Fórum segítségkérés régebbi elöl     új hozzászólás


Gyed, Gyes

szandi83 # e-mail 2020.05.28. 10:58

Tisztelt Szakértő !

CSED/GYED jogosultsággal kapcsolatban kérném tájékoztatását.2020.augusztus 28-án közös megegyezéssel megszűnik a munkaviszonyom.Új munkaviszonyt nem kívánok létesíteni,mivel levelező tagozaton a főiskolai tanulmányomat szeretném befejezni.A jövő évben viszont vállalnék gyermeket.A biztosítási jogviszonyom folyamatos 2007 júniusától a munkaviszonyom megszűnéséig.Természetesen a TB.járulékot (jelenleg 7710,-ft/hó)fizetném.
A kérdésem,hogy ugyan rendelkezni fogok a jogszabályban előírt 2 éven belüli 365 nap biztosítási jogviszonnyal,de munkaviszonyom a gyermek születésekor nem lesz,ez esetben jogosult lennék a CSED/GYED -re?

Köszönöm válaszát !

Jusztasz #   2020.05.05. 11:17

Afiaeimm 2020.05.05. 09:52

2020 szeptemberig vagyok jogosult a GYED re. Január 10en újra elkezdtem dolgozni, gyermek bolcsibe ment. A járvány miatt a bolcsi bezárt, nekem vissza kellett jönni fizetés nélküli szabadságra. A bolcsi május közepén nyit, viszont én nem tudok visszamenni dolgozni, a cég szeptemberig nem tud újra nyitni. Ez esetben jár a GYED vagy nem járhat többet bolcsibe a gyermek?

T. Kérdező!

A hatályos jogszabályi rendelkezés ekként szól:

Ebtv. 42/C. § (1) Nem jár a gyermekgondozási díj, ha

  1. a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést;
Afiaeimm # e-mail 2020.05.05. 09:52

2020 szeptemberig vagyok jogosult a GYED re. Január 10en újra elkezdtem dolgozni, gyermek bolcsibe ment. A járvány miatt a bolcsi bezárt, nekem vissza kellett jönni fizetés nélküli szabadságra. A bolcsi május közepén nyit, viszont én nem tudok visszamenni dolgozni, a cég szeptemberig nem tud újra nyitni. Ez esetben jár a GYED vagy nem járhat többet bolcsibe a gyermek?

sortie #   2020.04.30. 16:11

Jutka70 2020.04.29. 14:31
Üdv.
A cég ahol dolgoztam kényszertörlés alatt van jelenleg, November elején fog megszületni a gyermekem. Azt szeretném kérdezni, jogosult leszek e még megkapni a CSED et a bér után megszabott %-át?

Üdv!

Csed-re akkor lesz jogosult, ha még a jogviszony tartama alatt, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül megszül, vagy ha a szülésig új Tbj. 5. § szerinti biztosítási jogviszonyt létesít és ezen jogviszony tartama alatt fog megszülni.(Az álláskeresési járadékban részesülő személy biztosítottnak minősül.)

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Mert Magyarország jobban teljesít, a magyar reformok (beleértve a közigazgatás és a TB reformját is) működnek.

(A nemzetgazdasági miniszter 28/2017. (X. 31.) NGM utasításának (MÁK SZMSZ) 46. § (2) bek. 10. értelmében a Magyar Államkincstár az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatosan tájékoztatja a biztosítottakat, valamint segítséget nyújt az igény
érvényesítéséhez, lakossági megkeresés alapján szakmai tájékoztatást nyújt.)

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Javasoljuk, hogy a jövőben lehetőleg ne különböző fórumokon, közösségi, vagy egyéb internetes oldalakon, hanem az erre a célra létrehozott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, jól képzett és jól fizetett társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztató közigazgatási szervnél tájékozódjon.
Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:

http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

Jutka70 # e-mail 2020.04.29. 14:31

Üdv.

A cég ahol dolgoztam kényszertörlés alatt van jelenleg, November elején fog megszületni a gyermekem. Azt szeretném kérdezni, jogosult leszek e még megkapni a CSED et a bér után megszabott %-át?

Zengőbérci #   2020.04.23. 13:23

editrol 2020.04.23. 10:35

Üdvözlöm!

Érdeklődni szeretnék, hogy április 22-én lejárt a gyesem, ugye ez most a veszély helyzet fennállásig meg hosszabodott. Igaz az, hogy a veszélyhelyzet végétől további 90 nappal meghosszabbodik.

Köszönöm válaszát.

Nem, nem igaz.

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére a gyermekgondozási díjra való jogosultság meghosszabbításáról a Kormány által
2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Kormány 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelete (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a
gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott gyermekgondozási díjra való
jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.

A gyermekgondozási díjra való jogosultság azon igénybevevők esetében hosszabbodik meg,
akiknek a jogosultsága a veszélyhelyzet kihirdetésekor, azaz 2020. március 11-én, vagy azt
követően szűnik, vagy szűnt meg. Azaz azon gyermekek jogán megállapított és folyósított
gyermekgondozási díjak kerülhetnek meghosszabbításra, ahol a gyermek a második életévét,
ikergyermekek esetén a harmadik életévüket, 2020. március 11-én, vagy azt követően töltik
be.

A jogosultság az általános szabályok szerint megállapított gyermekgondozási díj mellett a
hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj, a nevelőszülői
gyermekgondozási díj, a nagyszülői gyermekgondozási díj, valamint a méltányosságból
megállapított gyermekgondozási díj esetében is meghosszabbodik.

A gyermekgondozási díjra való jogosultság meghosszabbítása iránt nem kell külön kérelmet
benyújtania az ügyfélnek, az hivatalból kerül megállapításra a veszélyhelyzet időtartamára eső
naptári napokra.

A társadalombiztosítási kifizetőhely az általa megállapított, illetve folyósított
gyermekgondozási díjak esetén köteles gondoskodni Korm. rendeletben foglaltak
végrehajtásáról.

Az így folyósított gyermekgondozási díjak az általános szabályok szerint
számolhatóak el a kifizetőhelyi elszámolásban és teljesíthető a statisztikai adatszolgáltatás.

A jogosultság meghosszabbítása esetén ugyanazon gyermekre tekintettel gyermekgondozást
segítő ellátás, valamint gyermeknevelési támogatás nem állapítható meg.

Budapest, 2020. március 24.

Magyar Államkincstár Központ

drbjozsef #   2020.04.23. 11:16

editrol,

Szerintem nem igaz.

Az 59/2020. rendelet a vészhelyzet végéig hosszabbítja meg az egyébként a vészhelyzet közben lejáró jogusltságot. Nem tovább. Nem tudok új rendeletről, ami ezt változtatta volna.

https://magyarkozlony.hu/…/megtekintes

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

editrol # e-mail 2020.04.23. 10:35

Üdvözlöm!

Érdeklődni szeretnék, hogy április 22-én lejárt a gyesem, ugye ez most a veszély helyzet fennállásig meg hosszabodott. Igaz az, hogy a veszélyhelyzet végétől további 90 nappal meghosszabbodik.

Köszönöm válaszát.

LDina # e-mail 2020.04.18. 20:49

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, Ausztriában dolgoztam több mint 5 évig, folyamatosan, teljes munkaidőben bejelentve. 35 hetes terhes vagyok, "anyasági védelmen", magyar csedhez hasonló juttatást kapok szülés előtt 8 és szülés után 12 hétig. Magyarországon lakom én is, párom is aki Magyarországon dolgozik. A főnököm jelezte, hogy 1 hét múlva teljesen bezárja a vállalkozást ahol dolgozom. Az osztrák csed járni fog még, de utána már nem igényelhetem meg az osztrák gyed különbözetet. Magyarországon járni fog nekem a gyed, vagy csak a gyes? A biztosítási jogviszonyom a szüléskor fennáll.
Köszönöm a segítségét

Zengőbérci #   2020.04.16. 11:18
Zengőbérci #   2020.04.16. 11:17

A hivatkozott link:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/…/Tajekoztato-
  • GYED-03.24-kifizetohelyek.pdf
Zengőbérci #   2020.04.16. 11:16

A GYED-GYES kérdéseket javasolt a munkajog topicban feltenni, mivel egyrészt a társadalombiztosítás a munkajog családjának a része, másrészt pedig a tb szakemberek elsősorban azt figyelik, azaz onnan várható hamarabb válasz.

Zengőbérci #   2020.04.16. 11:15

Kitti904 2020.04.16. 09:35
Üdvözlöm!
Én érdeklődni szeretnék hogy Gyeden vagyok itthon és most fog meg szűni a Cég ilyenkor mi a teendő? Ugyanúgy tovább kapom a gyedet vagy meg szűnik? Illetve ha másik gyermek lesz akkor ott is meg kapom a csedet és a gyedet is mint az első gyermekre vagy az is meg szűnik?
Válaszát köszönöm.
Üdvözlettel Kitti.

Kedves Kitti!

Igen, a már megállapított GYED-et ugyanúgy kapja a gyermek kétéves koráig. Amennyiben a gyermek a vészhelyzet ideje alatt tölti be a 2. életévét, úgy azt a vészhelyzet végéig automatikusan folyósítják tovább. Bővebben lásd itt: https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/…/Tajekoztato-
  • GYED-03.24-kifizetohelyek.pdf

Ezt követően, a gyermek 3 éves koráig kaphatja a gyes-t.

Nem, csed ellátást csak az kaphat, aki a szülés napján biztosított, pl. munkaviszonyban áll. (Tehát nem megszűnik, hanem a jogosultságát erre az ellátásra biztosítási jogviszony hiányában nem fogják megállapítani.)

Az újszülöttre ebben az esetben GYES ellátást kaphat. (Ha több (két) gyerekkel jogosult gyesre, akkor mindegyik gyermekre kaphatja a gyes-t. (Legfeljebb azonban két gyermekre.Csttv. 25. § 2-3 bek.)

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Mert Magyarország jobban teljesít, a magyar reformok (beleértve a közigazgatás és a TB reformját is) működnek.

(A nemzetgazdasági miniszter 28/2017. (X. 31.) NGM utasításának (MÁK SZMSZ) 46. § (2) bek. 10. értelmében a Magyar Államkincstár az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatosan tájékoztatja a biztosítottakat, valamint segítséget nyújt az igény
érvényesítéséhez, lakossági megkeresés alapján szakmai tájékoztatást nyújt.)

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Javasoljuk, hogy a jövőben lehetőleg ne különböző fórumokon, közösségi, vagy egyéb internetes oldalakon, hanem az erre a célra létrehozott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, jól képzett és jól fizetett társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztató közigazgatási szervnél tájékozódjon.
Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:

http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

Kitti904 # e-mail 2020.04.16. 09:35

Üdvözlöm!

Én érdeklődni szeretnék hogy Gyeden vagyok itthon és most fog meg szűni a Cég ilyenkor mi a teendő? Ugyna úgy tovább kapom a gyedet vagy meg szűnik? Illetve ha másik gyermek lesz akkor ott is meg kapom a csedet és a gyedet is mint az első gyermekre vagy az is meg szűnik?

Válaszát köszönöm.
Üdvözlettel Kitti.

monoszkop #   2020.03.03. 15:09

Eszterplusz2 2020.03.02. 18:06

Tisztelt Szakértők,

családommal hosszabb időre (előreláthatóan több, mint 3 hónapra) külföldre utazunk, egy 1.5 és egy 3.5 éves gyerekkel. Jelenleg a kicsivel GYEDen vagyok. A külföldi tartózkodás ideje alatt se én, se a párom nem fog dolgozni, a másik EUs államtól semmilyen juttatásra nem leszünk jogosultak. Kérdésem az lenne, hogy jár-e így továbbra is a GYED és a családi pótlék, illetve be kell-e jelenteni a külföldi tartózkodást? Előre is nagyon köszönöm a segítséget!

T. Kérdező!

Azért itt több kérdés is tisztázandó.
Milyen címen hagyják el az országot?
Lesz-e (megmarad-e) a belföldi lakcímük?
Hol lesz biztosításuk?
Mi lesz a magyar biztosítással? Egyáltalán biztosítottak lesznek-e Magyarországon?

Főszabály, hogy az ellátásban részesülő köteles bejelenteni minden olyan változást, amely érintheti az ellátásra való jogosultságot.

Csttv. 39. § Az ellátásra jogosult az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy annak összegét érinti.

Vhr. 3. § A Cst. 39. §-a alapján – írásban – be kell jelenteni

ae) az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Eszterplusz2 # e-mail 2020.03.02. 18:06

Tisztelt Szakértők,

családommal hosszabb időre (előreláthatóan több, mint 3 hónapra) külföldre utazunk, egy 1.5 és egy 3.5 éves gyerekkel. Jelenleg a kicsivel GYEDen vagyok. A külföldi tartózkodás ideje alatt se én, se a párom nem fog dolgozni, a másik EUs államtól semmilyen juttatásra nem leszünk jogosultak. Kérdésem az lenne, hogy jár-e így továbbra is a GYED és a családi pótlék, illetve be kell-e jelenteni a külföldi tartózkodást? Előre is nagyon köszönöm a segítséget!

intentio #   2020.02.26. 15:37

Haxa90 2020.02.24. 14:56
Tisztelt Szakértők,
Nekem a GYES-sel kapcsolatosan lenne kérdésem. 2020.március 26-án tölti gyermekem a második életévét. A munkahelyemen március 27-től kiveszem a felgyülemlett szabadságokat. A fizetés nélküli szabadságomat eleve 2020.marcius 26-ig kértem, mert 2 év után vissza akartam menni dolgozni. De ismét várandós vagyok, július végére vagyok kiirva.
A felgyülemlett szabadságok után terhes táppénzre fogok menni, a CSED igénybevételéig.
A kérdésem az lenne, hogy a GYESt igényelhetem ebben az esetben is első gyermekekre? Vagy ilyenkor nem jár?
Válaszukat előre is köszönöm.

T. Kérdező!

Igen.

Ebtv. 39. § (4) A szülő a különböző korú gyermekei jogán a gyermekgondozást segítő ellátást (GYES) és az (1) bekezdés szerinti ellátásokat (csecsemőgondozási díj, illetve gyermekgondozási díj) egyidejűleg is igénybe veheti.

(6) Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidejűleg gyermekgondozási támogatásra (GYES. GYET), illetve az (1) bekezdés szerinti ellátásokra (táppénz, csecsemőgondozási díj, illetve gyermekgondozási díj) is jogosultak, választásuk szerint a gyermekek után járó ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe.

Haxa90 # e-mail 2020.02.24. 14:56

Tisztelt Szakértők,

Nekem a GYES-sel kapcsolatosan lenne kérdésem. 2020.március 26-án tölti gyermekem a második életévét. A munkahelyemen március 27-től kiveszem a felgyülemlett szabadságokat. A fizetés nélküli szabadságomat eleve 2020.marcius 26-ig kértem, mert 2 év után vissza akartam menni dolgozni. De ismét várandós vagyok, július végére vagyok kiirva.
A felgyülemlett szabadságok után terhes táppénzre fogok menni, a CSED igénybevételéig.
A kérdésem az lenne, hogy a GYESt igényelhetem ebben az esetben is első gyermekekre? Vagy ilyenkor nem jár?

Válaszukat előre is köszönöm.

monoszkop #   2020.02.24. 13:04

Választ kapott a másik topikban feltett, ugyanazon tartalmú kérdésére!

Anett0927 2020.02.24. 11:39
Tisztelt Szakértő!
11 hetes kismama vagyok. Másfél évet dolgoztam Németországban. 2019.06.15én volt az utolsó munkanapom kint. Itthon álláskeresési ellátásban részesűltem 2019.07.10től , majd munkába álltam. Hamarosan szeretnék elmenni táppénzre. Szeretném tudni, hogy a kinti biztosítotti időszakom és azzal a kisebb megszakítással beleszámít-e a 365 napba, mert csak az itthoni biztosításom nem elegendő. Minden ellátásra jogosult leszek?
Táppénzt megszakítva kell a szülési szabadságot kivenni vagy utána is lehetséges?
A másik kérdésem: Ha a munkahelyem a gyed/gyes alatt jogutód nélkül megszűnik, attól még kapni fogom az ellátást? Ha esetleg gyed/gyes alatt úton lesz a következő gyermek, rá igénybe tudom majd venni az ellátásokat ha még addig nem szűnik meg a cég, ill. ha addigra megszűnik a cég akkor a második gyermeknél kapok ellátást?
Köszönöm!


T. Kérdező!

Igen, feltéve hogy annak tartamát az előírt formanyomtatványon igazolja. Az egyes tagállamokban szerzett biztosítási idők igazolására az U1-es (korábban az E 301-es nyomtatványt használták) szolgál, amelyet annak az államnak az illetékes intézménye (foglalkoztatási hivatalok, munkaügyi központok) ad ki, ahol munkanélküli korábban biztosított volt, tehát dolgozott.

Ha ezt akkor leadta, amikor az álláskeresésit igényelte, akkor kérje vissza, mert a TB szervnek is szüksége lesz rá, vagy jelezze a táppénz igénylésénél, hogy azt az álláskeresési járadék igénylésekor leadta és kérje, hogy hivatalból kérjék át tőlük.

(Mindkét hivatal a kormányhivatal szervezetén belül működik.)

„Minden ellátásra jogosult leszek?” ”Pontosan mire (mely ellátásokra) gondol? Ha a jogosultsági feltételeknek megfelel, akkor igen. CSED-re (csecsemőgondozási díj) és GYED-re (gyermekgondozási díj) főszabály szerint csak az jogosult, aki –Tbj. 5. § szerinti- biztosított (pl. munkaviszonyban áll) és a szülést megelőző 2 éven belül rendelkezik legalább 365 biztosításban töltött nappal.

A táppénzhez az szükséges, hogy biztosítási jogviszonya legyen, illetve az igényjog megállapításánál fontos, hogy a biztosítások között ne legyen 30 napnál hosszabb megszakítás.

„Táppénzt megszakítva kell a szülési szabadságot kivenni vagy utána is lehetséges?” ”Ezt nem értem.

Táppénz legfeljebb a szülést megelőző napig kaphat, de megteheti, hogy a csed-et a szülés várható idejét megelőzően 28 nappal vegye igénybe.

A másik kérdésem: Ha a munkahelyem a gyed/gyes alatt jogutód nélkül megszűnik, attól még kapni fogom az ellátást? ” Igen, (viszont ha ez a táppénz tartama alatt történik, úgy táppénzre a munkaviszony megszűnése után nem lesz jogosult!)

Ha esetleg gyed/gyes alatt úton lesz a következő gyermek, rá igénybe tudom majd venni az ellátásokat ha még addig nem szűnik meg a cég. ”Ha az elsőre gyermekre jogosult lesz csed/gyed ellátásokra, akkor a másodikra is kapni fogja.

Ha addigra megszűnik a cég akkor a második gyermeknél kapok ellátást? ” Főszabály szerint nem, mert csed és gyed ellátásra csak az jogosult, aki biztosított, azaz aki pl. munkaviszonyban áll.

Tekintettel arra, hogy a korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ellátott, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatok 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár Központjához kerültek át, ezért esetleges további kérdéseit az elnok@allamkincstar.gov.hu e-mail címre küldheti el, ahol készséggel állnak a járulékfizető biztosítottak rendelkezésére.

Mert Magyarország jobban teljesít, a magyar reformok (beleértve a közigazgatás és a TB reformját is) működnek.

(A nemzetgazdasági miniszter 28/2017. (X. 31.) NGM utasításának (MÁK SZMSZ) 46. § (2) bek. 10. értelmében a Magyar Államkincstár az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatosan tájékoztatja a biztosítottakat, valamint segítséget nyújt az igény
érvényesítéséhez, lakossági megkeresés alapján szakmai tájékoztatást nyújt.)

Ezen túlmenően az igényelbíráló szervnél -a Megyei Kormányhivatal megyeszékhelyén működő Járási Hivatalnál, vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájánál, vagy ha 100 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgozik a munkáltatói TB kifizetőhely tb. ügyintézőjénél- lehetősége van személyes konzultációt is kezdeményezni.

Javasoljuk, hogy a jövőben lehetőleg ne különböző fórumokon, közösségi, vagy egyéb internetes oldalakon, hanem az erre a célra létrehozott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, jól képzett és jól fizetett társadalombiztosítási szakembereket foglalkoztató közigazgatási szervnél tájékozódjon.
Minta személyes konzultáció kezdeményezéséhez itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php

vagy ha a közszférában dolgozik itt:

http://aktaforum.hu/showthread.php

Lásd még:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/

További, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos tájékoztatók, összefoglalók, segédletek, panaszlevél és egyéb beadvány minták itt:
http://aktaforum.hu/…mdisplay.php?…

Anett0927 # e-mail 2020.02.24. 07:58

Tisztelt Szakértő!

Jelenleg 11 hetes kismama vagyok. Hamarosan bejelentem a munkáltatónak, hogy várandós vagyok. Itthon 2019.07.13-tól vagyok biztosítotti jogviszonyban, előtte pedig Németországban voltam másfél évig. 2020.04.15-től szeretnék elmenni táppénzre, viszont a magyarországi biztosítotti jogviszonyom akkor még nem lesz meg az egy év. Ettől függetlenül bele fog számítani a külföldi jogviszonyom, hogy jogosult legyek CSED-re, GYED-re?

Köszönöm!

Jereván #   2020.02.03. 11:21

Kiegészítés:

Az E301-es nyomtatvány helyett ma már többnyire az U1-es nyomtatványt használják.

Jereván #   2020.02.03. 11:20

TöhötömMária 2020.02.02. 18:42
Tisztelt Szakértő,
1 éve külföldön, Eu-s tagállamban dolgozom. A baba születése előtt kb 3-4 hónappal tervezek visszaköltözni és munkába állni Magyarországon.
A kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben jogosult vagyok-e CSED-re. Ha igen, akkor milyen szempontok szerint számítják ki a kiutalandó összeget?
Válaszát előre is köszönöm,
Mária

Kedves Mária!

Igen, a megadott adatok alapján jogosult.

A külföldi jogviszony tartamáról feltétlenül szerezze be a jogviszony megszűnésekor az E 301-es nyomtatványt.

Az egyes tagállamokban szerzett biztosítási idők igazolására az E 301-es nyomtatvány szolgál, amelyet annak az államnak az illetékes intézménye (foglalkoztatási hivatalok, munkaügyi központok) ad ki, ahol munkanélküli korábban biztosított volt, tehát dolgozott.

Az ellátását a magyar keresete alapján, 70%-os mértékben fogják megállapítani. (Korlát a minimálbér kétszerese.)

TöhötömMária # e-mail 2020.02.02. 18:42

Tisztelt Szakértő,

1 éve külföldön, Eu-s tagállamban dolgozom. A baba születése előtt kb 3-4 hónappal tervezek visszaköltözni és munkába állni Magyarországon.
A kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben jogosult vagyok-e CSED-re. Ha igen, akkor milyen szempontok szerint számítják ki a kiutalandó összeget?

Válaszát előre is köszönöm,
Mária

Robicsucsu # e-mail 2020.01.16. 18:11

Tisztelt Szakértő! 4hónapja Németországban élek, feleségem otthon neveli a 11hónapos kisbabánkat. Kérdésem csak annyi lenne :ha Németországban megigénylem a családi pótlék különbözetet, tőle elvehetik otthon a Gyed-et? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel Róbert

monoszkop #   2019.12.17. 12:54


HorvathHelga 2019.12.04. 15:17

Tisztelt Szakértő!

Párom olasz állampolgár, ott is dolgozik, a közeljövőben gyereket tervezünk. Magyarországi munkaviszonyom alapján GYED-re jogosult lennék itthon. Számíthatok GYED-re, ha a gyerek születése után Olaszországban élünk mindannyian? A gyereknek nyilvánvalóan külföldön lenne így biztosítási jogviszonya, de nekem megmaradhatna ez Magyarországon, amíg nem kezdek el kint dolgozni?

Válaszát előre is köszönöm,
Helga

Példa: Ha az anya Magyarországon rendelkezik munkaviszonnyal és GYED-re jogosult, de élettársa/férje Olaszországban (vagy más EU-s tagállamban)folytat keresőtevékenységet és a család életvitelszerűen Olaszországban tartózkodik, akkor Olaszország rendelkezik joghatósággal. (Ő jogosult és köteles fizetni az anyasági ellátásokat és nem Magyarország)

Amennyiben az anya már kapja Magyarországon a GYED-et és a fentiek később, de a GYED folyósítása alatt kiderülnek a GYED folyósítását határozattal fel kell függeszteni. (Lásd: OEP Állásfoglalás, 2007. január)

http://aktaforum.hu/showthread.php?…