Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Bt beltag elhalálozása

Lyonee #   2020.10.26. 18:09

Köszönöm. Ez megnyugtató.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.26. 17:47

A kockázat nem az, hogy szabálytalan lenne, hanem, az hogy esetleg mégsem az lesz az örökös, akinek fizetsz.

www.kbs-ugyved.hu

Lyonee #   2020.10.26. 16:45

Köszi Sherlock neked is. Valóban nem nagy összeg, max. 2 milló lehet bruttó. Ilyen kicsi összeget érdemes letétbe helyezni, meg a vele járó cécó?!
Én vagyok az egyik örökös és a végelszámoló is.
Szabálytalanságot nem szeretnék elkövetni, de bonyolítani sem a dolgokat.

Lyonee #   2020.10.26. 16:38

Köszönöm. Az örökösök az elhunyt felesége és gyermekei, a köztük lévő bizalom és jó viszony miatt visszaélés kizárva, ha erre a kockázatra gondoltál.
Pontosan a Társ. Szerz. módosításakor tartott tagi gyűlés jegyzőkönyvében, -amit a jelen lévő ügyvéd szerkesztett és ő is aláírt- szerepel ez az utalás. "Az örökösök tudomása szerint a néhai nem készített végrendeletet. Az eljáró ügyvéd tájékoztatja a megjelenteket, hogy végrendelet hiányában a törvényes öröklés rendje szerint az örökhagyó két gyermeke és a túlélő házastárs örökli a vagyoni részesedést egymás között egyenlő arányban. Az örökösök azonban osztályos egyezséget is köthetnek a hagyatéki eljárás során."
Végrendelet biztosan nincs, és az örökösök erre a hagyatékra vonatkozóan nem akarnak osztályos egyezséget kötni.
Engem a közjegyző hozzáállása izgat, hogy nem lesz-e ebből gond. Dokumentum mindenképpen készülne az átadásról, ahol a kifizetés jogcíme is szerepelne.

Sherlock # e-mail 2020.10.26. 16:08

Nyilván a pénzmennyiségtől függ - felteszem nem túl sok -, de én elgondolkoznék egy közjegyzői letétbe történő teljesítésen, azzal zárható a végelszámolás, a végelszámoló részéről sincs kockázat, az örökösök meg a hagyatékátadóval meg tudják majd kapni a letétből a pénzt.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.26. 15:53

Szerintem ki. Nyilván nem teljesen kockázatmentes.

www.kbs-ugyved.hu

Lyonee #   2020.10.26. 14:31

Beltag halála miatt társasági szerződés módosítva lett egy Bt-ben ügyvédi tanácsra. A Bt egyszerűsített végelszámolás alatt áll. A Társasági Szerződés módosítása tartalmazza az örökösök nyilatkozatát, hogy ők az egyedüli örökösök, és nincs végrendelet.
A hagyatéki tárgyalás előtt kiadhatja-e a végelszámoló az elhunyt részére eső vagyont az örökösöknek? A Bt-nek nincs tartozása, kintlévősége, csak készpénze van és az egyszerűsített végelszámolás befejezéséhez közelít a könyvelési munkákat illetően.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.23. 11:13

Nem. 15K illeték, 3K közzétételi díj, plusz az ügyvédi honorárium.

www.kbs-ugyved.hu

Endocitozis # e-mail 2020.10.22. 20:44

Abban segíts kérlek, hogy ezt illetékmentesen lehet bejelenteni, nyomtatvány nélkül, egyszerű kérelemként?

Előre is köszi!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.20. 07:03
Endocitozis # e-mail 2020.10.19. 20:22

Kedves KBS!

De véleményed szerint egyszerű kérelemmel - még abban az esetben is ha nem került sor új beltag megválasztásra - be kell jelenteni a beltag halálát?

Előre is köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.08.04. 12:02

De bizony! Százezres nagyságrendű bírságokat osztogatnak miatta.

www.kbs-ugyved.hu

Endocitozis # e-mail 2020.08.04. 11:07

Sziasztok!

A véleményeteket szeretném kérni az alábbiakban:

Adott egy Bt. ahol meghalt a beltag. Véleményem szerint a céget nem terheli bejelentési kötelezettség a Ctv. 53. §-a (2a) bekezdése alapján, mely kimondja, hogy a természetes személyek nyilvántartását vezető szerv haladéktalanul értesíti a cégbíróságot a 38. § (3) bekezdése szerinti kapcsolati kóddal rendelkező természetes személy halálának tényéről, valamint időpontjáról.

Amenniyben szerintetek mégis terhelia céget bejelentése kötelezettség a cégbíróság irányába, akkor szerintetek mi ennek a formája, illetve illeték köteles-e?

Azt gondolom, mivel még változás a TSz-ben nem történt, hiszen nem került sor új beltag kinevezésére, ezért egy egyszerű elektronikus bejelentés elegendő lehet.

Előre is köszi a véleményetek!

Barbanya # e-mail 2019.01.31. 18:33

Köszönöm a válaszokat

oligaliga # e-mail 2019.01.31. 05:46

Lyonee

Az örökös az adózót terhelő adótartozás megfizetésére kötelezhető, a gazdasági társaság beltagja viszont nem adózóként, hanem az adó megfizetésére kötelezhető személyként felel az adótartozásért. Ezért nem örökölhető a bt. adótartozása.

Lyonee #   2019.01.30. 21:16

59. § [Az adó megfizetésére kötelezett személy]

(1) Ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg, és azt tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető

  1. az állam, a helyi önkormányzat kivételével az adózó örököse az örökrésze erejéig, több örökös esetében örökrészük arányában,

(2) Az adó megfizetésére kötelezett az állammal vagy az önkormányzattal szemben fennálló követelését az adótartozásába nem számíthatja be.

Vadsuhanc #   2019.01.30. 14:50

Köszönöm szépen a válaszod.

oligaliga # e-mail 2019.01.30. 14:42

Vadsuhanc

A beltag halála előtt keletkezett adótartozásokat nem lehet az örököstől követelni. A régi és az új Art. szerint is az adótartozás megfizetésére kötelezhető személy gazdálkodó szervezet esetén az lehet, aki a rá vonatkozó szabályok szerint szerint a társaság tartozásáért helytállni köteles. Bt. esetén a beltag.

Mivel az iparűzési adó is adó, arra is vonatkoznak a fentiek.

Vadsuhanc #   2019.01.30. 14:22

oligaliga.

Milyen adótartozásról van szó? Mert tőlem a polgármesteri Hivatal követelte az iparűzési adót elhalt apám Bt-je után.

Barbanya # e-mail 2019.01.30. 14:15

Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
Ha valaki tudná esetleg a többire a választ azt is megköszönném.

oligaliga # e-mail 2019.01.30. 10:57

KBS

Erre figyelemmel revideálom korábbi álláspontomat: a beltag örökösei felelnek a bt. tartozásáért, kivéve az adótartozást.

oligaliga # e-mail 2019.01.30. 10:49

KBS

A beltag felel a bt. vagyona által nem fedezett tartozásaiért. Az örökös az örökhagyó általános jogutódja, s mint ilyen felel az örökhagyó tartozásaiért.
Ha tehát az örökhagyó egy bt. beltagja, aki tartozik a bt. miatt, akkor az örökösre átszáll ez a tartozás.

Nem, és ezért került bele a Gt.-be, utána az új Ptk.-ba külön nevesítve, hogy a meghalt tagnak a társaságba be nem lépett örököse a tag halálától számított ötéves jogvesztő határidőn belül a hagyatéki tartozásokért való felelősség szabályai szerint köteles helytállni a tag halála előtt keletkezett társasági tartozásokért.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.01.30. 09:59

A beltag felel a bt. vagyona által nem fedezett tartozásaiért. Az örökös az örökhagyó általános jogutódja, s mint ilyen felel az örökhagyó tartozásaiért.
Ha tehát az örökhagyó egy bt. beltagja, aki tartozik a bt. miatt, akkor az örökösre átszáll ez a tartozás.
Nyugodtan fordítsd meg a gondolatmenetedet: nem az a kérdés, miért tartozna a beltag örököse, hanem az, mikor nem tartozik mégse, illetve melyek a felelőssége korlátai.

www.kbs-ugyved.hu

oligaliga # e-mail 2019.01.30. 07:39

KBS

Nem tudok olyan esetről, amikor a beltag örökösei a bt. tartozásáért felelnének.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.01.30. 07:01

(Ez nem ilyen egyszerű. Mondjuk úgy, hogy bizonyos feltételekkel és korlátokkal a beltag örökösei is felelnek a bt.-nek a vagyona által nem fedezett tartozásaiért.)

Egyébként ez a bt. már megszűnt. Csak nem vette észre.

www.kbs-ugyved.hu