Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


jogelméleti kérdés egy fergeteges humorról

gerbera317 # e-mail 2021.01.21. 09:24

Helyesen döntött a bíróság. Tudatosan vagy nem tudatosan azt a magatartást vette fel, ami a Bibliában is többször felfedezhető, nevezetesen: "Ha isten ő, hát pereljen ő magáért". Meg is fogja tenni. De számítani lehet a B-verzióra is: megbocsát.
Anna Frank nem volt isten, és perelni sem tud magáért. Ezért az ő emlékének a tisztaságáért helye volna bírósági elégtételnek.
Mohamed nem volt se isten, se ártatlan. Nem kérdezed, mert talán tudod is, hogy az őt fricskázó humornak bíróságon kívüli következményei szoktak lenni.
Annyit még tegyünk hozzá, hogy Jézus is zsidó volt. Ugyebár.
Egyébként pedig nagyon ízetlen egy tréfa ez. Terjed a neten ugyanennek az okos változata is (ugyanis tréfálkozni okosan is lehet): ennek alanya Darth Vader.

Cohen Rachel # e-mail 2021.01.20. 23:19

Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy

  1. rettenetesen fergeteges humornak tartok minden karikatúrát, amiben Mohamed próféta szerepel
  2. még rettenetesebben fergeteges humornak tartok minden karikatúrát, amiben Jézus szerepel

3 de a legrettenetesebben fergeteges humornak a holokausztról szóló karikatúrákat tartom

Mélyen megértem, és egyetértek a Fővárosi Törvényszék mai ítéletének bölcs és kisebbségek érzékenységét méltányoló indoklásával, miszerint:

A karikatúra tehát nem a keresztény vallás ellen irányult, nem a keresztény közösséget gúnyolta, nem akadályozta a keresztény embereket a szabad vallásgyakorlásban, ezért a keresztény közösséget, így a felperest nem érte olyan súlyú jogsértés, amely a személyiségi jogi szankciók alkalmazását, illetve a vélemény nyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság korlátozását indokolná

Mindezt azért, mert a karikatúra Jézus halálát NEM a keresztrefeszítés következményének, hanem az alapbetegségének minősítette.

Kérdezném, jogelméletileg, hogy ugyanez a döntés születne akkor is, ha Jézus helyett Anna Frank szerepelne ugyanazon a karikatúrán, és ott is Anna Frank halálát nem a holokausztnak, hanem az Anna Frank alapbetegségének tulajdonítaná????????????

Ott ez a döntés születne ezek szerint? Hogy tehát

A karikatúra tehát nem a zsidóság, és nem is a holokauszt ellen irányult, nem a zsidó közösséget gúnyolta, nem akadályozta a zsidó embereket a szabad vallásgyakorlásban, ezért a zsidó közösséget, így a felperest nem érte olyan súlyú jogsértés, amely a személyiségi jogi szankciók alkalmazását, illetve a vélemény nyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság korlátozását indokolná

Ja, amúgy, a Jézust gúnyoló karikatúrát (jajj istenem, ütök a saját számra, hiszen a bíróság döntése alapján ez nem is gúnyolja Jézust) egy ZSIDÓ rajzolta...