Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Egyesületi közgyűlés probléma

Hawk001 # e-mail 2020.02.14. 12:50

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A kérdésem az, hogy az egyesület az Alapszabályban meghatározhat e rövidebb közgyűlési meghívó kiküldési határidőt, mint a Ptk-ban meghatározott 15 nap.

3:72. § * [A közgyűlés összehívása és napirendje]
(1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az alapszabály négy évnél ritkább ülésezést előíró rendelkezése semmis. A közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.

Válaszát várva

Köszönettel

reksio # e-mail 2019.11.21. 13:28

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Köszönöm a válaszát.

reksio

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.11.20. 14:32

Ez a fajta érvénytelenség főszabályként megtámadhatóság és nem semmisség.

www.kbs-ugyved.hu

reksio # e-mail 2019.11.20. 14:06

Tisztelt Jogi Fórum!

Az alábbiakkal kapcsolatosan szeretném az állásfoglalását kérni egyesület vonatkozásában.

Hogyan értelmezhető az új Ptk. 3:65. § (2) és a 3:66.§ (1) szemben az új Ptk. 3:19. § (2) a).
Azaz hozhat-e érvényesen egy egyesület Közgyűlése olyan döntést, amely az új Ptk. 3:65. § (2) bekezdésébe ütközik.
Ez a döntés jogszabályba ütközése folytán semmis, vagy bíróság előtt kell a döntés megsemmisítését kérni.

Gyakorlati példával szemléltetve: Az Alapszabály tagdíj fizetési kötelezettséget ír elő mindenkire egyforma módon és mértékben. Ennek megfizetése esetén szintén egyforma módon és mértékben "többlet" jogosultság is keletkezik ugyancsak az Alapszabályban rögzítetek szerint.
A Közgyűlés döntése értelmében egy személyt tárgyévre visszamenőleg mentesít a tagdíj fizetése és valamennyi további kötelezettsége alól oly módon, hogy a tag jogait nem korlátozza (beleértve a tagdíj fizetéssel szerezhető többlet jogot is).
Amennyiben a döntés jogszerű, és a tag az Alapszabályban előírt tagdíj fizetését Közgyűlési határozatra hivatkozva nem teljesíti, megilletik e a jogai (többlet jogai), vagy a kötelezettsége (ugyan "jogszerű") nem teljesítése miatt a jogai sem gyakorolhatóak.

Válaszát előre is köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.09.30. 08:37

No, hát akkor ez a speciális szabályozás.

www.kbs-ugyved.hu

Kárpáthy # e-mail 2019.09.30. 08:30

Értem, Köszönöm !

Ez esetben viszont hogyan kellene értelmezni a 2013.évi V.törvény, harmadik könyv II.rész, VIII cím, 3:73 §-t ?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.09.30. 08:18

Vadásztársaság? Nem ismerem a speciális szabályokat. De ha azok nem engednek eltérést, akkor a Ptk. 3:17. § (6) kógens: "A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul".

www.kbs-ugyved.hu

Kárpáthy # e-mail 2019.09.29. 22:19

Tisztelt Ügyvéd úr !

Köszönöm az észrevételét ! Ez esetben számomra csak az az érdekes, hogy a Országos Magyar Vadászkamara által kiadott vt.-ék új alapszabálya minta, ezt a részt szó szerint tartalmazza, és az általam ismert vadásztársasági alapszabályokban mindenhol így szerepel.
A 2013.évi V. törvény II.rész VIII cím, 3:73§ szintén rendelkezik erről.
Hangsúlyozni szeretném nem vagyok jogász, laikusként épp ezért tartom a dolgot ellentmondásosnak.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.09.29. 19:34

Szerintem ez a rendelkezés jogszabálysértő.

www.kbs-ugyved.hu

Kárpáthy # e-mail 2019.09.29. 16:46

Az alapszabály ide vonatkozó része : " A közgyűlés a meghívó kézbesítésétől számított három napon belül a tagok és az egyesület szervei az intézőbizottságtól írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával.A napirend kiegészítésének tárgyában az IB jogosult dönteni, ha a napirend iránti kiegészítési kérelemről az IB nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően dönt a napirend kiegészítésének tárgyában."

Ebben az eseteben mi a helyzet ?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.09.29. 10:00

Nem lehet olyan témát tárgyalni, amely a kiküldött meghívón nem szerepel.

www.kbs-ugyved.hu

Kárpáthy # e-mail 2019.09.29. 07:47

Tisztelt Jogi Fórum !

Az a kérdésem, hogy egy szabályosan összehívott közgyűlés, napirendi pontjai közé felvehető-e egy tisztségviselő visszahívására vonatkozó kérés ? Az új napirendi pont felvételét előirányzó beadványt a tagok több mint egyharmada aláírta, valamint az új napirendi pont felvételéhez szükséges időn belül érkezett. Amennyiben felvehető és megtárgyalható a napirendi pont, a közgyűlésen lehet-e választani új tisztségviselőt a visszahívott helyére? Az alapszabály nem taglalja a visszahívás menetét, csak lehetőséget ad a tisztségviselők visszahívására.

Köszönöm a választ !

győri édes # e-mail 2019.09.09. 21:36

Egyesületi közgyűlésünk új elnökséget választott. A bíróság felé az új elnökséget kell bejelentenünk, vagy közülük csak azokat, akik képviseleti joggal rendelkeznek? (Jelenleg egyedül az elnök.)

A bírósági civil névjegyzék "A szervezet képviselői" címmel jelöli ezt a blokkot, és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló tv is csak a képviselőt említi, egyébként viszont mindenütt azt olvasom, hogy az "új tisztségviselőket", "elnökséget" kell bejelenteni.

Immaculata # e-mail 2019.09.08. 19:50

Ha a tagsági jogok feltételhez vannak kötve, akkor csak a feltétel teljesülésével jön létre. Ha nem teljesül, nem is kell felmondani.

Igen, hatáskört lehet az elnökségre delegálni.

nanos # e-mail 2019.09.08. 14:10

Tisztelt fórumozók!
Két, egyesület Alapszabályát érintő kérdésben szeretnék tanácsot kérni: Az egyik, hogy kötelező érvényű-e az a Közgyűlés megismételt összehívására leírt, 3-15 nap közötti idő. Én nem találtam, hogy ettől el lehetne térni, de tömegével csinálják a civil szervezetek a fél óra múlva történő összehívást! Megtehetjük-e ha az Alapszabályba így írjuk be mi is, és ez megengedhető?
A másik kérdés, a tagsági jogok ha feltételhez vannak kötve, akkor ugye 30 nappal írásban fel lehet mondani, a szöveg szerint a Közgyűlésnek! Lehet-e az Alapszabályban ezt a feladatot az Elnökségre delegálnia a Közgyűlésnek, szabályos lesz-e?

ObudaFan # e-mail 2019.05.29. 14:20

Attól függ, milyen ügyben. De a biztos megoldás mindig a kereset.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

gerbenako # e-mail 2019.05.28. 21:00

Tisztelt Fórumozók!
Ha egy egyesületi közgyűlés szabálytalanul lett összehívva, szabálytalanul hoztak döntést (nem volt határozatképesség, napirendi pontokon kívül is hoztak határozatot ... stb,), csak bírósági keresetet lehet benyújtani, vagy elég egy törvényességi felügyeletei eljárás megindítása a határozatok, illetve a közgyűlés érvénytelenítéséhez?

ObudaFan # e-mail 2019.04.26. 17:58

Igen, illetve ha a kivonata fenn van az oldalon, akkor legalábbis még nem törölték.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

economist # e-mail 2019.04.23. 21:54

És akkor lennie kellene olyan dokumentumnak az egyesület lekérdezése után, amiben feloszlatják?

ius latratus # e-mail 2019.04.23. 21:35
economist # e-mail 2019.04.23. 20:44

Üdvözlet!

Egy egyesületről le lehet valahol kérni, hogy működik-e még vagy már feloszlatták?

ObudaFan # e-mail 2019.04.09. 16:58

A lejárt mandátumú elnök jelenleg is elnök ?

Nem.

Hogy tudjuk összehívni a közgyűlést?

Bíróságon törvényességi felügyeleti eljárást kell indítani.

Tagdíjakat joga volt emelni taggyűlés nélkül?

Aligha.

Beszámolókhoz nem kellett volna hozzájárulni a tagoknak?

De.

Kihez tudunk fordulni ?

Az illetékes törvényszékhez.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Ptimi01 # e-mail 2019.04.07. 00:35

Tisztelt Jogi Fórum szerkesztősége !

1995 ben alakult egyesületnek egy 2000-es alapító okirat szerint 3 évre választott vezető tisztségviselőknek lejárt a mandátuma. 19 éve nem volt összehívva közgyűlés 106 tagja van az egyesületnek.A cégbíróság lapján 7 évre visszamenőleg fel van töltve beszámoló ami valótlan adatokat tartalmaz. 4 éve minden évben az " elnök " emelt a tagdíj összegén. ( 2500, 3500, 5500...) Soha senki még csak nyugtát sem kapott. Héti 5 alkalommal aláírással igazoltuk az élelmiszerek átvételét tehát letagadni nem tudja. 4 hónapja kérjük a rendkívüli közgyűlés összehívását mert van egy ember aki 4 éve a kezében tart mindent szeretnénk megválasztani. 103 tag mellette áll. Nem hajlandó a 70 aláírással kérésünkre összehívni a taggyűlést.

  1. A lejárt mandátumú elnök jelenleg is elnök ?
  2. Hogy tudjuk összehívni a közgyűlést?
  3. Tagdíjakat joga volt emelni taggyűlés nélkül?
  4. Beszámolókhoz nem kellett volna hozzájárulni a tagoknak?
  5. Kihez tudunk fordulni ?

Köszönöm szíves válaszukat.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.01.07. 15:05

Nem tudom, érzed-e a különbséget a "nem kell" és a "nem szabad" között...

www.kbs-ugyved.hu

nanos # e-mail 2019.01.07. 14:49

Tisztelt fórumozók!
A következő egyesületi problémával kapcsolatosan kérnék segítséget: A közgyűlés összehívás módja az alapszabály szerint a honlapon történő közzététel. Az elnök közölte, hogy egy pár embernek meg meghívót kell küldeni papír alapon, majd akiknek ő gondolja! Érvényes lesz így ez a közgyűlés? Csak a rendkívűli közgyűlés esetében ír elő papír alapot az alapszabály. Mi alapján szelektálhat ő? Kit szeretne, hogy biztosan ott legyen? Köszönöm.