345 / 2022. (IX. 9.) Korm. rendelet félreértelmezése?


nanemaaa # 2022.10.10. 07:58

Annyit azért még hozzá fűznék, hogy a lakásszám változás településképi bejelentéshez kötött tevékenység lenne, melyet a kormányrendelet szemérmesen elhallgat.
Összegezve, az alap kérdésre a válasz, jót tette a jegyző, hogy elutasította a kérelmet, mert nem tehetett mást. A fellebbezést maga a kormányrendelet zárja ki. Bíróság elé vinni az ügyet tök fölösleges, a pert is el fogod bukni.

nanemaaa # 2022.10.10. 07:52

Ha a jogszabálynak nem csak a számát, és konkrét rendelkezéseit próbálod értelmezni, nem árt magának a jogszabály címének értelmezése sem:
a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
Ebből láthatóan egyértelmű, hogy elsősorban olyan családi házakra gondolt a jogalkotó, melyben valójában több önálló lakás (max 4) található egy mérőórára kötve.
Az más kérdés, hogy nagyon rossz a rendelet kommunikációja a kormány részéről is, hiszen állandóan a több generációs lakásokról beszél. Ugyanakkor nem árt tudni, hogy a generációs lakás és az önálló lakás az két külön dolog.
A jegyző azért nem kapott hatáskört társasházakon belüli lakásszám igazolására, mert egy más jogszabály szerint a társasházak részéről a közös képviselő jogosult eljárni a szolgáltatónál, és nyilván az alapító okirat bemutatásával igazolhatja azt is, hogy az adott ingatlanon hány önálló lakás található. Ugyanez igaz a szövetkezeti házakra is, ott is van alapító okirat, mely rögzíti a lakásszámot.

Majordomus # 2022.10.08. 22:54

Úgy tűnik a Jegyzőnek igaza van.
Ha a lakás egy helyrajzi számon van akkor nincs miről beszélni.

Kovács_Béla_Sándor # 2022.10.08. 07:06

Az ilyen "speciálisnál is speciálisabb" helyzethez az építtető trükközése vezetett. Az adott területen bizonyára maximálva van, hogy hány lakás lehet maximum egy társasházban. Ezt a plafont úgy kerülte ki, hogy az alaprajzon - és az engedélyekben - egy két bejárattal rendelkező lakásként tüntette fel azt, ami valójában kettő. Akkor jó ötletnek tűnt...)

drbjozsef # 2022.10.07. 20:02

Röviden : az eredeti rendeletből kimaradt az a rengeteg közös tulajdonú, de több önálló lakással rendelkező (általában : többgenerációs családi házak) ingatlan, ahol egy mérőóra van, pont mert családon belül nem vesződtek a szétválasztással.

Az új rendelet ezt a kört is bevette. Már nem kivétel, pedig speciális eset.

Na, a tietek még a speciálisnál is speciálisabb, erre már a jogalkotó sem gondolt, és szerintem helyesen utasítottak vissza.
Te még mindig kivétel vagy, egyikbe sem illeszthető bele.

Az ingatlan értelmén meg felesleges nyelvészkedni, az Inytv. 11-12.§ meghatározza, de olyan tág körben, hogy abba minden is belefér. Földrészlet is, társasház is, azon belüli lakás is, egyéb lakás is, nem lakás építmény is satöbbi.

Az új rendelet egyébként tényleg pongyola megfogalmazású kicsit talán ebből a szempontból, de a jogalkotói szándék egyértelmű. Amelyik lakás nincs se társasházban, se lakásszövetkezetben, arra vonatkozik. A tied társasházban van.

Patrik # 2022.10.07. 15:04

Tisztelt Jogászok!

A 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet azt mondja, hogy
\\\"\\\"\\\"Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.\\\"\\\"\\\"
Mi be is nyújtottuk a kérelmet a helyi jegyzőhöz. Társasházi lakásunk van, ami speciális: két külön bejárattal rendelkezik, a két bejárat két olyan lakásrészbe vezet amelyek mindketten önállóan is megfelelnek a \\\"lakás rendeltetési egység\\\" fogalmának ugyanakkor egy fűtési rendszer van és egy gázóra.
A jegyző elutasító végzést küldött, indoklás:
\\\"A benyújtott kérelemből, illetőleg az ingatlan tulajdoni lapjából egyértelműen megállapítható, hogy az épület társasházi ingatlan.\\\"
E-mail váltásunkban még hozzátették, hogy a rendelet szövegét értelmezve úgy vélik, hogy minden olyan társasházi ingatlan (és benne társasházi lakás) kizárásra kerül azon épületek (lakások) köréből, melyről hatósági bizonyítványt állíthat ki a jegyző. A jogszabály nem tesz különbséget társasház és társasházi lakás között.

Szeretném kikérni a véleményeket. A fenti jegyzői indoklás helyes? Nekem meggyőződésem, hogy nem, hiszen a rendelet egyértelműen fogalmaz: \\\"a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan\\\". Ez a kulcsmondat. Elemezzük a mondatot. Első lépésként definiáljuk, mi az ingatlan? Az ingatlan mi lehetne más, mint az az ingatlan, amire a kérelmet benyújtottuk?
Ez esetünkben a tulajdoni lap szerint lakás megjelölésű ingatlan.
Az eldöntendő kérdés tehát mindössze annyi, hogy a kérelmen feltüntetett ingatlan az társasház vagy lakásszövetkezet-e?
A számomra teljesen logikus válasz az, hogy nem társasház és nem lakásszövetkezet hiszen a tulajdoni lapon az áll, hogy lakás.
Amennyiben a társasházi lakásokat ki szerette volna zárni a jogalkotó, úgy fogalmazott volna, hogy
\\\"a lakásnak, társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan\\\"
de nem így fogalmazott, a társasházi lakást nem zárta ki.

Másrészt a jogalkotó a rendelet szövegébe a fenti, \\\"Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon\\\" mondatrészt meggyőződésem szerint azzal a szándékkal tette be, mert a társasházak és lakásszövetkezetek kapcsán a korábbi, 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. fejezete már rendelkezett, és a cél a jogosultak körének kibővítése volt. Ez a korábbi rendelet egyébként azt mondja, hogy: \\\"A lakossági fogyasztónak minősülő társasház, lakásszövetkezet az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felüli kedvezményes mennyiségre jogosult, amely többletkedvezményt az 5. § (1) bekezdése szerinti kedvezményes mennyiség és a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni.\\\".

Tehát azon társasházakra, ahol egy közös mérőóra van felszerelve, ez az utóbb idézett, korábban megjelent rendelet már megengedte, hogy a társasház az albetétek számával felszorzott mennyiségben legyen jogosult a gáz árkedvezmény igénybevételére.

A szeptember 9-én megjelent rendelet - ami kapcsán kérelmünket beadtuk - az pedig lényegében meglátásom szerint ezt terjeszti ki arra, hogy nem csak társasházakra, lakásszövetkezetkre, hanem korlátozás nélkül minden más ingatlantípusra - így páldául lakásra is - igénybe lehessen venni a kedvezményt, amennyiben az ingatlanon belül kialakított lakóegységek külön-külön megfelelnek az építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység fogalmának.

Kérdésem, hogy mit gondolnak, az én eszmefuttatásom helyes, vagy pedig a jegyzőé, miszerint társasházakat azonnal kizárja a rendelet?
Ha helyes a meglátásom, mit lehet érdemes megpróbálni a közigazgatási peren kívül? Mert a végzés szerint egyedül ez az utam maradt, fellebbezni nem lehet