kézbesítési megbízott


Majordomus # 2022.09.30. 19:40

Csak azt nem értem,hogy egy cégnél miért nem lehet megszervezni,hogy Micike két kávéfőzés között átvegye a postai küldeményeket.

Ez még nálam is müködik sőt még a kávé is jó.

Kovács_Béla_Sándor # 2022.09.30. 18:24

Ha törvényességi indul, akkor külön írnak az ügyvezetőnek is.

osztap # 2022.09.30. 15:01

Andris11,

Az általad hozott esetekben szerintem a feladóknak nem kell az ügyvezetőt külön keresni, ha a cég nem veszi át a levelet. A tulajdonost (tagot) pláne nem.

  1. Végrehajtó: gerbera317 a téma szakértője, de én nem láttam a Vht-ban, hogy a végrehajtónak külön keresnie kellene az ügyvezetőt, ha a cég nem veszi át a leveleket. Miért is tenné? A tartozás behajtásához nem kell az ügyvezető. Azt a végrehajtó el tudja intézni pl. a bankkal (inkasszó) meg a földhivatallal (vh. jog bejegyzése)
  2. NAV: Az Art. 246. § (1) b) alapján a NAV törli a cég adószámát, ha a cég nem veszi át a leveleket. Eszerint az ügyvezetőt nem kell külön keresni, elég csak kétszer próbálkozni a cégnél. Az ügyet utána átteszik a cégbírósághoz, ami megindítja a törvényességi felügyeleti eljárást. Onnan fogják keresni az ügyvezetőt meg aztán a tagot is, de nem a NAV levelének átvételéért, hanem törvényes működés helyreállításáért (az adószám visszaállításáért és a székhelyen való elérhetőségért)
  3. HIPA: Az iparűzési adót is a NAV szedi be, tehát ugyanaz mint előbb.
Andris11 # 2022.09.30. 14:04

osztap

Köszönöm a gyors választ!

A konkrét probléma az, hogy milyen értesítéseket, küldeményeket kell átvennie a kézbesítési megbízottnak, és fordítva, a hatóságok milyen típusú iratot kézbesítenek neki, ha a cégnek cégkapuja nincs, csak a külföldi tulajdonosnak egy kézbesítési megbízottja. Ez a személy tehát nem a cég, hanem a külföldi természetes személy kézbesítési megbízottjaként szerepel.
Például az alábbi 3 esetben kinek a részére szabályszerű kézbesíteni iratot?

  1. Végrehajtó iroda levelet küldene a cégnek, a cég tartozása miatt. Cégkapu nincs, a külföldi tulajdonos és egyben ügyvezető semmilyen magyarországi címmel nem rendelkezik, a cég a megjelölt székhelyén nem érhető el, mert ott csak a tulajdonos, mint magánszemély kézbesítési megbízottja található.
  2. Adóhatóság küldene felszólítást a cégnek, valamilyen mulasztás miatt. Cégkapu nincs, a többi is ugyanaz.
  3. A cég székhelye szerinti önkormányzat küldene értesítést, pl. iparűzési adó tartozásról. Cégkapu nincs és a többi is ugyanaz.

Nekem nem egyértelmű, hogy ezek a szervezetek most kinek, milyen formában fognak levelet küldeni. Egyáltalán mit tudnak kezdeni, azon kívül persze, hogy jelzik a Cégbíróság felé, hogy a cég a székhelyén nem érhető el, miután erről meggyőződtek a helyszínen.

osztap # 2022.09.30. 12:03

Andris11,

ezt miért a Ctv-ben szabályozták? Hiszen akkor a kézbesítési megbízott semmilyen, a cégre vonatkozó iratot nem kap meg, csak a külföldi természetes személy részére címzett iratokat.
A cégnek a székhelyén át kell venni az iratokat. Ez a székhely egyik funkciója. Aztán, ha a cégbíróság tudomás szerez arról, hogy cég a székhelyén nem fellelhető, akkor a cégbíróság megkeresi az ügyvezetőt. Ha ő sem elérhető, akkor a tagokat. Ha ők sem elérhetők, akkor a céget megszünteti. Ctv. 89. § Ez a megkeresés konkrétan az ügyvezetőt/tagot szólítja fel a bíróság a törvényes működés helyreállítására, nem pedig az eredetileg a cég által át nem vett iratokat akarja újra kikézbesíteni. A bíróság nem "posta plusz".
Azaz a törvény be akarja biztosítani, hogy ha a cég székhelyén senki nem veszi át a cégnek szóló iratokat, legyen valaki belföldön, aki a külföldi ügyvezető és tagok nevében át tudja a cégbíróság fenti megkereséseit - ez a kézbesítési megbízott.

Mi a konkrét problémád?

Andris11 # 2022.09.30. 05:48

osztap

Köszönöm szépen a választ!

Az még különös számomra, hogy ha a kézbesítési megbízottnak a hatóságok csak a "bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy"-nek szóló leveleket, küldeményeket küldik, akkor ezt miért a Ctv-ben szabályozták?
Hiszen akkor a kézbesítési megbízott semmilyen, a cégre vonatkozó iratot nem kap meg, csak a külföldi természetes személy részére címzett iratokat. Vagyis akkor ez a szabály a magyar hatóságok külföldi természetes személyekkel való kapcsolattartását rendezi, amit így akkor felesleges a Ctv-ben részletezni.

Ráadásul a Ctv. 31. § (3) bekezdése szerint:
"a kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa."

Ez a megfogalmazás akkor milyen iratokra vonatkozik? Mert csak az lenne a logikus, hogy az egyébként a belföldön nyilvántartásba vett cég cégkapujára küldendő iratokról lenne szó, hiszen egyébként a külföldi magánszeméllyel minek levelezne bármelyik magyar hatóság? Vagy ha levelezne is, akkor a kapcsolattartás formájára nem a Ctv. szabályai vonatkoznának.

Ha pedig a cégnek nincs cégkapuja, akkor a hatóságok lefolytathatják papír alapon is az eljárást, törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése vagy hatósági ellenőrzés indítása mellett. [Eüsztv. 14. § (8) bekezdés]

Ami azért jelentheti azt, hogy hiába nincs cégkapuja, nem elég az igényérvényesítéshez, hogy nem mond ellent, hiszen a végrehajtó irodák és a bíróságok is az Eüsztv. hatálya alá tartoznak, így a 14. § (8) bekezdés alapján át kellene térni az eljárás során a papír alapú kapcsolattartásra.
A papír alapú iratokat meg a székhelyre kell küldeni, ami sokszor megegyezik a kézbesítési megbízottként megjelölt ügyvédi iroda vagy ügyvéd címével. És akkor megint felmerül a kérdés. Ez a személy milyen iratokat fog átvenni? Mit jelent vajon a "cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő irat" kifejezés?

Az adóbevallások benyújtásában viszont talán pont nem akadályozna egy céget sem, ha nincs cégkapuja. Az adóhatóság előtti képviseletre adott állandó meghatalmazás benyújtható a meghatalmazott oldaláról is, csatolva a hitelesített meghatalmazást, amihez nem kell feltétlenül cégkapu.

Majordomus # 2022.09.10. 19:55

Ha van mire. Gondolod hogy van néhány milliójuk ha csak egy megbízottra futja?

Kovács_Béla_Sándor # 2022.09.10. 10:06

(Jó lenne tudni, melyik cég ez. Indíthatnánk vele szemben pert néhánymilliós pénztartozás megfizetése iránt, ami szükségképpen bírósági meghagyást eredményezne; és annak sem mondanának ellent; jöhetne a végrehajtás.)

osztap # 2022.09.10. 07:48

Andris11,

Ha ez megtörténik, akkor ezt a személyt a bíróságok, egyéb hatóságok a tulajdonos (tehát a magánszemély), vagy a cég kézbesítési megbízottjának tekintik?
A magánszemély kézbesítési megbízottjának. A Ctv. 7. § (1) szerint a cégnek menő leveleket a cég székhelyére küldik, azokban az ügyekben pedig, ahol pl. az e-ügyintézési törvény szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett a cég, ott a cégkapujára. (Gondolom, a cég Magyarországon bejegyzett.)

Továbbá előfordulhat, hogy a cég egyébént nem is rendelkezik cégkapuval.
Ami nagyon komoly baj, mert akkor nem tud adóbevallásokat elektronikus úton benyújtani, ami pedig törvényi kötelezettsége. A NAV hamarosan meg fogja találni, és röpködni fognak a méretes büntetések. Persze, nem csak ez lesz az egyetlen probléma.

Andris11 # 2022.09.09. 07:01

Tisztelt Szakértők!

A Ctv. 31. § (2) bekezdése szerint, ha a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, kézbesítési megbízottat kell megjelölni.

Ha ez megtörténik, akkor ezt a személyt a bíróságok, egyéb hatóságok a tulajdonos (tehát a magánszemély), vagy a cég kézbesítési megbízottjának tekintik?
Ezzel összefüggésben, milyen tartalmú iratokat, értesítéseket fognak a kézbesítési megbízottnak küldeni?

  • a cég működésével ugyan összefüggő, de csak a külföldi magánszemélyt (a külföldi tulajdonost) érintő leveleket, vagy
  • az egyébként a cégnek küldendő összes levelezést?

Továbbá előfordulhat, hogy a cég egyébént nem is rendelkezik cégkapuval. Annak meglétét ugyanis a cégbíróság a bejegyzéskor nem ellenőrzi. Tehát a cégkapun nem érhető el a cég, a tulajdonos nincs Magyarországon, mindössze egy kézbesítési megbízott van bejelentve, akinek viszont van ügyfélkapuja, vagy cégkapuja.

Előre is köszönettel