Jogosulatlan úthasználat elévülés


energon # 2024.05.20. 09:28

Szomorú Örökös: köszönöm szépen!
Sajnos nem vagyok kellőképp hozzászokva a jogi szövegekhez, köszönöm szépen a segítséget!

Szomorú örökös # 2024.05.17. 04:48

energon

Itt az ismerősödre vonatkozó rész:

33/B. § (5) A használati díj beszedésére jogosult szervezet vagy az általa igénybe vett közreműködő 60 napos jogvesztő határidőn belül az üzembentartó részére postára adja a pótdíjfizetési felszólítást. A 60 napos jogvesztő határidőt a használati díj megfizetését elmulasztó gépjármű üzembentartójának a használati díj beszedésére jogosult szervezet vagy az általa igénybe vett közreműködő előtt ismertté válásától kell számítani. Nem kell pótdíjfizetési felszólítást kézbesíteni abban az esetben, ha a használati díjat és pótdíjat meg nem fizető üzembentartó, vagy a gépjármű vezetője a helyszíni ellenőrzés alkalmával az ellenőrzésről kiállított jegyzőkönyvet aláírja és átveszi. A pótdíjfizetési kötelezettség három év alatt évül el. A pótdíj után késedelmi kamat nem jár.

Sőt ha még két éven belül vannak, akkor a korábban írottak alapján lehet bíróságra akarják vinni, ezért küldte ügyvéd a levelet.

Szomorú örökös # 2024.05.17. 04:44

energon

Megkerestem azt a részt is, ahol te azt a bizonyos 2 éves elévülést találtad.
Van egy kis bibi vele, ugyanis jelzi, hogy melyik jogszabálysértésre vonatkozik a 2 év:

(4) Az (1) bekezdés a)–j), l), n)–q) pontjában foglalt valamely rendelkezés megsértőjével szemben.....Nincs helye bírság kiszabásának, ha a jogsértő cselekmény elkövetése óta két év eltelt (elévülés).

Nos, az ismerősöd által elkövetett jogszabálysértés nincs közötte (ez ugyanis „m” betűjellel jelzett pont):

m) * az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra

Szomorú örökös # 2024.05.17. 04:36

energon

A posta állítja, hogy kézbesítésre került, az autópálya kezelő (vagy aki a bírságot kiszabta)
viszont azt állítja, hogy a levél sikertelen kézbesítés miatt visszaérkezett hozzájuk.

2 éves elévülést olvasok ki az 1988as közúti közlekedésről szóló törvényből
Én úgy tudom, hogy 3 év után évül el:

Elévülés
A pótdíjfizetési kötelezettség a közúti közlekedésről szóló törvény értelmében három év alatt évül el. A pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. A pótdíjtartozás érvényesítésére irányuló eljárás csak az ellen a kötelezett ellen indítható, akivel szemben legalább egy, 180 napnál régebben lejárt követelés áll fenn. Mindezek értelmében tehát, ha a jogosulatlan használatot követően a 60 napos határidőt betartva kapta meg az üzembentartó a pótdíjfizetési felszólítást (illetve akkor is, ha azt nem vette át), a már fél éve lejárt pótdíj követelés a jogosulatlan használatot követő két éven belül bíróság elé is terelhető.

Ebben az is benne van, hogy nem számít, átvette-e a levelet a pótdíjfizetésről vagy nem.

Elkövette azt a hibát, hogy felhívta az ügyfélszolgálatot és egyeztetett velük. Van még esély ezek után elévülésre játszani?
Mit jelent az, hogy „egyeztetett” velük? Elismerte a tartozást és jelezte nekik, hogy rendezni kívánja? :-O De végül is tök mindegy, a 3 éven belül van még, így nem évült el. Egy kicsit rákerestél volna, ahogy én is tettem, és megtaláltad volna ugyanígy a választ.

energon # 2024.05.15. 18:19

Tisztelt Hozzáértők!

Egy kedves idős ismerősöm 2022-ben véletlenül felhajtott az M0-ra érvényes matrica nélkül.
Kapnia kellett volna postai úton egy levelet amiben felszólítják pótdíj fizetésre, de covid lévén a postás nem sok mindent csinált, a levelet biztosan nem vitte ki. A posta állítja, hogy kézbesítésre került, az autópálya kezelő (vagy aki a bírságot kiszabta) viszont azt állítja, hogy a levél sikertelen kézbesítés miatt visszaérkezett hozzájuk.
Egy szó mint száz egy hónap híjján 2 éve történt az eset és most kapott egy ügyvédi felszólítást, hogy 70ezer forintot be kell fizetnie.
Gyanús nekünk a közeli két éves határidő és 2 éves elévülést olvasok ki az 1988as közúti közlekedésről szóló törvényből.Sajnos nem vagyok jogász így magabiztos sem, ezért nem akarom bevinni az erdőbe a kedves ismerőst.
Elkövette azt a hibát, hogy felhívta az ügyfélszolgálatot és egyeztetett velük.
Van még esély ezek után elévülésre játszani?

Köszönettel
KM