Önkényes lakásfoglalók a VH - n vett ingatlanban


Majordomus # 2021.10.16. 14:50

Garcia
Két út lehetséges.
A törvényes,meg az "egyéb".

A törvényest Gerbera leirta.
Az "egyéb" pedig az "önkényes lakáskiüritők".

Nem törvényes,de hatékony és gyors.

gerbera317 # 2021.10.16. 12:49

A végrehajtó a kilakoltatási moratóriumra való hivatkozással (vészhelyzet lejárta+60napig) nem adja birtokba az ingatlant
Elég gyenge kifogás, habár tény, hogy emiatt egyelőre valóban nem költöztethet ki onnan senkit. Ha igazán értene a szakmájához, akkor azt mondaná, hogy a 154/A. §-ra hivatkozva tagadná meg a kiürítés foganatosítását, nem egyelőre, hanem egyszer s mindenkorra. Ugyanis, az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek az árveréstől számított 30. napig kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiürítve elhagyni, és biztosítani, hogy a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek. Ha a kiköltözésre eddig az időpontig nem került sor, az árverési vevő a kiköltözési határidő lejártát követő 15. napig kérelmezheti az ingatlan birtokba adását.
Itt a lényeg, hogy az ingatlannak az árverést követő, végrehajtó általi kiürítése csak az adós vagy az adós jogán az ingatlanban tartózkodó személyek ellen folyhat. Az önkényes lakásfoglalók nem az adós jogán tartózkodnak az ingatlanban, így a vevő ezek eltávolítására irányuló kérelmét eleve el kell utasítani. A végrehajtó akkor járna el helyesen, ha nem tartaná tévedésben a vevőt, hanem az ingatlan kiürítését megtagadva, az ingatlant átadná a 154. § szerinti intézkedéssel a vevőnek, tájékoztatva őt arról, hogy az önkényes lakásfoglalók a 183. § szerinti eljárásban rakhatók ki onnan, és az erre irányuló kérelmet a vevőnek a végrehajtót békén hagyva, az ingatlan fekvése szerinti járásbírósághoz kell benyújtania, és a végrehajtás elrendelése esetén a költségeket saját magának kell előlegeznie.

Garcia # 2021.10.14. 11:43

Segítséget szeretnék kérni az aktuális helyzet szerinti jogállásban. Egy végrehajtáson vásárolt ingatlanban önkényes lakásfoglalók laknak. A végrehajtó a kilakoltatási moratóriumra való hivatkozással (vészhelyzet lejárta+60napig) nem adja birtokba az ingatlant. Az ő jogértelmezése szerint a moratórium MINDENKIRE vonatkozik, az én meglátásom szerint az önkényes lakásfoglalókra (sosem rendelkeztek jogalappal az ott tartózkodáshoz) azonban nem. Az aktuális rendelet véleményem szerint pongyola és (talán szándékosan) nem fogalmaz egyértelműen:
\"(3) Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani a szigorított védekezés megszűnését követően lehet, azzal, hogy az intézkedés, eljárási cselekmény lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a szigorított védekezés megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.\"
A rendelkezés nem tér ki arra az esetre, amikor Önkényes lakásfoglaló(k)ról van szó. Ilyenkor a korábban is érvényes kivétel van érvényben, vagy nincsen kivétel? Az ügyben egyébként más bűncselekmény gyanuja is felmerült, mert állítólag valaki (akinek az ingatlanhoz semmi köze) pénzért adja ki az ingatlanban a fekhelyeket, így bent tartózkodik kb 8-10 fedél nélküli. Ha nem adható birtokba az ingatlan, akkor érdemes lehet esetleg ismeretlen tettes ellen feljelentést tenni, vagy a navnál bejelentést tenni gazdasági bcs gyanuja miatt? A társasház pedig a költségeket és a teljes problémát az új tulajdonoson kéri számon. Kérem segítsenek válaszukkal! Köszönöm!