Szaporodhatnak-e a felperesek?


ObudaFan # 2005.10.23. 21:18

A más által indított perbe az, aki a per megindítására külön jogszabály alapján, illetve a Pp. 51. § a), b) pontjai által meghatározott pertársasági formák egyike alapján maga is jogosult lett volna, a felperes pertársaként az elsôfokú ítélet meghozatalát megelôzô tárgyalás berekesztéséig perbe léphet.

bellicus # 2005.10.21. 22:08

Egy polgári per folyamán ha szükséges, további személyeket, jogi személyeket is be lehet vonni alperesként a perbe.
De csatlakozhat-e olyan személy a felpereshez, vagy felperesek pertársaságához, aki eredetileg is - ha a per kezdetekor akarta volna - a pertársasághoz tartozna?