Tároló / garázs / kerti építmény


nanemaaa # 2023.06.20. 08:07

Md kicsit félrebeszél, ne hallgass rá. ;)
A tároló benne van az általad idézett fogalommeghatározásban, így nem kérdés, hogy épület-e?
Annak, hogy az építési (pontosabban építésfelügyeleti) hatóságot meg tudod győzni arról, hogy ez nem épület, annak pont annyi az esélye, mint ha a rendőrt meg tudnád győzni arról, hogy a biciklid mentőautó, és szabadon hajthat át a piroson.
Arról pedig a hatóság nem tehet, hogy sajna általános probléma, hogy a tervezők max bevételre orientált házakat terveznek maximális beépítettséggel a nélkül, hogy valaha is számolnának annak használhatóságával. Ez sajna fokozottan igaz a társasházakra, de sajnos a családi házakra is. De ha szóvá tennéd, majd mondja, hogy rosszul határoztad meg a tervezési programot a számára. Ez ellen nincs orvosság. Ahogy ezt a régiek mondták, a második, de még inkább a harmadik épület építése során az ember már tud olyat terveztetni, amiben lakni, sőt élni is lehet. A legtöbb mai lakás a színes magazinokban mutatott lakásokat utánozzák, mint ha azok is csak címlapra tétel érdekében épülnének. A tervezési folyamat sem olyan ma már, mint régen, ahol abba beletartozott a tervező részéről a család életformájának, összetételének, igényeinek felmérése is. Ma egy hét alatt készülnek a tervek, mint a Ford gyárakban a T modellek.

Majordomus # 2023.06.19. 19:42

Például,vagy egy zárható konténer,vagy umugyanez afaáz mondjuk 1.70 méter magasan. Vagy lábak nélkül.

kissanti # 2023.06.19. 18:32

Építettem a kertben egy fa tárolót a gyerekek kerékpárjainak, rollerjeinek, illetve a kerti szerszámok, a fűnyíró, a grillező, stb tárolására. A mérete 2,5x5m, rendes faháznak néz ki, az oszlopjai rögzítve vannak a beton alaphoz, oldalról zárt.
Építésügyi hatóság szerint ez épület, így bele kell számolni a beépítettségbe. Számomra ez nem teljesen egyértelmű, az épület definíciója alapján:
jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.
Ugyanis bár alkalmas emberi tartózkodásra, jellemzően nem ez a célja, így innentől kezdve ezt szerintem nem kellene épületnek tekinteni.

Miután amikor a ház épült, akkor a kivitelező teljesen kimaxolta a beépíthetőséget, így ha nem sikerül meggyőzni az építésügyi hatóságot, hogy ez a faház nem épület, akkor ehelyett csak olyan megoldás jöhet szóba, ami nem számít épületnek, nem számít bele a beépítettségbe.
Mi az amit ilyen esetben alkalmazni lehet a kerti eszközök tárolására, és bizosan nem számít épületnek? Obis kerti faház, ami nincsen lerögzítve? Valamelyik oldaláról nyitott faház?

nanemaaa # 2023.02.03. 09:23

rpiasd
Épület, építmény, műtárgy fogalma az építési törvényben található.
Lábakon álló kerti tető fogalma már egyetlen hatályos jogszabályban sem létezik. Amikor létezett, akkor tisztázott volt az is, hogy az mire szolgált. És akkor sem lehetett gépjármű, vagy szerszám tároló. Gyakorlatilag a sörsátor anyagtól független "irodalmi" megfogalmazása volt.
Azt kell felfogni, hogy a gépjárműtároló a vonatkozó jogszabályok szerint mindenképpen épület. Egy mag-, vagy cementsiló, benzin, vagy gáztároló pedig műtárgy. Ilyen egyszerű.
2800 m2 telekterület, ha a HÉSZ-t a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosították 2006. augusztus 12-ét követően, és az OTÉK-nál szigorúbb követelményeket nem állapítottak meg, akkor 10%, azaz 280 m2 a beépíthető. Ezen különlegesen nem kell meglepődni, hiszen a külterületi mezőgazdasági rendeltetésű terület alapból a beépítésre nem szánt területek sorába tartozik. Már az is szép gesztus, hogy egyáltalán lehet építeni rajta. Ha mindenáron a kivételeket keresed, akkor garázs például a hátsókertben nevesítetten is elhelyezhető. Üröm az örömben, hogy sarokteleknek nincs hátsókertje, így marad az építési helyen belüli építés. Az nem indok, hogy a paradicsom palánta útban van, hiszen egy telken belüli út kiépítése nem egynyári építmény, míg a paradicsomot minden évben újra kell telepíteni.

drbjozsef # 2023.02.02. 19:41

Értem.
Vannak ilyen helyzetek. nem lehet minden telekre külön szabályozást hozni.
Mielőtt megvetted, meggondolhattad volna, kell-e garázs, lehet-e építeni szabályosan, és ha nem, akkor érdemes-e megvenni így.
Nincs ötletem, azon kívül, hogy a bontás kockázatával építesz valami szabálytalant.

rpiasd # 2023.02.02. 15:55

drbjozsef

Nem, nincs 400m2 a ház, körülbelül 70m2, csak nem jó az elhelyezkedés.
A ház mögött elférne, viszont nem megközelíthető gépjárművel, vagy nagyon sokat kell betonozni megkerülve a házat.
Mezőgazdasági terület, és valójában van egy veteményesünk, amin át kellene hajtani. Esős időben pedig felhordanám a sarat a főútra amit megint nem szabad, vagy csökkenteném a zöldfelület nagyságát.

értem a jogalkotó szándékát és nem is arról van szó, hogy nem fér a (nem létező) medencétől a 4. BMW SUV
csupán egy olyat helyzetben érzem magam, mikor kiöntik a gyereket a fürdővízzel együtt

a magánutat 3 éve létesítették, előtte szántó volt a szomszéd, mi 2 éve vettük a házat

drbjozsef # 2023.02.02. 15:43

rpiasd,

Több, mint 400 nm a házad?
Nem fér el legális helyen a garázs?

rpiasd # 2023.02.02. 15:42

@nanemaaa
A KÚRIA különbséget tesz a használat módja szerint, és nem csak az autók tárolását szeretném megoldani, lentebb olvashatod, hogy az évszaknak megfelelő gumiszettet, kerékpárokat, stb.

OTÉK: 35. § (6) * Az elő- és oldalkert előírt legkisebb méretén belül nem lehet:

  • növénytermesztés céljára szolgáló kerti növényház (üvegház), fóliasátor, - tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy, - árnyékszék, - kemence, húsfüstölő, - állatkifutó, - trágyatároló, komposztáló, továbbá - siló, nem terepszint alatti vagy terepszint alatti fedetlen kialakítású ömlesztett anyag-, folyadék- vagy gáztároló, valamint a helyi építési szabályzatban nem megengedett egyéb tárolóépítmény.

"kerti építmény"t, mint műtárgyat nem sorol fel
tehát, mivel a HÉSZ másképp nem rendelkezik műtárgyakról, lehetséges?

2021.El.II.JGY.K.1.
„Az építésügyi hatósági eljárások gyakorlata” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

Fedett, oldalról részben vagy egészben nyitott gépjárműtároló, amelynek kialakítása lehet akár lábakon álló kerti tető és amennyiben az ilyen szerkezetet gépjármű tárolásra, illetve tárolásra használják, vagy ilyen célból létesül, akkor az Étv. 2. § 10. pontjában meghatározott épületnek minősül.

Az OTÉK 1. számú melléklet 61. pontjában meghatározott kerti építmény a kerti tevékenységre, pihenésre, játékra, szórakozásra, kikapcsolódásra és tárolásra szolgáló műtárgy. Ekként pedig a lábakon álló kerti tető kerti építménynek, ezen belül pedig tárolásra szolgáló műtárgynak minősül.

rpiasd # 2023.02.02. 14:15

@nanemaaa én is idealista vagyok, DE:

Szeretném, de a szabályozás aránytalan.
33m ből 10+4 méter 90m hosszan tiltott
hossz irányban 30+4m 33m széltében tiltott
Itt van ~2800m2 telek, amire nem lehet legálisan egy védett helyet építeni kilométerekre a várostól.

ilyenkor jön, hogy valakit meg kell kenni vagy bekalkulálni a bírságot

nanemaaa # 2023.02.02. 13:46

A "kerti építmény"-re milyen feltételek vannak?
pl.: 4 oszlop tetővel

Ez nem kerti építmény. Az OTÉK fogalommeghatározása szerint egyértelmű, hogy a kerti építmény csak műtárgy lehet. Amit te akarsz, az épület akkor is, ha csak négy lábon álló tető alkotja.
El kell felejteni a magyaros, "furfangos parasztról" szóló népmeséket és legendákat. Garázst akarsz építeni, akkor építs garázst. És tartsd be az arra vonatkozó szabályokat.

rpiasd # 2023.02.02. 11:25

A "kerti építmény"-re milyen feltételek vannak?
Itt a fórumon több eltérő szabályozást olvastam, valószínűleg a szabályok idővel változtak.

pl.: 4 oszlop tetővel

drbjozsef # 2023.02.02. 11:07

rpiasd,

Szerintem ettől nem lehet eltérni.

Ha 10 éven belül észreveszik, elrendelhetik a bontását.
Ha fennmaradhat, akkor a bírság melléképület esetén 100.000.Ft /nm alapdíjú, ennek 20%-a a fizetendő, ha teljesen felépült a garázs.

rpiasd # 2023.02.02. 09:58

Köszönöm a választ, igen, idézem az önkormányzati levelet és a HÉSZ-t
A telek mérete ~ 33 x 90 m

"Mellékelten küldöm a Cegléd, #### hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó beépítési előírásokról és településképi követelményekről készített tájékoztatót.
Az abban foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatom, hogy a #### út tekintetében az előkert mérete kialakult, a lakóépület vonala az irányadó. A ####/## hrsz.-ú úttal közös telekhatártól legalább 10 m mélységű előkerti határvonal tartandó. A ####/## hrsz.-ú ingatlannal közös telekhatároktól legalább 4 m távolságot (oldalkert) kell tartani."

123. § (1) A mezőgazdasági övezetekbe sorolt, de kivett művelési ágú földútként és egyúttal közterületként
nyilvántartott területekre a HÉSZ közlekedési övezetekre vonatkozó előírásai vonatkoznak.
(2) Az övezetek területén az épületek csak szabadon állóan helyezhetők el. Az épületek legalább 10 m
mélységű előkerti, 4 m oldalkerti és 6 m hátsókerti építési határvonal megtartásával helyezhetők el.
...

drbjozsef # 2023.02.02. 09:46

Bocsánat, elrontottam. Helyesen :

Mindenesetre az a határvonal, ami a közterület felé van, az előkert.

drbjozsef # 2023.02.02. 09:45

rpiasd,

Sajnos nem számít, hogy az magánút (így az sem, hogy zárt vagy nyitott a közforgalomnak).

OTÉK 1. melléklet
21. Előkert: az építési teleknek a közterület vagy a magánút felőli határvonala (homlokvonala), és az építési határvonal (előkerti határvonal), valamint az oldalkertje(i) által határolt része.

Ha két közterületi határod van, az sarokteleknek számít, két előkerttel (és általában két oldalkerttel, hátsókerti rész nélkül, de ettől lehet eltérés). Mindenesetre az a határvonal, ami a közterület felé van, az oldalkert.

Biztos, hogy 10 méter szélességet ír elő a HÉSZ nálatok?

rpiasd # 2023.02.02. 08:40

javtás: közforgalom elől el NEM zárt magánút

rpiasd # 2023.02.02. 08:38

Sziasztok, szeretnék értelmezést és segítséget kérni, hogy milyen lehetőségeim vannak.

Vettünk egy nagyobb kertel rendelkező házat a várostáblán kívül (2 éve költöztünk be). A telken nincs semmilyen szilárd burkolat, mindenhol fű vagy veteményes, és ennek örülök is. Má-f2 jelű általános mezőgazdasági övezet (a külterület hagyományosan tanyás térsége).
Viszont szükség lenne egy 2 beállós garázsra vagy hasonló funkciót ellátó bármire, hogy az időjártástól védjük az autókat, illetve itt lehetne tárolni a téli/nyári gumi szettet, bicikliket stb.
Az utcafront egy főút, az előkert mérete kialakult; ezen sem gond. Viszont van mellettünk egy \\\"közforgalom elől elzárt magánút\\\". A várostól kértem egyeztetést, hogy ne legyen félreértés, ők elvárják a magánúttól is a 10m előkertet, ami szerintem abszurd (90m hosszú a magánúttal közös határ).

Van-e mód konszenzusra jutni a várossal? Lehet-e kérni eltérési engedélyt vagy módosítást?
Ha mégis megépítem a garázst (minden oldalról fedett) vagy kerti építmény (tető és talán 1 oldalt fedett) mekkora bírságra számíthatok (~35m2 alapterület) ha a kerítés vonalában építem?

Válaszokat és javaslatokat előre is köszönöm!