Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Elégtétel!!!

Leiterjakab # e-mail 2003.09.03. 17:07

Ebben az esetben egy meghatározott cselemény (sajtó utján nyilatkozatban kell pl. elégtételt adni) elvégzésre kötelezte a bíróság az alperest. Ha nem teljesít akkor a Vht. szerint a bíróság az adóst felhívja az önkéntes teljesítésre megfelelő határidő tűzésével. Az erről szóló végrehajtó okiratot postán küldik meg - mindkét félnek. A teljesítésre kötelezettnek a határidő leteltekor azt kell közölnie a végrehajtóval, hogy teljesített-e vagy sem. Ha ekkor sem teljesít, akkor szükség esetén a helyszínen ellenőrzi a nem teljesítésta v.hajtó, az erről szóló jegyzőkönyvet a bíróságnak adja be, amely kötelezi az alperest, hogy

  1. fizesse meg a nem teljesített magatrtás pénzegyenértékét,
  2. feljosthatja avégrehajtás kérőt, hogy mag végezze el vagy másnak adjon megbízást az adott cselekményt elvégzésére, mindkét esetben a kötelezett veszélyére és terhére,

c, a kötelezettel szemben 500.000 Ft.-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki, ez a bírság ismételeten kiszabható, ha a pénzbírságot kiszabó végzésben meghatározott időn belül nem teljesítette a kötelezettségét.

  1. a rendőrség közreműködésével kikényszerítheti az adott cselekményt.

    A bíróság a fenti a-d)) közül a végrehajtásnak azt a módját rendeli el amely az esetben a körülményeket figyelembe véve, aleg hatékonyabban mozdítja elő a kötelezettség teljesítését.

    Tudsz valamit írni a konkrét esetről?, persze csak akkor és csak annyit amennyi nyilvánosságra hozható.

Üdvözlettel,

Leiterjakab

Plextorka # e-mail 2003.09.03. 16:44

Hogyan lehet végrehajtani a személyhez fűződő jogok megsértése miatt indult perben hozott, nyilvános elégtételre kötelező ítéletet (mely sértést nem sajtó útján követett el alperes)?