Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Van engedélyem, vagy "kenjem a hajamra"???

ficakos # e-mail 2018.05.30. 11:56

Köszönm nanemaaa!

Most írom a fellebbezést, természetesen csatolom a Polgármesteri hivatal "engedélyét", amelyben az egyik bekezdés egyébként kifejezetten kitér arra, hogy az építés megfelel a HÉSZ 30.§ paragrafusának, amely pedig kifejezetten az övezeti előírásokat, többek között a beépítettséget is részletezi.

Igen, valószínűleg itt az "elvárhatóság" lehet a jogi "kulcsszó", amennyire laikusként fel tudtam tárni a jogi hátteret.

Mégegyszer köszönöm a segítséget, jelentkezem, ha érdemi változás történik.

üdvözlettel,

szivacsbácsi

nanemaaa # e-mail 2018.05.29. 11:14

Érdekes, erre írtam a múltkor egy hosszabb választ, de most nem látom. Elveszett? :O
A lényeg a lényegben, hogy bár valóban a két hatóság nincs alá-fölérendeltségi viszonyban, így akár el is kapálhatnak egymás mellett, azonban ez nem feltétlenül helyes joggyakorlás lenne. Ha az általad végzett építési tevékenység nem építési engedély, hanem településképi bejelentés megtételéhez kötött, és te ennek eleget tettél, a bejelentésben pedig a hatóság (polgármester, vagy jegyző) a helyi építési szabályzatnak történő megfelelést vizsgálta, akkor szerintem te minden tőled elvárható követelménynek eleget tettél. Nem gondolnám, hogy a járási hivatal jogosult lenne a bejelentésed és annak következtében a használatbavételt jóváhagyó polgármesteri döntésének megsemmisítésére.
Esetleg gondolnék még az Ákr. megelőzésre vonatkozó előírásaira is. Kíváncsi leszek, hogy valóban lesz-e érdemben kötelezés, illetve, hogy mit szól ehhez a másodfokú hatóság? Minden esetre nem árt, ha az érdemi döntés előtt becsatolod a hatóságnak mindazt az iratot, mely igazolja, hogy jogszerűen építettél. Már csak azért is, hogy utólag ne mondhassa, nem tudott róla.

ficakos # e-mail 2018.05.24. 13:39

Amúgy az a bajuk, hogy egy másik ügy kapcsán feltűnően "pártfogásba vették" a másik felet, ebből adódott némi személyes nézeteltérésünk az osztályvezetővel...persze csak kultúráltan, de a kritikát nem mindenki bírja...vagyis tárgyilagos eljárásra nem nagyon számíthatok.

Nade az "engedélyemet" azzal "söpri le" ez a "jóasszony", hogy beidézi az Önkormányzat által küldött "hozzájárulás" iratból ezt a sort:
"Felhívom a kérelmező figyelmét az alábbiakra: A bejelentés nyilvántartásba vétele nem mentesíti a kérelmezőt az építéssel kapcsolatosan esetleg szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól."

Aztán megállapítja: "a bejelentés nyilvántartásba vételére vonatkozó határozat nem építési engedély".

Szerintem ez alapos ferdítés, egy előtetőhöz nem kell semmilyen egyéb hatósági engedély...meg aztán lehet, hogy "nyilvántartásba vétel" kifejezést használják az Önkormányzatnál ilyenkor, de hát amint a későbbi helyszíni "átvétel" is igazolja, ez nem csak egy űrlap kitöltéséből álló-hagyományos értelemben vett nyilvántartást jelent, hanem jogszabályok szerinti településképi eljárás lefolytatásának első mozzanata.

üdvözlettel,

szivacsbácsi

ficakos # e-mail 2018.05.24. 11:27

Köszönöm nanemaaa!

Akkorát építettem amekkora a beadott-engedélyezett rajzokon is volt.

Ezt az elsőfokú hatóság a helyszíni szemlén dokumentálta is, hogy nem tértem el a benyújtott tervtől.

Ennek ellenére az elsőfokú hatóság a határozatában csak a beépítettség túllépését szajkózza, és a falaktól mérhető 1,5 m-es kinyúlás fölötti rész lebontásáról hozott határozatot (azt tudom, hogy ez a szám azért szerepel, mert amúgy a 1,5 m-es kinyúlásig nem számít bele a beépítettségbe).

Szóval nem értem, nekik nem ugyanaz a jogszabály?

Egyébként még az jutott eszembe, hogy 2015-ben, az elkészülést követően az önkormányzat ki is jött és szemlézte-átvette a terasztetőt.
Erről aztán egy papírt is adtak, hogy rendben.
Itt nem jöhet szóba az elévülés kérdése, mert ellenőriztek, ha a hatóság szabálytalanságot tapasztalt volna 90 napon beleül intézkedhetett volna.
Mostanra évek teltek el.

Tehát itt lehetne ezzel az elévüléssel is érvelni?

Köszönöm

szivacsbácsi

nanemaaa # e-mail 2018.05.24. 10:10

Az, amit korábban írtam. Ha a bejelentésed minden adat tekintetében pontos volt, és akkorát is építettél, akkor bizonyítani tudod, hogy a helyi építési szabályzatnak megfelelt az építés. A másik kérdés az, hogy a kiemelt építésügyi hatóságnak valójában mi a baja az építéssel?
A "kötelezni akar" egyelőre nem azonos a kötelezni is foggal. Ahhoz végleges döntés kell, amit mondjuk a másodfokú építésügyi hatóság is helyben hagyott.

ficakos # e-mail 2018.05.23. 22:32

No, bejött, amitől tartottam.

Mindannak ellenére, amit korábban írtam a járási építéshatóság eljárást indított ellenem, és kötelezni akar a teraszom visszabontására.

Akkor most mi van jogilag?

szivacsbácsi

nanemaaa # e-mail 2018.03.22. 11:23

Pontosan.

szivacsbácsi # e-mail 2018.03.20. 14:51

Köszönöm nanemaaa!

Véleményem szerint vizsgálni kellett többek között a HÉSZ előírásait is, mert amennyire utána tudtam nézni, a "településrendezési eszköz" fogalom alatt a HÉSZ-t is érteni kell, miután ez az egyik legfontosabb szabályrendszer.
Az e-epites.hu szerint:

Településrendezés eszközei

  • településfejlesztési koncepció
  • településszerkezeti terv
  • szabályozási terv
  • helyi építési szabályzat

Szóval mégegyszer köszönöm!

üdvözlettel,

szivacsbácsi

nanemaaa # e-mail 2018.03.19. 15:02

Amennyiben a bejelentés elbírálásakor vizsgálni kellett a HÉSZ előírásainak a teljesülését is, akkor lényegében úgy tehetsz, mint ha rendes építési engedélyed lenn. Szerintem nyugodtan hátradőlhetsz, még akkor is, ha a kiemelt építésügyi hatóság nincs alárendelve az önkormányzati polgármesternek. Akkor lesz mit izgulnod, ha esetleg nem a bejelentésnek megfelelően építettél (magyarán pl nagyobbat).

szivacsbácsi # e-mail 2018.03.15. 10:32

Tisztelt Szakértők!

Az alábbi ügyben kérem segítségüket.

2015-ben meglévő házamhoz egy előtetőt építettem.

Mindent jogszerűen csináltam
Tervezővel megterveztettem az előtetőt és benyújtottam a helyi önkormányzat építési osztályára a megfelelő tervrajzokat, műszaki tartalmat illetve kértem az engedélyüket.
A településképi eljárást lefolytatták, mindent visszaigazoltak, az előtetőt a benyújtott tervek szerint (tehát attól el nem térve) megépítettem.
A megvalósulás tényét az Önkormányzatnak bejelentettem, kijöttek, ellenőrízték, rendben találták és küldtek erről egy "áldásunk rá" iratot.

Most összerugtam a port a szomszédommal, aki feljelentett a járási építéshatóságnál, hogy vizsgálják meg az előtetőmet, mert az az eredeti terveken nem szerepelt, biztosan engedély nélkül építettem.

Én óvatos duhaj vagyok, ezért átnéztem az összes tervet, iratot és azt vettem észre, hogy van egy kis bibi a dologban, ugyanis ha szigorúan összeadom az így kialakult beépítési területet, akkor kb. 2-3 négyzetméterrel túlléptem a megengedett értéket.

Ugyanakkor azt olvastam a helyi Önkormányzat településképi eljárási szabályzatában, hogy:
"A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció

  1. megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak."

Ez magyarán azt jelenti szerintem, hogy az Önkormányzatnak minden benyújtott tervet meg kell vizsgálni aszerint, hogy a megépítendő építmény szerint kialakítandó állapot megfelel-e többek között a HÉSZ előírásainak (ebben van a beépítettség is meghatározva).

Én úgy gondolom, hogy részemről eleget tettem állampolgári kötelességemnek, amikor a törvények szerint benyújtottam a terveket és kértem a hatóság engedélyét.
Mint átlagember nem vagyok építész szakember, feltételezem azért tartjuk ezeket a szak-hivatalokat, hogy felügyeljék a HÉSZ, OTÉK stb. szabályok betartását, ha pedig mindent mérlegelve engedélyeztek valamit, akkor azért nekik kell tartaniuk a hátukat, én meg annyit tehetek, hogy az engedélyezett módon építek.

Szóval a kérdés az, hogy most támadható vagyok én és az előtetőm, vagy "mindenki menjen szépen haza"?

Köszönettel,

szivacsbácsi