Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Levéltitok sértés Magántitok jogtalan megismerése

Nizsaszór Nibor #   2020.04.11. 14:18

Tisztelt KBS!

Ez egyelőre jó hír, remélem így is lesz! :)

Tisztelettel

Nizsaszór Nibor

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.11. 14:10

Nem eszik azt a kását olyan forrón. Akár meg is nevezhetted volna.

(Nem úgy van az, hogy ha feljelentesz valakit, és nem marasztalják, akkor már el is követted a hamis vád bűncselekményét.)

www.kbs-ugyved.hu

Nizsaszór Nibor #   2020.04.11. 14:04

Tisztelt KBS!

Köszönöm a választ!

Had tegyek fel még egy kérdést, ha megtisztelnél a válasszal (vagy bárki más). Másik topikban írtam erről, csak nem kaptam kielégítő választ, pedig sokat segített aki oda írt.

Egészen elképesztően amatőr és idióta módon tettem meg a szabálysértési feljelentést. Nem neveztem nevén a vélt elkövetőt, de azt megneveztem, hogy melyik lakásban lakik, vagyis egyértelműen beazonosítható.

Kell tartanom hamis vád létrejöttétől?

Tisztelettel

Nizsaszór Nibor

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.11. 13:55

Ha a magánindítvány hiányzik, akkor megtagadják a nyomozást; ha elévült, akkor pedig megszüntetik.

www.kbs-ugyved.hu

Nizsaszór Nibor #   2020.04.11. 13:33

Tisztelt KBS és drbjozsef!

Elnézést, hogy beleszólok, de némileg hasonló helyzetben vagyok, mint amit írtatok. Külső nyomásra (nem mentegezőzés, de tényleg így van) szabálysértési feljelentést tettem, mint kiderült nem csak hogy magánvádas ügyben, hanem már el is évült. Ilyenkor mi történik az eljárással?

Tisztelettel

Nizsaszór Nibor

drbjozsef #   2020.04.11. 13:32

Kumper,

Igazad van, a neki szóló levél esetén nem merülhet fel a levéltitok sértés. Ezt nem értelmeztem helyesen.
De hogy a címzett miért tenne feljelentést, az továbbra is életszerűtlen előttem...

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.11. 12:55

Az egyszer megtett magánindítványt nem lehet visszavonni. (Hogy mióta, az jogtörténeti kérdés; de elég régóta. Kb. amióta a "magánindítvány" mint intézmény létezik.)

www.kbs-ugyved.hu

Szomorú örökös #   2020.04.11. 12:50

KBS

Először is azért, mert a lopás magánindítványos...

Mióta? A magánindítványos feljelentést vissza lehet vonni, de a lopást valamiért csak nem lehetett anno2012-ben. Akkor az mégsem magánindítványos. :-O

Kumper # e-mail 2020.04.11. 11:16

gerbera317 vs. drbjozsef

Tök ellentétest írnak mindketten. Én még is gerbera317 verzióját vagyok hajlamos elfogadni. Hogy miért? Értelmezzük a jogszabályt:

224. § (1) Aki

  1. másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsemmisíti, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, illetve
  2. elektronikus hírközlő hálózat - ideértve az információs rendszert is - útján másnak továbbított közleményt kifürkész, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.

Maradva a neveknél, Gizi ír egy levelet Gézának. De Béla a levelet elkéri a postástól hogy azt mondja, ő Géza, vagy kiveszi a postaládából, vagy megtalálja Géza asztalán, elteszi, majd esetleg ki is bontja. Ezzel valósul meg a levéltitoksértés. Gizi ír egy levelet Gézának. Géza azt megkapja, mérlegeli a tartalmát, majd hatóság elé tárja. Ezzel nem valósul meg a levéltitoksértés.

Értelmezzük a törvény még egy mondatát:

(...) másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsemmisíti, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja (...)

Milyen célból adja át illetéktelennek? „Megsemmisíti, a tartalmának megismerése végett.” Géza a levelet ezek miatt adja át a levelet illetéktelennek? Nem.

Gerbera érvelése tökéletes. Míg másoknak lehet, hogy nem ártana némi továbbképzésre menni.

És még egy TASZ állásfoglalás egy nagyon okos politikusunk levéltitoksértéssel kapcsolatos hisztijére:

(...) Ahhoz, hogy egy bűncselekmény megvalósuljon, a törvény szövegében szereplő összes tényállási elemnek meg kell valósulni. A Btk. szerint az követi el a levéltitoksértést, aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megismerés végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja. Látható, hogy az elkövetési tárgy csak zárt küldemény lehet. (...) „Megszerzés” alatt a bírói gyakorlat szerint a levél jogellenes, csalárd úton, általában a kézbesítő megtévesztésével történő birtokbavételt kell érteni. (...) A „zártság” mint tényállási elem hiányzik, így nem valósulhatott meg bűncselekmény. (...)

Van még kérdés?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.11. 09:16

Már miért volna rossz a példa,

Először is azért, mert a lopás magánindítványos...

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.04.10. 22:14

Klumper,

Akkor a kérdésre : igen, alapesetben megsérti, de ha az eljárás sikeres lefolytatásához ez nélkülözhetetlen, akkor nem számít annak. De ezt, nyilván, nem ő dönti el, főleg nem előzetesen, úgyhogy ezzel igencsak érdemes csínján bánni.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef #   2020.04.10. 22:04

Kumper,

A feljelentési kötelezettség olyan szűk körű, hogy idehozni sem érdemes.

Definiálni? Minek? Akinek nem szól, az illetéktelen személy. A hatóság, a rendőr, meg a bíróság is. Miért lenne szabad Kovács XXIII. Béla törzszászlósnak _alapesetben_ olvasnia a levelemet? Nem az. ADOTT esetben, bizonyos körülmények között egy rendőr, egy bíró, vagy bárki más akit erre jogszabály felhatalmaz, megismerheti a tartalmát jogszerűen is. De nem ez a főszabály.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

oligaliga # e-mail 2020.04.10. 20:47

Egyeseknek mennyire sok ideje támadt hirtelen.

gerbera317 # e-mail 2020.04.10. 20:16

A kérdező nyilvánvalóan példálózik, tehát az érdeklődése nem komoly, csak elméleti jogászkodni támadt kedve.
Egyébként a Btk. 224. § ide nem alkalmazható, mivel az egyértelműen a másnak közlést tartalmazó küldeményről szól, vagyis arról, hogy az illetéktelen személy azzal mit nem csinálhat, többek között másik illetéktelen személynek nem adhatja át. A levél címzettje eleve nem illetéktelen személy, az így kapott küldemény nem másnak szól, és ebben a minőségben akár már illetéktelen személynek is átadhatja azt. Innentől kezdve nem is kell vizsgálni, hogy a nyomozóhatóság vagy bíróság illetéktelen személy-e vagy sem.

Kumper # e-mail 2020.04.10. 19:37

Ja, amúgy definiáld már kérlek az "illetéktelen személyt"! Ha szerinted pl. egy nyomozó, szabálysértési előadó is az.

Kumper # e-mail 2020.04.10. 19:31

drbjozsef

De a kérdésfeltevő kérdésére azért te sem válaszoltál, ezt beláthatjuk. Feljelentést meg bárki tehet ez nem csak joga, esetenként kötelessége is. Ezt nem tudtad?

drbjozsef #   2020.04.10. 18:49

Stevie,

Nem tudom, észrevetted-e, hogy a te példád még rosszabb, mint a kérdezőé.

Citálsz egy bírósági ítéletet, ahol a per tárgya az volt, hogy az alperes egy bírósági eljárásban felhasználta a megismert, nem neki címzett emailok tartalmát, a felperes ezért személyiségi jogsértésért perelt. A felperes el is vesztette a pert első, és másodfokon is.

De ebben semmi új nincs, ez mindig is így volt a bírósági gyakorlatban, sőt, tágabban értelmezve is. Jogellenes adatok is felhasználhatók (pl. titokban felvett hang vagy videofelvétel, szabálytalan elhelyezésű kamera képei, etc), ha az szükséges és nélkülözhetetlen az igazság kiderítéséhez.

Az általd idézett Btk. paragrafusban egyáltalán nem jelenti az "illetéktelen személy" azt, hogy bármilyen hatósági személy úgy általában ne számítana annak.

Egyébként pedig azt fejstük meg inkább, hogy ha Géza meglopja Gizit, akkor miért Mackó tesz feljelentést? Mégis mi köze van neki hozzá?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Szomorú örökös #   2020.04.10. 18:38

gerbera317

Ha nem vagy hajlandó megszegni a gyónási titoktartást, könnyen hazaárulóvá kiáltanak ki, és kivégeznek.

Erről Nepomuki Szt. János tudna többet mesélni odaátról. :-O

Stevie # e-mail 2020.04.10. 16:11

Na, hogy legyen egy releváns válasz is, jogi szempontból:

1.) A levéltitok kérdését tartalmazó BTK paragrafus így fogalmaz:

224. § (1) Aki

  1. másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsemmisíti, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, illetve
  2. * elektronikus hírközlő hálózat - ideértve az információs rendszert is - útján másnak továbbított közleményt kifürkész, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.

A kulcs szó ebben az esetben az „illetéktelen személy”. A hatóság bármely képviselője (ügyész, rendőr, bíró, nyomozó, szabálysértési előadó, stb.) nem minősül illetéktelen személynek.

Mondandóm alátámasztására egy ítélet:

https://jogaszvilag.hu/…-magantitok/

Idézni nem idézek belőle, mert összefüggésében lényeges, ami benne, van, tessék elolvasni!

gerbera317 # e-mail 2020.04.10. 14:56

Ha nem vagy hajlandó megszegni a gyónási titoktartást, könnyen hazaárulóvá kiáltanak ki, és kivégeznek. Ha megszeged, akkor meg a pokolra jutsz.
Más titkainak az ismerete nagy felelősséggel jár.

Stevie # e-mail 2020.04.10. 13:40

Vadsuhanc

Már miért volna rossz a példa, kedves közismerten ál-jogász barátom? Indoklást kérünk. Tudod, jogban szokás ez az indoklás dolog, bármennyi is furcsa ez neked, nincs olyan, hogy leírom, hogy "Nem!" vagy "Igen!", de nem támasztom alá.

Mackó77 # e-mail 2020.04.10. 12:13

Kedves Jogászok!

Ha egy szabálysértést vagy bűncselekményt bizonyító magánlevelet a hatóság tudomására hozok, azzal elkövetem a magántitok vagy a levéltitok sértést?

Példa:

Gizi ír nekem egy levelet, hogy Géza meglopja őt. Teszek egy feljelentést. Gizi a hatóságok előtt félelmében mindent tagad. Beidéz engem is a hatóság, majd közli, hogy akár ebből részemre rágalmazás/hamis vád is lehet. Ha ezután megmutatom nekik Gizi levelét, akkor elkövetem ezzel a magántitok vagy levéltitok sértést?

Köszönöm a válaszokat!

chava #   2019.05.03. 08:55

vik116

A tényállási elemeket a büntetőjogban (is) nem köznyelvi értelmükben kell vizsgálni, az esetedben a levéltitok/magántitok megsértésének elemei nem valósultak meg... :-(

Szomorú örökös #   2019.05.02. 21:57

vik116

itt pár ember nem tud olvasni és nem tud értően olvasni"

Na ja, leginkább a kérdező, amikor utána olvas jogszabályoknak és képtelen azokat felfogni-megérteni.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.05.02. 21:53

No, igen. Az autópályán pedig szembe jön az a sok hülye.

www.kbs-ugyved.hu