Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Társasházi közösképviselő felmondása

Szomorú örökös #   2020.02.23. 20:55

csuli

Új közös képviselőt egyelőre nem sikerült találni.....A lemondott képviselő pedig ugyanúgy tevékenykedik mintha semmi nem történt volna. ( Megbízás nélküli ügyvivőként?)

Szerintem örüljetek neki, hogy foglalkozik még egyáltalán a házzal, hiszen akárhogy is nézzük, ő már felmondott. Közös képviselő nélkül meg valószínűleg nem is működhetnétek.

Tulajdonképpen ez kérdés . A fentiek tükrében jogos vagy jogtalan?

Tehát elvégzi a munkát, ami már régen nem az ő dolga (lenne) és te mégis aggályosnak tartod, hogy fizetést kap érte? Komolyan nem értelek, hogy mit képzelsz. Talán ingyen dolgozzon? :-O

dr_Egyed_Zoltán # e-mail 2020.02.23. 19:19

Sajnos a jegyző sincs még a pályája csúcsán.

Az ügyben össze lett mosva az egyoldalú felmondás- lemondás (amelyet nem szabályoz a Tht.) és a felmentés (amelyet viszont szabályoz) és a közös képviselő és a közgyűlés kreált egy hibrid megoldást. Ahogy kellett volna 1. lev.elnök, jkv vezető, 2 hitelesítő választása. 2. közös képviselő lemondása 3. új közös képviselet választása. A meghívóban pedig felhívni a közösséget arra, hogy hívjanak meg új jelölteket. Így lehet gyorsan szabadulni, feltéve, ha nem jött vmilyen megbízási szerződés is a képviselet ellátása tekintetében, amely felmondási idővel korlátoz.

2020. január 1.-től megbízás nélküli ügyvitel folyik.

dr. Egyed Zoltán
  ügyvéd 
www.facebook.com/dregyedzoltan/
https://dregyed.business.site/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.23. 16:56

Csuli, neked se sikerült megérteni a jegyző levelét. Meg azt se nagyon, amit én írtam.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.23. 16:46

Ez a törvény félreértelmezése.

www.kbs-ugyved.hu

ragyasdezso # e-mail 2020.02.23. 16:42

csuli

A közgyűlés dec.31.-el felmentette, a felmentett kk. az új kk megválasztásáig de legkésőbb a felmentésétől számított 90 napig ügyvivőként ellátni a feladatait. (Th. trv. 28.§ (3) bek.) Erre az időszakra jár számára díjazás! A közgyűlésnek meg kellett volna határozni a feladatait és a jogkörét, mivel nem tette így jártatok...

csuli # e-mail 2020.02.23. 12:05

Tisztelt válaszadók!

Köszönöm a hozzászólásaikat. Mielőtt a Fórumhoz fordultam, én magam is hasonló álláspontra jutottam, de higgyék el, nem szórakozásból tettem fel a kérdéseimet. Ennek ellenére Kovács Béla Sándor megjegyzése helytállónak tűnhet első nekifutásra. Ezért kénytelen vagyok az ügy részleteit is megosztani.

Az említett közös képviselő a tavalyi elszámoló közgyűlésen nem tudott hitelt érdemlő módon elszámolni. A tulajdonosok felháborodása miatt berekesztette a közgyűlést. Kis híján verekedés volt, mentő, rendőrség stb.

Ezt követően többször fel lett szólítva az elszámolásra. Nem történt semmi. Ezért az egyik tulajdonos a jegyzőhöz fordult.

Idézek a jegyzői válaszlevél idevágó részéből:

„2019. október14. napján közös képviselő levelében tájékoztatott, hogy2019 szeptember 11.napján lemondott a társasház képviseletéről 2019.szeptember 30. napjával. A lemondásról szóló levelet a társasházlépcsőházában kifüggesztette, illetve tájékoztatta a tulajdonosokat is…”

Majd így folytatja a jegyző:

„2019 október 25. napján írt levelemben tájékoztattam a közös képviselőt, hogy a közös képviselő lemondhat tisztségéről, de elsősorban a számvizsgáló bizottságot kell értesíteni és utána ki kell tűzni egy közgyűlést. Tehát a következő közgyűlésen napirendre kell venni „Közös képviselő felmentése” napirendi pontot és ezzel együtt az „Új képviselő választása” címűt is. A leírtak szerint a közös képviselőnek kell összehívnia közgyűlést.

A törvény28.§(4) bekezdése alapján:
„(3) A közgyűlés a közös képviselőt, az intéző ill. számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti. A felmentett közös képviselő-intéző bizottság esetén annak elnöke-a közgyűlés határozata alapján, az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében köteles az új közös képviselő megválasztásáig, de legfeljebb a felmentésétől számított kilencvenedik nap lejártáig ügyvivőként ellátnia közösség ügyeinek intézését.”

A fenti indokok alapján jelen levelemben kértem a közös képviselőt, hogy amennyiben közös képviseleti tisztségéről lemond, azt a fenti jogszabály alapján közgyűlés keretében tegye meg, illetve kértem, hogy utólag szíveskedjen pótolni a 2017. és a 2018.évi beszámolót is.

Amennyiben a felhívástól számított60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, úgy a határidő eredménytelen elteltét követő 30 napon belül a jegyzőbírósághoz fordulhat.”

Ennyi egyelőre.

A közgyűlés a lemondás tekintetében, mint ismeretes meg lett tartva, de az ugye eltér a jegyzői levélben írtaktól, mert a közgyűlési jegyzőkönyv szerint 2019.december 31. a képviselő mandátumának a lejárata. Ez volt a ház döntése. Ez lehet hatályos a jegyzői levél ellenére?

Új közös képviselőt egyelőre nem sikerült találni.

A lemondott képviselő pedig ugyanúgy tevékenykedik mintha semmi nem történt volna. ( Megbízás nélküli ügyvivőként?)

Sajnos elkövettük azt a fatális hibát, hogy a jegyzőkönyvbe nem lett belefogalmazva, hogy a számla feletti rendelkezést is visszavonjuk tőle.

Abban a hiszemben voltunk, hogy a megbízatásának megszűntével a számlához való hozzáférése is megszűnik.
Először az OTP. is ebben erősített meg bennünket, amikor beadtuk a közgyűlési jegyzőkönyvet. A januári, februári tiszteletdíj utalása először elmaradt, aztán a múlt héten mégis „utalódott” egyben a volt közös képviselő részére.

Tulajdonképpen ez kérdés . A fentiek tükrében jogos vagy jogtalan?

Szomorú örökös #   2020.02.22. 19:57

csuli

Viszont ez év január, február hónapra is utalta az OTP a tiszteletdíját.

Valószínűleg csoportos beszedéssel ment, viszont már lejárt az ügyvivősége, nagy valószínűséggel nincs is már hozzáférése sem a társasház számlájához, így csakis az új közös képviselő, vagy valaki más, akinek hozzáférése van a számlához, módosíthatja ezt az állapotot. A kéthavi jogtalan utalást pedig kérni kell, hogy fizesse vissza a társasház számlájára, mert az úgy gondolom, hogy már nem jár neki.

Mielőbb keressetek helyette másik közös képviselőt, mert anélkül eleve a számlához is eléggé nehéz lesz hozzáférni, ugyanis azon kizárólag társasházi felhatalmazással létrejött jogosultsággal lehet bármilyen módosítást elvégezni. Hiába a lakók pénze van rajta, bárki nem mehet be változtatni. Nem beszélve arról, hogy előbb-utóbb működésképtelenné is válhat a társasház, ha jól tudom.

Egyébként én nem vagyok jogász, de tudok számolni. Ha dec. 31-ig volt ügyvivő képviselő, akkor pont stimmel a szeptember 30-i lemondáshoz képest a 90 nap.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.22. 19:35

Mindegy, mert van egy közgyűlési határozat, mely szerint december 31-éig közös képviselő. Arra az időre, amikor már nem közös képviselő, nem jár díjazás sem.
Nem is értem, miért nem ezt kérdezi, mit szórakozik a többi időponttal.

www.kbs-ugyved.hu

dr_Egyed_Zoltán # e-mail 2020.02.22. 19:18

A lemondás (felmondás) egyoldalú nyilatkozat, amelyet a képviselteknek nem kell elfogadnia, így az jó eséllyel 2019. szeptember 30. napjával hatályosult.

dr. Egyed Zoltán
  ügyvéd 
www.facebook.com/dregyedzoltan/
https://dregyed.business.site/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.22. 18:41

Nem jó kérdések ezek.

www.kbs-ugyved.hu

csuli # e-mail 2020.02.22. 18:10

Tisztelt Fórum!

Társasházunk közös képviselője 2019. szeptember 11-én lemondott a társasház képviseletéről 2019.szeptember 30. napjával. Viszont a lemondásának elfogadására csak 2019. november 29. napra hívott össze közgyűlést.
A közgyűlési határozatban az áll, hogy 2019. december 31. napjáig ügyvivőként látja el a feladatait. Viszont ez év január, február hónapra is utalta az OTP a tiszteletdíját.
Kérdéseim:
Melyik időponttól kell a 90 napos feladatellátást számolni?
1.)2019.szeptember 30.A felmondás időpontja
2.)2019.november.29.A felmondás elfogadása

A törvény szabályozza-e hogy a lemondásától számítva hány napon belül kell közgyűlést összehívnia a lemondás elfogadására?
A segítő válaszokat előre is köszönöm.