Felhatalmazás és meghatalmazás


rigoz # 2020.07.31. 15:44

A meghatalmazó aláírásának mindenképpen eredetinek és saját kezűnek kell lennie. A tanúk ezt tanúsítják A tanúknál is az aláírásnak kell csak saját kezűnek lenni, az adatok gépelhetők.

A meghatalmazás korlátozása alapvetően csak annyiban hatályos, amennyiben az abból kitűnik.

Közgyűlésen lehetőség van - szabályszerű - meghatalmazással rendelkező és azt csatoló meghatalmazott útján is részt venni és szavazni.

Nem kizárt más közgyűlési tag meghatalmazása sem.

A meghatalmazásnak a meghatalmazó és a meghatalmazott esetében is azonosításra alkalmasnak kell lennie, így a természetes személyazonosító adatok közül a viselt és születési nevet, édesanya leánykori nevét, a születés helyét és idejét kell mindenképpen tartalmaznia.

Személyazonosító vagy más okmány típusát és számát nem kötelező feltüntetni a meghatalmazásban, ha azt ágazati jogszabály nem írja elő.

Az csak célszerű, de nem érvényességi kellék.

Ezek is géppelhetők, azonban a nem teljes terejdelmében a meghatalmazó által saját kezűleg írt és aláírt, illetve az iraton ekként elismert meghatalmazást két okirati tanúnak, közejegyzőnek, bírónak vagy ügyvédnek ellen kell jegyeznie és tanúsítania ekként azt, hogy a meghatalmazást a meghatalmazó jelenlétében/jelenlétükben azt saját kezűleg írta alá vagy az aláírást azon Tőle származó, saját kezű aláírásként ismerte el.

A meghatalmazás átvételére önmagában nem hat ki az érvényessége, csak arra, hogy az keletkeztet-e jogokat vagy kötelezettségeket. Nyílván a meghatalmazó eredeti aláírását nem tartalmazó meghatalmazást elfogadni nem kell, illetve lehet, az alapján a meghatalmazó jogok gyakorlására nem jogosult. Ez a meghatalmazott eljárásának vonatkozásában minősül visszautasításnak, ilyenkor - ha nincs lehetőség a meghatalmazót személyes vagy igazolt képviselő útján való eljárásra felhívni, pl. idő rövidsége miatt és nincs ott - akkor úgy kell tekinteni, hogy tartózkodik, nyilatkozatot nem tesz.

A megghatalmazás hatályosságát nem biztosítja abban az esetben a meghttalmazás felügyelő bizottsági átvétele, ha az egyébként érvénytelen.

A meghatalmazással a meghatalmazó a személyes eljárás és joggyakorlás jogáról nem mond le, azonban a meghatalmazó és a meghatalmazott egyazon kérdésben tett ellentmondásos nyilatkozatát a nyilatkozatok együttes tartalma szerint, mérlegeléssel kell megítélni, a rendelkezésre álló adatok alapján akként, hogy amennyiben időszerűség tekintetében a meghatalmazó nyilatkozata későbbi, az tekintendő irányadónak.

bajszos # 2020.07.31. 14:46

Cégünk alapszabálya szerint a tagot maximum hárman hatalmazhatják meg a közgyűlésen. Eleinte ez arra volt jó, hogy minél hatékonyabb legyen a közgyűlés, majd sokan rájöttek, hogy az 1 + 3 szavazat tisztségviselő választásnál sokkal többet ér.

Ha egy tag meghatalmazást ad egy másik tagnak, hogy helyette is részt vegyen, a meghatalmazó ott lehet-e személyesen, illetve felszólalhat-e? (akkor minek a meghatalmazás...?)

Kezdés előtt, a szavazócédulák kiosztásakor adják be a meghatalmazásokat. Visszautasítható-e a meghatalmazás, ha a meghatalmazó aláírása nem eredeti, pl. színes fénymásolat az aláírása? (korábban aláírta az alap meghatalmazást, majd sokszorosították, s mindig kitöltötték az aktuális közgyűlésre)

Átvehető-e a meghatalmazás úgy, hogy vmilyen adat hiányzik róla? Meghatalmazó igazolványszáma, címe, stb. Átvehető-e úgy, hogy előtte mindezt a cég felügyelő bizottsági tagja jóváhagyta pecsétjével?

Tanúzás: mi a jelenlegi állásfoglalás a tanúzásról? A meghatalmazó és meghatalmazott adatait géppel is ki lehet tölteni, majd aláírják? Alul, a tanúk adatait kézzel lehet csak feltüntetni?

Elfogadható-e a meghatalmazás, ha alul, a tanúk adatai is géppel vannak kitöltve, de utána aláírták? Mi most az erre vonatkozó előírás/törvény? 2018. január 1-től láttam, hogy csak kézzel lehet, de sok verziót találtam.

Ha valamelyik meghatalmazást vki a fent leírt problémák ellenére átvette (felügyelő bizottsági jóváhagyással), jelezhető a tagság előtt a közgyűlésen? Ha kiderül, hogy nem klappol a meghatalmazás, a szavazólapokat a meghatalmazottól vissza kell venni?

Köszönöm a szakértők, hozzáértők visszajelzését.

tomscop # 2020.03.15. 19:30

Köszönöm a gyors választ!

drbjozsef # 2020.03.15. 18:39

tomscop,

Ragaszkodsz a közokirathoz?
Ha igen, akkor egy angol közjegyzőnél kell elkészíteni az iratot, és ún. "apostille"-el ellátni a konzulátuson. Magyarországi felhasználásra a hiteles magyar nyelvű fordítása is kell.

Nem vagyok biztos benne, de azt hiszem, hogy a konzul előtti aláírás megfelel a közokiratnak, lehetséges, elég ott aláírni előtte, és ő helyettesíti a közjegyzőt is, és akkor nem kell se az angol közjegyző, se a fordítás, mert lehet eleve magyar nyelvű az okirat.

Kérdezd meg, úgyis kell időpontot kérni :

https://london.mfa.gov.hu/…itelesitesek

tomscop # 2020.03.15. 18:10

Kedves válaszoló!

Szeretném megtudni, hogy külföldön (Anglia) van-e lehetőség közokiratba foglalt meghatalmazást tenni, Magyarországon történő felhasználásra (mind meghatalmazók, mind a meghatalmazott magyar állampolgárok)?

Amennyiben van, úgy kérem írja meg, hogy pontosan milyen intézményt kell keresni ehhez, ki jogosult ezt elkészíteni.

Köszönöm!

Kürti # 2009.11.23. 22:42

Nemzetközi szerződések tekintetében mi a különbség a felhatalmazás és a meghatalmazás között?

Válaszokat előre is köszönöm!