Egyesületi Közgyűlés


mnero19 # 2021.01.27. 16:33

Üdv.!
Sportegyesületünk elnöke sajnos elhunyt. Az egyesület taglétszáma 85 fő. Mennyi időn belül kell összehívni tisztújító közgyűlést? Milyen elektronikus forma ajánlott? Email-ben történő szavazás? A vészhelyzet ideje alatt hogy működhet ez az egész?

ObudaFan # 2020.11.18. 15:26

A jogi személy döntéshozó szervének

  1. ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy
  2. határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt

nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,
akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem vagy az e rendeletben
foglaltaktól eltérően rendelkezik.

Ha jogszabály a jogi személy döntéshozó szerve vagy más szerve ülésének nyilvánosságát írja elő, a veszélyhelyzet
ideje alattmegtartott ülésre vagy más döntéshozatali eljárásra a nyilvánosság
követelménye nem vonatkozik.

Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli
döntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknak
a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése – több önállóan eljáró vezető
tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő – jogosult a következő
rendelkezések betartása mellett:

  1. a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) bekezdése], és a határozat

tervezetét a taggal közölni kell,

  1. elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan

ba) meg kell határozni az igénybe vehető, a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és
korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai
alkalmazásokat,
bb) ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni
a személyazonosság igazolásának módját,

  1. ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén

ca) a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,
cb) a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell,
cc) a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való
megtartását nem kezdeményezheti,
cd) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye
(név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott
határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és
az arra adott szavazat, és
ce) a tag a szavazatát e-mail útján is megküldheti.

A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó
szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet
nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt
vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.

styke # 2020.11.09. 11:54

Sziasztok! Az éves közgyűlés megtartását Online kell lebonyolítanunk. Milyen formában van erre lehetőségünk? A meghívókat megfelelően ki fogjuk küldeni, de a helyszín értelemszerűen egy Online konferencia applikáció lesz. Lehet így érvényes a szavazat? Mire kell figyelnünk? Köszönöm a válaszokat!