Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Egyesületi közgyűlés probléma

ObudaFan # e-mail 2020.04.20. 13:28

Bizonyítéknak jó a felvétel, de a rendelet annyit követel meg, hogy a jegyzőkönyv vezetője készítsen egy jegyzőkönyvet erről.

Bővebben:

https://biroigyakorlat.blog.hu/…lyzet_idejen

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.19. 19:49

Olyan programmal, ami rögzíteni is tud. (Én a magam részéről a felvételt bepakolnám egy e-aktába, és elektronikusan aláírnám.)

www.kbs-ugyved.hu

Luca19 #   2020.04.19. 16:49

Tisztelt Ügyvédek!

Civil szervezet aktuális közgyűlésére készülünk.
Jelenlegi helyzetben ezt online szeretnénk megtartani, kérdésünk ezzel kapcsolatban: hivatalosan hogyan tudjuk mindezt dokumentálni pl: jelenléti íveket, stb. hogy az a jövőben érvényes legyen.
Köszönettel várom válaszukat.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.27. 22:06

Kérhettek törvényességi felügyeleti eljárást.
(Az alapszabályt pedig módosítsátok úgy, hogy ha az elnök nem hívja össze határidőben a közgyűlést, akkor a kezdeményezők bármelyike megteheti.)

www.kbs-ugyved.hu

palvarga # e-mail 2020.02.27. 20:44

Tiszteletem!

Polgárőr egyesület vagyunk!
A prbléma az, hogy az elnök nem hajlandó összehívni a közgyűlést. Az alapszabályunk alapján a közgyűlést az elnök hívhatja össze, illetve közgyűlést a tagok egyharmadának írásbeli kezdeményezésére, az ok és cél megjelölésével soron kívül (30 napon belül) össze kell hívni.

A tagok több mint fele írásban kérte az elnököt, hogy a közgyűlést hívja össze, de ő az alapszabályban foglalt 30 napon belül nem tette ezt meg.

A közgyűlést azért tartanánk, hogy az elnököt a tisztségéből a tagok visszahívhasság.

Milyen lehetőségünk van ara, hogy jogszerűen összehívhassunk a közgyűlést,és azon jogszerűen visszahívhassuk az elnököt. Az elnök semmilyen írásbeli, telefonos megkeresésünkre nem reagál, nem akar reagálni.

A PTK 3:74. (3) bekezdése szerint ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

Ez ha jól értem alkalamzható lenne erre a szituációra? Tehát ha az egyesületi tagok háromnegyed egy pl: az alenök által összehívott közgyűlésen megjelenik, és ott úgy határoz, hogy az elnököt leváltja, visszahívja tisztségéből, az jogilag támadható?

Válaszukat előre is köszönöm.

ObudaFan # e-mail 2020.02.24. 13:40

Vitatható, mert kisebbségi érdekeket sérthet az eltérés.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Hawk001 # e-mail 2020.02.14. 12:50

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A kérdésem az, hogy az egyesület az Alapszabályban meghatározhat e rövidebb közgyűlési meghívó kiküldési határidőt, mint a Ptk-ban meghatározott 15 nap.

3:72. § * [A közgyűlés összehívása és napirendje]
(1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az alapszabály négy évnél ritkább ülésezést előíró rendelkezése semmis. A közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.

Válaszát várva

Köszönettel

reksio # e-mail 2019.11.21. 13:28

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Köszönöm a válaszát.

reksio

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.11.20. 14:32

Ez a fajta érvénytelenség főszabályként megtámadhatóság és nem semmisség.

www.kbs-ugyved.hu

reksio # e-mail 2019.11.20. 14:06

Tisztelt Jogi Fórum!

Az alábbiakkal kapcsolatosan szeretném az állásfoglalását kérni egyesület vonatkozásában.

Hogyan értelmezhető az új Ptk. 3:65. § (2) és a 3:66.§ (1) szemben az új Ptk. 3:19. § (2) a).
Azaz hozhat-e érvényesen egy egyesület Közgyűlése olyan döntést, amely az új Ptk. 3:65. § (2) bekezdésébe ütközik.
Ez a döntés jogszabályba ütközése folytán semmis, vagy bíróság előtt kell a döntés megsemmisítését kérni.

Gyakorlati példával szemléltetve: Az Alapszabály tagdíj fizetési kötelezettséget ír elő mindenkire egyforma módon és mértékben. Ennek megfizetése esetén szintén egyforma módon és mértékben "többlet" jogosultság is keletkezik ugyancsak az Alapszabályban rögzítetek szerint.
A Közgyűlés döntése értelmében egy személyt tárgyévre visszamenőleg mentesít a tagdíj fizetése és valamennyi további kötelezettsége alól oly módon, hogy a tag jogait nem korlátozza (beleértve a tagdíj fizetéssel szerezhető többlet jogot is).
Amennyiben a döntés jogszerű, és a tag az Alapszabályban előírt tagdíj fizetését Közgyűlési határozatra hivatkozva nem teljesíti, megilletik e a jogai (többlet jogai), vagy a kötelezettsége (ugyan "jogszerű") nem teljesítése miatt a jogai sem gyakorolhatóak.

Válaszát előre is köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.09.30. 08:37

No, hát akkor ez a speciális szabályozás.

www.kbs-ugyved.hu

Kárpáthy # e-mail 2019.09.30. 08:30

Értem, Köszönöm !

Ez esetben viszont hogyan kellene értelmezni a 2013.évi V.törvény, harmadik könyv II.rész, VIII cím, 3:73 §-t ?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.09.30. 08:18

Vadásztársaság? Nem ismerem a speciális szabályokat. De ha azok nem engednek eltérést, akkor a Ptk. 3:17. § (6) kógens: "A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul".

www.kbs-ugyved.hu

Kárpáthy # e-mail 2019.09.29. 22:19

Tisztelt Ügyvéd úr !

Köszönöm az észrevételét ! Ez esetben számomra csak az az érdekes, hogy a Országos Magyar Vadászkamara által kiadott vt.-ék új alapszabálya minta, ezt a részt szó szerint tartalmazza, és az általam ismert vadásztársasági alapszabályokban mindenhol így szerepel.
A 2013.évi V. törvény II.rész VIII cím, 3:73§ szintén rendelkezik erről.
Hangsúlyozni szeretném nem vagyok jogász, laikusként épp ezért tartom a dolgot ellentmondásosnak.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.09.29. 19:34

Szerintem ez a rendelkezés jogszabálysértő.

www.kbs-ugyved.hu

Kárpáthy # e-mail 2019.09.29. 16:46

Az alapszabály ide vonatkozó része : " A közgyűlés a meghívó kézbesítésétől számított három napon belül a tagok és az egyesület szervei az intézőbizottságtól írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával.A napirend kiegészítésének tárgyában az IB jogosult dönteni, ha a napirend iránti kiegészítési kérelemről az IB nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően dönt a napirend kiegészítésének tárgyában."

Ebben az eseteben mi a helyzet ?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.09.29. 10:00

Nem lehet olyan témát tárgyalni, amely a kiküldött meghívón nem szerepel.

www.kbs-ugyved.hu

Kárpáthy # e-mail 2019.09.29. 07:47

Tisztelt Jogi Fórum !

Az a kérdésem, hogy egy szabályosan összehívott közgyűlés, napirendi pontjai közé felvehető-e egy tisztségviselő visszahívására vonatkozó kérés ? Az új napirendi pont felvételét előirányzó beadványt a tagok több mint egyharmada aláírta, valamint az új napirendi pont felvételéhez szükséges időn belül érkezett. Amennyiben felvehető és megtárgyalható a napirendi pont, a közgyűlésen lehet-e választani új tisztségviselőt a visszahívott helyére? Az alapszabály nem taglalja a visszahívás menetét, csak lehetőséget ad a tisztségviselők visszahívására.

Köszönöm a választ !

győri édes # e-mail 2019.09.09. 21:36

Egyesületi közgyűlésünk új elnökséget választott. A bíróság felé az új elnökséget kell bejelentenünk, vagy közülük csak azokat, akik képviseleti joggal rendelkeznek? (Jelenleg egyedül az elnök.)

A bírósági civil névjegyzék "A szervezet képviselői" címmel jelöli ezt a blokkot, és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló tv is csak a képviselőt említi, egyébként viszont mindenütt azt olvasom, hogy az "új tisztségviselőket", "elnökséget" kell bejelenteni.

Immaculata # e-mail 2019.09.08. 19:50

Ha a tagsági jogok feltételhez vannak kötve, akkor csak a feltétel teljesülésével jön létre. Ha nem teljesül, nem is kell felmondani.

Igen, hatáskört lehet az elnökségre delegálni.

nanos # e-mail 2019.09.08. 14:10

Tisztelt fórumozók!
Két, egyesület Alapszabályát érintő kérdésben szeretnék tanácsot kérni: Az egyik, hogy kötelező érvényű-e az a Közgyűlés megismételt összehívására leírt, 3-15 nap közötti idő. Én nem találtam, hogy ettől el lehetne térni, de tömegével csinálják a civil szervezetek a fél óra múlva történő összehívást! Megtehetjük-e ha az Alapszabályba így írjuk be mi is, és ez megengedhető?
A másik kérdés, a tagsági jogok ha feltételhez vannak kötve, akkor ugye 30 nappal írásban fel lehet mondani, a szöveg szerint a Közgyűlésnek! Lehet-e az Alapszabályban ezt a feladatot az Elnökségre delegálnia a Közgyűlésnek, szabályos lesz-e?

ObudaFan # e-mail 2019.05.29. 14:20

Attól függ, milyen ügyben. De a biztos megoldás mindig a kereset.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

gerbenako # e-mail 2019.05.28. 21:00

Tisztelt Fórumozók!
Ha egy egyesületi közgyűlés szabálytalanul lett összehívva, szabálytalanul hoztak döntést (nem volt határozatképesség, napirendi pontokon kívül is hoztak határozatot ... stb,), csak bírósági keresetet lehet benyújtani, vagy elég egy törvényességi felügyeletei eljárás megindítása a határozatok, illetve a közgyűlés érvénytelenítéséhez?

ObudaFan # e-mail 2019.04.26. 17:58

Igen, illetve ha a kivonata fenn van az oldalon, akkor legalábbis még nem törölték.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

economist # e-mail 2019.04.23. 21:54

És akkor lennie kellene olyan dokumentumnak az egyesület lekérdezése után, amiben feloszlatják?