Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Élettársi követelés

Koriana #   2020.09.20. 19:08

Nagyon köszönöm!

rigoz # e-mail 2020.09.20. 19:05

Ha Ön állja, akár részben a temettetés költségét, illetve állta, mivel nem örököl, így az örökösöktől, többek közt a magával nem bíró özvegytől is követelheti - egyetemlegesen, tehát belátása szerint bármelyiküktől - a temettetéshez adott hozzájárulását.

Azaz Ön követelheti az özvegytől is akár a temettetésre fordított pénzét.

Erre vonatkozó végrehajtható rendelkezést fog tartalmazni a közjegyző hagyatékátadó jogerős végzése. Mely - nem fizetés esetén - közvetlenül végrehajtható, nem kell érte külön perelni sem.

De ez már egy másik téma, ugye az Ön felvetése nem erre vonatkozott, hanem hogy a fuligra nyaralója kertjében létéért perelheti-e a vélt haszonért (értéknövekedésért) az özvegy, amit az előbb már kiveséztünk. :)

Koriana #   2020.09.20. 18:56

Kedves Alfateam, ezt kifejtenéd egy kicsit részletesebben, ha kérhetnélek, mert így nem értem. Köszönöm

drbjozsef #   2020.09.20. 18:44

alfateam,

A "temetésre kötelezett" és a "temetési számlának kifizetésére kötelezett" két teljesen külön fogalom, és gyakran nem fedi egymást a kettő. Esetükben sem.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Koriana #   2020.09.20. 18:04

Köszönöm!

rigoz # e-mail 2020.09.20. 18:03

Akkor azzal nincs további teendő, rendben. :)

Hagyja rá a kedves özvegyre a hülyeségét, ha akar, pereljen, Ő fogja meginni a levét. Ezt tudom tanácsolni. :)

Koriana #   2020.09.20. 18:00

Kedves Rigoz, köszönöm!

A Nyugdíjbiztosítóhoz én jelentettem a halálesetet a halotti anyakönyvi kivonat másolatát küldtem be. Én fogom megkapni az utolsó nyugdíjat a hagyatéki után.

rigoz # e-mail 2020.09.20. 17:56

Ptk. 1:5. § (2) bek.: Saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. Ha Ő "lusta" elvinni onnét, erre alapozva nem támaszthat igényt, arra hivatkozással, hogy növeli az Ön ingatlana értékét a haszontárgy ottléte... Ha egyszer Ön kifejezetten mondta is még neki, hogy vigye el nyugodtan, Önnek nem kell, nem tartott rá igényt... Sőt igazából Öné a jog, hogy az Ő költségére eltávolítassa onnan.. Hiszen jogalap nélkül van ott maga a tárgy... Az Ön birtokán...

rigoz # e-mail 2020.09.20. 17:51

Ez hülyeség. Övé a filagória, vigye el onnét. Ha Ön nem támaszt rá igényt, akkor nem kell fizetnie semmit érte. Saját döntése, ha otthagyja... Ez esetben nincs szó semmilyen értéknövelésről...

Amúgy mit törleszt apuka utolsó nyugdíjából? Megjegyzem, hogy nyugdíj csak a halál napjáig jár, időarányosan, ezt 15 napon belül be kell jelenteni. A bejelentés elmaradásából (is fakadóan) jogalap nélkül felvett ellátást, mint kártérítést a MÁK visszakövetelheti, késedelmi kamattal növelten, erre figyeljen oda! :)

Továbbá azt a személyt, aki bejelentési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget és ezzel a hatóságot megtéveszti, a nyugdíjt folyósító hatóság - lakhely szerint illetékes megyei kormányhivatal - eljárási bírsággal sújthatja! Az eljárási bírság összege 10.000Ft-tól természetes személye esetén 500.000Ft-ig terjedhet!

Koriana #   2020.09.20. 17:38

Kedves Rigoz!

A nyaraló az én tulajdonom, a filagória annak a kertjében van. Ő azt mondja, hogy 250 ezerbe került, fizessem ki a felét, mert Ő ezzel az ingósággal növelte az ingatlanom értékét.

Koriana #   2020.09.20. 17:34

Igen, ezt megtettem, de erre azt a választ adta, hogy majd megkapom apukám után az utolsó nyugdíjat ( még nem volt hagyatéki) és abból "törleszti". Ő ezért nem támasztott igényt a ki nem fizetett nyugdíjra ( megjegyzem mind a ketten özvegyi nyugdíjat vettek fel az együttélés alatt).

rigoz # e-mail 2020.09.20. 17:33

Ha nem örökölt, nem az Öné, akkor miért kellene fizetnie érte Önnek? Pereljen aztán fizetheti a perköltséget a hülye nyomorultja...

alfateam # e-mail 2020.09.20. 17:24

Te-meg követeld tőle a temetési költséget.
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

A temetésre kötelezett

Temetésre kötelezett az - vagyis annak kell gondoskodnia az elhalt eltemettetéséről:
aki a temetést szerződésben vállalta;
akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, élettársa;
az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint;
amennyiben nincs temetésre kötelezett személy, abban az esetben közköltséges a temetés;

Koriana #   2020.09.20. 16:28

Tisztelt Szakértők!

Édesapám 7 éve élt együtt élettársával, ez alatt az idő alatt használhatták a nyaralómat. Édesapám szóbeli megállapodásunknak megfelelően fizette a nyaraló számláit ( víz, villany, gáz). Ha a fiaim 1 hetet ott nyaraltak a fogyasztást édesapámmal rendezték, kifizették. Ebből vita soha sem volt. A viszonyunk sajnos sz élettársának köszönhetően oly mértékben megromlott, hogy egy pár éve nem is beszéltünk egymással. Ennek ellenére sem vontam vissza a használatot, mert édesapám nagyon szeretett kint lenni,a mindene volt a nyaraló. Én ez idő alatt nem voltam kint, így nem láttam azt sem , hogy a kertbe egy filagória került (lebetonozva)
Édesapám júniusban meghalt.Az élettársa most perrel fenyeget, hogy a filagória árának a felét fizessem ki, mert az a közös vagyonukból lett véve.

Én semmit nem örököltem apukám után, mert mindene az élettársánál van, aki még a temetési költségekbe sem szállt be, mondván " fizessenek az örökösök".

Nem értem igazán a helyzetet. Én mint tulajdonos nem adtam engedélyt a filagória elhelyezésére, nem kértem, nekem most sem kell ( fel is ajánlottam, hogy vigye el)miért fizessek érte.

Nem szeretnék bíróságra járni, ezért szeretném kérem a véleményüket, segítségüket.