Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Páciensek önrendelkezési joga

szivas # e-mail 2019.03.21. 18:19

Köszönöm, ez már közelebb áll az elképzelésemhez; eltettem a cikket, majd idövel végigolvasom (nem tudom ugyan, mikori, mert jó magyar szokás szerint nincs föltüntetve).
Amire én gondolok, az csakugyan egy formanyomtatvány, vagy katalógus, amiben föl vannak sorolva azok a tételek, amikre vonatkozólag a páciens nyilatkozatot tehet. Hiszen sem ö, sem a közjegyzö nem tudhatja, hogy milyen esetek léteznek egyáltalán, mire érdemes kitérnie az okiratnak. Ezért érdeklödnék, hogy magyarországon ezt hogy szokás intézni?

szivas # e-mail 2019.03.20. 18:12

Nagyon nem erre gondoltam...

rigoz # e-mail 2019.03.18. 04:18

Tisztelt Szilvas!

A legtöbb nyilatkozat megtételének nincs kifejezetten meghatározott formája, így a jognyilatkozatok megtételének a Ptk.-béli szabályozása irányadó:

  • jelenlévők közt szóban

vagy

  • írásban
  1. személyesen átadva elismervény ellenében
  2. tértivevényes levélben
  3. írásbelinek minősülő vagy nem minősülŐ (pl. e-mail) elektronikus úton

A jognyilatkozat a közléssel hatályos, jogilag kézbesítési vélelem kizárólag a tértivevényes levélben való kézbesítéshez fűződik.

A jognyilatkozatokat fő szabály szerint továbbá aláírással kell ellátni, akkor hatályosak.

Következésképpen a legtöbb jognyilatkozat megtételére nincs formanyomtatvány sem.

Vannak azonban bizonyos különös nyilatkozatok, melyek speciális formai-kelléki követelmények teljesülése esetén érvényesek csak:

  • életmentő vagy a páciens egészségi állapotának jelentős romlását megelőző ellátásról, az ilyen ellátásról lemondani csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, kikötötten írástudatlan vagy írni nem képes esetén két okirati tanú ellenjegyzése mellett lehet
  • cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében az egészségügyi önrendelkezési jog gyakorlásával összefüggő ügycsoportban korlátozott személy jognyilatkozatának érvényességéhez fő szabály szerint a gondnok vagy - érdekellentét esetén - a gyámhatóság hozzájárulása szükséges (cselekvőképtelen esetén a gondnok önállóan nyilatkozik, korlátozott cselekvőképes személy jognyilatkozatát a gondnokkal együtt teszi meg, utóbbi esetben azonban a jognyilatkozat semmissége mindig relatív, tehát az eset összes körülményét gondosan mérlegelni kell), illetve a kiskorú vagy fiatalkorú helyett törvényes képviselője nyilatkozik

Bármilyen konkrét további felvetésére az ellátó egészségügyi intézménytől javasolt tájékoztatást, segítséget kérnie.

szivas # e-mail 2019.03.17. 21:06

Meg tudná valaki mondani, hogy mi a módja, miként kell nyilatkozatot tenni, és létezik-e erre szolgáló formanyomtatvány, ami kellö részletességgel kitér az esetleg elöforduló esetekre?