Fórum polgári jog újabb elöl     új hozzászólás


Kézbesítés magánlevelek esetén

Sári Csaba #   2013.01.21. 04:55

Hivatalos íratok esetén van kézbesítési vélelem. Magánszemélyek illetve cégek egymás közötti levelezésében van e valamilyen kézbesítési vélelemhez hasonló jogi megoldás? Mit lehet tenni, ha a címzett nem veszi át a levelet? Pl. helység bérleti szerződés felmondása esetén?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2013.01.21. 07:57

A gyakorlat alakított ki hasonló szabályt. Ha a kézbesített maga akadályozza meg a kézbesítést, akkor nem hivatkozhat annak az elmaradására. Legutóbb munkaügyi ítéletben találkoztam vele, de tulajdonképpen általános érvényű, lényegében a Ptk. 4. §-ából vezethető le.

www.kbs-ugyved.hu

ebensee # e-mail 2014.12.05. 10:10

felperesként hogyan kellene azt bizonyítanom, hogy alperes nem adta fel azt a postai küldeményt, aminek elküldésére – az azt igazoló akármilyen postai tanúsítvány bemutatása nélkül – hivatkozik?

Egyjogász #   2014.12.05. 14:05

Ha erre hivatkozik, neki kell bizonyítania, hogy feladta.

ebensee # e-mail 2014.12.05. 20:04

kedves egyjogász.

asszem ezt az ügyet tárgyaló bíró is tudhatja, ha pl. én is, azonban végzésében mégis ennek bizonyítására hívott fel. őszintén szólva nem látom, hogy hova szeretne kilyukadni, mindenesetre a bizonyítatlanság felperes terhére történő értékelését külön kihangsúlyozta a végzésben. és attól tartok, hogy a bizonyítási teher normál oldalra történő áttételének indítványozását nem venné tőlem jónéven. ha van valami eljárásjogi ötlet ezen helyzet feloldására azt szívesen elolvasom.

szakvizsga2015 #   2020.07.20. 18:56

Sziasztok!
Nem hivatalos irat esetén mi a kézbesítés menete, ha nem veszi át (feltételezhetően direkt) a címzett?

rigoz # e-mail 2020.07.20. 19:02

"Sima" ajánlott levél esetében a kézbesítés címhelyi megkísérlését követő 10. munkanapot követő napon a posta visszaküldi a levelet a feladónak.

Ez esetben lehet úgy tekinteni, mintha a címzett a benne foglaltakat megismerte volna, hiszen - ellenkező bizonyításig- a nem kereste jelzéssel visszaküldött levél a címzett részéről önhibából át nem vettnek tekinthető.

Persze ezt megpróbálhatja utóbb, jogvitás - peres - eljárásban a címzett kimenteni, a bíróság mérlegelheti, hogy a hivatkozás alapos-e az önhibája hiányára nézve.

Tanácsos ennek rekonstruálhatósága érdekében a levelét tértivevény többletszolgáltatással feladni, az ajánlott mellett.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.07.20. 19:36

Ezt nem lehet így általánosságban megmondani. Nagyon nem mindegy, mi van abban a levélben.

www.kbs-ugyved.hu