fentartó önkori


PraetorLXXVI # 2021.03.08. 14:07

Az adatszolgáltatási rész véleményeddel nem értek teljesen egyet, továbbra is bizonytalan vagyok:

itt egy példa: a Magánszolgáltató eü dolgozójának berendelése: itt a b) pontban kifejezetten hivatkozik a tulajdonosra is
106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálatra berendelés és az egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti különös szabályairól

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az országos kórház-főigazgató - a (2) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a (3) bekezdésben foglaltak szerint, határozattal berendelheti egészségügyi szolgálat teljesítésére azon egészségügyi dolgozót, aki

  1. az egészségügyről szóló törvény szerinti működési nyilvántartásban érvényes bejegyzéssel szerepel, és
  2. e rendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően nem állami vagy nem önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet végez, vagy kormányzati igazgatási szervvel szolgálati jogviszonyban áll.

Így egyértelműen kiveszi az önkori tulajdonú kft-s dolgozókat a törvény hatálya alól, tehát elviekben ők nem berendelhetőek.

Nem hozza viszont a 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet -az adatszolgáltatás vonatkozásában- a tulajdonost, és ahogy írod, eddig nem voltak közalkalmazottak, ezután miért mennének be eü.jogviszonyba is arra mutat, hogy nem minősül fenntartónak az ÖK.
Valami hybrid ez.....

Kovács_Béla_Sándor # 2021.03.08. 12:07

Vagy az a kérdés, hogy az egészségügyi szolgáltató kft. alkalmazottainak a munkaviszonyát is át kell-e alakítani egészségügyi szolgálati jogviszonnyá? Szerintem nem. Hiszen eddig sem voltak közalkalmazottak.

Egyébként van ilyen a gyakorlatban? Az önkormányzat szerződik a saját tagságával működő kft.vel az egészségügyi szolgáltatás nyújtására, ahelyett, hogy intézménnyel oldaná meg? (Azt tudom, hogy majd minden háziorvos bt. - de ott nem tag maga az önkormányzat.)

Kovács_Béla_Sándor # 2021.03.08. 12:02

Még mindig nem túl konkrét.
Azt akarod kérdezni, kell-e annak az egészségügyi szolgáltatónak adatot szolgáltatnia a rendszerbe, ha történetesen egy olyan kft., amelynek a tagja önkormányzat? Szerintem kell.

PraetorLXXVI # 2021.03.08. 08:39

A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pont szerinti hatálya „….valamint önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra terjed ki.”

Kérdések,
egyrészt az, hogy ez alapján fenntartónak minősül-e az önkormányzat, és a jsz hatálya kiterjed-e az eü.szolgáltató Kft-re?

másrészt ha mégis fenntartó az önkori, akkor a 2020. C. törvény hatálya is kiterjed a Kft-re?

1. §(1) E törvény hatálya az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy) jogállására terjed ki.

Köszi, hogy foglalkozol vele.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.03.08. 08:25

elsőre azt kérdezted, lehet-e az önkormányzat a kft. fenntartója, nem azt, hogy lehet-e egészségügyi szolgáltató fenntartója. Mondjuk, az nem is kérdés.

Mi a konkrét problémád?

PraetorLXXVI # 2021.03.08. 06:59

Fenntartó: "Költségvetési szerv egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban irányító szervként megjelölt állami szerv, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott egészségügyi szolgáltató esetében az egészségügyi szolgáltató alapító okiratában fenntartóként megjelölt ilyen jogalany, alapítványi, közalapítványi egészségügyi szolgáltató esetében az alapítvány, közalapítvány, egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója esetén az egészségügyi felsőoktatási intézmény más szervezet esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet."

Az utolsó rész "más szervezet" alatt nem értelmezhetjük a Kft-t?

Kovács_Béla_Sándor # 2021.03.06. 14:42

Kft.-nek sok mindene van - fenntartója pont nincs.

PraetorLXXVI # 2021.03.06. 13:25

sziasztok,
abban kérek egy nagy segítséget, hogy ha egy egészségügyi tevékenységet végző kft-nek az önkormányzat a 100%-os tulajdonosa, akkor az önkori egyben a fenntartója is vagy ez elválhat egymástól. az alapító okirat erre nem tesz utalást. hálás köszi.