hagyaték, ajándékozás, betudás


Majordomus # 2022.10.09. 20:12

Jogos,csak megbonyolitották a tulajdonviszonyokat...

Kovács_Béla_Sándor # 2022.10.09. 07:41

Ugyan. Nem is nagyon kell. Látatlanban fogadnék közepes összegbe, hogy eléri az örökrésze a köteles részét. Hiszen egyedüli nevezett örökös. (A hagyaték értékének kb. a hússzorosát kellett volna az örökhagyónak elajandékozgatnia ahhoz, hogy neki köteles részi igénye legyen.)

Majordomus # 2022.10.08. 22:41

Nehéz lesz kiszámolnia.

drbjozsef # 2022.10.08. 20:50

öröklés81,

  1. Kérni kérhetsz, de ha az örökséged mértéke eléri a köteles részt, akkor az nem jár. Ptk. 7:83.§(1).
  2. Szerintem igen, kérhetsz betudást. Te milyen köteles részt kérnél?
öröklés81 # 2022.10.07. 13:03

Hagyatéki eljáráson belül szeretnék 2 vonatkozásban tanácsot kérni.
A nagymamám idén februárban hunyt el, rám hagyva ingatlan és készpénzvagyonát más örökös említése nélkül. A megelőző
10 évben történt 2 ingatlanajándékozás a részéről.1. 2017-ben egy fél ingatlant ajándékozott külső személynek. Kérhetek köteles részt? 2. 2013-ban édesapámnak ajándékozott egy fél ingatlant. Édesapám 2017-ben elhunyt, örököse féltestvérem lett, aki
jelenleg köteles részre támaszt igényt felém (ketten vagyunk érintettek) Kérhetek-e betudást ("(2) Ha a kötelesrészre jogosult leszármazó az öröklésből kiesett, leszármazójának kötelesrészébe be kell tudni mindannak az ingyenes adománynak az
értékét, amelyet ő és a kiesett felmenő kapott")? Vagy kérhetek-e köteles részt új jogcímen?