bértáblában milyen munkaviszonyokat számítanak be, mert egy másik önkormányzatnál töltött majd 10 év munkaviszonyom alatt nem voltam közalkalmazott, akkor semmi esélyem, hogy figyelembe vegyék az előző éveimet?
köszönöm a választ előre is!

Smudo # e-mail 2015.01.20. 09:25

Tisztelt Szakértő!

Korábban saját tulajdonú Bt-ben alkalmazottként dolgoztam, majd tavaly áprilisban közalkalmazotti jogviszonyt létesítettem, ahol azóta is dolgozom. Munkáltatóm a vállalkozásban töltött éveket (hivatkozva arra, hogy a Bt. saját tulajdonú volt) nem fogadta el, és ezért alacsonyabb fizetési fokozatba soroltak be, mellyel együtt a szabadságom is jóval kevesebb lett (6 nappal), mint amennyi az életkorom szerint a Munka Törvénykönyve szerint járna.

Jogszerűen járt el a munkáltatóm?

Panakari # e-mail 2015.01.18. 11:04

Tisztelt Szakértő!
Jelenleg GYES-en vagyok, és az itthon töltött idő alatt, 1 éve a munkáltatóm jelezte, hogy átszervezés miatt a pozícióm megszűnt. 2015.03.15-én jár le a GYES-em, emiatt a héten jeleztem a cégemnek, hogy a fenti dátumtól kezdve szándékomban áll újra munkába állni, remélve hogy mégis találnak nekem megfelelő munkát. Nem hivatalosan a HR vezető elmondta, hogy sajnos úgy tűnik nem tudnak visszavenni, ezért majd közös megegyezést szeretnének kötni. Az a problémánk, hogy egy ideje már rajta vagyunk, hogy második gyermekünk legyen, ezért mindenképpen szerettem volna megtartani a munkahelyemet. Mert így itt állunk majd a gyermekvállalás előtt, munkahely nélkül, új állást kellene találnom úgy, hogy néhány hónap múlva újra eljöjjek? Van-e valami mód rá, hogy a munkáltató ebben az esetben mérlegeljen, és mégis alkalmazzon, figyelembe véve a GYES-ről visszatérők alkalmazása miatti kedvezményeit, és azt, hogy remélhetőleg ebben az évben újra szülési szabadságra mennék?
Köszönettel: pannika

empty # e-mail 2015.01.17. 06:28

Köszönöm Sándor az erőfeszítéseit, most már pihenjen.
Nem meddő vitákért, és általánosságokért írtam ide, és lekezelő bánásmódból is van részem bőven, nincs szükségem többre.