Fórum egyéb szakmai témakörök régebbi elöl     új hozzászólás


Közvetítés - Igazságügyi Közvetítés

Országos Permegelőző Irod #   2014.07.13. 18:30

Egyre több ügyben érdemes kötelező mediációt kialakítani!

Minden szakember és ügyfél érzékeli, hogy megpezsdült a jogkereső emberek érdeklődése a piaci alapú mediáció iránt s általában a mediáció iránt.

Ez jó hír, mivel más országok előttünk járnak a vitarendezés jelentőségének felismerésében a jogvitákban.

Egyetértünk az előttünk hozzászólóval és minden szakember kollégánk az IM névjegyzék tagja.

Nem a személyüknek, hanem a tevékenységnek kívánunk erősítő és jogalkotási szempontokat is támogató bejegyzéseket adni itt!

Abban nincs vita, hogy a mediáció nem lehet sablonos intézményi keretek között - minden ügy más és más időt, energiát igényel a szaktudással átdolgozva!


Rengeteg a kontraszelekciós törekvés a mediáción belül
, mert a piac kiveti magából az alkalmatlanokat, félig alkalmasokat - ebben is igazat adunk az előttünk szólónak.

A közjegyzőkhöz, ügyvédekhez hasonló önálló és független, magas minőségű mediáció gyakorlata ezért bukdácsolt 10 éven át!

Keressen itt, aki mediátor keres!
http://mediatorkereso.lapozz.hu/

OPPMI szakmai csoport

Angelicasol # e-mail 2014.04.30. 11:37

Mi köze a közvetítésnek az ügyvédi kamarához? Vagy a mediátorok sikerességének a jogi képviselők megelégedéséhez?

Ebben a folyamatban a felek a fontosak kizárólag, és a jogi képviselők nem mérvadóak (az már intelligencia kérdése, hogy ezt valaki el tudja fogadni)!

Név nélküliség kapcsán: Egy ügyfélnek JOGA megbizonyosodni arról, hogy szakmailag megbízható mediátort választ-e, aki szerepel az illetékes minisztérium (nem az ügyvédi kamara) által vezetett és hivatásukat törvényes kereteknek megfelelve végző mediátorok Közvetítői Névjegyzékében.
De ezek szerint ezzel a joggal az OPPMI vagy nem ért egyet, vagy csak valamiért titkolózik... jegyzem kérdezni nem személyeskedés, és a kapott válaszok alapján a véleményalkotás sem...

Az sem lényegtelen szempont, hogy aki nem szerepel a névjegyzékben az nem végezhet ilyen tevékenységet, vagyis továbbra sem valós az, hogy bármely képzés végére bárki megnyithatja saját hivatalos igazságügyi közvetítői irodáját városában, megyéjében...vagy hogy elegendő lenne az akkreditált képzések sikeres elvégzése után, a képzés igazolása és szakmai gyakorlat igazolása, mert még indig kell a névjegyzékbe való felvétel...

Aki valóban foglalkozik mediációval, az pedig pontosan tisztábban van vele, hogy nem a megállapodás ennek a lényege és nem az jelenti a komoly szakmai sikert!
Csak a kóklerek nem tudják, hogy egy megállapodás pusztán pozícionális alkut is tükrözhet, főleg akkor ha a közvetítő nincs tisztában a saját szakmájának szabályaival... Aki viszont lelkiismerettel foglalkozik ezzel annak a valós siker a felek közötti kommunikáció helyreállítása és ennek a lehetőségnek a megteremtése!

Országos Permegelőző Irod #   2014.04.30. 11:09


Jó megoldás a mediáció! Joghoz való hozzáférés bővítése és ismeretek átadása lényeges!

Tisztelem a fórumozók véleményeit, mert hiszek a szakmai és általános vélemény szabadságba.

Bejegyzéseket különösen nincs értelme minősíteni, de az egyik különösen elfogadhatatlan!

De a vélemény legyen szabad.

Az akkreditált képzések sikeres elvégzése után, a képzés igazolása és szakmai gyakorlat igazolása után nincs akadály a vitás ügyekkel foglalkozó iroda megnyitására. Nincs vita ebben sem.

Név nélküli fórumozók kéréseinek nincs miért külön jelentőséget tulajdonítani, így is megtiszteltek a személyeskedés nélküli válasszal.

Az ügyvédi kamara ismeri és elismeri az igazságügyi közvetítés szerepét, jelentőségét!

A kölcsönös szakmai tisztelet jelen kell, hogy legyen mediátorok és ügyvédek között.

Végül egy talán erősebben sommás vélemény a elmúlt években létező mediációról és jelen folyamatáról: Az ügyfeleknek minőségi közvetítői tevékenységre és reális egyezségekre van igényük.

Ezt évek óta gyakorló és elismert mediátorok, mint oktatók biztosíthatják a számos elméleti szerteágazó szakmai polémia mellett és helyett.

Az eljárások alap jellemzőinek összevetése és ismeretbővítés eljárási előnyökről, különbségekről a mediáció kezdeményező,előkészítő szakaszban teljesen természetes és indokolt.

Ma a mediáció leglényegesebb szakmai kihívása: tájékoztatás és ismeret közvetítés a mediációról, mint ADR eljárásról.

Aki már végzett szakmai munkát ezen a területen tudja a mediációs egyezség komoly szakmai siker mediátornak és a felek jogi képviselőinek egyformán!

Legnagyobb siker a pereskedést kiváltó megoldás az ügyfeleknek

OPPMI szakmai csoport

Sherlock # e-mail 2014.04.29. 19:29

Nem is fog válaszolni. Olyanok ezek mint a cégmesterék, nem tudni hogy valójában ki melózik ott, ha egyáltalán; de azt sérelmezik ha megjelenik Réti és összekapkod pár kártyát.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

Angelicasol # e-mail 2014.04.29. 14:03

Aranyos, hogy egyik kérdésre sem sikerült válaszolni...(tehát információ megadására, ismeretterjesztésre a poszt maga egyértelműen alkalmatlan!)

Egyébként a honlapokon sem találtam egyetlen mediátor nevét sem feltüntetve. Pedig nagyon szeretném tudni, hogy melyik kolléga az aki szakmailag azt oly fontosnak tartja, hogy az új Ptk. szellemiségét előnybe részesítse...tekintve, hogy a mediátoroknak egyáltalán nem szakmai szükséglet, hogy jogi képesítésük legyen! (Hiszen nem adhatnak tanácsot és nem tehetnek semmilyen javaslatot sem az ügyre vonatkozóan!)

Az pedig ebben a formában nem ösztönzés, hanem tiszta valótlanság, hogy bármely képzés végére bárki megnyithatja saját hivatalos igazságügyi közvetítői irodáját városában, megyéjében...

De továbbra is birizgálja a fantáziámat, hogy az OPPMI szakmai csoportjának tagjai (vagy a nevükben a fórumon író személy) mely akkreditált képzésben vettek vajon részt?

A maximum aminek ez tűnik, az annak az igazolása, hogy sem megfelelő tájékoztatást adni, sem hirdetni nem sikerül, inkább csak fél információkkal bombázni a jó népet, ami többet árt ennek a szakmának, mint használ...

Országos Permegelőző Irod #   2014.04.29. 12:33

Legolcsóbb bírósági pernél is összességében jobb megoldás a közvetítői eljárás!

Első lépés az egymás tájékoztatása, hogy akinek szüksége van új lehetőségre hozzá férjen.

Magyarország egyik legjobb, a jogviták megoldása, a vitarendezés kultúráját aktívan javítani kívánó cég az ORSZÁGOS PERMEGELŐZŐ ÉS PERES EGYEZSÉGI SZAKÉRTŐI IRODA.

Több névjegyzékbe szereplő igazságügyi mediátor kolléga nagy tapasztalattal dolgozik folyamatosan a jogviták és perek egyezségein számos ügycsoportban az új Ptk.szellemiségét előnybe részesítve.

Azonban az ismeretterjesztés ma még a legnagyobb feladat minden elkötelezett igazságügyi közvetítéssel foglalkozó számára.

A fórum azért jó, mert alkalmas a közös nevezők megtalálására és néha információk továbbadására!

Nem teljes szakmai ismertető volt az előző bejegyzés, (ezért nincs mit számon kérni rajta), de ösztönzés volt a diplomás szakemberek számára, mert ez szolgálja a jogkereső ügyfelek érdekeit és az országunk érdekeit.

Véleményünk szerint igen hasznos információ az, hogy hol képeznek valóban gyakorlatban is folyamatosan dolgozó közvetítő szakemberek akkreditált képzésben új mediátorokat.

OPPMI szakmai csoport

Angelicasol # e-mail 2014.04.28. 08:48

Név szerint ki az Országos Permegelőző Iroda mediátora? Szerepel-e a mediátorok a Közvetítők Névjegyzékében?

Hogyan mondhat olyat, hogy "A képzés elvégzése után Ön megnyithatja saját hivatalos igazságügyi közvetítői irodáját városában, megyéjében.", tekintve a 2002:55. tv. szakmai követelményeit, mint az 5 éves szakmai gyakorlat meglétének kritériuma?

Ez nem fórum téma, hanem hirdetések, aminek szerintem itt semmi helye! Lehet népszerűsíteni a mediációt, sőt kell is, de nem így!

Országos Permegelőző Irod #   2014.04.28. 08:11


Joghoz való hozzáférés - Minőségi vita és minőségi ADR vitarendezés

Legolcsóbb pernél is olcsóbb a minőségi vitarendezés az ADR vitarendezési eljárás a bíróságoktól függetlenül!

Legjobb feltételek a rokonok, testvérek, üzletfelek jogvitáihoz a közvetítői eljárás keretében biztosíthatóak.

Jó megoldás, a minőségi vita legjobb megoldások keresésekor a megfelelő előkészítés, majd a részletes kidolgozás.

Ezért a 4 hónap gyakorlatban elismert és szükséges időkeret.

Gazdasági környezet lehetőségei, a joghoz való hozzáférés javul a kellően kidolgozott, szakmai ADR vitarendezéssel.

Ismét májusban lehetőség van a mediátor ismeretek kiváló előadóktól való elsajátítására diplomások számára.

Bíróságtól független, minőségi mediátor szolgáltatókra nagy szüksége van a joghoz való hozzáférésben szűkülő feltételek között létező magyar embereknek.

Segítsük elő együtt a magyarországi vitakultúra átalakulását!

E-mail bejelentkezés: mediatortanfolyam@gmail.com, kepzesek@index.hu
T:06-702-362-005 (munkanapokon 15-19h)

OPPMI szakmai csoport

Országos Permegelőző Irod #   2014.02.02. 12:01

Mediátor képzés 2014 - Több segítség a piacra lépő szakembereknek!

A közvetítői munka, a közvetítői irodák jelenléte a városokban, szabad választásuk a kötött eljárású bíróságok helyett egyszerre az egyének, a gazdaság és a társadalom érdeke.

Ennek köszönhetően a nemzetközi kitekintés mellett a konfliktuskezelés valódi hazai vállalkozói praxis gyakorlatát és általuk kidolgozott módszerét adják át a képzésben a hallgatóknak.

A képzés elvégzése után Ön megnyithatja saját hivatalos igazságügyi közvetítői irodáját városában, megyéjében.

Mediáció alkalmazása a legfőbb ismeret, de a képzésünk kitér a kezdő mediátor vállalkozás nehézségeire és szakmai titkaira.

Jól felkészült mediátor a közösség értékes szakembere, irodája egy biztos pont a jogkereső, de nem pereskedő emberek, cégek számára.

E-mail bejelentkezés: mediatorokakademiaja@index.hu

T:06-702-362-005 (munkanapokon 16-20h)

OPPMI szakmai csoport

Országos Permegelőző Irod #   2014.01.30. 08:26

Legyen Ön is mediátor szakember!Közvetítők képzése a piacra lépéshez!

Szakmai közreműködésünkkel a magyar ügyféltapasztalatokra épülő mediátorképzés indult el Magyarországon!

TFKKE REÁLMEDIÁTOR képzések, majd továbbképzések a társadalmi igényekre válaszolni képes, egyéni vállalkozó, gazdasági szereplő szolgáltató mediátorok új, különleges lehetősége.

Oktatási programunk FAT akkreditációval rendelkezik és a KIM miniszteri elismertségét megszerezte.

A képzés végén tanúsítványt bocsátunk ki, amellyel Ön kérheti felvételét a KIM közvetítői névjegyzékébe, hogy megkezdje önálló igazságügyi szolgáltató mediátor tevékenységét!

Képzésünk duális (egy folyamatban biztosítja az alapmodul és utána a szakmodul felvételét) 70 órás képzés.

Magyarországon 2014-ben kizárólag a reálmediátor képzés biztosít szakterületekre bontott későbbi továbbképzést a magyar ügyfélpiacra kidolgozott szakmodulokban.

Képzésre jelentkezés a képzési koordinátor tájékoztatása, majd rövid személyes elbeszélgetést követően történik önéletrajzzal, motivációs levéllel (piaci elképzelések stb.)

Képzés kezdete 2014. február 14. 14h képzés befejezése: 2014. február 28.

Képzés díja: A teljes képzésre 130.000Ft, amely a képzés előtt egy összegben, de legkésőbb a képzés előtt és alatt két részletben teljesíthető.

E-mail bejelentkezés: kepzesek@index.hu

T:06-702-362-005 (munkanapokon 16-20h)

Rövid személyes konzultáció jelentkezéskor egyeztetve hétköznapokon délelőtt, vagy késő délután.
NOVUM MEDIÁTOROK AKADÉMIÁJA

Minden jog fenntartva! A képzés kizárólag 13 főtől indul el.

forrás: mediatorakademia.csapata.hu

OPPMI szakmai csoport

Országos Permegelőző Irod #   2013.04.09. 12:12

Független vitarendező és permegelőző közvetítés a kor igénye

Bírósági közvetítés – független békebírósági közvetítés egymást kölcsönösen fedő lehetőség az ügyfelek számára

Joggal várható el a bíróságtól a szakszerű ítélkezés és annak megfelelő szakmai protokollja.

A bíró mérlegel és dönt.

Bírósági közvetítés egy kísérlet lehet, amely a szegények és nincstelenek joghoz való hozzáférését biztosíthatja a bonyolult és kiszolgáltatott per lefolytatása helyett.

A független közvetítő, a békebíró - a mediációban független szereplőként, térben elkülönülten időt, energiát, költséget fordít a felek közös felismeréseinek, felek közös döntéseinek pártatlan, szakszerű elősegítésével.

Joggal várható el az indulatok kezelése, a megfelelő időráfordítás, a másik fél részvételre ösztönzése, a permegelőző szakértői munka ismereteinek beépítése.

Eszközei és módszerei mindenben, vagy majdnem mindenben eltérnek a bírói peres eljárásban folytatott bírói tárgyalás vezetése közbeni gyakorlattól.

Ügyek vonatkozásában egyforma területen a viták, jogviták, perek, nemzetközi perek ügyeiben mutatkozik, ahogy az ügyvédek által közösen létrehozott megállapodások is.

cca.1200 független közvetítő dolgozik a nyilvántartások szerint több módszertan és szakmai iskola alapján – igen hasznosan.

Bírósági közvetítés (cca.10-20 fővel) a bírók részbeni szakmailag határterületi átlépése a független és Európában, USA-ban kialakult mediáció területére.


Szakmai kapcsolatuk megerősödése, kölcsönös részvételük a bírósági perek közötti egyezségek létrehozásában az ügyfeleknek jó.

Ingyenes bírósági közvetítés a legszegényebbek és hajlék nélküliek óriási lehetősége a joghoz való hozzáféréshez.

A független Magyar Békebírósági Központ a szakértelemre épülő, független vitarendezés egyik elismert központja, ezen szakma egyik legrégebbi magyarországi műhelye részvételével, ahol a szakértői közvetítés szabad megállapodással megfizethető és minőségi útja, az ügyvédi megbízásokhoz hasonlóan.

Tájékozódjon biztonsággal: http://birosagiper.lapozz.hu

OPPMI szakmai csoport

Országos Permegelőző Irod #   2013.01.11. 08:34

Bejegyzések közötti kérdésre reflektálunk:

A közvetítés, a polgári jogi, gazdasági jogi permegelőzés részben a közvetítői törvényben jól meghatározott.
Lényeges mozzanata, hogy semleges és független - a felek közös döntéseit szakmailag elősegíti.

Pontosan nagyon lényeges az egyéb üzleti, szolgáltatási tevékenységektől való határozott, dokumentált és átlátható szétválasztása.

Igazságügyi mediátor egyidőben más szolgáltatást álláspontunk szerint nem végezhet párhuzamosan ugyanazon ügyfélnél. Ezt lezárt feljegyzések kell, hogy dokumentumként bizonyíthassák!
Magyar bíróságon a megbízással összefüggésben per indítható.

Különösen elkülönítendő pl. az ügyhöz kapcsolódó magánnyomozói önálló szolgáltatás, kölcsön közvetítői szolgáltatás stb.

Véleményünk szerint az egy lakossági ügyfélkörrel esélytelenül eltérő helyzetben lévő céggel kapcsolatos folyamatos mediátori megbízás széles ellenérdekelt ügyfeleknél erősen kifogásolható. (Pl. közművek fizetett "mediátorai" stb. stb.)

Igazságügyi mediáció, vitarendezés lényegi eleme az igazságügyi szolgáltató mediátor független piaci szerepe!

ORSZÁGOS PERMEGELŐZŐ ÉS PERES SZAKÉRTŐI IRODA

OPPMI szakmai csoport

Országos Permegelőző Irod #   2013.01.11. 08:23

Kötelező legyen a válási közvetítés válóperi kereset előtt!

Társadalomra hasznos a válóperek számának csökkentése, a bíróságokat ügyek számában és válási perek időigényében tehermentesíti, a családokat védi a válás előtti kötelező mediáció független, semleges válási mediátorok előtt!

Az érem másik oldala szintén lényeges, hogy a Romániában bevett gyakorlat Magyarországon is eredményes lehet, aki nem működik együtt azt a bíróság az első tárgyaláson bírságolja!

Az indokolatlan állampolgári kooperáció hiánya bírósági bírság szankcióval visszaszorítható jelenség - a bíróságoknak bevétel a minőségi bírósági ítélkezés feltételeinek javításához.

Ügyfelekkel naponta találkozó szakemberek tudják a közös gondolkodásra ösztönző kötelezés az állampolgárok közötti vitakultúrát alakítja - jó irányba!

Hivatalos parlamenti lobbi és KIM lobbi előterjesztés 2011-2012-ben megtörténtek a szakpolitikai döntés előkészítése érdekében.

Magyarországon folyamatosan képzett és továbbképzett mára akár 10 éves tapasztalattal rendelkező igazságügyi mediátor irodák dolgoznak.

Sikerük nem pusztán a közvetlen egyezségekben mérhető - az elgondolkodtató tanácsadásuk eredménye sok be nem fejezett válás, bíróságon született egyezség!

A jogi segítségnyújtás kibővítése a rászorultak per előtti mediációs feladataira kiegészítő és kapcsolódó sűrgető szakpolitikai döntési feladat!

Dr. Bognár Csaba - dr. Galkó Richárd

OPPMI szakmai csoport

kispali2 # e-mail 2012.12.13. 07:39

Mennyiben jelent, ha jelent egyáltalán a gyakorlatban gondot a mediáció és a magánnyomozási tevékenység (esetleges) összemosódása?

kispali2 # e-mail 2012.12.02. 11:19

?

kispali2 # e-mail 2012.11.30. 09:27

Választ köszönöm.

Teljesen konkrét, megtörtént esetre, illetve annak kapcsán kérdezek.

Bejegyzett mediátor, ha (kölcsönös megbízás hiányában) teljesen direktmarketinges tevékenységet folytat (családtagot váratlanul felkeres, hogy ő csak pénzt akar adni, elállás, egyezség fejében) - az jogilag kifogásolható-e? Hogyan?

Mennyiben jelent, ha jelent egyáltalán a gyakorlatban gondot (vet fel aggályokat) a mediáció és a magánnyomozási tevékenység esetleges összemosódása?
(Saját tapasztalatom az, hogy amíg nincs masszívan érvényesülő hathatós szankció az elhatárolásra, addig ez simán gyakorlat. De hát én keveset látok, a tisztelt jogász, ügyvéd hölgyek/urak meg itt is nagy előnyben vannak, s jóval többet tudhatnak. Tévedek?)

Tvradio # e-mail 2012.11.29. 18:28

Minél többen jöjjenek el tüntetni dec. 2-án vasárnap a Parlament elé az ébredő neonáci mozgalmak ellen. Megengedhetetlen, amit a Jobbik csinál zsidó és cigány honfitársaink ellen. Ez Európa szégyene, nem tanultak a 2. világháborúból. A Jobbiknak nincs helye a magyar parlamentben! Az antiszemitizmus nem egy politikai nézet, amit tolerálni kell, hanem egy üldözendő gyilkos eszme. Mondjunk nemet az ország fasizálódására!
Dec. 2-a Kossuth tér, Parlament előtt.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.11.29. 18:23

Az nem mediáció, hanem átverés.

www.kbs-ugyved.hu

kispali2 # e-mail 2012.11.29. 14:32

?

kispali2 # e-mail 2012.11.29. 09:15

Mediáció, és közvetítés (mondjuk így) körében mennyire gyakorlat, hogy a közvetítési kísérletet megelőzi egy magánnyomozó iroda általi környezettanulmány készítési megbízás, és az ajánlkozó mediátorok az előzetesen az ügy kapcsán megbízott magánnyomozó cég munkatársai?

Mennyiben jelent, ha jelent egyáltalán a gyakorlatban gondot (vet fel aggályokat) a mediáció és a magánnyomozási tevékenység esetleges összemosódása?

Bejegyzett mediátor, ha (kölcsönös megbízás hiányában) teljesen direktmarketinges tevékenységet folytat (családtagot váratlanul felkeres, hogy ő csak pénzt akar adni, elállás, egyezség fejében) - az jogilag kifogásolható-e? Hogyan?

Országos Permegelőző Irod #   2012.11.16. 10:23

Helyreállhat a nincstelenek, hajléktalanok joghoz való hozzáférése – ingyenes bírósági közvetítés

A mediáció időigényes és szakmai ráfordítás igényes – sablonos, gyorsított közvetítés szakmailag értékelhetetlen volna.

Magyarországon ez a megoldás a jogtól való tényleges megfosztottságot enyhítheti a hajléktalanok, mélyszegénységben élők számára.

Várat magára azonban a valódi megoldás, melyben már Románia is megelőzte Magyarországot a mediáció szabályozása területén!

Felkészült reálmediátorok, ügyvédmediátorok, kapcsolati mediátorok, coachmediátorok csak határozottabb jogalkotási ösztönzésre vártak Magyarországon!

Új – részben jogi vitákat eredményező és költségvetési kiadást növelő – bírósági közvetítés ingyenesen kerül biztosításra, így a hajléktalanok peres ügyeiben a mediáció megjelenik.

Hatalmas terhet vállalt magára a bíróság, az új rendszer gördülékeny működése gyorsan lelassulhat a várható ügyszám, a szegénység tömegessége miatt.

MEDIÁTOROK KERESÉSE
http://mediatorkereso.lapozz.hu

OPPMI szakmai csoport

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.10.14. 08:22

A múlt héten három perben kötöttem egyezséget. Pedig nem is vagyok mediátor.

www.kbs-ugyved.hu

Sherlock # e-mail 2012.10.13. 23:57

Egészen csodálatos.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

Országos Permegelőző Irod #   2012.10.13. 21:59

Kedvező fordulat a szolgáltató mediációban!

Egyre több különleges képzés, új reálmediátor továbbképzés, konferenciák támogatják a mediátor irodák tevékenységét!

Az ügyfelek szempontjai között egyre jelentősebb érv a peres illetékek mértéke, az igazságügyi szakértői költség mértéke.

Bírósági perek közben, a bírók munkája közben gyakran érezhető a hasznos támogatása a közvetítői eljárásnak.

A közvetítés jelentősége az ismeretek átadásánál, felvilágosítás eljárások különbségeiről, a semlegesség biztonsága területén jelenik meg először.

Bírósági per elkerülése jogszerűen már az igazságügyi közvetítői tájékoztatások utáni döntések nagy számában sikerként érzékelhető.

Jogszabályi dömping mellett az ügyfelek kiszolgáltatottsága még nagyobb mérvű.

Kedvező a fordulat a mediátorok továbbképzése területén.

Egymástól módszertanban eltérő mediátor akadémiák nyitották meg továbbképzéseiket.

A Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ és több szakmai szervezet (Első Magyar Válási Intézet stb.) a bírósági perek előtti reálmediációra felkészítő TFKKE Reál Mediátor Akadémia különleges továbbképzést támogatja a kihívásokra felkészülni akaró közvetítőknek.

http://kepzesek.wordpress.com

Szolgáltató mediátor irodák száma több lett, vidéken is könnyebben megtalálhatóak az egyezségek előkészítésének szakértői.

Továbbképzési lehetőségeik színesedtek, a képzési választék sokoldalú.

http://mediatorkereso.lapozz.hu

OPPMI szakmai csoport

Fogyasztó # e-mail 2012.03.12. 10:33

Szolgáltató igazságügyi mediátor

Feltehetően vissza kell térni a gyökerekhez, az Ek vonatkozó irányelveihez.

Az Európai Unió gazdasági és másodlagosan állampolgári, fogyasztói kultúrális közösség, ahol a szolgáltatáson és a hatékonyságon van a hangsúly.

Magyarország felemelkedését kifejezetten szolgálja az ADR.

Magyarországon egy téves miniszteri rendelet a mediátori tevékenységet eltérítette annak eredeti céljától. Ma léteznek képzőhelyek, ahol a valós információktól elszakadva, egy részképességfejlesztéssé degradálták az eredetileg szolgáltató mediációt.

Kifejezetten jó kezdeményezésnek tartom, hogy az együttműködésre nem működő felet az új. Ptk sújtsa magasabb teherviseléssel a későbbi perben.


Ügyfélként szolgáltató mediátor irodára van szükségem, s azt hiszem minden válófélben lévő embernek. Nem gondolom, hogy más lenne a helyzet, ha építkezés közben ér sérelem, vagy üzletrész eladásakor stb.

Szolgáltató igazságügyi mediátor lehet építkezésnél hitelesen mérnök, aki mediátor, válásnál pszichológus, aki mediátor, vagy pedagógus, aki mediátor - de elvárható a megfelelő adatbázisok és információk ismerete a konfliktuskezelés mellett, hogy reális egyezség jöhessen létre.

Egy hely ahol szakértők, ügyfélszolgálatok találhatóak:
http://ugyfelszolgalat.lapozz.hu