Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


névváltoztatás

monalisa1 #   2009.11.16. 17:47

Ez nem "rákényszerítés" valamire ami szándéka ellen való hanem egyszerűen nincs joga a továbbiakban xy nevét viselni - nem a gyermeke!

A kedves anyukáról hadd ne mondjak valamit...

karell # e-mail 2009.11.16. 17:30

Na de a gyermek továbbra is az apa "F.Gy." nevét akarja viselni!
Itt az a kérdés, hogy rákényszeríthető-e a 14 éves fiúra a névváltoztatás, hogyha az anya nem akarja a névváltoztatást csak az id. F.Gy., aki nem a biológiai apa!?
Ugye a "szülők" házasok nem voltak, csak élettársi viszonyban voltak!
Továbbra is a kérdésem az, hogy rá lehet e a 14 éves fiút kényszeríteni a névváltoztatásra!

Köszönettel: Karell

monalisa1 #   2009.11.16. 16:55

Mível a bíróság jogerősen megállapította, hogy nem F.Gy. az édesapád, így jogosan sérelmezi, hogy a továbbiakban ne viseld a nevét.

Lehetőségek: anyai vezetéknév, biológiai apa vezetékneve, illetve tetszőleg választott név felvétele - de az nem lehet F.Gy.

Az összes létező igazolványt ki kell majd cseréltetni.

"Mona"
laikus hozzászóló

karell # e-mail 2009.11.16. 09:14

Üdvözletem!

Jogi házifeladatom elkészítéséhez kérnék segítséget, mert nem igazán találtam ilyen ügyre precedenst! (Nem jog hallgató vagyok, tehát kérem ne nézzenek hülyének) :)) Az évszámok a "múltat" tükrözik, ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert akkoriban még lehet, hogy mások voltak az erre vonatkozó jogi szabályok!

Az eset és kérdés:

György 14 évvel ezelőtt, 1982-ben született, anyja P.M. Az anya a gyermek fogamzási idejében élettársi kapcsolatban élt F.Gy.-vel, a férfi a gyermeket teljes hatályú elismerő nyilatkozatával magáénak ismerte el.
Később az apaság vélelmének megdöntése iránt per indult. Az apaság vélelmének megdöntése eredménye alapján meghozott jogerős ítéletével megállapította, hogy a gyermek apja nem F.Gy. A kiskorú gyermek neve egyébként szintén F.Gy.

Egy másik peres eljárásban a kiskorú F.Gy. - törvényes képviselője útján- azt kérte, hogy a bíróság az apaságot megdöntő ítéleti rendelkezés ellenére jogosítsa fel őt a korábbi, F. családi név viselésére. Az alperes, id. F.Gy. a kereset teljesítését ellenezte.

A kérdés: El lehet-e venni a nevet, rákényszerítve, hogy mostantól már másképpen hívjanak?

Segítségüket előre is köszönöm!
Tisztelettel: Karell

Agapimu # e-mail 2009.10.29. 14:36

Kedves Anetta!

Köszönöm válaszod,de a pert még így is vállalnám.Mivel grúz az apuka és Cipruson él,ezért valóban kicsit macerás,de mivel ott nagyon kemények a családjogi törvények talán nem lesz oly nehéz.Mivel a gyámhatóságon vannak a papírok nem lesz nehéz megdönteni az apaság vélelmét,és van DNS teszt is,ami mindenképp pozitív lesz.Az apuka elismeri a gyerkőcöt,csak "nem meri"aláírni a papírt,mert akkor vállalnia kell a "következményeket".De nekem elég,ha fiktív apaként szereplhetne a neve.

Sz.Márton #   2009.10.29. 13:22

Ezt az 1982. évi 17. tvr. szerint idézett részt pedig a hivatalos néváltoztatás során, a polgármesteri hivatalban történő ügyyintézéshez kell konkrétan figyelembe venni, minden érintettnek:

A születési név megváltoztatása

28. § (1) Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását - kérelmére - az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

(2) Kiskorú gyermek születési nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti.

(3) Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő.

Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy - amennyiben a korlátozás a névváltoztatás jogát is érinti - csak gondnokának hozzájárulásával kérheti születési nevének megváltoztatását.

(4) A szülő családi nevének megváltoztatása - ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri - kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is.

(5) Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

(6) A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név felvételét - különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet engedélyezni.

(7) Amennyiben a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

28/A. § (1) A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és érvényességi idejét;
  2. amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
  3. a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési nevét) személyi azonosítóját annak hiányában születési idejét;
  4. a kérelem indokolását;
  5. nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési vagy házassági - nevét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e.

(3) Születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.

(5) Névváltoztatásról az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter okiratot állít ki. A névváltoztatási iratok nem selejtezhetők, őrzésükről és nyilvántartásukról az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

(6) Akinek a névváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezte, az új nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni.

(7) A névváltoztatás anyakönyvi bejegyzését az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter rendeli el.

(8) A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési határideje - ha törvény eltérően nem rendelkezik - 60 nap.

(9) Amennyiben a kérelem hiányosan érkezik, a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül kell kibocsátani.

szevi # e-mail 2009.10.29. 13:19

Az egyszerűség kedvéért választottam ezeket a neveket, illetve azért, mert a valódi nevünket nem akartam leírni.

Köszönöm szépen a válaszát.

Sz.Márton #   2009.10.29. 13:09

Kedves Szevi!

A családjogi törvény elviekben engedi, csak ilyen egyedien hangzó értelmében, ellentétre utaló variációban, érdemes a gyerek jövőjére is gondolni, vajon nem fogja ez zavarni a késöbbiekben őt? (Nagy-Kiss)

/Idézet a törvényből:/

"42. § (1) A gyermek - szüleinek megállapodása szerint - apjának vagy anyjának családi nevét viseli. A házasságban élő szülők valamennyi, a házasság fennállása alatt született közös gyermekének csak azonos családi neve lehet. Közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös házassági nevét viselheti. A saját nevüket viselő szülők megállapodása alapján a gyermek az apa és az anya családi nevét együtt is viselheti. A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet.

(2) Ha nincs olyan személy, akit a gyermek apjának kell tekinteni, a gyermek az anyja családi nevét viseli mindaddig, amíg a képzelt apát az anyakönyvbe be nem jegyezték. Az anya a képzelt személy apaként való bejegyzésére irányuló eljárás során bejelentheti, hogy a gyermeke továbbra is az ő családi nevét viseli.

(3) A gyermek utónevét a szülők határozzák meg.

(4)"

szevi # e-mail 2009.10.29. 13:02

Köszönöm a gyors válaszokat!

Sz. Mártontól kérdeznék:
azt írja, ha a házas nevünk nem Nagy-Kiss (az igazi nevünk nem ez), akkor a gyerek se legyen az – Miért? Ennek törvényi akadálya van, vagy ne legyünk hárman háromféle néven?
Azért gondoltunk erre, hogy a gyereknek hátha így egyszerűbb lesz „átszokni” az új nevére, hogy a régiből is marad valami.

A gyereknek rendezett a családi jogállása, az édesapjával – aki a születésekor az apasági elismerő nyilatkozatot megtette - szeretnénk összeházasodni.

Szerencsére nem veszünk részt a tanúvédelmi programban.

Sz.Márton #   2009.10.29. 11:36

Tisztelt Szevi!

A gyerek névváltoztatással, már gond lesz, ha a házas nevük nem Nagy-Kiss, akkor a gyerek se legyen az!!!

Javaslom tanulmányozzák az 1982. évi 17. tvr-t, ami alapján, többek között a családjogi törvényt is figyelembe véve elvégzik a névváltoztatás technikai lebonyolítását az illetékes önkormányzatnál.

Gondolom, nem vesznek részt a tanúvédelmi programban és a 2001. évi LXXXV. törvény 23.§ miatt lehetne esetleg így a névváltoztatást megtenni.

anetta # e-mail 2009.10.29. 11:31

Kedves Agapimu!

Egy kicsit bonyolultan írtad le a kérdésed. Ha jól értem a gyerek vér szerinti apja nem kiváncsi a gyerekre, és egy másik férfi van a gyerek apjaként anyakönyvezve (az ő családi nevét viseli a gyerek is). Ebben az esetben az apát csak úgy lehetne töröltetni az anyakönyvből, ha az apaság vélelmét bíróság megdöntené (elég macerás eljárás). A gyerek családi nevét névváltoztatási eljárásban lehetne megváltoztatni (de az apa marad az aki most be van jegyezve). Ha a vér szerinti apa megtudja, hogy az ő családi nevére lett megváltoztatva a gyerek neve, könnyen beperelhet téged miatta.

anetta # e-mail 2009.10.29. 11:21

Kedves Szevi!

Lehetséges a névváltoztatás abban a formában ahogyan szeretnéd. Apa+Anya hozzájárulása is kell (anyakönyvvezetőnél kell aláírni a nyomtatványon). Ügyintézési határidő 60 nap, szerintem minél előbb be kellene adni a kérelmet, az esküvőt sem kell megvárni vele.

szevi # e-mail 2009.10.29. 10:49

Tisztelt Fórumozók!

Remélem, valaki tud nekem segíteni!
A kisfiam születésekor az én családi nevemet kapta. Édesapja nem élt velünk, apasági nyilatkozatot tett. Rendszeresen járt hozzánk, a gyerek apjaként ismerte, szerette. 2,5 éves volt a fiunk, amikor úgy döntöttünk, hogy összeköltözünk. Azóta eltelt néhány év, szeretnénk összeházasodni, és szeretnénk a gyerek nevét is megváltoztatni.

1. A következő formában lehetséges-e?
Párom: Kiss Péter, az ő neve nem változna.
Én: Nagy Katalin, házasságkötés után: Kissné Nagy Katalin
Gyerek: Nagy Péter, névváltoztatás után: Nagy-Kiss Péter.
2. Mennyi idő, amíg jóváhagyják a gyerek névváltoztatását? Szeptemberben iskolába megy, és szeretnénk, ha addigra megszokná az „új” nevét.
Előre is köszönöm a válaszokat.

Szevi

Agapimu # e-mail 2009.10.29. 10:29

Üdvözlök mindenkit!

Nekem olyan kérdésem lenne,hogy ha meg szeretném változtatni a gyermekem nevét(most nem a vérszerinti apa nevét viseli),és fiktív apaként szeretném megjelölni a vérszerinti apát,h a gyerek legalább a nevét viselhesse(mert tartásdíjat nem kapok úgysem), az lehetséges-e?Akinek a nevén van annak nincs is ellenére,h levettesem a nevéről.
Aki tud kérem segítsen.

anetta # e-mail 2009.10.26. 14:00

Kedves Sagit és Hozozazo!

A kiskorú gyermek névváltoztatásához szükséges az apa hozzájárulása is. Ha elváltatok akkor is kell az apa beleegyező nyilatkozata. Csak abban az esetben lehet eltekinteni ettől, ha a bíróság megszüntette az apa szülői felügyeleti jogát. Az nem lényeges, hogy a gyermeket nálatok helyezte el a bíróság a válás után, ha az apa szülői felügyeleti jogát nem vonták meg.

sagit # e-mail 2009.10.21. 06:02

Ha a gyermek még kiskorú és az apja nevét viseli akkor azt csak az apa tudtával és beleegezésével lehet megváltoztatni...

hozozazo # e-mail 2009.10.20. 21:38

Szeretném megkérdezni,hogy levetethetetem e a gyerekem nevét egyedül,ha elváltunk.Jelenleg X.y.z nek hívják,az y szeretném levetetni,megtehetem e?

Réki # e-mail 2009.10.19. 10:27

Kedves Anetta,

nagyon szepen koszonom a valaszat, nagyon sokat segített.
Remelem, hogy az anyakonyvezetovel is sikerul megbeszelnem, habar idaig lehetetlen volt.

Minden jot es millio koszi,
Reki

anetta # e-mail 2009.10.09. 13:02

Kedves Réki!

Először azt kellene tisztázni, hogy az állampolgárságod szerinti államban milyen névviselési formát fogadnak el. Pl.: Romániában nem ismerik a nálunk használatos -né toldatos formát /Kovácsné/ ezért ha román állampolgár nálunk így veszi fel a házassági nevét, a román hatóságok azt nem tudják majd elfogadni és ott fog problémát okozni az ügyintézés során (útlevél,igazolványok). Abban igaza volt az anyakönyvvezetőnek, hogy kevés lehetőség marad, de a döntés teljes mértékben rád van bízva.
Példák: Kiss Mária és Nagy István házasságakor: Kiss Mária, Nagy Mária, Kiss-Nagy Mária, Nagy-Kiss Mária
Ez egyébként nem névváltoztatás (mivel a születési neved nem változik), hanem házassági névviselés. Így házasságkötés után megmarad a születési neved és lesz egy házassági neved is.

Sz.Márton #   2009.10.07. 16:55

Idézet a 1982. évi 17. tvr-ből, az önkormányzat is ez alapján jegyzi be a névváltozást:

A házassági név

27/B. § (1) A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Csjt.-ben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.

(3)

(2) A házassági név családi nevekből képzett része egy vagy legfeljebb kéttagú lehet.

(3) Amennyiben az egyik vagy mindkét házastárs születési családi neve vagy előző házassági nevének a családi nevekből képzett része kéttagú, a házastársaknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a Csjt.-ben ennek megfelelően meghatározott névviselési forma keretében melyik két családi nevet kívánják összekapcsolt házassági névként viselni.

(4) A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után - a Csjt. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

(5) A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.

(6) A házastársa nevét viselő személy házassági neve kérelemre megváltoztatható, ha

  1. a házasság megszűnt, és
  2. személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta.

(7) Amennyiben a magyar állampolgár neve külföldön történt házasságkötés következtében a magyar névviselési szabályoktól eltérően megváltozik, a hazai anyakönyvezéskor a név bejegyzése során úgy kell eljárni, mintha a névváltoztatást az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezte volna, azzal a különbséggel, hogy a névváltozásról az anyakönyvi ügyekért felelős minisztert és a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt értesíteni kell.

(8) A (6) bekezdés szerinti névváltoztatásra a születési név megváltoztatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve a 28. § (2) bekezdését, a 28. § (4)-(6) bekezdését és a 28/A. § (2) bekezdés c) pontját, valamint a 28/A. § (4) bekezdését.

Réki # e-mail 2009.10.07. 16:43

Kedves Fórumozó,

Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy külföldi allampolgarok eseteben milyen nevváltoztatasi lehetőségek vannak, ha egy magyar állampolgarhoz megy férjhez?
Nekem a polgari eskuvom novemberben lesz a IV-ik keruleti Onkormanyzatnal, ahol kozoltek velem, hogy ket lehetosegem van a nevvaltoztatast illetoen: Meghagyom a sajat nevem, vagy felveszem a ferjem nevet. En ugy szeretnem, ha az en nevem is megmaradna es a ferjem nevet is felvehetnem. Tud valaki valamit errol? En ugy gondolom, hogy csak az onkormanyzatnal dolgoznak torvenyt nem ismero, primitiv emberkek, mivel a 21-ik szazadban, nme hiszem, hogy ezzel kene szembeneznem... EU-s tagallambol szarmazom.

koszi es kellemes estet mindenkinek

anetta # e-mail 2009.10.05. 16:48

Magyarországon csak magyar állampolgársággal rendelkező személyeknek lehetséges a névváltoztatás. A megoldás az lenne, hogy vagy meg kell várni a magyar állampolgárságot, vagy abban az országban kell nevet válltoztatni amelyiknek jelenleg az állampolgára.

m_a_x_e_l_l # e-mail 2009.10.03. 15:40

Én arra lennék roppant kíváncsi, hogy meg tudom-e változtatni a nevemet annak ellenére, hogy állampolgárságom nem magyar, de szükséges iratokkal rendelkezem (személyi igazolvány, letelepedési engedély stb.)?
A nevemmel annyi a problémám, hogy mind a vezetéknévnek, mind a keresztnévnek van magyar megfelelője, de írásban másképp kell írnom.
Mivel állampolgárságot nem kapok (kitételeknek megfelelek, de folyamatosan elutasítanak), ezért ez fontos lenne.

Katakomba # e-mail 2009.09.11. 14:04

Mindig van egy első eset :-))))

fb.aliz # e-mail 2009.09.11. 12:05

Először is köszönöm a válaszokat. Bár most kicsit megkavarodtam. Katakomba és Kisokos válasza számomra ellentmondásosnak tűnik, de javítsatok ki ha tévedek.
Kisokos ezt írta:
Tudtommal, ha nincs a korábbi kapcsolatból másik gyermek, aki a volt férj vezetéknevét viseli, akkor lehet az anya leánykori nevére anyakönyvezni. Ehhez ugyan nem kell, de célszerű újra felvenni a leánykori nevet.
Katakomba pedig ezt:De most jut eszembe, azt írtad, hogy hamarosan visszakaphatod a lánykori nevedet, ergo a házasságban valamilyen formában felvetted a férjedét, tehát ez a megoldás is kilőve.
Egyébként egy kis községben lakom és szörnyű, hogy az anyakönyvi hivatalban mennyire tájékozatlanok :(
Mert itt még ilyen nem fordult elő :D