Fórum polgári jog újabb elöl     új hozzászólás


osztatlan közös erdő - megbízási szerződés

erdőtulaj #   2013.09.22. 19:46

Tisztelt jogászok / fórumozók!

A kérdéseim osztatlan közös tulajdonban lévő erdő megbízott erdőgazdálkodója megbízásának megszűnésével kapcsolatos.

A gazdálkodót a tulajdonosok 2006-ban egyszerű többséggel választották meg, majd az illetékes erdőhatóság őt határozatával nyilvántartásba vette, mint megbízott erdőgazdálkodót. A megbízási szerződésben nincs kitétel a megbízás megszűnésének idejére vonatkozóan. Az erdészeti igazgatóság határozatában a megbízás időtartamát határozatlanként jelölte meg.
A megbízási szerződésben 2006-ban szereplő megbízók közül egy elhalálozott, így az osztatlan közös erdőtulajdon rá eső része az örökösökre szállt. A szerződést ezután nem módosították.

Megszűntnek tekinthető-e az erdőgazdálkodó megbízása az őt korábban megbízó egyik társtulajdonos halálával, amennyiben az elhunyt tulajdonosi hányadának levonásával a megbízók egyszerű többsége megszűnne?
Ha a személy, aki annak idején a szerződést aláírta már nem tulajdonos többé – pl. elhunyt, eladta a területet – akkor a szerződés, melyen még az ő neve szerepel megbízóként, érvényesnek tekinthető-e?
Szükséges-e újabb megbízási szerződés megkötése immár az új tulajdonosi kör egyszerű többségével?

Válaszukat előre is köszönöm!

Immaculata (törölt felhasználó) #   2013.09.23. 12:56

Nem ártana újabbat kötni. Közös megegyezéssel a megbízást megerősítitek, az a legtisztább.

erdőtulaj #   2013.09.23. 21:22

Köszönettel venném, ha az idevágó törvényi hivatkozásokat is megjelölnék! A Ptk. 481. § b) pontja a megbízás megszűnéséről alkalmazható a leírt esetben?

Immaculata (törölt felhasználó) #   2013.09.24. 08:39

Igen, a megbízási szerződés megszűnésének eseteire figyelemmel írtam.

erdőtulaj #   2013.09.24. 10:27

Köszönöm a gyors választ!

guba # e-mail 2013.09.24. 13:51

A szerződés jelenleg is hatályos,függetlenül az egyik aláíró halálától. Ha új erdőgazdálkodót szeretnétek megbízni, akkor ezt a szerződést előbb fel kell mondani.

erdőtulaj #   2013.09.29. 13:02

Érdekes ellentmondásra mutat rá Jáger László erdőgazdálkodói megbízási jogviszony megszűnéséről szóló írása, mely a Magán-erdőgazdálkodási Tájékoztató Iroda által megjelentetett Erdészeti Kisfüzetek 2008-as számában jelent meg és az interneten is megtalálható a Nyugat-Magyarországi Egyetem weboldalán:

„A megbízási jogviszony megszűnése:
Az erdőtörvény szerint az erdőgazdálkodó személyének megváltozásához a hatóság jóváhagyása szükséges. Ez a szabály sincs összhangban a ptk-val, ahol is a megbízási jogviszony felmondása nem zárható ki, s csak hosszú távú jogviszony esetén is csak korlátozott mértékben korlátozható. Természetesen lehetne azzal érvelni, hogy a gazdálkodó megváltozása – ahol új gazdálkodó belép a jogviszonyba – jogilag nem azonos a gazdálkodói jogviszony megszűnésével. Ez az érvelés azonban a gyakorlatban nem állja meg a helyét, mivel az esetben a gazdálkodó megváltozása megvalósítható lenne két lépcsőben, a jogviszony felmondásával, és új megbízási jogviszony létrehozásával. Amennyiben ennek lehetősége fennáll, akkor nyilvánvalóan kiüresedik a fenti szabály. Az erdőtörvény fenti szabálya tehát csak úgy hatályosulhat a gyakorlatban, ha a megbízási jogviszony megszűnése is csak az erdészeti hatóság hozzájárulásával válik hatályossá.
A felek polgári jogi autonómiájának ilyen fokú korlátozása azonban nincs összhangban a polgári törvénykönyvvel és nem állhat a jogalkotó céljával összhangban. Természetesen az erdővel való gazdálkodás közérdek, de a megbízott erdőgazdálkodó prométheuszi hozzáláncolása az erdőhöz túlmutat a gazdálkodás biztonságának biztosítását célzó törekvéseken.
Az erdőtörvény maga is pontosítja a vitatott szabályt, az alábbi módon:
(6) Az erdőgazdálkodó személyének változásához - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel
- az erdészeti hatóság engedélye szükséges. Az engedély kiadása nem tagadható meg, ha az új erdőgazdálkodónál a szakszerű erdőgazdálkodás feltételei biztosítottak, és egyúttal a természetben összefüggő erdőterület megosztására a gazdálkodó-változással összefüggésben nem kerül sor.
Vegyük észre ugyanakkor, hogy a szabálynak a tulajdonost, és nem a korábbi gazdálkodót kellene kötelezni a szakszerű gazdálkodás kereteinek további biztosításra. Összességében tehát, ha a megbízott erdőgazdálkodó egyoldalúan meg kívánja szüntetni az erdőgazdálkodói pozícióját, ezt az erdészeti hatóság gyakorlatilag meg tudja akadályozni, ahelyett, hogy az új erdőgazdálkodó biztosítását a tulajdonos kötelességévé tenné.”
(Jáger László: Erdőtulajdon és gazdálkodás Sopron, 2008. Készült: Magán-erdőgazdálkodási Tájékoztató Iroda Erdészeti kisfüzetek sorozatában Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdővagyon-gazdálkodási Intézet)

Mi a helyzet akkor, ha a jelenlegi megbízott erdőgazdálkodó a szerződésben rögzített múltbéli többségére hivatkozva nem hajlandó a megbízási szerződés újraírására, mely esetlegesen az ő leváltását eredményezné?
Módosítható-e a megbízási szerződés – akár a jelenlegi megbízott leváltása nélkül, de annak gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit részletesen tisztázó pontokkal kibővítve és a jelenlegi tulajdonosok többségi megbízását rögzítve – az erdészeti igazgatóság jóváhagyása nélkül?

Danielxx # e-mail 2013.10.11. 11:24

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz,mint magánerdő tulajdonos,hogy osztatlan tulajdonban 56% tulajdonrészem van de 2 társtulajdonos (15%) nem támogat a gazdálkodói bejegyzésben,ezért a Felügyelet nem jegyez be! Eladásnál 5x-ös árat kérik,így lehetetlen helyzetbe kerültem! Van valamiféle megoldás,illetve várható e 2014 januárban változás ennek tekintetében az erdőtörvényben? Válaszukat előre is köszönöm!

vkv74 # e-mail 2017.12.29. 11:21

Azt szeretném megkérdezni, hogy ha egy erdőt se eladni, se elajándékozni nem sikerül, akkor milyen lehetőség van még, ha mindenképpen meg szeretnék szabadulni tőle?

nonolet # e-mail 2017.12.29. 16:58

Nincs más... ingatlan nem lehet gazdátlan.

vkv74 # e-mail 2017.12.29. 17:37

Erdőnél lehet kérni az osztatlan közös tulajdon megszüntetését, ha azt akarom elérni, hogy a többi tulajdonos megvegye a tulajdonrészemet? A természetbeni megosztás nem lehetséges, de a tulajdonrész megváltásával peres úton? Érdemes ebbe belemenni? Vagy ha egyháznak felajánlanám ajándékként, ők elfogadnának egy osztatlan közös tulajdonú erdőt? Erdőt fel lehet ajánlani az Államnak, mint a földeket, megvételre?

Elnézést a sok kérdésért, de reggeltől estig ezen jár az agyam, mert most semmi hasznom nincs az erdőből, de mindig azt várom, hogy valami jogszabály változás miatt mikor küldik a büntetésről a csekket.

nonolet # e-mail 2017.12.29. 21:49

Senki nem köteles vásárolni, ha nem akar...
Peres úton sem.

Peres úton az árverésig el lehet jutni (nem lesz olcsó)
Aztán vagy elkel vagy nem.

- -

Egyébként: hol van ez és mekkora darab erdő?

Quercus # e-mail 2018.01.29. 17:08

Az osztatlan közös tulajdonú erdők esetében lehetőség nyílt a használati rend kialakítására is. Vagyis ha a tulajdonostársak többsége gazdálkodni akar, van rá lehetőség.

A megbízott erdőgazdálkodói jogviszony a megbízó halálával megszűnik. ez a teljes földrészletre vonatkozik, akkor is ha több megbízó van, és pl. csak az egyik hal meg.

paxia # e-mail 2018.01.30. 11:42

Vételi ajánlatot tettem, az Államnak 2017 szept. 26-án egy
olyan félhektáros darabra, ami része egy olyan erdőnek,
amelyben (többségi) társtulajdonos vagyok.

Mai napig annyit sem mondtak, hogy bikmakk. Van erre
valami szabályozás, hogy mennyi idő alatt kell egy ilyen
kérdést lekezelniük?

paxia # e-mail 2018.01.30. 11:44

:: Quercus ::

Ez az új (2017-es) erdőtörvény szerinti változás?

Quercus # e-mail 2018.02.01. 05:32

Igen.

szekimilu # e-mail 2018.04.20. 14:22

Üdvözlöm !
Tanácsot szeretnék kérni!
Osztatlan közös tulajdonben van 5 db erdőm, amik az én a testvérem és két unokatestvérem tulajdonában vannak !

Unokatestvéreim érdesapja az én nagybátyám 2004 ben lett megbízva erdőgazdaként ezekre a területekre , mind az öt erdő Natura 2000es terület!
Nagybáttyámmal annyira megromlott a viszonyunk, kb 5 éve nem is beszélünk vele !
Annyit utánatudtam járni, hogy ha írok egy kérelmet az erdőgazdasághoz, akkor letudom váltatni, de hogy én legyek az erdőgazda ahhoz 51% beleegyezés kellene, de ebbe unokatestvéreim nem fognak belemenni, ilyen esetbe meglehet bízni szakembert erdőgazdának ?
Ha esetleg mégis belemennének, hogy én legyek , hogy tudnám átvenni a Natura 2000 es erdőket ?
Esetleg még abban tudna segíteni, hogy a Natura 2000 támogatások után 25 max 30 hektár erdő után mennyi összeget kapunk, mert erről se ad ki nagybáttyám semmi hivatalos papírt nekünk !
Köszönöm válaszát

Quercus # e-mail 2018.04.22. 15:42

szekimilu

A megbízott erdőgazdálkodói jogviszonyok 2018. dec. 31-el a törvény erejénél fogva megszűnnek. Vagyis a nagybátyád január 1-el nem lesz erdőgazdálkodó.
A további lehetőségek attól függenek, hogy kinek milyen tulajdoni hányada van. Ha nem lesz egyezség, és nem lesz erdőgazdálkodó előfordulhat, hogy at erdészeti hatóság erdőkezelőt fog megbízni a gazdálkodással. De erre még nincs konkrét jogszabály.

A naturás támogatás attól függ milyen korú, és fafajúak az erdők. 41 eurótól 237 euró/hektár között mozog.

szekimilu # e-mail 2018.04.22. 18:18

Quercus
Köszönöm válaszodat, ha most hagyom a dolgot, akkor jövő januártól lehet én is az erdőgazda, de ha jól értelmezem végzettség is kellene hozzá ?
Ha mégis kérelmezem, hogy ne a nagybácsi legyen az erdőgazda, jelenleg folyamatban van egy erdőből fakitermelés, még csak ott tart a dolog , hogy az erdész kijelölte a fákat amiket lehet vágni, és gondolom a natura2000 után is bekellett adni papírokat neki, tehát ezzel , hogy "bekavarok" a többieknek nem lesz káruk, tudom onnét folytatni a dolgot vagy ez egy nagyon elhúzódó folyamat lesz ?
A natura2000 hol tudom megérdeklődni, hogy a mi erdeinkre mekkora támogatást kapunk ?
Elnézést a sok kérdés miatt !

Quercus # e-mail 2018.04.22. 20:35

Fölmondhatod a megbízási jogviszonyt, egy nyomtatványt kell kitölteni. De, ha nincs egyezség a tulajdonosok között, akár az erdőgazdálkodó személyéről, vagy a használati megosztásról, akkor nem fog működni az erdőgazdálkodásod. Persze mint mondottam, tulajdoni hányadtól függ.

https://www.palyazat.gov.hu/…s-kifizetsek-

a 3. számú mellékletben vannak a támogatási összegek.

Quercus # e-mail 2018.04.22. 20:41

Még egyszer megpróbálom, nem tudom hogyan lehet ide linket berakni.

https://www.palyazat.gov.hu/…s-kifizetsek-

paxia # e-mail 2018.05.02. 11:10

Hogy a történet kerekedjen: Értékbecslő kint volt, a NFASz
továbbította a becsértéket, tehát valami csinálódik.

Amit nem tartok teljesen korrektnek az az, hogy az
értékbecslési díjat kifizettetik velem egy NFASz által felkért
cég részére, ugyanakkor az értékbecslés dokumentumát
lenyelik, tehát nem én kapom meg.

A korrekt megoldás szerintem az lenne, hogy, ha ÉN
fizetek a szolgáltatásért, akkor az alapdokumentumot ÉN
kapom meg, vagy ők fizetik az értékbecslést és annak
költségét ráterhelik az eladási árra, ha a vásárlástól pedig
elállok, akkor az értékbecslés díját kiterhelik rám
behajtható adó módjára.

Na mindegy...ez van.

malta9 # e-mail 2018.07.30. 11:02

Tisztelt Szakértők!

Örököltem egy osztatlan közös szántó ingatlant. A tulajdonjog fele az enyém, azonban még rajtam kívül több tulajdonosa van, akiket nem ismerek. El szeretném adni, mit kell tennem, ha nem ők nem szeretnék eladni vagy milyen mód van rá, hogy egyáltalán fel tudjam velük venni a kapcsolatot?

Köszönöm szépen!

drbjozsef #   2018.07.30. 11:29

Vagy a tulajdoni lapról megnézed a többi tulajdonos adatát, és írsz nekik egy eladási ajánlatot (vagy kérsz tőlük vételi ajánlatot). Hátha kell valamelyiknek.

De ha simán meghirdeted, és találsz vevőt az 50%-odra, simán eladhatod, az erdő miatt amúgy is ki kell függeszteni, és a tulajdonostársaidon kívül is lesz még pár elővásárlásra jogosult - de ez már téged nem érint, csak az eredeti vevődet, mert bármelyikük a helyére léphet azonos feltételekkel.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Fanni89 # e-mail 2018.08.18. 07:32

Tisztelt Fórumozók!
Segitseget szeretnek kerni, osztatlan kozos tulajdonu erdo eladasa
kapcsan! Van egy viszonylag kicsi örökölt részem, 1 HA alatti! Hosszú évek óta egy bérlő használja, jelezte, hogy megvásárolná tőlem! Ő is tulajdonos már, mert több erdőrészt megvásárolt az évek alatt+ bérlő is , ami esetünkben, tehát elvileg elővásárlási joga van! A kérdésem az lenne, hogy ki kell-e függeszteni az adásvételt a helyi Önkormányzatnál, hogy más tulajdonosok is élni tudjanak a lehetőséggel (habár úgy tudom, nem szeretné más tulajdonos megvenni!) Tudomásom szerint levélben a többi tulajdonost màr nem kell értesíteni! Bízom benne, higy valaki naprakész ezzel kapcsolatban! Köszönöm!