Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Azonnali jogvédelem

rigoz # e-mail 2018.12.23. 22:36

Tisztelt T. Veronika!

 1. Az azonnali jogvédelem iránti, halasztó hatály elrendelésre irányuló kérelem jogerős elbírálásáig nem rendelhető el az alapügyben a végrehajtás, úgyhogy nyugalom.
 2. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre a hatóságnak, mint alperesnek nyilatkozatot kell tennie.

Bár a vonatkozó rendelkezések nem írják elő a közigazgatási iratanyag beszerzését, de halasztó hatály elrendeléséről határozat tekintetében az nyilvánvalóan nem mellőzhető.

3. A felterjesztési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei:

 • a teljesítésig ismételten kiszabható pénzbírság,
 • felügyeleti szervhez fordulás,
 • ismételt jogsértés esetén a hatóság vezetőjének bírságolása a hatóságé helyett vagy mellett (teljesítésig korlátlanul ismételhető szintén a másodszori alkalomtól fogva, elsőként a hatóság bírságolását alapul véve),

illetve

 • fegyelmi eljárás kezdeményezése a hatóság vezetője ellen

4. Az azonnali jogvédelem iránti kérelem indokolandó, az alapul szolgáló körülményeket valószínűsíteni kell és az azt igazoló iratokat csatolni kell.

Különösen az azonnali intézkedés feltétlen szükségességét, igényét kell valószínűsíteni.

A kérelemnek határozottan és egyértelműen irányulnia kell arra, hogy pontosan mit akar, ennek körében:

 • mennyiben kéri halasztó hatály elrendelését
 • mennyiben kéri halasztó hatály feloldását
 • milyen ideiglenes intézkedés megtételét kéri

vagy

 • milyen előzetes bizonyítás felvételét kéri

Egyébként az alfateam által írtakat tekintse irányadónak és vegye alapul.

alfateam # e-mail 2018.09.02. 19:44

2. Jogvédelem már a bíróság jogerős döntése előtt
A jogintézmény célja, hogy a közigazgatási perben hozandó bírósági ítélet jogerőre
emelkedése előtt az azonnali jogvédelem iránti kérelmet előterjesztő fél előadhassa indokait
a bíróság gyors intézkedését kérve.
A kérelem alapján a bíróság 15 napon belül megvizsgálja, hogy a közigazgatási cselekmény,
vagy az azzal előidézett helyzet

 1. közvetlenül fenyegeti-e hátránnyal a kérelmezőt,
 2. indokolt-e a kialakult helyzet fenntartása vagy
 3. szükséges-e a kialakult vitás helyzet ideiglenes rendezése.

Amennyiben az előadott indokok alapján valószínűnek tűnnek a kérelmező által előadottak,
a bíróság még a jogvita végleges rendezése előtt, legfeljebb a végleges döntés meghozataláig
intézkedik, hogy további hátrány ne következzen be, illetve addig is a felekre kötelező erővel
rendezi a kialakult jogi helyzetet.

T.Veronika # e-mail 2018.08.31. 07:09

Javítás: közigazgatási

T.Veronika # e-mail 2018.08.31. 06:35

Kedves Fórumozók!

Tudja-e valaki, hogy mi történik akkor, ha a hatóság nem terjeszti fel a keresetlevelemet és az iratanyagot a közigazgatósági bíróság felszólítására sem, holott a keresetlevél azonnali jogvédelmet tartalmaz?

Van-e a bíróságnak és milyen eszköze számomra védelmet adni az iratanyagok hiányában is?

Ezt a védelmi intézkedést a bíróságtól kérnem kell külön, vagy sem?

Az önkéntes végrehajtásra adott idő hamarosan lejár, pánik van...

A megtisztelő választ köszönöm!