Magánvádas eljárás, 30 napos határidő


Majordomus # 2023.11.30. 22:18

Haragszol valakire?

Kovács_Béla_Sándor # 2023.11.30. 21:43

Konkrétan ki ellen, miért tennél feljelentést?

Gvendolin # 2023.11.30. 18:00

Tisztelt Cím!

Olyan ügyben kérnék segítséget, hogy milyen módon lehet magánindítványt tenni polgári és/vagy büntető ügyben. Sajnos nem találok olyan információt, hogy mi ennek a módja. Gondolok itt arra, hogy bármelyik bíróságon lehet? Kell -e ehhez időpont foglalás? Milyen formai követelményei vannak? Bizonyítékokat milyen formában kell csatolni?

Köszönettel:
Gvendolin

Csilla11 # 2023.09.25. 13:34

Tisztelt Cím!

Mindenhol azt olvasni, hogy magánvádas eljárás beadási határideje 30 nap. Itt is ez olvasható. Valamint ha magánvádas eljárással kapcsolatos információkat keres az ember a neten, akkor is minden oldal ezt dobja fel, ügyvédek oldala, de még bírósági oldal is, hogy 30 napon belül kell beadni.
Most kaptam arról határozatot, hogy mivel egy hónap a beadás határideje, nem 30 nap, és a hónapot úgy kell értelmezni, hogy a bűncselekmény tudomásra jutott napja a kezdeti nap, az egy hónap pedig az ezzel azonos nap a következő hónapban. Ez a két nap nem azonos. A 30. nap, és az egy hónap a törvény szerint. Egy nap eltérés van.
A feljelentés direkt az utolsó napra lett időzítve, mert meg volt adva az esély arra, hogy a bűncselekményt elkövető személy visszavonja amit állít.
Ilyenkor mi a teendő, fellebbezésbe mit lehet beleírni, hogy azt elfogadják? Mert nyilván azt nem fogja elfogadni a bíróság, hogy mindenhol félrevezető információt lehet erről olvasni.
Vagy elfogadja, ha ezt bizonyítja is az ember?
Ezen kívül miért csak 8 nap áll rendelkezésre a fellebbezéshez?
Egyéb lehetőség a fellebbezés elfogadásához?
A választ előre is köszönöm!

Tibi2 # 2020.01.17. 07:30

Tisztelt ObudaFan!

Azt írta Ön, hogy ilyen bűncselekmény nem létezik.
BTK 210 §, ez nem az?

1.) Kettő éve jogerős bírósági ítélet van birtokunkban amiben a kapcsolattartás egyértelműen le van szabályozva.
2.) Kettő év alatt 2 szer sikerült gyermekeimet elhozni láthatásra, a többi esetben NEM, mert akadályozták. Mit tudtam tenni? Amikor nem adta volt feleségem, rendőri intézkedést kértem. Kb. 100 gyűlt össze a 2 év alatt.
Ezek a rendőri intézkedések a rendőrségi rendszerben megtalálhatóak, amiket a bíróság mint láthatás akadályoztatás bizonyítéka, ki tud kérni.

Az interneten találtam a büntetőtörvénykönyvek között.
Bemásolom Önnek.

Új Btk! A kapcsolattartás akadályozása bűncselekmény

Btk. 210.§. (1) Aki a hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság kiszabás&

A Büntető Törvénykönyv immár büntetőjogi védelemben részesíti a kiskorúval történő kapcsolattartáshoz, a kiskorú egészségéhez, erkölcsi fejlődéséhez fűződő társadalmi érdeket. Ha az a személy, akinek nevelésében, gondozásában a gyermeket elhelyezték, akadályozza a kapcsolatot az arra jogosulttal, azzal nem csupán a kapcsolattartásra jogosult személy, de a gyermek érdekei ellen is súlyosan vét.

A szabályozás célja nem a büntetés, hanem a zökkenőmentes kapcsolattartás elősegítése. Ezért került a törvénybe, hogy amennyiben az elsőfokú ítélet meghozataláig jogkövető magatartást tanúsít az elkövető, úgy büntethetősége megszűnik.

A 149/1997 (IX.10.) Korm.r. 33.§-ának (2) bekezdése szerint a gyermek fejlődését veszélyezteti, ha a kapcsolattartásra kötelezett a hatósági határozatban foglaltaknak önhibájából ismételten nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, és ezzel nem biztosítja a zavartalan kapcsolattartást. Emiatt a gyámhatóság elrendeli a végrehajtási eljárást. Aki a végrehajtást elrendelő végzésnek nem tesz eleget, azt pénzbírsággal sújthatják (5. bekezdés).

Ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a gyámhatóság a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki.

Az akadályozás csak ezen bírság kiszabását követően válik bűncselekménnyé.

A bűncselekmény nem követhető el addig, míg a gyermek elhelyezéséről és a kapcsolattartásról nem született hatósági határozat. Tehát a bontóper alatti magatartás általában még nem valósíthat meg bűncselekményt, kivéve persze ha a bíróság ideiglenes intézkedésében már szabályozta a kapcsolattartást.

ObudaFan # 2020.01.15. 12:34

A láthatás akadályoztatás és az ezt motiváló gyermekeildegenítés, ellennevelés, kiskorú gyermek veszélyeztetése is un. csekélyfokú, veszélyességű bűncselekménynek minősül?

Ilyen bűncselekmények nem léteznek.
Némi többlettényállási elem mellett megvalósíthatnak ezek a magatartások kiskorú veszélyeztetését. Ha az megvalósul, az közvádas.

Tibi2 # 2020.01.14. 18:41

Tisztelt Traffic!

Jeleztem, de sajnos nem volt jó tapasztalatom.
Sajnos úgy alakították a dolgokat, hogy az anyát védték. A láthatás akadályoztatását ő követte el, de húzták az időt és semmit nem csináltak. HAtározatot/végzést sem hoztak.

Normális esetben a gyámhivatal feladata lenne a gyermek védelem.
Helyette anyavédelem van. Akkor is, ha ez nem éppen a gyerek érdeke. Hidd el!!

Ezért gondoltam, hogy el kellene indítani egy magánvádas eljárást.

Laci

Traffic # 2020.01.14. 15:26

T. Tibi2!

Az Ön által felvázolt problémákkal elsődlegesen a gyámhatóságot kell megkeresni és náluk jelzéssel élni.

Tibi2 # 2020.01.14. 10:13

Tisztelt Rigoz ill. BÁRKI MÁS aki hozzá tud szólni!

Idézlek.
,,bizonyos csekély fokú veszélyességű bűncselekmények (pl.: becsületsértés, rágalmazás, könnyű testi sértés) esetében az állam a sértett számára"

A láthatás akadályoztatás és az ezt motiváló gyermekeildegenítés, ellennevelés, kiskorú gyermek veszélyeztetése is un. csekélyfokú, veszélyességű bűncselekménynek minősül?
Lehet emiatt vádolni ill. magánvádas eljárást indítani?
Bizonyítékok szépszámmal vannak...

Köszönettel
Laci

rigoz # 2020.01.10. 06:43

Igen, 2018. július 01-jén vagy azt követően elkövetett bűncselekmény esetén, egyébként igen, a bíróság megszünteti az eljárást.

A határidőt csak közvádra, de magánindítvány alapján üldözendő bűncselekmény esetén lehet kimenteni.

A magánvádas és a pótmagánvádas eljárás közt a lényegi különbség az, hogy előbbi esetében a vád képviseletének a jogát átengedte bizonyos csekély fokú veszélyességű bűncselekmények (pl.: becsületsértés, rágalmazás, könnyű testi sértés) esetében az állam a sértett számára, a pótmagánvádas eljárás olyan ügyész által üldözendő bűncselekmények kapcsán jelenti a sértett vádlókénti fellépését, melyekben az ügyészség - illetve jóváhagyásával a nyomozó hatóság - a közvádas büntetőeljárást megszüntette, ilyen esetekben a sértettnek - ügyvédje útján - jogot biztosít a törvény, hogy maga emeljen vádat és képviselje azt, bíróság elé citálja azt, aki bűncselekményt követett el - álláspontja szerint - a sérelmére.

A pótmagánvádas eljárás valahol jogorvoslati jellegű, de egyébként eljárásjogilag az alapügytől külön folyó különleges eljárás, a magánvádas eljárás bizonyos bűncselekmények esetében pedig a rendszerszerű eljárás formája, ami közös, hogy mindkét esetben a sértett vádol, neki kell a vádlott bűnösségét bebizonyítania.

A pótmagánvádlókénti fellépés határideje - fő szabály szerint - az ügyészségi panaszt elutasító határozat kézhezvételétől számított 2 hónap.

Tibi2 # 2020.01.09. 17:29

Tisztelt Fórumozók!

Igaz az, hogy a sérelem tudomására jutásától maximum 30 napon belül lehet bíróságon magánvádas eljárást indítani? Ha az indító 30 napon túl indítja, akkor a bíróság megszünteti a pert?

Mi a különbség a magánvádaseljárás és a pótmagánvádas eljárás között?

Kösz szépen
Laci