Fórum EU és nemzetközi jog régebbi elöl     új hozzászólás


Külföldi munkavállalása Magyarországon

SKE_2019 # e-mail 2019.09.26. 13:06

Tisztelt Mindenki!

Az én kérdésem a férjem munkavállalására vonatkozik. Ő indiai állampolgár, megkapta a családegyesítési tartózkodási engedélyt viszont azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ezzel nem vállalhat munkát.

Elvileg ha talál munkát, miután megkapja a munkaszerződést, újra be kell adnia a kérelmet valami melléklettel együtt(ami a munkahelyére vonatkozik) és újabb 70 napos elbírálás után munkába is állhat.

Számomra ez eléggé furának tűnik, mivel ezek alapján lényegében munkavállalási vízumot is kell igényelni.

A bevándorlási hivatal oldalán ez szerepel:

"Jogosult jövedelemszerző tevékenység végzésére, illetve munkavállalásra is.

Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, ezen tényt be kell jelenteni a Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságán annak érdekében, hogy munkavállalásra jogosító összevont engedély kerülhessen kiállításra."

Az NFSZ oldalán pedig ezt találtam erre vonatkozólag:

"Az Flt. alapján a harmadik országbeli állampolgár – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – Magyarország területén

  1. az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedély, vagy
  2. a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához kiadott munkavállalási engedély

alapján létesíthet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.

Nincs szükség engedélyre
- a külön jogszabály szerint menekültként, oltalmazottként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy magyarországi munkavégzéséhez, továbbá
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi munkavégzéséhez.

Az engedélymentesség

2009. január 1-jétől az EGT állampolgárok és családtagjaik (családtag: az EGT állampolgár (ideértve a magyar állampolgár) házastársa, az EGT állampolgár (ide értve a magyar állampolgár) és/vagy házastársa által eltartott vagy 21 évnél fiatalabb leszármazója, az EGT állampolgár (ide értve a magyar állampolgár) és/vagy házastársa által eltartott felmenője, a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy, akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi, az EGT-állampolgár (ide értve a magyar állampolgár) harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített) magyarországi munkavállalása engedélymentes.

EGT-állampolgár: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam polgárának, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy.

Az engedélymentesség bejelentése

A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnak (továbbiakban: járási hivatal) bejelenteni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint azon személy foglalkoztatását, akinek magyarországi foglalkoztatásához az Flt., a 355/2007. Korm. rendelet, valamint a 445/2013. Korm. rendelet alapján nincs szükség engedélyre."

Ez utóbbi alapján nem kell újra beadni kérelmet a kombinált engedélyre, mert mentességet kap. Viszont ez mit jelent? Munkába állhat és csak a munkáltatónak kell lejelenteni a munkába állását a járási hivatalban? Az tulajdonképpen az okmányirodának felel meg?

Szóval kissé össze vagyunk zavarodva, kérem erősítsék meg mi a helyes eljárás és milyen teendőnk van a jövőben?

Köszönöm szépen előre is a válaszokat.

Üdv,
SKE

the big cat # e-mail 2007.09.11. 05:43

Persze ezt a képet erősen árnyalná, ha valójában egy szlovák bérbeadón keresztül foglalkoztatnák.

the big cat # e-mail 2007.09.11. 05:42

És nem is feltétlenül lesz határozatlan idejű, és semmiképen sem automatikusan.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.09.10. 23:42

NIncs két Munka törvénykönyve, külön a magyar állampolgároknak és külön a külföldieknek.

A másik kérdésre a válasz: ez így nem igaz, de nem azért, mert nem magyar állampolgár.

www.kbs-ugyved.hu

Messor # e-mail 2007.09.10. 20:24


Tisztelt Mindenki!

Egy olyan kérdéssel állnék itt a nyilvánosság elé,melyre nem igazán találok lehetséges válaszokat!
Kérdésem:
A barátnőm szlovákiai állampolgár és itt dolgozik nálunk egy multicégnél!Na már most:milyen jogok illetik meg őt kicsiny hazánkban a munkajog oldaláról illetve igaz-e az a feltevés hogyha egy külföldi munkavállalónak 3x hosszabítják a szerződését határozott idejűre akkor ennek következményeként a szerződés határozatlan időtartamra lé át automatikusan?
A válaszokat előre is köszönöm Mindenkinek!

Üdv:Messor