határidők számítása az új tv - ben


kyralara # 2014.08.15. 10:26

sziasztok!

segítséget szeretnék kérni a A 2014. évi XXXVIII. törvény értelmezésével kapcsolatban.
2014. 07.16-án kaptam a CIB-től egy levelet, melyben a 2014.07.15-2015.07.15-ig terjedő kamatperiódusra vonatkozó adatokat tüntetik fel. az első kamatemeléssel számított törlesztőrészlet esedékességének időpontja 2014.08.15.

a CIB szerint én kiestem a törvény hatályba lépése miatt (07.26.) az alól, hogy tárgytalan legyen számomra a kamat emelés (hiszen a hatályba lépés későbbre esik, mint az évforduló (07.15).

a törvény záró rendelkezésének 21-es paragrafusa szerint azonban én úgy értelmezem (és a magyar nemzetben is úgy jelent meg a cikk), hogy a bank 06.17-től nem emelhet egyoldalúan kamatot. azaz a hirdetményét vissza kell, hogy vonja, illetve nem érvényesítheti az új kamattal számolt összeget a fizetendő törlesztőrészletben (az én esetemben 08.15-én), vagy ha már megtörtént a törlesztőrészlet levonása, akkor jóvá kell írnia az ügyfél számláján a módosítás miatt keletkezett többletbefizetést.

21. § Amennyiben a pénzügyi intézmény 2014. június 17-ét megelőzően tette közzé a Hpt. 279. § (8) bekezdés szerint egyoldalú kamatemelésre, költségemelésre vagy díjemelésre vonatkozó hirdetményt, és az abban foglalt, tervezett egyoldalú kamatemelés, költségemelés vagy díjemelés 2014. június 16-át követően, de legkésőbb e törvény hatálybalépésének napján hatályba lépett, és

  1. a módosítás után még nem került sor törlesztésre, úgy a pénzügyi intézmény a módosítást nem érvényesíti a fizetendő törlesztőrészletben és a hirdetményt visszavonja;
  2. a módosítás után már sor került törlesztésre, úgy a módosítás miatti törlesztőrészlet növekedést az ügyfél számláján e törvény hatálybalépését követő harmadik munkanapon jóvá kell írni és a hirdetményt vissza kell vonni.

köszönöm a segítséget.

ildi

Sherlock # 2014.07.22. 17:33

Off

A perköltség aprópénzt ahhoz képest amit nyerhetnek, meglepődnék ha lenne olyan aki nem akar.

On

nazsimazsién # 2014.07.22. 14:52

Köszönöm, én is a biztonsági játék híve lennék, de szerintem vannak érvek amellett, hogy július 19-től kell a határidőket számítani.

Megnéztem pl. azt is, hogy a július 26-án hatályba lépő rendelkezések (gyakorlatilag majdnem az egész törvény)nemcsak a határidők esetében használja ezt a megfogalmazást, hogy "e törvény hatálybalépése". Pl. a törvény kimondja, hogy nem lehet alkalmazni a törvény rendelkezéseit akkor, ha "e törvény hatálybalépése előtt" a Nemzeti Eszközkezelő megvásárolta a fedezeti ingatlant. Ha elfogadnánk azt, hogy az "e törvény hatálybalépése" alatt a július 26-ot kell érteni, akkor ezzel azt mondjuk ki, hogy az az adós, akinek az ingatlanát az állam július 18. és július 26. között veszi meg, még az e törvényben biztosított "kedvezményeket" is élvezheti. Nem hinném, hogy ez lett volna a jogalkotó szándéka.

Mégegyszer köszönöm a véleményt.

Kovács_Béla_Sándor # 2014.07.22. 14:43

Láthatod azt is, hogy ebben a törvényben - ami a hatálybalépést illeti - a kivétel a főszabály. Csak a 20-21. § átmeneti rendelkezései lépnek hatályba a kihirdetéssel.
Ennek ellenére - vagy épp ezért -, én a bank helyében nem kockáztatnék, és beadnám a keresetet augusztus 17-éig. Ha perelni akarnék.

nazsimazsién # 2014.07.22. 13:41

Sziasztok!

Egy egyszerű kérdésben kérném a véleményeteket.

A 2014. évi XXXVIII. törvény két lépcsőben lép hatályba.
Egy része a kihirdetést követő napon, azaz 2014. július 19-én, másik része a kihirdetést követő 8. napon, azaz július 26-án.
A törvény a pénzügyi intézményekre háruló kötelezettségekra vonatkozó határidőket a törvény hatálybalépéstől számítja.
Pl. a törvény által szabályozott keresetet a pénzügyi intézmény a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül terjesztheti elő. Mely hatálybalépési naptól kell számolni a 30 napot, július 19-től, vagy július 26-tól? Tény, hogy ezen határidők a törvénynek azon részében találhatók, amelyek csak 2014. július 26-án lépnek életbe, de a megfogalmazás mindig úgy szól, hogy "e törvény hatálybalépéstől számított .. napon belül", és nem úgy, hogy "ezen rendelkezés hatálybalépésétől számított .. napon belül".

Mi a véleményetek? Köszönöm, ha megtiszteltek a válaszotokkal.