Szemétlerakás - Ismeretlen személy elleni tanuskodás


Majordomus # 2023.09.30. 20:13

Nem kell mindenen megsértődni....

Szemétlerakás máshol is van.

Szomorú örökös # 2023.09.30. 04:51

zounoki49

a nem jogi ismeretséggel rendelkezők ilyen "profi lerendezése" nem igazán ideális.

Mostmár csak az a kérdés, hogy rád melyik verzió az igaz? Sérti a szemedet a kamera kihelyezése vagy megfogtak vele és meg is bírságoltak? Netán mindkettő? Nekem igazából a szemét illegális kihelyezése sokkal jobban szúrja a szemem mindkét verziónál.

Ha jól sejtem, akkor Szolnokról van szó. ;-)

https://szol24.hu/…enysegukben/

zounoki49 # 2023.09.29. 23:22

Bocsánat-helyesbítenem kell: akitől idéztem, annak a neve helyesen leírva- SERESS REZSŐ.

zounoki49 # 2023.09.29. 23:15

Köszönöm szépen a véleményeket. Nekem különösen azért "teccik" ez a fórum , mert olyan magas hőfokon ízzik itt is, a "szeretet" -mint hétköznapjaink során egyéb téren-, él még Seres Rezső szerzeménye:
:"Az élet úgyis tovaszáll,
A sír magába zár.
Szeressük egymást gyerekek,
Hisz minden percért kár! "
Az itt használt véleményt, nézetet, a "szeretet" kifejező szavak alkalmazásához - süketelés, vekengés,, büdös bunkózás... talán nem is feltétlenül szükségesek jogi fórum, jogi végzettség vagy az utóbbi hiánya.... Nem akarom én azt mondani, erőltetni, hogy az egymás nyakába borulás meghatottsága járja át a lelkünket. De és talán a nem jogi ismeretséggel rendelkezők ilyen "profi lerendezése" nem igazán ideális. Mert aki a Jogi Fórumon kérdez, nagy valószínűséggel azért kérdez, mert járatlan a jog útvesztőiben. Vélelmezhető, ha nincs kérdező, minek a J. G., magasabb röptű jogi vitákra pedig talán megtalálják a joggal foglalkozó szakemberek megtalálják a maguk vitatkozási, véleményt formáló lehetőségét irodáik vagy a bíróság légterében. Mindezektől függetlenül: ismételten köszönöm kérdésemre adott válaszokat, s ha valakire sértően hat írásom, elnézést kérek, nem célom senkit sem megsérteni.

Majordomus # 2023.09.22. 19:19

Helyes!

drbjozsef # 2023.09.22. 08:00

Semmiképpen.
A süketelés nagy része a kérdezőé, mert ez csak vekengés.

Egyrészt akinek nincs semmi a füle mögött, azt nem zavarja a kamera (pláne, hogy nem is tud róla, és amiről nem tud az ember, az biztosan nem zavarja).

Másrészt, érdemben válaszolva, az a baj ezzel a "ha lenne tájékoztatás, akkor megakadályozódna a szemetelés" elég nyilvánvalóan hülyeség. Mert akkor csak az történne, hogy máshova viszik a szemetet. Ki gondolja azt, hogy ha lerakás előtt észreveszi a táblát a delikvens, akkor magába száll, és inkább hazaviszi a cuccot? Ugyammá. Keres egy másik helyet. Ezt pedig úgy lehet megakadályozni, ha ezt a - remélhetően csak néhány - büdös bunkót nem csak elriasztjuk máshova, hanem meg is fogjuk.

Szomorú örökös # 2023.09.22. 07:00

Viszont hiába nincs kint ilyen tábla, az még nem mentesíti az elkövetőt a felelősségre vonástól. Azaz erre hivatkozva nem fogja megúszni a büntetést.

drbjozsef # 2023.09.22. 06:50

zounoki49,

A sok süketelés után nézzünk egy konkrétabbat :

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

Ennek 7.§-a szabályozza az önkormányzat által kihelyezhető kamerákat, és ott bizony benne van az (5) bekezdésben, hogy tájékoztatást kell kihelyezni.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Szomorú örökös # 2023.09.22. 06:24

zounki49

létezik-e egységesen kötelező előírás figyelmeztető tábla kihelyezésére abban az esetben, ha közterületen - külterületi - kamera működik

Persze, csak ha erre már a település táblánál felhívják a figyelmet, akkor szerintem külön már nem kell az adott helyszínen megismételni. Mondhatni felesleges, már csak azért is mert mint korábban is írtam sok visszatartó ereje nem lesz. Aki pedig annyira amatőr, hogy a kamera ellenére mégis odateszi, az megérdemli ,hogy bírságot kapjon.

Majordomus # 2023.09.21. 20:31

Létezik!

A legfontosabb kiindulópontok:
Idevonatkozó hatályos törvény a 2005. évi CXXXIII. törvény, amely a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkezik.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a 2011. évi CXII. törvény ad eligazítást.
Az 1992. XXII. Munka Törvénykönyve 2012-ben jelentős mértékben megújult, így a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről már tartalmaz a munkahelyi megfigyeléssel kapcsolatos jogszabályokat
A vonatkozó törvények értelmezését segíti és a betartását ellenőrzi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A hatóság honlapján megtalálhatóak a kamerarendszerek üzemeltetőinek feladatai és kötelezettségei is.

zounoki49 # 2023.09.21. 20:18

"Szomorú örökös"-köszönöm a reagálást. Kérdésemet valószínűleg rosszul tettem fel. Lényege jogi szempontból ez akart lenni: létezik-e egységesen kötelező előírás figyelmeztető tábla kihelyezésére abban az esetben, ha közterületen - külterületi - kamera működik. Ezt uniós vagy hazai jogrend szerint alkalmazza az önkormányzat vagy a hatóság ? Előre is köszönöm az ezzel kapcsolatos ismeretekkel rendelkező kompetens személy válaszát.

Szomorú örökös # 2023.09.20. 05:54

zounki49

azok helyét, feltüntetését mellőzik annak érdekében, hogy a szemetelőt elkaphassák, beazonosítható legyen-amiről nem tud, mert direkt nem helyeznek ki kamera elhelyezéséről figyelmeztető táblát-, s így jól megbüntethessék

Senki nem kényszeríti a szemétlerakókat, hogy oda tegyék le a hulladékot jogtalanul. Ha viszont mégis megteszik, annak következménye van kameráktól függetlenül. És ne hidd, hogy a kamera kihelyezést jelző tábla visszafogja őket.

zounoki49 # 2023.09.19. 21:49

2023. szeptemberében egyik alföldi megyeszékhely közterületén adott helyen és időpontban-hétvégére-meghirdetett lomtalanítást megelőzően már kb. 9-10 nappal előbb elkezdődött a lomok kihelyezése normális esetben éjjel is kivilágított forgalmas csomópont közelében /turbó körforgalom mellett/. Mintegy 2 éve a "tiborcos felújítást" követően a közvilágítás 30-40 %-a hibás /nem működnek/. Ezek egyikére a lomtalanítást nem sokkal megelőzően 2 db térfigyelő kamera kapott helyet. Semmi figyelmeztető tábla. Egyértelmű, hogy sötétben a világítást nem szolgáló lámpaoszlopra felrakott kamera az átlag ember számára így abszolút nem nyújt figyelmeztetést a megelőző szabálysértés elkerülése érdekében a szemetet lerakóknak, lomtalanítást "idő előtt" végzőknek. A város polgármestere a helyi médiának közölte: a városban máshol is történt illegális szemét lerakása, lomtalanítás, ezért ott is elhelyeztek megfigyelő kamerát, mint ahogy a város számos pontján, ám azok helyét, feltüntetését mellőzik annak érdekében, hogy a szemetelőt elkaphassák, beazonosítható legyen-amiről nem tud, mert direkt nem helyeznek ki kamera elhelyezéséről figyelmeztető táblát-, s így jól megbüntethessék. Kérdés, mi a fontosabb: a bűn, szabálysértés (szemetelés) megelőzése, vagy szemeteljen csak, - ami miatt "hű de felháborodunk mi, az önkormányzat" (álságosan)a büntetés, - amiből jó bevételre tehet szert a szűkös anyagi helyzetbe hozott önkormányzat ? Egyébként a város közterületének különböző-pontjaira kihelyezett térfigyelő kamerák alatt jól láthatóan tábla jelzi a kamerás megfigyelést. Ha szegény a város, valami egyéb bevétel is kell, akkor sunyiban, sötét helyen figyelmeztető tábla nélkül is kihelyezhető kamera ? A szemét illegális lerakása-ami szabálytalan, helytelen- talán még nem bűnügyi kockázat, amiért így kell részlegesen titokban felrakni kamerát, ugyanakkor ahol egyéb köztéri kamera működik, akkor arról az állampolgárt tájékoztatni köteles a megfelelő szerv (önkormányzat, rendőrség) ? Mi a közterületi megfigyelő kamerák használatának, jelzésének a feltétele a hazai vagy uniós jogrendnek megfelelően ?

ZZ24 # 2022.07.11. 22:54

Értem, köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # 2022.07.11. 06:18

Szerintem válaszoltam.

drbjozsef # 2022.07.11. 05:22

A közös tulajdonnal kapcsolatban felmerülő költségek főszabály szerint a tulajdoni hányadok arányában terheli a tulajdonosokat.
Felelősség? Milyen felelősség?
Az, hogy nem viszi el senki a hulladékot? Nem.

ZZ24 # 2022.07.10. 20:49

Valaki esetleg olvassa?

Kovács_Béla_Sándor # 2022.07.08. 04:18

Vagy.

ZZ24 # 2022.07.08. 03:33

Még idén januárban nyomozás indult illegális hulladéklerakás ügyében egy erdőrész vonatkozásában,, ugyanis a nevezett erdőben, amiben egy pici tulajdoni hányadom van több, mint 13 tonna építési törmeléket raktak le ismeretlenek. A nyomozás nem vezetett eredményre, így a hulladéktörvény alapján az erdő tulajdonosait kötelezték az illegálisan lerakott törmelék elszállítására.

Az erdőnek sok kicsi és két nagy tulajdonosa van, akik irányítják az erdőgazdálkodást végző erdőbirtokossági társulatot.

A kérdésem az lenne, hogy ilyenkor a költség viselése minden tulajdonosra egyenlő mértékben száll, vagy a tulajdoni hányaduk arányában, mert nem mindegy, ugyanis a két legnagyobb tulajdonos kb. 90% ban birtokolja az erdőt, nekünk és a többieknek 10% a részünk. A törvény egy szót sem szól arról, hogy a tulajdoni hányadok szerint oszlik e meg a költségviselés mértéke. Gondolom itt egy joghézagról van szó.

(2) Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége (a továbbiakban: elhagyott hulladék felszámolása) - a hulladékgazdálkodási hatóság bírságot, valamint kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntésének véglegessé válásától számított tizenöt napon belül - a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti tulajdonos vagy a korábbi birtokos ismeretlen, az elhagyott hulladék felszámolásának kötelezettsége - ellenkező bizonyításig - azt az ingatlantulajdonost terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlan tulajdonosa mentesül a felelősség alól, ha megtett minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék elhelyezését vagy elhagyását megakadályozza és a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges használójának személyét. Társasházak esetében az ingatlan tulajdonosa vonatkozásában a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben, a lakásszövetkezetek esetében a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvényben foglaltak irányadóak.

A másik kérdés az lenne, hogy a kistulajdonosok mentesülhetnek e a felelősség alól, ha az erdőgazdálkodást nem ők végzik, hanem a két nagytulajdonos által vezetett erdőbirtokossági társulat?

A választ előre is köszönöm.

drbjozsef # 2021.03.21. 18:21

Nem.

Csuklósbusz # 2021.03.21. 11:34

Árverésen vennék egy házat, de lakatlan, időközben a szomszédok hulladéklerakónak nézték és telipakolták, főként zöldhulladékkal (falevél, levágott ágak).

Felakarom őket szólítani egy dörgedelmes levélben hogy mit követtek el és jó lenne ha hazavinnék.

Nos azzal hogy beléptek birtokháborítást követtek el, sőt illegális hulladéklerakást, kiszerelt autóülés átdobásával veszélyes hulladék lerakást ami bűncselekmény is?

wers # 2020.04.27. 08:59

bocs, kimaradt egy nem

Azért nem tudom, mert nem azt kérdezte amit tudni szeretett volna.

wers # 2020.04.27. 08:58

Azért nem tudom, mert azt kérdezte amit tudni szeretett volna.

Ha az volt a kérdés, akkor "illegális szemétlerakót" nem üzemeltethet senki.

De a felsoroltakat nézve.... faágak, deszka, zsák... többnyire előfordulhatnak egy magánterületen.

alfateam # 2020.04.27. 08:43

Nem tudom, mire gondol.
Na, így már érthető mihez is szóltál hozzá immár háromszor,:-))))

wers # 2020.04.27. 08:35

Nem tudom, mire gondol.

Hulladék tárolásra? Keletkezésre? Kezelésre? Szállításra? Hasznosításra? Gyűjtésre... nem sorolom tovább, miket említ a törvény. Lerakást nem látok.

Amit linkelsz az átvétel, tárolás minimum.