Építési napló


nanemaaa # 2019.10.03. 07:56

Mariane
Az építésfelügyeleti hatósághoz fordulhatsz. Ők majd megbüntetnek téged is, és a kivitelezőt is. DE ettől még nem lesz lezárva a napló. A kivitelezővel kapcsolatos vita valószínűleg a hibás teljesítés jogcímén a bíróságon fog zárulni. Ezt kb tudja a kivitelező is, és ismervén az átlag ember bíróságoktól való ősi félelmét, most valószínűleg elég kényelmesen érzi magát.

191/2009(IX.15.) Korm rendelet:
12. § (1) * Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha

 1. a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a vállalkozó kivitelezőre vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és
 2. a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz.

(1a) * A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet

 1. amelyhez

aa) - a 13. § (8) bekezdésében meghatározottak kivételével - rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel,

Mariane # 2019.10.03. 13:02

Köszönöm.
Érdekes mindenképpen, hogy minket is büntethetnek, de hallottam már erről, hogy gyakorlatilag az építtetőt is mindenért büntetik. Nem tudom, honnan kellene tudnia egy mezei építtetőnek (ide most magunkat értettem), hogy pontosan milyen törvények vonatkoznak ide. Illetve ha valaki a szakmában van, miért nem evidens számára, hogy kell FMV. Van olyan szaki, aki számára ez nyilvánvaló volt. Nyilván beépítik a költségét az árajánlatba, szóval mindenképp mi fizetjük, de utólag még azt követelni, hogy szerezzünk és fizessük mi, az nagyon nincs rendben. Mindemellett úgy, hogy vannak elég brutál hibák, amiket bejegyzett a műszaki vezetőnk az e-naplóba és nem hajlandó kijavítani a kivitelező. Azt mondta, inkább ne fizessük ki a fennmaradó részt, de nem javít. Most meggondolta magát, és azt mondja, mégis fizessük ki. (De nem javít)...
És azzal zsarol, hogy nem zárja le a naplót.
Egyébként furcsa módon nem kell az első kapavágástól az FMV-nek ott lennie, ami szintén érthetetlen számomra, hiszen a végén egy csomó hibát, ha azok burkolásra kerülnek, nem lát. Nyilatkozat kell tőle a végén.

nanemaaa

Köszönöm a beírt törvénycikkelyeket.
Valóban erre játszik, hogy az emberek többsége nem akar bíróságra menni. Most megtehetnek mindent, mert az építőipar virágzik. Otthagyhat, ígérgethet, hazudozhat, követelhet, zsarolhat. Cserébe nem kapsz sok mindent. Bőven lejárt a megállapodott határidő is -sajnos kötbért nem kötöttünk, ennek megvolt az oka-, de ez se számít. De engem nem abból a fából faragtak, aki megijed egy bíróságtól. Annak ellenére, hogy tudom, sokszor az igazságszolgáltatás se igazságszolgáltatás.

nanemaaa # 2019.10.04. 05:46

A 191/2009.(IX.15.) Korm rendeletben lényegében minden kérdésedre választ kapsz. A 13. § leírja a felelős műszaki vezető feladatait is. És pont ezért nem fogja senki utólag aláírni, mert az ott felsoroltak szerinti felelősséget senki nem fogja magára vállalni egy kókler kivitelező helyett.

wers # 2019.10.04. 06:03

A kezdetektől van műszaki ellenőrünk, igyekszik segíteni ebben a kérdésben is,

Szerény véleményem szerint le kellett volna állítania az építkezést, ha szabálytalanságot észlel.

nanemaaa # 2019.10.07. 05:53

Valószínű, hogy a műszaki ellenőr vagy nem tudja a feladatait, vagy összejátszik a kivitelezővel. :(

Az építési műszaki ellenőr feladata:

 1. * az Étv. 43. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározottak,
 2. * az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
 3. * az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 4. az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
 5. a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
 6. a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
 7. * az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba,
 8. * az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
 9. egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
 10. * a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,
 11. az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
 12. műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
 13. műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
 14. pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
 15. * teljesítésigazolás

oa) kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére,

ob) * rögzítése az építési naplóban

a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül,

 1. * az építtetővel az o) pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása,
 2. * a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és
 3. *
 4. * a 13. § (3) bekezdés o)-p) pontjában foglaltak teljesülésének ellenőrzése.
wers # 2019.10.07. 06:22

Valószínű, hogy a műszaki ellenőr vagy nem tudja a feladatait, vagy összejátszik a kivitelezővel. :(

Nem is tudom, melyik a rosszabb, hogy tudatosan cselekszik, vagy, hogy ostoba.

Mariane # 2019.10.22. 16:10

Sziasztok!

Köszönöm a válaszokat, megoldódott minden.
A Lechner tudásközponttal is felvettem a kapcsolatot, ott is nagyon alapos tájékoztatást kaptam.
Érdekes, de a logikus gondolkodással ellentétben nem kell az első pillanattól FMV, sőt, elég a végén. Meglepő, mert akkor így az egésznek semmi értelme, de ez van. Szóval Mr Kókler a végén beszerzett egy FMV-t és lezárta, mindezt némi nyomásra ugyan-nem kicsire-, de nem tehetett mást.

drbjozsef # 2019.10.23. 15:55

Hát, ha „Az építőipari kivitelezési tevékenység - a (2) bekezdés kivételével - csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható” mondatot úgy vesszük, hogy a "folytat" ige megfelelő értelmezésével végigvihető nulláról egy építkezés a kulcsrakész állapotig, és elég ha ránézésre a végén aláírja egy ellenőr a papírt, akkor persze elég lehet. De nekem valami azt súgja, hogy ezt egy bíróságon azért nem lehetne elsütni...

nanemaaa # 2019.10.24. 07:45

Mariane
A Tudásközpont csak a szoftver használatáért felelős, őket a jogszabályok nem érdeklik, csak technikákat alkalmaznak, mellyel az egyébként nem túl okos program tovább taszajtható. ;) Ennek ellenére örülök, ha megoldódott a problémád. Az meg legyen annak a szerencsétlennek a baja, aki utólag alá mert írni egy olyan építkezésnek, amit életében nem látott. Egy kivitelezési hiba tárgyában induló perben már nem mondhatná, hogy ő csak aláírt, mert az egészért felel innentől kezdve. ;)

alfateam # 2019.10.24. 08:07

" Az meg legyen annak a szerencsétlennek a baja, aki utólag alá mert írni egy olyan építkezésnek, amit életében nem látott”.

Ne dramatizáld nem olyan nagy dráma ez. A háznak van kiviteli terve a kivitelező vezetett építési naplót és van referenciája a házat is megnézheti már kész állapotba. Ezek alapján kiállíthat egy"papírt" miszerint a ház rendben van.

FDToth # 2019.10.24. 10:53

Tisztelt Fórumozók,

kettő kérdés: egyszerűsített bejelentés, 2016-ban, 2018.04 óta építkezés, magánszemély, lakhatásra, nem befekeztetés, 99%-ig kész. Az új változtatás, miszerint nem kell a napló vezetése, nem kell művezetés, meg a tervekkel is lesz vmi változtatás, nem emlékjszem vonatkozik a még építés alatt álló ingtalanokra is, vagy csak az újonnan beadott enegdélyekre?

Illetve: tervező a kiviteli tervet anno elküldte a statikusoknak, akik hibáztak (egy plusz födémet berajzoltak, ami nem kellett volna), de nem vette észre a tervező, aláírta, feltöltötte a naplóba. Kivitelező a statikaiból dolgozott, nem nézte a kivitelit, megépült egy plusz födém, ezáltal egy plusz helyiség. Statikus (aki a tervező alvállakozója, nincs vele szerződéses kapcoslatom) és kivitelező elismeri a hibáját, utóbbi részéről kártalanítás is megtörétnt, egyedül a tervező nem ismer el semmi, a kiviteli tevret sem akarja avalóságnka megfelelően átalakítano. Ez a tervező a művezető is. szerződtem vele, ebből kettő az alvállkozó statikusok végeztek el, 3-at maga a tervező, utolsót nem akarja. Sőt a 3-ból 2-t elékszített (bejárta a heyszínt), de a naplóban nem akarja felvezetni. Hiába kérem, semmmi, nem törődik vele.

Ettől függtelenül az engedélyzeteti eljársát megindíthatom, és majd cseszegetik a tervezőt, vagy esélyem nincs az negedélyre addig, amíg a tervező nem tezsi a kötelességét?

Köszönöm!

Mesemano # 2019.10.24. 18:01

Üdvözlöm, 2 hete nyitottuk meg az e naplót. Ezen kívül nem történt még semmi, most tárgyalunk vállalkozókkal. A tegnapi napon kihirdetett könnyítés miszerint saját ház építése esetén nem kell e napló, ránk is vonatkozhat valamilyen formában?
Köszönettel

FDToth # 2019.10.25. 19:55

Az e-naplo feluleten mar ki van irva! Akik mar nyitottak es elkezdtek okt 23-a elott, azokra nem vonatkozik, csak aznujakra.

Mariane # 2019.10.29. 21:38

Sziasztok!

A Lechner tudásközpont jogszabályokat is becsatolt, és mindent értelmezett is hozzá.

Én is olvastam, hogy egy FMV-nek folyamatosan ott kellene lennie, meg a feladatkörét is, mégse büntetendő, ha a végén csak úgy aláír. Mielőtt beírt a naplóba, kijött, pár fotó, aztán ennyi. Én se írnám alá a világért se, de láttunk már sok ilyet. Pénz beszél...

Köszönöm még egyszer a hozzászólásokat, problémamentes építkezést mindenkinek!

Mariane # 2019.10.29. 21:43

FDToth

Sajnos tuti nincs lakhatási engedély, amíg nincs tervmódosítás.
Ez az építménymagasságot is megnöveli gondolom, meg a homlokzatot, azt pedig nem lehet csak úgy. Jönnek a kis lézeres mérőikkel és azonnal kiszúrják.

Jutka70 # 2019.11.17. 19:34

Üdv. Érdeklődnék hol lehet megnézni az e naplómat, mivel a kivitelező tavasz óta húzza az átvételt. Köszönöm. Üdv.

nanemaaa # 2019.11.19. 08:23
Jutka70 # 2019.11.19. 09:32

Köszönöm, beléptem és üres, vagy csak a végén tölti fel a kivitelező egyben az összes dokumentumot?

wers # 2019.11.19. 11:05

vagy csak a végén tölti fel a kivitelező egyben az összes dokumentumot?

:( nem jó hír. Minden nap kellene tölteni, amikor munkavégzés folyik az építkezésen (ezért hívják naplónak)

A végén föltöltve az inkább valami regényszerű emlékirat.

suti51 # 2020.02.16. 22:36

Jogi tanácsot kérek : generál kivitelező nem akarja lezárni az e-naplót. Azt az irásos kijelentést tette, hogy csak akkor hajlandó bezárni az e-naplót, ha anyagi követelésünk nincs. Van anyagi követelésünk, mivel számtalan hibát talált és rögzített a független igazságügyi szakértő.
Mi a teendő ilyen esetben, mivel szeretnénk a használatba vételi engedélyt megkapni.
Az e-naplóban számtalan beírást törölt, amit korábban beírt. Ezeket fotókkal tudom bizonyítani. Ebben az esetben mi a jogi álláspont és eljárás?Köszönettel várom válaszát. László

nanemaaa # 2020.02.17. 08:25

suti51
A kivitelező jogellenes magatartásáért bíróságra mehetsz. Megjegyzem, ha még nem vagytok elszámolva, és a munkaterület ezért nem került visszaadásra, nem is tudná lezárni a naplót. Egyebekben a használatbavételhez nem kell lezárni a naplót, sőt elvileg nem is szabad, mert mit csinál a kivitelező, ha a hatóság további befejező munkákat ír elő? A naplót egyébként is majd a hatóság fogja lezárni.
Ami számodra probléma lehet, az nem a napló, hanem a kivitelezői nyilatkozat, ami kötelező a használatbavételhez. Viszont, ha vita van a teljesítés módjában, minőségében, akkor a kivitelező miről nyilatkozzon?

Ildi90 # 2020.02.28. 09:15

Tisztelt Fórumozók!

Adott egy felépült családi ház ami engedèllyel rendelkezett és minden úgy épült ahogy a tervben illetve engedélyben szerepelt, nem történt eltérés viszont az e-napló teljesen hiányzik. Hol lehet megnézni , hogy mi alapján számítják a büntetést ha kiszabnak illetve mire lehet számítani?

Előre is köszönöm!

Matba # 2020.08.28. 11:31

Kedves Fórumozók !

Remélem valaki tud segíteni.

A problémám, építési vállalkozótól vettünk, egy ikerház felet.

A hónapok alatt, több problémát is láttunk, mint kívülállók, amit próbáltunk is szóvá tenni, de az átadás után durvult be igazán a helyzet.

Átvettük az ingatlant, műszaki ellenőrrel, aki pár hibát rögzített is. De sajnos a házba épített tételeket ugye nem látta. Majd pár hónap múlva komolyabb rejtett hibák derültek ki.

Ekkor mivel mi E -naplót eddig nem láttunk, hiszen a fő építtetők nem mi voltunk hanem a vállalkozó, akitől vásároltuk, kértük hogy láthassuk az E- naplót, hogy a rejtett hibákról esetleg átfogó képet kapjunk. Természetesen megtagadta, de az én gondom főként az, hogy ha én vagyok most a ház tulajdonosa, miért nem láthatom az E naplót? ez számunkra azért is lenne fontos, mert reménykedünk benne, hogy találnánk olyan fotókat ahol látszódik, hogy hiányosan csináltak meg jó pár dolgot,( pl nem megfelelő anyagból,) amivel nekünk sajnos komoly problémáink lehetnek majd pár éven belül. Lehet naív elképzelés, de hol vannak az én jogaim biztosítva?Milyen megoldás lehet még erre. Lechner központban a jogi utat ajánlották, de az a végső lenne. Valaki járt már hasonló cipőben? Mi a megoldás?

Sherlock # 2020.08.28. 13:42

Az e-naplóba szinte soha nem töltenek fel képeket.

MajorDomus # 2020.08.28. 16:03

Fogyasztóvédelmi felügyelőség...