Köteles rész


drbjozsef # 2021.07.16. 12:56

Peter_HG,

A Ptk.7:76.§ szerint a kötelesrészi igény 5 év alatt évül el.
Nem kell azt érvényesítened a hagyatéki eljárásban, de érdemes bejelenteni.

Ha arra számítasz, hogy a végrendelet szerint nem leszel örökös, de jogosult leszel kötelesrészre, akkor arra kell figyelned, hogy az örökhagyó valamennyi vagyontárgya be legyen jelentve a leltárba. Ide tartozik a halála előtti 10 évben bárkinek ingyenesen juttatott adomány (ajándék, ami meghaladja a szokásos mértéket), illetve ide tartozhat olyan vagyontárgy is, amely a házassági vagyonközösség részét képezi, de csak a túlélő házastárs nevén van (mondjuk egy közösen vett autó, ami édesanyád nevén van).

Amiről tudsz, azt jelentsd be, nyilván a jelentősebb (jármű, ingatlan, értékes ingóság), főleg nyilvántartott dolgot érdemes elsősorban.
Ami más ingóságot már magukévá tettek a rokonok, arról nagy eséllyel lényegében lemondhatsz.

Peter_HG # 2021.07.16. 10:32

Üdvözletem!

Édesapám meghalt,
örökösök: édesanyám, testvérem és én.
Mindenki nagykorú.
Sajnos pár éve (3-5) viszonyom megromlott szüleimmel és testvéremmel.

Hol tart az ügy:

Város jegyzője nevében a hagyatéki ügyintézőtől kaptam levelet, "Hagyatéki ügy" címmel, melléklete a "hagyatéki leltár adó- és értékbizonyítvány".

Van végrendelet, tartalmát nem ismerem,
"A közjegyzői levéltár a végrendeletet kizárólag a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyzőnek adja ki.”"

A levél tartalmaz, kézhezvételtől számított 8 napon belüli bejelentés lehetőségét:

"A Hetv. 31/A (2) bekezdése alapján felhívom a figyelmét, hogy jelen levél kézhez vételét követő 8 napon
belül jelentse be, ha további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a leltárban.

A Hetv. 31/A (3) bekezdése alapján felhívom a figyelmét, hogy kötelesrész iránti igénye esetén a
kötelesrész alapjának számításához szükséges vagyontárgyat 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyző
felé."

Kérdéseim:
Csak kizárólag most, a megadott határidőn belül tudom megtenni a bejelentéseket?
Esetleg később van-e rá lehetőség, ennek van-e további anyagi vagy más vonzata?

Mivel viszonyom megromlott szüleimmel és testvéremmel, ismerősöktől tudom, megpróbálnak kizárni az öröklésből, vagy részemet a lehető legkevesebbre csökkenteni.

Mit tudok ennek ellentételezésére tenni?
Mik a szokásos, vagy épp nem szokásos, de etikus lépések.

Köszönöm a segítséget

Üdvözlettel
Péter

carlos44 # 2021.07.13. 17:53

Kizárólag ketten vagyunk örökösök,de még így is inkább elengedem a dolgot, köszönöm a segítséget.

carlos44 # 2021.07.13. 17:43

Nem, nincs másik örökös, köszönöm a segítséget, elengedem a dolgot.

drbjozsef # 2021.07.13. 17:03

Igen, ha a régi Ptk hatálya alá tartozik, akkor az örökrészed fele a köteles rész, vagyis kicsit magasabb összeg.
Illetéket nem kellene fizetned, mint egyenesági rokon illetékmentesen örökölsz, ily módon a köteles részed is mentes az illeték alól.

(Ketten vagytok testvérek kevés, nagymamának nem volt a szülőtökön kívül gyermeke, aki él, vagy akinek leszármazója él? Ha van, ő is örökös lehet)

carlos44 # 2021.07.13. 15:16

Persze nem érdemes pereskedni, én nem számoltam a haszonélvezeti jogom értékével, köszönöm a segítséget.

carlos44 # 2021.07.13. 14:34

Köszönöm a választ, igen ketten vagyunk testvérek, annyi van hogy 2012 a végrendelet a közjegyző szerint akkor 1/4 rész lenne a köteles rész, de gondolom illetékfizetési kötelezettségem is keletkezne ha részemre kifizetés történne?

drbjozsef # 2021.07.13. 13:39

carlos44,

Még kérdeznem kellett volna hogy a végrendelet nélkül hogyan alakult volna a törvényes öröklési rend.
Te és a testvéred lenne a két törvényes örökös, ha nem lenne végrendelet?

Csak azért kérdeztem, hogy érdemes-e ezzel foglalkoznod.
A haszonélvezeted értéke, amit örököltél az Itv. szerint 2.2M forint.
A 15M földekből ha a fentiekre igen a válasz, a felét örökölted volna, annak a harmada lenne a köteles részed, vagyis 2.5M forint. Köteles rész csak annyiban jár, amennyit az általad ténylegesen örökölt rész nem ér el, vagyis még 300.000 Ft-ot kérhetnél a testvéredtől. Érdemes annyiért akár pereskedni is?
Ha több törvényes örökös lenne, akkor meg feltehetőleg nem is vagy már jogosult köteles részre, mert többet örököltél a végrendelet alapján, mint a köteles részed lenne.

carlos44 # 2021.07.13. 12:35

Az ingatlan értéke 5.5millióban van meghatározva, 46 éves vagyok.

drbjozsef # 2021.07.13. 06:52

carlos44,

Nem nagyon. Jogerősen lemondtál róla - ha nem tudod mi az, nem kell lemondani róla. Előbb gondolkodás, aztán cselekvés. Tanulópénz.

Egyébként : az ingatlannak mennyi volt az értéke a hagyatéki végzés szerint, és hány éves vagy Te?

carlos44 # 2021.07.12. 18:18

Üdv! Segítséget kérnék, hogy nagyanyám végrendeletet írt amely szerint a tulajdonában lévő földeket testvéremre, míg házát dédunokájára hagyja a haszonélvezeti jogomal, a hagyatéki tárgyaláson lemondtam a köteles rész iránti igenyemről ami aznap jogerőre emelkedett, kérdezném van valamilyen jogorvoslat, mert 15 millió értékű földről van szó, nem ismertem a köteles rész fogalmát.Köszönöm.

drbjozsef # 2021.06.08. 18:15

jupi000,

A köteles rész alapjához hozzászámít az, amit az örökhagyó a halála előtti 10 évben ingyenesen juttatott.

A köteles részi kötelezett elhunyt, de a lányai a jogutódok, igen, nekik helyt kell állniuk.

De ez csak akkor lesz így, ha az ajándékozó 1-1,5 éven belül (az ajándékozás után 10 éven belül) elhunyna. Utána már nem számítanak a köteles rész alapjába az ingatlanok.

(Illetve, a köteles rész is csak akkor jár, ha a jogosult örökrésze nem éri el azt. Ami esetedben a törvényes rész fele lenne, mert a 2012 ajándékozás miatt még a régi Ptk. szerint kell számolni.)

jupi000 # 2021.06.08. 17:01

Tisztelt Jogászok!
Az anya 2012. évben ajándékozási szerződéssel egyik fiának ajándékozott kettő lakóingatlant. Több mint 10 millió Ft -ot kp.-ben is elajándékozott ennek a fiának, és az ő kettő lányának. Ez a fia sajnos a közelmúltban, 71 éves korában elhunyt. Az anya jelenleg idősotthonban él. Az anya halála után a kisemmizett fiú igényt tarthat a köteles részre az ingatlanok és a kp. után? Az örökös lányok, akik kp.-vel megajándékozottak, az ingatlanok után is kötelesek a kötelesrészért helytállni, azaz megfizetni a kisemmizett gyermek számára járó kötelesrészt?
Köszönöm a válaszukat.


jupi

Kovács_Béla_Sándor # 2021.06.01. 16:50

Nem kell bizonyítani,
De, vita esetén kell.

zsik21 # 2021.06.01. 16:07

Lenne egy olyan kérdésem végrendelettel kapcsolatban, hogy ha az örökhagyó beleírja a végrendeletbe, hogy a törvényes örökös már korábban kapott a köteles résznek megfelelő vagy annál magasabb összeget, akkor nem jár a köteles rész? Nem kell bizonyítani, pl. bankszámlára utalással vagy átvételi elismervénnyel? Vagy majd utólag két tanu igazolhatja, hogy az örökhagyó azt mondta, hogy adott? Mert ha így van, akkor ezzel nagyon vissza lehet élni, bárkit ki lehet hagyni.

drbjozsef # 2021.05.30. 15:11

Igen azt hiszem ez így rendben van.

Igaz, nem lesz haszonélvezet az ingatlanon, hiszen 1/1 tulajodnos lesz az özvegy, de esetedben a kérdés lényegében annyi, hogy amit "örököltél volna, annak a fele jár köteles részben", márpedig ha nincs végrendelet, és te örökölted volna a tulajdonrészt, akkor azon rajta lett volna a haszonélvezet (ami ezek szerint már rajta volt eddgi is, de mindegy, mert azt az özvegy haszonélvezeti jogával terhelten örökölted volna, ha ez az utolsó közös lakásuk volt), tehát azzal csökkenteni kell a forgalmi értékét, és az lesz a "tiszta" értéke.

Domika0727 # 2021.05.30. 14:27

Nem, az özvegyi jog nem lett megváltva. Az özvegy szerint, a "hagyaték értékét" kell csökkenteni a köteles rész alapjának kiszámításakor az özvegyi jog értékével, így kapjuk a "hagyaték tiszta értékét", majd e csökkentett összeg ötven százaléka a kötelesrész. A 3 mFt után számított 1,5 mFt hegyett (3 mFt - 1,5 mFt özvegyi haszonélvezet értéke)=1,5 mFt X 50%, azaz 750 eFt. Az özvegyi jog nem lesz megváltva, hiszen a másik félingatlanrész az övé, ennek pedig végrendeleti kizárólagos örököse. Biztos én nem voltam érthető, de így talán egyértelmű a kérdés: mennyi is a köteles rész?

drbjozsef # 2021.05.30. 13:54

Domika0727,

A hagyaték tiszta értéke, vagyis igen, a haszonélvezet értékével csökkentett értéke az ingatlanrésznek, és igen, ilyen esetben a régi Ptk. szerinti 1/2 rész jár neked.

De mit jelent az „özvegyi jog megváltásával csökkentett” fogalom nálad?
Úgy érted, az "özvegyi jog értékével csökkentett" ?
Vagy megváltásra került a haszonélvezeti jog?

Domika0727 # 2021.05.30. 10:40

Elhunyt édesapám hagyatékának megállapított értékbiz. szerinti értéke 3 mFt (lakás 50%). A végrendeleti örökös özvegy állítása szerint engem kötelesrészként az özvegyi jog megváltásával csökkentett (egy gyerekrész, azaz 50%) "hagyaték tiszta értéke" után illet meg a régi Ptk. szerinti 50 % kötelesrész (a végrendelet az új Ptk. hatályba lépése előtti). Igaz-e ez? Előre is köszönöm válaszát!

Buksi07 # 2021.03.14. 09:19

Köszönöm.

drbjozsef # 2021.03.13. 10:52

Buksi07,

Nem jár.

Köteles rész az örökhagyó leszármazójának, házastársának, és - bizonyos feltételek esetén - a szülőjének jár.

Neked, mint unokaöccsnek, sajnos nem.

Buksi07 # 2021.03.13. 06:42

Tisztelt Fórumozók!

Szeretném a segítségüket tanácsukat kérni az alábbi előttem álló hagyatéki ügynek.
Édesapám 1998-ban meghalt. 5 Nővére vol akik közül már mindenki elhalálozott. Az utolsó nővére tavaly októberben halt meg. Gyermeke nem volt. Az Önkormányzat elküldte a hagyatéki leltárt. Az örökösök az elhunyt testvérének a gyermekei (köztük én és még három unokatestvérem). A pontos leltárt még nem tudom mert az értékpapír számlának az összegét még nem küldte el a bank. Volt egy háza Budapesten amit az egyik örökös gyermekeinek ajándékozott 2020.03.30-án amit el is adtak még 2020.08.30-án. A kérdésem a következő. Az elajándékozott ingatlan után igényt tarthatok-e köteles részre ha az nem az örökösök valamelyikéhez került hanem annak gyermwkeihez? Ha igen ezt hol kell jeleznem?
Köszönöm válaszukat.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.03.12. 20:14

Másik fia jogosult-e köteles részre,
Jogosult lehet. Ha meghal az örökhagyó. És az ajándékozást követő 10 évben belül hal meg. És az amihez a jogosult a hagyatékból egyébként jut, nem éri el a köteles része értékét.

Szomorú örökös # 2021.03.12. 20:06

Az elhúnyt felesége 15 éves kiskorú gyemekével lakik a a lakásban, ahol az Édesanya holtig tartó haszonélvezettel rendelkezik és a mentők onnan vitték kórházba.

Na az lesz majd szerintem örökség tárgya és akkor az özvegy eltolhatja a biciklit, ha azt megítélik, mint hagyaték. Mehet a nyaralóba, ahol az özvegy férje ajándékozással tulajdonos lett.

Merti741 # 2021.03.12. 19:24

Tisztelt Válaszadó!

Nagyon szépen köszönöm a választ. Vaóban nem etikus a köteles részről beszélni.

Az özvegy reszéről viszont helytálló a kijelentés, hogy a kórházban lévő ajándékozó Édesanyáról a másik fia gondoskodjon, aki tulajdonképpen ki lett zárva az örökségből az ajándékozás miatt?

Én ezt el tudom fogadni, ha ilyen a törvény.