Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


osztatlan közös erdő - megbízási szerződés

vkv74 # e-mail 2017.12.29. 11:21

Azt szeretném megkérdezni, hogy ha egy erdőt se eladni, se elajándékozni nem sikerül, akkor milyen lehetőség van még, ha mindenképpen meg szeretnék szabadulni tőle?

Danielxx # e-mail 2013.10.11. 11:24

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz,mint magánerdő tulajdonos,hogy osztatlan tulajdonban 56% tulajdonrészem van de 2 társtulajdonos (15%) nem támogat a gazdálkodói bejegyzésben,ezért a Felügyelet nem jegyez be! Eladásnál 5x-ös árat kérik,így lehetetlen helyzetbe kerültem! Van valamiféle megoldás,illetve várható e 2014 januárban változás ennek tekintetében az erdőtörvényben? Válaszukat előre is köszönöm!

erdőtulaj #   2013.09.29. 13:02

Érdekes ellentmondásra mutat rá Jáger László erdőgazdálkodói megbízási jogviszony megszűnéséről szóló írása, mely a Magán-erdőgazdálkodási Tájékoztató Iroda által megjelentetett Erdészeti Kisfüzetek 2008-as számában jelent meg és az interneten is megtalálható a Nyugat-Magyarországi Egyetem weboldalán:

„A megbízási jogviszony megszűnése:
Az erdőtörvény szerint az erdőgazdálkodó személyének megváltozásához a hatóság jóváhagyása szükséges. Ez a szabály sincs összhangban a ptk-val, ahol is a megbízási jogviszony felmondása nem zárható ki, s csak hosszú távú jogviszony esetén is csak korlátozott mértékben korlátozható. Természetesen lehetne azzal érvelni, hogy a gazdálkodó megváltozása – ahol új gazdálkodó belép a jogviszonyba – jogilag nem azonos a gazdálkodói jogviszony megszűnésével. Ez az érvelés azonban a gyakorlatban nem állja meg a helyét, mivel az esetben a gazdálkodó megváltozása megvalósítható lenne két lépcsőben, a jogviszony felmondásával, és új megbízási jogviszony létrehozásával. Amennyiben ennek lehetősége fennáll, akkor nyilvánvalóan kiüresedik a fenti szabály. Az erdőtörvény fenti szabálya tehát csak úgy hatályosulhat a gyakorlatban, ha a megbízási jogviszony megszűnése is csak az erdészeti hatóság hozzájárulásával válik hatályossá.
A felek polgári jogi autonómiájának ilyen fokú korlátozása azonban nincs összhangban a polgári törvénykönyvvel és nem állhat a jogalkotó céljával összhangban. Természetesen az erdővel való gazdálkodás közérdek, de a megbízott erdőgazdálkodó prométheuszi hozzáláncolása az erdőhöz túlmutat a gazdálkodás biztonságának biztosítását célzó törekvéseken.
Az erdőtörvény maga is pontosítja a vitatott szabályt, az alábbi módon:
(6) Az erdőgazdálkodó személyének változásához - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel
- az erdészeti hatóság engedélye szükséges. Az engedély kiadása nem tagadható meg, ha az új erdőgazdálkodónál a szakszerű erdőgazdálkodás feltételei biztosítottak, és egyúttal a természetben összefüggő erdőterület megosztására a gazdálkodó-változással összefüggésben nem kerül sor.
Vegyük észre ugyanakkor, hogy a szabálynak a tulajdonost, és nem a korábbi gazdálkodót kellene kötelezni a szakszerű gazdálkodás kereteinek további biztosításra. Összességében tehát, ha a megbízott erdőgazdálkodó egyoldalúan meg kívánja szüntetni az erdőgazdálkodói pozícióját, ezt az erdészeti hatóság gyakorlatilag meg tudja akadályozni, ahelyett, hogy az új erdőgazdálkodó biztosítását a tulajdonos kötelességévé tenné.”
(Jáger László: Erdőtulajdon és gazdálkodás Sopron, 2008. Készült: Magán-erdőgazdálkodási Tájékoztató Iroda Erdészeti kisfüzetek sorozatában Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdővagyon-gazdálkodási Intézet)

Mi a helyzet akkor, ha a jelenlegi megbízott erdőgazdálkodó a szerződésben rögzített múltbéli többségére hivatkozva nem hajlandó a megbízási szerződés újraírására, mely esetlegesen az ő leváltását eredményezné?
Módosítható-e a megbízási szerződés – akár a jelenlegi megbízott leváltása nélkül, de annak gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit részletesen tisztázó pontokkal kibővítve és a jelenlegi tulajdonosok többségi megbízását rögzítve – az erdészeti igazgatóság jóváhagyása nélkül?

guba # e-mail 2013.09.24. 13:51

A szerződés jelenleg is hatályos,függetlenül az egyik aláíró halálától. Ha új erdőgazdálkodót szeretnétek megbízni, akkor ezt a szerződést előbb fel kell mondani.

erdőtulaj #   2013.09.24. 10:27

Köszönöm a gyors választ!

Immaculata (törölt felhasználó) #   2013.09.24. 08:39

Igen, a megbízási szerződés megszűnésének eseteire figyelemmel írtam.

erdőtulaj #   2013.09.23. 21:22

Köszönettel venném, ha az idevágó törvényi hivatkozásokat is megjelölnék! A Ptk. 481. § b) pontja a megbízás megszűnéséről alkalmazható a leírt esetben?

Immaculata (törölt felhasználó) #   2013.09.23. 12:56

Nem ártana újabbat kötni. Közös megegyezéssel a megbízást megerősítitek, az a legtisztább.

erdőtulaj #   2013.09.22. 19:46

Tisztelt jogászok / fórumozók!

A kérdéseim osztatlan közös tulajdonban lévő erdő megbízott erdőgazdálkodója megbízásának megszűnésével kapcsolatos.

A gazdálkodót a tulajdonosok 2006-ban egyszerű többséggel választották meg, majd az illetékes erdőhatóság őt határozatával nyilvántartásba vette, mint megbízott erdőgazdálkodót. A megbízási szerződésben nincs kitétel a megbízás megszűnésének idejére vonatkozóan. Az erdészeti igazgatóság határozatában a megbízás időtartamát határozatlanként jelölte meg.
A megbízási szerződésben 2006-ban szereplő megbízók közül egy elhalálozott, így az osztatlan közös erdőtulajdon rá eső része az örökösökre szállt. A szerződést ezután nem módosították.

Megszűntnek tekinthető-e az erdőgazdálkodó megbízása az őt korábban megbízó egyik társtulajdonos halálával, amennyiben az elhunyt tulajdonosi hányadának levonásával a megbízók egyszerű többsége megszűnne?
Ha a személy, aki annak idején a szerződést aláírta már nem tulajdonos többé – pl. elhunyt, eladta a területet – akkor a szerződés, melyen még az ő neve szerepel megbízóként, érvényesnek tekinthető-e?
Szükséges-e újabb megbízási szerződés megkötése immár az új tulajdonosi kör egyszerű többségével?

Válaszukat előre is köszönöm!