Apeh végrehajtás elévülése


oligaliga # 2021.06.15. 13:04

lincoln85

A "vagyonosodási vizsgálatban" hozott határozat az Air. alapján hozott határozat, az ennek alapján indult végrehajtás a veszélyhelyzet ideje alatt szünetel.

A kivételek olyan esetekre vonatkoznak, mint pl. a bírósági illeték behajtása, bontási kötelezettség végrehajtása vagy a kijárási tilalom miatt kiszabott bírság behajtása.

lincoln85 # 2021.06.15. 11:38

Tisztelt hozzáértők!

Lehet rosszul értelmezem de ha valakinek van egy végrehajtása a NAV-nál jelen esetben egy SZJA ellenőrzés köznapi nevén vagyonosodási vizsgálat-ból eredő nagyobb összegű tartozása-ezekre nem vonatkozik a vészhelyzetre vonatkozó szüneteltetés a végrehajtásban?

--
  • A kormányrendelet könnyítései nem vonatkoznak az általános közigazgatási rendtartás alapján hozott döntésen alapuló meghatározott cselekmények végrehajtására és a törvényszéki megkeresésen alapuló meghatározott cselekmények végrehajtására, tehát ezekben az esetekben az eljárások folytatódnak a veszélyhelyzet ideje alatt is.------
oligaliga # 2019.05.03. 07:48

Ha a végrehajtást megszüntetik elévülés miatt, akkor szokott menni levél.

De akkor is szokott menni levél, ha törlik a tartozást, amit még nem hajtottak végre.

wers # 2019.05.03. 07:42

és ha igen,tájékoztatnak e róla

:))) nem tilos, de állítólag fehér holló is létezik.

oligaliga # 2019.05.03. 06:22

boszi621

Az adó- és járulék tartozás az esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Ha indult végrehajtás, az az elévüléshez 6 hónapot ad hozzá.

Magyarul: a 2014.-ben esedékes járulékok 2018. december 31-el, végrehajtás esetén 2019. június 30-al, a 2015-ben esedékes járulékok 2019. december 31-el, végrehajtás estén 2020. június 30-al.

A leírásodból nem derül ki, hogy a tartozásod vagy a végrehajtás 4-5 évvel ezelőtti.

boszi621 # 2019.05.02. 19:13

Tisztelt Fórumozó.
Érdeklődni szeretnék,hogy magán vállalkozásomból fent marad járulékok,amiket nem tudtam fizetni,el évül e.
Mivel nincs semmim,ezért a vėgre hajtás sikertelen volt.
Kb. 4-5 évvel ezelőtt.
Mennyi idò alatt évül el,és ha igen,tájékoztatnak e róla.
Segítséget előre is köszönöm.

oligaliga # 2019.02.05. 18:57

Vadsuhanc

Ez csak ADÓtartozásra vonatkozik:

2018. 01. 01. előtt

2003. évi XCII. törvény
az adózás rendjéről

164. § (7) Nyugszik az elévülés a végrehajtási eljárás felfüggesztésének, valamint az Art. 160. § (4) bekezdés d), illetve e) pontja szerinti szünetelésének, az adózó vagyonának egészére elrendelt bűnügyi zárlatnak, továbbá törvényben biztosított fizetési kedvezménynek vagy feltételhez kötött adómentességnek az időtartama alatt. A jelzálogjog bejegyzése az elévülés nyugvása szempontjából a végrehajtási eljárás felfüggesztésével esik egy tekintet alá.

2018. 01. 01. után

2017. évi CLIII. törvény
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

19. § 5) Nyugszik a tartozás végrehajtásához való jog elévülése a végrehajtási eljárás felfüggesztésének, illetve a 16. § (1) bekezdés c), d) és e) pontja szerinti szünetelésének, az adós vagyonának egészére elrendelt bűnügyi zárlatnak, továbbá törvényben biztosított fizetési kedvezménynek vagy feltételhez kötött adómentességnek az időtartama alatt. Az 52. § (5) bekezdés szerinti jelzálogjog bejegyzése az elévülés nyugvása szempontjából a végrehajtási eljárás felfüggesztésével esik egy tekintet alá.

Vadsuhanc # 2019.02.05. 15:23

Kedves oligaliga!

Tudnál pontos jogszabályhelyet adni a nyugvással kapcsolatban?

Nem kötözködés tényleg érdekel és szükségem lenne rá. Nem találtam vagy átsiklottam felette.

Köszönöm.

oligaliga # 2019.02.05. 13:41

Vadsuhanc

Kizárólag az adóhatóság követelésére az adóhatóság, mint végrehajtó vagy a bírósági végrehajtó jelzálogjogot jegyeztethet be. Ha ez be van jegyezve, az adótartozás elévülése nyugszik, vagyis addig nem évül el, amíg a jelzálogjog rajta van a tulajdoni lapon.

gerbera317 # 2019.02.05. 12:59

Ebben a kérdésben nincs különbség a régi Art. és az új Avt. között. Ha 500 ezer alatti az adókövetelés, és emiatt nem jegyeztethető be vh-jog, akkor még mindig lehet jelzálogot bejegyeztetni. Ezt csak azért alkalmazták/zák ritkán, mert a jelzálog dupla annyiba kerül, mint a vh-jog, emiatt a végrehajtónak ezt le kell(ene) leveleznie az adóhatósággal, de nehogymár még ezt is, úgyhogy ha az adóhatóság önként nem írja meg a végrehajtónak, hogy kéri a jelzálogot, akkor a végrehajtó semmit nem tesz meg az érdekében. Egyébként a jogosultsága megvan bejegyeztetéshez.

Vadsuhanc # 2019.02.05. 12:38

Kedves oligaliga!

..."mert a jelzálog bejegyzése a végrehajtási eljárás felfüggesztésével esik egy tekintet alá, annak ideje alatt az elévülés nyugszik....”"

Ezt elmagyaráznád pontosan? Én úgy tudtam, hogy a jelzálogjog bejegyzése még nem jelenti azt, hogy végrehajtási eljárás is kezdődött ebből következtetve, hogy a manóba nyugszik a végrehajtás, ha még el sem kezdődött?

oligaliga # 2019.02.05. 10:21

Nem én hoztam föl, és nem én jelentettem ki, hogy végrehajtó ilyet nem tehet.

Nem ijesztgetésként írtam le, de előfordul ilyen is.

Az illetékhivatal és az adóhatóság összeolvadása előtt az illetékhivatal előszeretettel jegyeztetett be jelzálogot az illetéktartozás miatt, ami aztán 10-20 évvel később okozott meglepetést, pl. egy eladásnál. A jelzálog törléséhez ki kell fizetni az illetéket, vagy igazolni kell, hogy már megfizette az adós a tartozást, különben nem törlik. ÉS igen, jelentősége van, mert a jelzálog bejegyzése a végrehajtási eljárás felfüggesztésével esik egy tekintet alá, annak ideje alatt az elévülés nyugszik.

Kovács_Béla_Sándor # 2019.02.05. 10:16

Azért ez meglehetősen speciális eset; hiszen csak akkor lehetséges, ha a végrehajtási jog nem jegyeztethető be. nem igazán jellemző. Szerintem felesleges ezzel ijesztgetni a népeket.

oligaliga # 2019.02.05. 10:12

Amúgy ez a 2017. évi CLIII. tv. 52.§ (5) bekezdése és a 36.§ alapján most is megteheti a bírósági végrehajtó az önkormányzati adóhatóság követelésének behajtása során.

oligaliga # 2019.02.05. 10:10

A kérdező esete több, mint 7 évre nyúlik vissza. A 2003. évi XCIII. tv. (a jelen poszt szerinti Art.) 146.§ (4) bekezdése szerint:

"Az adóhatóság a végrehajtást az adós lakóhelye, székhelye vagy végrehajtás alá vonható vagyontárgya szerinti járásbíróság mellett működő, az ügyelosztási szabályok szerint illetékes önálló bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Ez esetben a bírósági végrehajtó az e törvényben foglalt rendelkezések alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy illetékességére a Vht. 232. §-ának (3)-(5) bekezdése az irányadó, és alkalmazza a Vht.-nak az elektronikus ingóárverésre és ingatlanárverésre vonatkozó rendelkezéseit is."

Magyarul: jelzálogot is bejegyeztethet, méghozzá az Art. 155.§ (4) bekezdés alapján.

Kovács_Béla_Sándor # 2019.02.05. 10:02

Hol van szó az Art.-ban arról, hogy a végrehajtó jelzálogjogot is bejegyeztethet?

oligaliga # 2019.02.05. 06:30

Ráadásul a kérdezőnek 7 évvel ezelőtt jegyeztették be, így elég sanszosnak tartom, hogy a követelést a Magyar Követeléskezelő Zrt. próbálta behajtani, ők pedig bírósági végrehajtónak adták ki az ügyet, aki elsősorban az Art. szabályai szerint járt el.

Szomorú örökös # 2019.02.05. 06:22

KBS

Sajna én is csatlakozni vagyok kénytelen oligaliga fórumtárshoz. A NAV végrehajtója is bizony végrehajtó és neki simán joga van bejegyeztetni-törölni egyaránt. Ezt „személyes tapasztalatból” tudom. :-)

oligaliga # 2019.02.05. 06:13

A NAV megbízásából eljárt végrehajtó igen. Igaz, hogy ezeket a végrehajtási eljárásokat vissza kellett adni a NAV-nak.

Kovács_Béla_Sándor # 2019.02.05. 05:37

A végrehajtó nem jegyeztet be jelzálogjogot.

oligaliga # 2019.02.05. 04:41

djfox

A NAV a mögöttes felelős tartozását nem az adószámlán tartja nyilván, az nem fog ott megjelenni akkor sem, ha tartozol.

Ha adótartozás miatt jegyeztetnek be jelzálogjogot, akkor annak törléséig a tartozás sem évül el. Ha ennek ellenére mégis törölték a tartozást, akkor első körben a bírósági végrehajtónál érdemes az évítésről és a tarzozás megszűnéséről szóló irattal kezdeni. Ha ez nem elég, akkor írni kell a NAV-nak, hogy végrehajtást kérőként kérje a jelzálogjog törlését a végrehajtónál. Érdemes először megnézni azért, hogy ki a jelzálogjog jogosultja, mert 7-8 évvel ezelőtt a mögöttes felelősök elleni követeléseket gyakran engedményezték a Magyar Követeléskezelő Zrt.-re.

djfox # 2019.02.04. 19:52

Egy Bt. beltagja ként sikerült a Bt-vel jelentős NAV tartozást felhalmozni. A NAV megállapította a mögöttes felelősséget és végrehajtást indított. A bírósági végrhajtó a házamra jelzálogot jegyeztetett be.
Ennek már 7 éve. Időközben a NAV elévítette az adóságot, megküldte, hogy sem a Bt-nek sem nekem nincs adóságom, sőt értesített, hogy felkerültem a megbízható adósok listájára. A cégkapun és az ügyfélkapun belépve az adófolyószámla sem mutat tartozást. A bírósági végrehajtó jelzáloga azonban még mindig rajta van a tullapon. Hogy induljak neki a töröltetésnek? A NAV-nál kérvényezzem vagy a végrehajtónál? Van esetleg olyan jogszabály ami alapján neki már tötölni kellett volna?

oligaliga # 2018.08.07. 11:52

És még annyit: az adó és járulék tartozás miatt végrehajtást a mögöttes felelős ellen is csak a NAV jogosult.

oligaliga # 2018.08.07. 11:13

Astarte

A sztori több sebből vérzik.

Azt írtad, hogy édesapád halála után (nem derül ki, de valószínűleg részben) Te örökölted meg a bt. beltagi részesedését. Bejegyezték a cégbíróságon a változást? Erről nem esik szó. Tudott a cégbíróság édesapád halálról? Erről nem esik szó.

A következő érdekes pont, hogy édesapád halála után 3 évvel állapította meg a NAV a mögöttes felelősséget. Azt tudnod kell, hogy 3 éve halott személyek ellen nem szoktak ilyen határozatot hozni, mivel a NAV hivatalból TUD az adózó haláláról. Az szerintem nem tévedés volt, hogy a bátyádra hoztak mögöttes felelősségre vonó határozatot, valószínűleg azért, mert az előzetes vizsgálat szerint tőle hamarabb és nagyobb eséllyel bejött volna a követelés.

A harmadik érdekes dolog, hogy a beltag mögöttes felelős, az örökös mögöttes felelős, de egymásnak nem lesznek mögöttes felelősei. Magyarul: a mögöttes felelősséggel megállapított tartozást nem lehet örökölni, mert a mögöttes felelősnek nincs mögöttes felelőse. Erre érdemes lenne a NAV figyelmét felhívni.

A következő, szintén érdekes dolog, hogy az adóvégrehajtás nem végrehajtási lappal indul. Az adóvégrehajtásban - ha mögöttes felelősség alapján indult - a mögöttes felelősséget megállapító határozat lesz a végrehajtható okirat.

Szóval a kérdés az, hogy valójában mi a tényállás, mert ekkorát még a NAV sem hibázik.

nonolet # 2018.08.07. 10:39

Vadsuhnac

"a végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem előterjesztése nincs időkorláthoz kötve."

A sikerességének viszont vannak feltételi...