Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


gyermekelhelyezés apánál

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.31. 19:51

Szerintem már válaszoltam. Sapienti sat.

www.kbs-ugyved.hu

alfateam # e-mail 2020.10.31. 18:54

BigChicken! Alaposan beleragadtál ebbe a szlovákiai "pletykába, nézd meg, hogy valóban igaz-e. De-hogy ennek mi köze a te helyzetedhez az rejtély.

https://e-justice.europa.eu/…302-sk-hu.do?…

BigChicken # e-mail 2020.10.31. 17:49

Nagyon köszönöm a helyesbìtèst ismèt.
Termèszetesen elhiszem, hogy önnek több a ràlàtàsa mint nekem ezèrt is tudtam az èn tapasztalatomat beleìrni a hozzászólásomba nem qpedig az önèt.
Pontosan az itt talàlható nagyobb tapadztalattal rendelkezöszemèlyek miatt bàtorkodtam itt feltenni a kèrdèsemet melyre még mindíg örömmel.fogadnék válasz miszerint:
"Egy szlovák ismerősöm mesélte, hogy náluk Szlovákiában van egy olyan törvénycikkely mely kimondja hogy ha valamelyik szülővel elköltözik a gyerek és bizonyíthatóan vele él 6 hónapon keresztül akkor automatikusan megkapja a teljes felügyelet jogát és neki ítélik a gyereket.
Magyarországon van valami ilyesmi? Vagy az hogy a gyerekeim velem élnek már 7 hónapja az számít valamit is az elbírálásnál vagy mivel lakcímük mindenük az anyuk címére szól így ér egyáltalán valamit?"
Van valami hasonló itt Magyarországon is?

Köszönöm!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.31. 12:06

Tehát az én szemszögemből helyes volt az állításom.
Nem.

De ha ragaszkodik hozzá, akkor legyen: adja át a gyerekeket az anyának, hiszen nincs mit tenni - az ön állítása szerint - úgyis az anyát jogosítják fel a bíróságok a szülői felügyeleti jog gyakorlására.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.31. 12:04

5 ismerősöm közül 4 nél az anyának ítélték a gyereket
Elhiszem. De nem azért, mert anya.

Elhiszi nekem, hogy gyakorló ügyvédként kicsit több családjogi pert látok, mint öt?

www.kbs-ugyved.hu

BigChicken # e-mail 2020.10.31. 10:02

Köszönöm a hozzászólást!
Ha ön szerint hamisat állítok akkor szívesen módosítom „ azt tapasztalom hogy” ra.
Minden nézőpont kérdése. Én a körülöttem lévő hasonló cipőben járó embertársaim története alapján jelentettem ki „hogy tudom” mivel 5 ismerősöm közül 4 nél az anyának ítélték a gyereket látszólag ok nélkül. Tehát az én szemszögemből helyes volt az állításom. Ön bizonyára több esettel találkozik ezért lehet más arányokkal találkozik. Gondoltam mielőtt megbízok egy ügyvédet tanácsot kérek ezen a fórumon. Tud esetlek valaki építő jelleggel tanácsot adni ?
Köszönöm!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.31. 09:15

de tudom hogy
Rosszul tudod. (Lehetőleg kerüld, hogy a kérdésedben állítás is legyen - pláne hamis állítás.)

Bízz meg egy ügyvédet!

www.kbs-ugyved.hu

BigChicken # e-mail 2020.10.30. 20:50

Tisztelt Urak!
Kérdéssel szeretnék fordulni a fórumhoz gyerekelhelyezéssel kapcsolatosan.
Feleségemmel hivatalosan nem váltunk el, de szétköltöztünk egymástól. A házassági vagyonközösséget ügyvéden keresztül megszüntettük és tisztáztuk annak felosztását.
A gyerekek kapcsán azonban nem tudtunk megállapodni. Egy 15 és egy 9 éves lányunk van.
Ez év március 19. el költöztem el és úgy alakult, hogy mindkét lányom velem jött, Anyukájukkal nem az igazi a kapcsolatuk. Heti váltásban igyekszünk a gyerekekkel lenni, de az anyjuknál nem hajlandóak aludni se így minden este jönnek haza hozzám. Reggelente én hordom őket iskolába is így iskolás napon suli után mennek az anyukájukhoz én meg este értük. Amióta itt vannak feleségem semmivel nem járult hozzá anyagilag az ellátásukhoz ruháztatásukhoz beiskolázáshoz, stb,
Szeretném rendezni ezt a helyzetet hivatalosan is de nem tudom mik a lehetőségeim ilyen esetben.
Egy szlovák ismerősöm mesélte, hogy náluk Szlovákiában van egy olyan törvénycikkely mely kimondja hogy ha valamelyik szülővel elköltözik a gyerek és bizonyíthatóan vele él 6 hónapon keresztül akkor automatikusan megkapja a teljes felügyelet jogát és neki ítélik a gyereket.
Magyarországon van valami ilyesmi? Vagy az hogy a gyerekeim velem élnek már 7 hónapja az számít valamit is az elbírálásnál vagy mivel lakcímük mindenük az anyuk címére szól így ér egyáltalán valamit? A lányaim velem szeretnének élni de tudom hogy a Magyar hozzáállás még mindig nagyon anyapárti. Tudnak valamit javasolni?
Köszönöm a segítséget!

biztosnem # e-mail 2020.10.24. 16:59

Köszönöm, bár nem olvasta el az előzményeket, a lényeget megkaptam. Nem a jogi része érdekel, de amit leírt, az sokat segít! Köszönöm! Ha ön ügyvéd, és csaladjoggal is tenylegesen fogalalkozik, akkor meg is bíznám mint ügyvédet a valoperemmel.

rigoz # e-mail 2020.10.24. 16:41

Védelembe vételnél a gyámhatóság a családgondozóval való együttműködést ír elő, aki erre tervet készít.

Ennek megfelelően kötelesek a szülők és a családgondozó eljárni.

Ezt a gyámhatóság hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti is.

A hatósági ellenőrzés nem hatósági eljárás, de a hatósági eljárás szabályait megfelelően kell alkalmazni.

Voltaképpen onnantól kezdve a családgondozóval kötelező együttműködni, míg előtte önkéntes, különben sor kerülhet a gyerekek kiemelésére és ideiglenes hatályú elhelyezésére.

Így lehetne összefoglalni a védelembe vétel lényegét.

Persze konkrét esetekre nézve a gyámhatóság egyéb kötelezettségeket is előírhat, amelyek teljesítése a gyerekek érdekét szolgálja. Ezek azonban adott esetre nézve állapíthatók meg és így csak egyedileg vizsgálható a jog- és okszerűségük is. Általában nincs erre külön protokoll.

Jellemzően valamennyi eljárási cselekményre idézik a feleket, azaz EL KELL MENNIÜK személyesen a gyámhatósági eljárásban.

rigoz # e-mail 2020.10.24. 16:36

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL: törvény (Ákr.) 35. § (1) bek.-e szerint:

Kérelem az ügyfél olyan nyilatkoazata, melyben joga vagy jogos érdeke érvényesítése, jogvitája eldöntése céljából a hatóság döntését vagy tény, adat igazolását kéri.

Az Ákr. 10. § (1) bek.-e szerint ügyfél az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek jogát vagy jogos érdekét az hatósági ügyben hozott döntés érinti, illetve akire nézve a hatóság nyilvántartása adatot tartalmaz.

Az előzőekből következően igen, kérhető a védelembe vétel. Más kérdés, hogy célszerű-e. A leírtak nem abba az irányba mutatnak számomra.

A kérelem elintézésének lehetséges módjai:

1. A hatóság a kérelmet visszautasítja (Ákr. 46.), ha az törvényben, jogszabályban kizárt célra irányul, illetve ha nem a jogszabályban előírt módon terjesztik elő, ha ezekhez jogszabály más jogkövetkezményt nem fűz.

A hatóság az korábbival azonos ténybeli és jogi alapon előterjesztett kérelmet is visszatuasítja, ha annak tárgyában véglegessé vált vagy a közigazgatási bíróság által felülvizsgált döntés született, feltéve, hogy a közigazgatási bíróság nem semmisítette meg a döntést és utasította a hatóságot új eljárásra.

2. Az Ákr. 47. § szerint a hatóság az eljárást megszünteti többek közt, ha:

 • a kérelmet vissza kellett volna utasítani, de ezt a kérelem előterjesztésétől számíottt 8 nap elteltével észleli
 • ha az ügyfél a szükséges nyilatkozatot felhívásra nem teszi meg és ezzel a tényállás tisztázását akadályozza
 • az ügyfél a kérelmét visszavonta és az eljárás hivatalbóli folytatásának nincs helye
 • ha az ügy okafogyottá vált
 • 6 havi szünetelést követően, ha a felek az eljárás folytatását nem kérték

3. Minden egyéb esetben a hatóság határozattal, érdemben dönt. A kérelmet elutasítja vagy annak megfelelő döntést hoz.

A hatóság döntésének rendelkező részében:

 • rögzíti kilétét
 • a feleket és jogállásukat
 • az ügy tárgyát
 • azt, hogy milyen tartalmú döntést kire/mire nézve és milyen tartalommal hoz
 • tájékoztatást ad a döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről
 • az ügyintézési határidő túllépése esetén e tény megállapítását és annak elrendelését, hogy a kérelemre indult eljárásban az ügyfél (ügyfelek) részére a hatóság az eljárásért fizetendő díjnak vagy illetéknek megfelelő összeget, ennek hiányában 10.000Ft-ot a hatóság megfizet saját költségvetése terhére és a felek az eljársi költségek viselése alól is mentesülnek

A kérelemnek megfelelő döntést a hatóság egyszerűsített, az indoklásban kizárólag a megelapozó jogszabályhelyeket tartalmazó, a jogorvoslati tájékoztatást mellőző döntést hozhat. Egyszerűsített döntésbe foglalhatók az eljárást vezető, önálló jogorvoslattal nem támadható döntések is.

A hatóság döntésének indoklása egyébként tartalmazza:

 • az alkalmazott jogszabályok felhívását
 • a megállapított tényállást, a feltárt és értékelt tényeket és bizonyítékokat, azok tartalmának rövid ismertetését
 • a szakhatóság véleményét és annak mikkénti értékelését
 • a mérlegelés szempontjait és a megalapozó körülményeket, ezek megjelölését
 • a teljes eljárásra áttérés okát
 • az ügyintézési határidő túllépése esetén az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményre vonatkozó ténybeli és jogi indoklást

Az Ákr. 50. § (1) bek. c) pontaj szerint teljes eljárásban - mivel ellenérdekű ügyfél az anyuka, ezért sommás eljárásnak nem lehet helye - az ügyintézési határidő 60 nap. Ezen határidőben kell döntsön a hatóság.

A védelembe vételi eljárásban, mint írtam alább, a szülők, a családgondozó és a gyermekek is tárgyaláson meg lesznek személyesen hallgatva, várhatóan többször is. Főleg, ha vitás kérdések vannak. És a tényállás tisztázása indokolja. Valószínű, hogy a gyámhivatal pszichológusi vizsgálatát is elrendeli az érintetteknek és környezettanulmányt készíttet.

Azt már most felejtse el, hogy pusztán azért kérje a gyerekek védelembe vételét,

Nem fog menni, vagy ha mégis, azt alappal támadja anyuka a bíróságon és végső soron csak a kárára fog válni.

A gyermekek elhelyezése Önnél csak is a bíróságtól kérhető. A védelembe vétel nem ezt célozza és nem is alkalmas erre.

A védelembe vételi eljárást a gyámhivatal, mégpedig konkrétan a gyermekek lakó-, illetve tartózkodási helye szerint illetékes járási (kerületi) kormányhivatal gyámügyi osztálya folytatja le.

Közigazgatási hatósági eljárásban a hatóság bíróság által felülvizsgálható módon dönt jogkérdésekben, melyre jogszabályban kötelezi és jogosítja fel a jogalkotó.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfeleket teljes körű iratmegismerési jog, tájékoztatáshoz való jog, ügyintézési határidőben való döntéshozatalhoz való jog illeti meg mindenekelőtt, azonban kötelezettségük jóhiszeműen eljárni, valós tényeket tárni a hatóság elé. Kötelesek a hatósággal együttműködni.

A hatóság félrevezetése bűncselekmény.

A jobb tudomása ellenére valótlan tényt állító, a hatóság eljárását akadályozó, idézésre felróhatóan meg nem jelenő vagy a hatóságot félrevezető ügyfél eljárási bírsággal sújtható.

Ezt továbbá a hatóság az érdemi döntésben az ügyfél terhére értékelheti, joggal.

A gyámhivatali eljárás illetékmentes. A gyámhivatal eljárásában felmerült saját költségeiket a felek maguk viselik.

biztosnem # e-mail 2020.10.24. 16:16

Kedves Rigoz, köszönöm. Szülőként kezdeményezhetem a védelembe vételt? Ha igen, s elindul az eljárás: konkrétan ki folytatja azt le és milyen módon? Ok, hogy kiket hallgatnak meg, de maga az eljárás menete az, ami érdekel. Ha védelembe veszik a gyermekeinket, konkrétan mi és hogyan történik?
Köszönöm!

rigoz # e-mail 2020.10.24. 16:01

@biztosnem:

A védelembe vétel elrendelésére irányuló eljárás közigazgatási hatósági eljárás.

Ezen eljárásban a gyámhivatal a szülőket, a családsegítőt és a gyermekeket is meghallgatja, tárgyalást tart.

Hatályos nyilatkozatot - a jogorvoslati és az eljárást megindító kérelmen túl - csak személyesen lehet tenni szóban vagy írásban benyújtva.

A védelembe vételi eljárás rendszerint valamely jelzőrendszeri tag jelzése alapján indul és hivatalból folyik.

Viszont a védelembe vételre önmagában a válás nem szolgáltat alapot.

Védelembe vételre a kiskorú lelki-testi-egészségi fejlődésének valamely okból való közvetlen vagy közvetett veszélyeztetettsége adhat okot.

Éppen ennek fennállását vizsgálja eljárása során a gyámhivatal.

A gyámhivatal a védelembe vételt elrendelő határozatban alapvetően kötelezően írja elő a családsegítő szolgálattal való együttműködést. Ezzel a gyámhivatal eljárása (egyelőre) lezárul. A felülvizsgálat határozatban megjelölt időpontjában azonban a gyámhatóság hivatalból újabb hatósági eljárást indít. Ha ok merül fel akár azonos vagy hasonló jellegű eljárásra hamarabb, akkor hamarabb indul megfelelő tárgyú eljárás.

És meghatározza, hogy mikor kell felülvizsgálni a védelembe vétel feltételeinek fennállását.

A védelembe vételi eljárást megszüntető végzés vagy a védelembe vételt elrendelő határozat ellen - illetve kérelemre indult eljárásban a kérelmet elutasító határozat - a közléssel véglegessé válik, ellen fellebbezésnek helye nincs.

Az ügyfelek - azaz a szülők - a döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül a lakhelyük szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási pert indíthatnak. A keresetben jogszabálysértésre hivatkozva a döntés megsemmisítése kérhető. A kerestet papír alapon, 3 teljes bizonyító erejű magánokirati példányban kell eljuttatni a gyámhivatalhoz ajánlott levélben vagy személyesen benyújtva, illetve az Ügyfélkapuval rendelkező fél azt az IKR-rendszeren át (hiv.: e-kormanyablak.kh.gov.hu) is benyújthatják. A bíróság az ügyben tárgyaláson kívül dönt, azonban a keresetben a felperes tárgyalás tartását kérheti. A per során a keresetet előterjesztő fél bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, ennek keretében többek közt a döntés halasztó hatályának elrendelése is kérhető. Az azonnali jogvédelem kérdésében a bíróság 15 napon belül, tárgyaláson kívül dönt. Hiánypótlásnak e körben nincs helye.

A gyermekek elhelyezéséről viszont fő szabály szerint perben, a bíróság dönthet.

A gyámhatóság csak ideiglenes hatályú elhelyezésre jogosult és e körben van hatásköre dönteni.

Azonban azt megelőzi a védelembe vétel a rendkívül súlyos esetek kivételével.

biztosnem # e-mail 2020.10.24. 15:46

Jogi kérdésem lenne: nincs még beadva a válókereset, csak családsegítőnél vagyunk egyelőre (asszonykám így akar előnyt kovácsolni majdani válás és gyermekelhelyezési per során, lásd lentebb). Ha a gyermekeink lelki fejlődésének érdekében kezdeményezem a gyámhivatalnál a védelembe vételt, akkor :
1, maradunk-e a családsegítőnél, párhuzamosan folyik- e a az önként kért segítség és a gyámhivatali eljárás?
2, ha elindul a gyámhivatalnál a védelembe vétel és el is rendelik, azt a gyámhivatal bonyolítja?

Azért kérdezem, mert városunkban a család- és gyermekjóléti központ majdhogynem egy cég azzal, akit a gyámhivatal ki szokott jelölni az eljárás lefolytatására, de nem tudom pontosan, hogyan zajlik a gyámhivatal eljárása.

Remélem értelmezhető a kérdés, nem vagyok jogász, csak próbálok eligazodni a bürokráciában.

Köszönöm!

biztosnem # e-mail 2020.10.22. 14:14

Mindazoknak, akik a családsegítőnél az igazukért küzdenek: ne hagyjátok magatokat, ha azt tapasztalják, hogy kitartó vagy és nem ellenük, hanem a gyermekeidért küzdesz, miattuk írsz panaszt, beadványt, akkor lehet változtatni a hozzáállásukon! Személyes tapasztalat, bár nem hittem benne, hogy sikerül. Sok erőt hozzá!

biztosnem # e-mail 2020.10.11. 13:40

Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, mint ahogy írtam, elfogult a családsegítő. Nem hiszem, hogy mb ügyvéddel ott megint csak népszerű lennék, ügyvéd a bírósághoz kell.

Köszönöm a beszélgetést

drbjozsef #   2020.10.11. 11:56

biztosnem,

Nem voltam ilyen helyzetben, és meg is értelek, ha tényleg hátrány ér a helyzet miatt, én csak arra reagáltam, amire KBS is : „panaszokkal, beadványokkal bombázom őket folyamatosan

Ezt te írtad. Ez nem feltétlenül az, ami előre viheti az ügyedet szerintem. De őszintén megmondom, ezen kívül, vagy amit alattam KBS írt, nekem sincs más ötletem.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.11. 09:01

Megbízni egy ügyvédet, és hallgatni rá. (És egyébként is hallgatni, csak a kérdésekre válaszolni, röviden, tényszerűen; lehetőleg "igen/nem/nem tudom" vagy számok, nevek dátumok, mennyiségek.)

www.kbs-ugyved.hu

biztosnem # e-mail 2020.10.11. 08:36

drbjozsef:

Ha volt már hasonló helyzetben, esetleg ügyfele, akkor hogyan érték el, hogy ne csak elmondhassa, hanem meg is hallgassák a családsegítőnél mint ügyfelet? Ha beadványban leírom és megküldöm azt, amiről hiába beszélek bent, esélyesebbnek látom, hogy foglalkozzanak is vele. Ha sérül a Gyvt szerinti egyenlő bánásmód elve, és ez igazolható, mi mást tehetek, mint hogy panaszt nyújtok be ez ellen? Avagy tűrjem és pitizzek a feleségem barátnőjének a barátnőjénél, aki történetesen az a családsegítő, akihez "véletlenül" kerültünk? Mi a megoldás az ilyen helyzetre Ön szerint? Tényleg érdekel a véleménye, a kritikát, ha építő jellegű és nem csupán negatív véleményt tartalmaz, megköszönöm, mert egyelőre ebben a helyzetben nem látok más eszközt, mint papíron, nem pedig személyesen előadni azt és amit az aszszony művel a családsegítő támogatásával.

drbjozsef #   2020.10.10. 19:13

biztosnem,

Tényleg az a célod, hogy meghallgassanak? Ez jó, ezzel speciel jó úton haladsz, végülis sikernek könyvelheted majd el. Mondjuk nem raktad magasra a lécet. Mert mondjuk, ha az lenne a célod, hogy ne az anyuka pártját fogják, akkor kurva kontraproduktív amit művelsz, ez még kívülről is elég evidensnek tűnik. Meghallgatnak, aztán kiröhögnek ésvagy bosszankodnak, de hogy akkor is ellened döntenek majd, ha igazad lenne, az hótziher. De hát te tudod, mi a fontos, és mi a "cél".

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

biztosnem # e-mail 2020.10.10. 16:25

Igen, az a cél, mert talán ezzel elérem, hogy meghallgassanak engem is. Pl, amit elmondok a családsegítőnek, azt nem irja le, ezért külön beadványt küldök neki ajánlottam, amiben leírom azt, amit ő nem volt hajlandó, nehogy meg kelljen vizsgálnia anyuka dolgait.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.09. 16:38

panaszokkal, beadványokkal bombázom őket folyamatosan
Fognak érte szeretni.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.09. 16:37

Persze, persze...

www.kbs-ugyved.hu

biztosnem # e-mail 2020.10.09. 16:36

Sziasztok, hasonló cipőben járok, mint 2 gyermek apukája és hasonlóak a tapasztalataim a családsegítővel. Abszolút az anya pártját fogják, meg sem hallják, amit elmondok. Én emiatt most azt csinálom, hogy panaszokkal, beadványokkal bombázom őket folyamatosan, hogy elvegyék a jelenlegi elfogult, részrehajló családsegítőtől az ügyet. Mindezt a 97. évi XXXI tv alapján. Egy próbát megér annak, aki hasonlóan elfogultságot tapasztal. Talán megunják, ha ellehetetlenítjük az elfogultságukat. Sok erőt mindenkinek, aki a gyermekeiért küzd.

biztosnem # e-mail 2020.10.09. 16:35

Sziasztok, hasonló cipőben járok, mint 2 gyermek apukája és hasonlóak a tapasztalataim a családsegítővel. Abszolút az anya pártját fogják, meg sem hallják, amit elmondok. Én emiatt most azt csinálom, hogy panaszokkal, beadványokkal bombázom őket folyamatosan, hogy elvegyék a jelenlegi elfogult, részrehajló családsegítőtől az ügyet. Mindezt a 97. évi XXXI tv alapján. Egy próbát megér annak, aki hasonlóan elfogultságot tapasztal. Talán megunják, ha ellehetetlenítjük az elfogultságukat. Sok erőt mindenkinek, aki a gyermekeiért küzd.