Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Magyar anyakönyvezés visszarománosítással

jbencze # e-mail 2005.06.16. 11:57

A magyar honosítási kérelmem elfogadása után a Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala által kiállított születési anyakönyvi a szüleim utóneve románul lett bejegyezve.

Saját utónevem bejegyzésével, illetve állandó visszarománosításával kapcsolatban sorozatosan felmerült korábbi (letelepedés, házasság stb.) negatív tapasztalataim végett - a magyar születési anyakönyv igénylésekor méltányossági kérelemmel fordultam a Főpolgármesteri Hivatalhoz szüleim utónevének bejegyzésével kapcsolatban.
Kérésemet a Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Ügyosztályának vezetője azzal utasította el, hogy a 2002. évi XLV. törvény és a 6/2003.(III.7.) BM rendelet szerint csak a saját utónevem javítását kérelmezhetem.
A szüleim utóneve a születési anyakönyvi kivonatom hiteles magyar fordításában, magyarul is szerepel. Kérésem ellenére, vagy ennek dacára, ezt a tényt figyelmen kívül hagyva az ügyintézők a visszautasítás másik okaként az jelölték meg, hogy a szüleim utóneve a románul szerepel a román születési anyakönyvi kivonatomban.

Kérelmemben megjegyeztem azt is, hogy a 2001-ben honosított testvérem magyar születési anyakönyvében szüleink utóneve magyarul szerepel és szeretném, ha Magyarországon nem lennénk különböző szülőnevekkel bejegyezve.
Erre az ügyosztályvezető azt írta hogy a 2002. december 15.-én életbe lépett, jogszabály már nem teszi lehetővé azt amit 2001-ben lehetett.

Számomra nem érthető, hogy amennyiben a fenti törvények kifejezetten nem térnek ki a szülők nevének a bejegyzésére - mint ahogyan, érdekes módon, a születési hely magyar megfelelőjének bejegyzését előírják(!) ? akkor ez miért jelenti azt, hogy 2002 után már tilos az utónevek magyar bejegyzése?
Az ügyosztályvezetőnek az is természetes, hogy az új jogszabály sajátos értelmezése következtében a 2002 előtt szerzett hivatalos magyar iratokban szereplő utóneveket, 2002 után, Magyarországon vissza kell románosítani!
Szüleimnek a magyar hatóságok által kiállított magyar igazolványában magyarul szerepel az utónevük.
A 2002-ben kiadott letelepedési engedélyemben, az édesanyám utóneve magyarul szerepel.

Eltekintve a dolog, számomra nem jelentéktelen, érzelmi oldalától (magyar állampolgárságuktól megfosztott, magyar nemzetiségű emberek utónevének románul írása még Magyarországon is), az igazi problémát az jelenti, hogy az édesanyám visszarománosított utónevével való anyakönyvezésem, minden eddigi magyarországi hivatalban, intézményben, iratokon (APEH, OEP, nyugdíjpénztár, bankok, biztosítók, vállalkozói engedély, forgalmi stb.) bejegyzett személyi adatomban változást fog eredményezni.

Amennyiben lehetőség van rá, szeretném elkerülni, e jelentős és nem kis költséggel járó, okmánycserét és hivatali ügyintézést.
Ehhez szeretnék segítséget és tanácsot kérni: hová és kihez fordulhatok azért, hogy a honosítás utáni anyakönyvezésemben a szüleim utóneve magyarul szerepeljen?

Köszönettel, Bencze János