Társasházzal szembeni számlakövetelés


drbjozsef # 2024.02.22. 09:42

szabopal79,

A Tht. 3.§(3) szerint a tulajdonosok egyszerű sortartásos kezesként felelnek a tartozásért, a tulajdoni hányaduk arányában.
Ezért a Ptk. 6:419.§ szerint lehet követelni, tehát ha a kötelezettel (társasház) szemben a behajtás nem vezetett eredményre belátható időn belül.

szabopal79 # 2024.02.22. 09:16

Követelést érvényesítek egy társasházzal szemben, társasház mint vevő részére kibocsátott számla alapján. Ilyen esetben a követelést mikor érvényesíthetem az albetét tulajdonosokkal szemben is?