Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Válási irat másolat

rigoz # e-mail 2019.02.17. 18:18

Hogy elegendő-e az utolsó válás tényét igazolni, az adott ügytől függ, amihez az kell.

Bár a nem házas lét tényét születési anyakönyvi kivonattal, illetve már elhunyt hozzátartozó esetén halotti anyakönyvi kivonattal is lehet igazolni, melyet a születés, illetve az elhalálozás helye szerint területileg illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője állít(hat) ki, tárgyi illetékmentesen.

rigoz # e-mail 2019.02.17. 18:17

Tisztelt Lábnyom!

A kerületi bíróságokon érdemes keresgélni.

Jogos érdek igazolását követően a bíróság elnökének engedélyével tekinthetnek be az érintett ügy irataiba és kaphatnak arról másolatot.

Az elektronikus formában rendelkezésre álló iratról elektronikus úton - magánszemély esetében ehhez Ügyfélkapu-regisztráció szükséges - kiadott nem hiteles másolat kiadása díjtalan, minden más esetben a nem hiteles másolat illetékvonzata 100Ft/oldal, a hiteles másolat pedig a nem hiteles másolat díján felül bírói/bírósági titkári/bírósági ügyintézői "aláírásonként" (ahány bíró az adott döntést kiadmányozta, annyiszor) 500Ft igazgatási szolgáltatás díj ellenében szerezhető be.

Az iratmásolatot 3 munkanapon a betekintésre jogosult kérelmező választása szerint elektronikus úton vagy papír alapon rendelkezésre bocsátják, illetve ezen határidőben biztosítják utóbbi esetben a kért másolatoknak az ügyfélfogadási időben való átvehetőségét.

A nem hiteles másolatot rendszerint - amennyiben nem tömeges mennyiségre irányul - papír alapon a kezelőirodán nyomban kiadják.

Lábnyom # e-mail 2019.02.17. 16:44

Kedves Tanácsadók!

Hivatalos ügyintézéshez szükségünk lenne apósom válásait igazoló iratokra. A gond, hogy kettő is volt, és mivel demens, nem emlékszik egyikre sem pontosan, papírok nincsenek. Ilyen esetben mit lehet tenni? Csak annyit udunk, hogy Budapesten voltak a válások. Illetve elég az utolsó válást igazolni? Az első házasságáról semmit nem tudunk. Hol lehet ilyen ügyet intézni?

Segítséget köszönöm.