Fórum könyvek, szakirodalom régebbi elöl     új hozzászólás


ELADÓ KÖNYVEK

pillango05 # e-mail 2009.10.14. 14:01

Sziasztok!

Az alábbi könyvem eladnám: Badó Attila-Loss Sándor, Betekintés a jogrendszerek világába; Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2003. (2.500 Ft)

A könyv ki sem volt nyitva.

Pimbolicska # e-mail 2009.10.11. 16:04

Sziasztok!

Egy kis korrekció, mert most vettem észre, hogy a Munka törvénykönyve magyarázata Comlex kiadó új könyv árát elírtam. A könyv ára 5000 Ft

ritterbarbi@gmail.com

Pimbolicska # e-mail 2009.10.02. 20:09

Már csak ezek a könyvek vannak meg:

Fábián György Parlamaneti választások az ez Európai Unió országaiban (1945-2002) Osiris tankönyvek új 2 500 Ft
Bragyova András Nemzetközi jog az új alkotmáynban Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó új 1 700 Ft
Vókó György Magyar büntetés-végrehajtási jog Dialóg Campus új 3 400 Ft
Kajtár István Bevezetés a jogi kultúrtöténetbe Dialóg Campus új 2 000 Ft
Sári János Alapjogok az alkotmányban II. Osiris tankönyvek új 2 800 Ft
Magyar-Német-Magyar jogi szótár KJK-Kerszöv Kiadó új 6 100 Ft
Béli Gábor- Kajtár István-szekeres Róbert Jogtörténeti tanulmányok VIII. PTE ÁJK új 1 000 Ft
Tremmel Flórián Bizonyítékok a büntetőeljárásban Dialóg Campus új 3 200 Ft
Bruhács János Nemzetközi jog III. Dialóg Campus új 3 500 Ft
Hargiati józsef Jogi foglaomtár Közlöny Kiadó új 6 000 Ft
Herke Csongor A letartóztatás Dialóg Campus új 4 200 Ft
Fenyvesi Csaba A védőügyvéd Dialóg Campus új 5 600 Ft
Simon István Pénzügy jog II. Osiris tankönyvek új 3 700 Ft
Hamza Gábor - Nótári Tamás Mit hoz a múlt Korona Kiadó új 4 500 Ft
Dr. Görgényi Ilona Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 4 500 Ft
Kiss György Munkajog Osiris tankönyvek alig használt 3 000 Ft
Balásházy Mária Jogi alaptan Aula Kiadó alig használt 1 300 Ft
Visegrády Antal Jogi kultúra, jogelmélet joggyakorlat Aula Kiadó új 2 700 Ft
Visegrády Antal Angolszász jog és politika Dialóg Campus új 1 200 Ft
Büntetőeljárás 1998. évi XIX Tv Novissima Kiadó új 650 Ft
Juhász László Csődjog Dialóg Campus új 2 800 Ft
Kengyel Miklós Magyar polgári jogi eljárásjog Osiris tankönyvek új 2 500 Ft
Somfai Balász Családjog Dialóg Campus új 2 400 Ft
Francesco Galgano Globalizáció a jog tükrében HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 2 800 Ft
Dr. Tögl- Molnár László Polgári eljárásjog I.-II. Novissima Kiadó új 1 500 Ft
Munka törvénykönyve magyarázata Comlex kiadó új 500 Ft
Polgáti törvénykönyv Novissima Kiadó alig használt 550 Ft
Polgári tövénykönyv magyarázat 1-2 KJK-Kerszöv Kiadó új 10 700 Ft
Munka törvénykönyve Novissima Kiadó alig használt 350 Ft
Illeték-szabály Novissima Kiadó 400 Ft
Dr. Fábián Ferenc-Dr. Sághy Mária Polgári jog I. Novissima Kiadó új 2 400 Ft
Dr. Köles Tibor -Dr. Sághy Mária Polgári jog II. Novissima Kiadó új 2 400 Ft
Dr. Gál Judit-Pálinkásné Mika Ágnes Társasági jogi perek HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 5 000 Ft
N.Horváth Margit-Dr. Nagy ferenc Latin nyelvkönyv I. Nemzeti tankönykiadó alig használt 900 Ft
Ivancsics Imre A közigazgatási hatósági eljárás PTE ÁJK új 2 500 Ft
Tilk Péter Az alkotméynbíróság hatásköre és működése PTE ÁJK új 1 700 Ft
Dr. Lomnici Zoltán A közhasznú szervezetekről szóló törvény bírói gyakorlata HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 3 000 Ft
Molnárné dr. Balogh Mária Társadalombiztosítási jog Novissima Kiadó új 1 600 Ft
Peter Stein A római jog európa történetében Osiris tankönyvek új 1 600 Ft
Zeller Judit Alkotmáynjogi esetek Dialóg Campus új 1 400 Ft
Dr- Horváth István Munkajog Novissima Kiadó új 1 600 Ft
Az alkotmány magyarázata KJK-Kerszöv Kiadó új 7 200 Ft
Balogh Ágnes- Hornyák Szabolcs Büntető jog Általános rész PTE ÁJK új 1 300 Ft
Dr. Földes Gábor Az új adójog magyarázata 2007 HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 10 500 Ft
Dr. Gál Judit- Dr. Kiss Gábor- Zara László A végelszámolási eljárás HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 4 000 Ft
Sárközy Tamás Államszervezetünk potencia zavarai HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 3 800 Ft
Munkajogi itatminták HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 5 000 Ft
Kiss Sándor Amit a nyugdíjügyintézésről tudni kell HVG Orac Lap és Könyvkiadó új 5 600 Ft
Petrétei József Magyar alkotmányjog II. Dialóg Campus új 2 600 Ft
Chronowski-Drinóczi-Petrétei-Tilk-Zeller Magyar alkotmáynjog III. Alapvető jogok Dialóg Campus új 3 500 Ft
Berta Zsolt Választójogi kézikönyv Dialóg Campus új 3 100 Ft
Kereszi Klára Konrtoll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája Comlex kiadó új 2 700 Ft
Tóth Mihály Gazdasági bűnözés és bűncselekmények KJK-Kerszöv Kiadó új 2 400 Ft
Büntetű jogyszabályok Dialóg Campus új 700 Ft
Balogh Ágnes- Hornyák Szabolcs Büntető jog Különös rész PTE ÁJK új 1 300 Ft
Jobbágyi Gábor Orvosi jog Hippokrátésztől a klónozásig Szent István Társulat új 2 300 Ft
Korinek László Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődésében BM Duna Palota Kiadó alig használt 700 Ft
Erdősy Emil-Földvári József-Tóth Mihály Magyar büntetőjog különös rész Osiris tankönyvek új 3 000 Ft
Balogh Ágnes- Kőhalmi László Büntető jog I. Általános rész Dialóg Campus új 2 800 Ft
Nagy Ferenc A magyar büntetőjog általános rész Korona Kiadó új 5 200 Ft
Gönczöl-Kereszi-Korinek-Lévay Kriminológia-Szakkriminológia Comlex kiadó új 3 900 Ft
Tóth Mihály Bünetőt eljárásjogi olvasókönyv Osiris tankönyvek új 2 500 Ft
Büntető törvénykönyv Novissima Kiadó új 600 Ft

Jog-Ász kártyák:
Alkotmáynjog Dialóg Campus új 1 400 Ft
Munkajog Dialóg Campus új 2 000 Ft
Magyar állam és jogtörténet Dialóg Campus új 1 400 Ft
Egyetemes állam- és jogtörténet Dialóg Campus új 1 700 Ft
Büntető eljárásjog Dialóg Campus új 2 000 Ft

ritterbarbi@gmail.com

Pinpin # e-mail 2009.09.24. 17:13

eldanám nem használt, illetve alig használt tankönyveimet:

  • Földvári József: Magyar büntetőjog - általános rész (új, nem használt-2006) 2000 Ft (3480.- helyett)
  • Korinek László: Bűnözési elméletek (új, nem használt-2006) 2000 Ft (3390.- helyett)
  • Bánóczi-Rihmer: Latin nyelvkönyv (alig használt-2005) 1000 Ft (3210.- helyett)
  • Visegrády Antal: Jogi alaptan (új-1996) 500 Ft
  • Kajtár István: Egyetemes állam- és jogtörténet (alig használt - 2005) 3000 Ft (5980.- helyett)
  • Meleg Csilla: Általános szociológiai szöveggyűjtemény jogászoknak (alig ahsznált-2002) 3000 Ft (5280.- helyett)
  • Tilk Péter: Az Alkotmánybíróság hatásköre és működése (alig használt-2005) 1000 Ft (2500.- helyett)
  • Bevezetés a bűnügyi tudományokba, bíbor kiadó (alig használt-2007) 1500 Ft
  • Büntető törvénykönyv, 2008. szeptember 1., 500 Ft

Az alig használt könyv alatt azt értem, hogy 1-2 oldalnyi cím-kiemelés van benne, vagy néhány oldalon 1-1 aláhúzás.
A könyveket Budapestre beviszem!
Ha valakinek felkeltették érdeklődésüket kérem írjon e-mailt, illetve keressen meg a 20/66-17-938-as telefonszámon!

Köszönöm!

Legislator # e-mail 2009.09.21. 16:51

igen

Sunshine after the rain.

Sz.Márton #   2009.09.21. 13:53

ja a "passzív", az ugye így helyes még itt is, főleg ha eutanázia!

Sz.Márton #   2009.09.21. 13:44

sz ildiko!

Ilona drága, amikor egyszer régen, a paszív eutanáziával kapcsolatos AB határozat szóbeli beszámoltatásán tartalmilag megkapta tőlem Bihari M. különvéleményét is, már végre konkrétan és huzamosabban, de (végre) megelégedetten tekintett rám, a profi belső építészeket is meghazudtoló, mindig szélesen szerteszét pásztázó, egyedien leutánozhatatlan tekintetével....így nekem is szerencsém lett.

sz_ildiko # e-mail 2009.09.21. 13:00

Sz.Márton!

Nekem csak a Görgényi Ilonához volt szerencsém :)Szakvizsgára készültem belőle, az általános részhez nekem bevált. Szerintem jó könyv, bár a büntetőjog soha nem volt a szívem csücske és nem is lesz :)

decius # e-mail 2009.09.21. 11:30

Üdvözlet!

Vásárolnék háború előtti büntetőjogi témájú könyveket. Ha valakinek van ilyen eladó, kérem jelezze.

decius

Sz.Márton #   2009.09.21. 11:06

sz ildiko!

Ezek a szerzői nevek egy eladó könyvön, egyenként is különös hatást váltanak ki az egykori hallgatókból, de így együtt csoportosan már félelmetesek is...(persze azért tisztelet mindenkinek, de különösen kiemelve a kivételesen korrekt, egykori dékánt, Lévay proffot és a diákokhoz mindig megértően kollegális Váradi Erikát)

sz_ildiko # e-mail 2009.09.21. 09:46

Elnézést a többszörözésért, nem szándékos volt :(

sz_ildiko # e-mail 2009.09.21. 09:45

Sziasztok!

Eladnám az alábbi könyvem:

Görgényi Ilona - Gula József - Horváth Tibor - Jacsó Judit - Lévay Miklós - Sántha Ferenc - Váradi Erika : Büntetőjog Általános rész Complex kiadó

szatmari.ildiko@tvnetwork.hu

sz_ildiko

sz_ildiko # e-mail 2009.09.21. 09:45

Sziasztok!

Eladnám az alábbi könyvem:

Görgényi Ilona - Gula József - Horváth Tibor - Jacsó Judit - Lévay Miklós - Sántha Ferenc - Váradi Erika : Büntetőjog Általános rész Complex kiadó

szatmari.ildiko@tvnetwork.hu

sz_ildiko

sz_ildiko # e-mail 2009.09.21. 09:45

Sziasztok!

Eladnám az alábbi könyvem:

Görgényi Ilona - Gula József - Horváth Tibor - Jacsó Judit - Lévay Miklós - Sántha Ferenc - Váradi Erika : Büntetőjog Általános rész Complex kiadó

szatmari.ildiko@tvnetwork.hu

sz_ildiko

Legislator # e-mail 2009.09.21. 09:44

Marci,

Tudok olyan könyvet, amely Grosschmidé volt, sőt, nyomdai korrektúrapéldányként eléggé sokat javított bele, de ezt sem az alkalmatlan könyvtárosok, sem az olvasók nem vették eddig észre, mivel közgyűjteményben van, nem mondom meg, hol... (Magángyűjteményben lévőről sem mondanám meg.) Egyszer meg láttam egy olyan GROSSCHMIDot, amelyben benne volt a szerző Horthynak írott levele, ez úgy 15 éve volt, nem árverésen, de annyi pénzem akkor nem volt rá, amibe került, azóta is sajnálom, hogy másé lett. Nekem is van itthon nem egy nevezetes dedikált példány a jogi könyvek között. bár én inkább Magyary-fan vagyok:-D.

Lewho,

A könyvek (néhány ezertől eltekinve a többtízmillió címből) több példányban létező valamik, így nem gond, ha egyik-másiktól megválunk. melyik érdekel? vagy mindegyikre írjak árat? mindegyikre?:-D. De tehetsz Te is ajánlatot:-D.

Sunshine after the rain.

Sz.Márton #   2009.09.21. 08:27

Leg, ha az példány lenne nálad, amit Márai szerint Grosschmid Béni mindig az előadására cipelt a hóna alatt, azért már sorba állnának a gyüjtők...

lewho # e-mail 2009.09.21. 08:18

de komolyan el akarod adni valamelliket?

lewho # e-mail 2009.09.20. 22:03

nos itt vagyok.

még mielőtt árat írnál, mennyit engedsz a feléből?:)

Legislator # e-mail 2009.09.20. 20:59

De én eladni akarok, Impiboy:-D.

Sunshine after the rain.

Impossible # e-mail 2009.09.20. 15:48

Valakit biztos. :D Mondjuk ezeket a régi szövegeket én is szeretem olvasgatni, csak hamar elunom.

Legislator # e-mail 2009.09.19. 09:57

Érdekel valakit a Tripartitum?

Sunshine after the rain.

Legislator # e-mail 2009.09.18. 14:11

lewho sehol:-D.

Sunshine after the rain.

Legislator # e-mail 2009.09.18. 11:54

Ez a topic csak süllyed..., de mégsem a Titanic, sem nem a Lusitania. Akkor meg miért süllyed mégis?:-D

Sunshine after the rain.

Legislator # e-mail 2009.09.18. 08:53

Nos, kedves lewho?

Sunshine after the rain.

Legislator # e-mail 2009.09.17. 21:24

Ja, még annyit, hogy a Csiky és a Kolosvári-Óvári (és emlékezetem szerint a Weres) általi fordítások is az (első) 1517. évi editio auctoris alapján készültek, és a Csiky-féle is közli a latin szöveget is.

Sunshine after the rain.